Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Hittudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Adorjáni ZoltánMarjovszky Tibor2005-03-11 15:00:00A Therapeuták kontemplatív kegyessége2005-07-02
Baráth Béla LeventeHörcsik Richárd2004-02-20 15:00:00"Földbegyökerezés és égbe fogózás" - A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911-1920)2004-03-27
Barnóczki AnitaBodó Sára2016-05-18 14:00:00A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános iskolai hittanoktatásának meghatározói2016-06-13
Bátoriné Misák MariannaBaráth Béla Levente2016-12-15 12:30:00Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága2017-02-07
Bernáthné Somogyi MártaBaráth Béla Levente2013-11-07 15:00:00A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell munkásságának bemutatása iratai tükrében2013-12-12
Borsi Attila JánosGaál Botond2009-02-12 15:00:00A megigazulás tana és a posztmodernitás - impulzusok a nyilvános teológia számára2009-06-16
Csoma Judit MargitBodó Sára2012-05-21 14:00:00A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században2012-06-08
Czagány GáborGaál Sándor2012-02-24 15:00:00Az úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben - különös tekintettel az egyetemista közösségekre2012-04-03
Gaál SándorBölcskei Gusztáv2005-05-31 14:00:00"A kezdeményező egyház" - Victor János egyházépítő szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre2005-07-02
Hanula GergelyMarjovszky Tibor2009-01-13 10:00:00Biblikus exegézis Chrysostomos János evangéliumához írt Homíliáiban2009-06-16
Hecker RóbertKustár ZoltánHézser Gábor2009-06-08 14:30:00Az autokeirikus motiváció- és vízióközvetítés mint lelkigondozói és gyülekezetvezetői feladat2009-06-16
Hodossi SándorBodó Sára2008-06-10 15:00:00A felnőttkatechézis református modelljei Magyarországon2008-06-28
Jenei PéterHodossy-Takács Előd2014-11-25 14:00:00Jövevények a kapuknál - A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján2014-12-08
Kádár FerencFekete Károly2007-02-15 10:00:00Egyház itt és most. Az ekkléziasztika művelésének alapjai, eredményei és mai lehetőségei2007-06-23
Kis MédeaFekete Károly2007-02-15 15:00:00Istendicsőítés - Istentisztelet2007-06-23
Kocsev MiklósFekete Károly2003-02-13 15:00:00Impulzusok a holland református (GereformeedHervormd) gyakorlati teológiából az ezredforduló körül2003-06-28
Kodácsy TamásGaál Botond2007-02-08 14:00:00"Cogito, ergo mundus talis est!" A kozmológiai antrópikus elvek teológiai vizsgálata2007-06-23
Kolumbán Vilmos JózsefHörcsik Richárd2005-06-10 15:00:00Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára2005-07-02
Kopándi BotondFekete KárolyRezi Elek2016-11-14 14:00:00AZ „ÚJ HOMILETIKA” MOZGALOM ÉS AZ AMERIKAI PROTESTÁNS PRÉDIKÁLÁS MEGÚJÍTÁSA2016-11-15
Kovács KrisztiánFazakas Sándor2014-12-03 14:00:00Határmezsgyén - A Református Egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989-90-es rendszerváltást követően2014-12-08
Krasznay MónikaBodó Sára2014-12-04 15:00:00A misztikus elmélyülés és a szemlélődő imádság helye és jelentősége a keresztény lelki életben és napjaink lelkigondozói-terápiás gyakorlatában2014-12-08
LaMontagne MelindaMarjovszky Tibor2008-03-06 14:30:00A József-történet rabbinikus magyarázatai2008-09-07
Magyar BalázsFazakas Sándor2016-11-11 14:00:00Nem jó az embernek egyedül lenni. Kálvin János a házassági és családi életformára való nevelés reformátora2016-11-15
Mészáros KálmánBaráth Béla Levente2009-06-11 16:00:00"Evangélizációt szerveztünk az Isten országa terjesztése céljából"2009-06-16
Molnár Sándor KárolyBaráth Béla Levente2014-06-19 15:00:00„Föl barátim!” A magyar református egyház belső élete az 1880-as években Alexander Neil Somerville körútjának tükrében2014-09-22
Németh ÁronKustár Zoltán2015-04-20 14:00:00„KIRÁLYOK ZSOLTÁRA, ZSOLTÁROK KIRÁLYA”. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében.2015-05-12
Németh TamásGaál Botond2009-01-12 15:00:00Az Óegyház eszkatológiája2009-06-16
Pálfi JózsefGaál BotondFazakas Sándor2009-06-05 14:30:00Református felsőoktatás Erdélyben2009-06-16
Pap FerencHodossy-Takács ElődKustár Zoltán2009-04-21 14:30:00Templom mint teológia2009-06-16
Papp GyörgyGaál BotondPásztori-Kupán István2016-01-26 14:00:00Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban2016-02-02
Petró LászlóGaál Botond2017-01-27 14:00:00Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában2017-02-07
Pótor ÁronGaál Botond2017-02-02 14:00:00Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai2017-02-07
Püsök SaroltaGaál BotondFazakas Sándor2009-05-28 13:00:00SØREN KIERKEGAARD TEOLÓGIÁJÁNAK SÚLYPONTJAI2009-06-16
Rácsok GabriellaGaál Sándor2013-12-03 14:00:00A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában2013-12-12
Retkes AttilaMolnár János2018-05-17 14:00:00Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869-1949)2018-06-12
Sándor BalázsGaál Botond2005-03-03 15:00:00A dogma megelevenedése Dogma és liturgia kölcsönhatása a szentháromságtani és a krisztológiai viták idején2005-07-02
Somfalvi EditBodó Sára2015-11-03 14:00:00A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel2015-11-10
Szarka MiklósFekete Károly2012-12-06 14:00:00Lelkipásztorok házaspár kapcsolati zavarainak pasztorálpszichoterápiás kezelése2013-02-05
Szászi AndreaBodó Sára2011-10-14 15:00:00A magyar református hittankönyvek történeti és elvi tanulságai2011-12-13
Szatmári EmíliaHörcsik Richárd2016-10-18 14:00:00"Közegyházi életünk sodrában" Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében2016-11-15
Székely JózsefFekete Károly2018-06-18 14:00:00AZ IGEHIRDETÉS HELYE AZ ERDÉLYI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORI HIVATÁSKÉP ALAKULÁSÁBAN. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban2018-06-28
Tőkés ZoltánHörcsik Richárd2006-03-31 15:00:00Ébredési mozgalmak a Tiszántúlon és a debreceni tanyamisszió2006-07-01
Varga ZsoltFekete Károly2009-10-20 15:00:00Rudolf Bohren homiletikája2009-11-12

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )