Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Hadtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Almási FerencMolnár Miklós2006-04-24 09:00:00Honvédelmünk NATO integrációs folyamatának áttekintése, tapasztalatai és következtetései jogi szempontból2006-05-26
ANDAHÁZI SZEGHY VIKTORSzani Ferenc2010-03-10 09:00:00A magyar királyi I. gyorshadtest 1941. évi ukrajnai hadműveletei2010-04-27
Babos TiborKőszegvári Tibor2004-10-08 09:00:00Az európai biztonság öt központi pillére2004-10-25
BAGI JÓZSEFNagy László2010-02-18 14:00:00Oroszország katonapolitikája és az orosz hadsereg reformja2010-02-24
Bali TamásKrajnc Zoltán2017-02-20 09:00:00Helikoptervezetők kiválasztása és kiképzésének korszerűsítése2017-03-07
Balla AttilaGazda Pál2003-10-08 09:00:00A védelmi kiadásokat meghatározó tényezők2003-10-26
Balla JózsefFórizs Sándor2014-03-25 14:00:00A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok biztonságnövelő hatása a határ- és közbiztonság alakulására2014-04-08
BARABÁS ANETTTömösváry Zsigmond2009-02-13 09:00:00A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára2009-02-24
BEBESI ZOLTÁNKőszegvári Tibor2010-02-16 14:00:00Kábítószer-bűnözés és terrorizmus2010-02-16
Beinschróth JózsefMunk Sándor2008-02-21 14:00:00Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései2008-02-26
Benedek MártaBoda József2017-03-02 09:00:00A nemzetbiztonság stratégiai kérdései a XXI. század kül- és biztonságpolitikájában2017-03-07
Benes KárolyMolnár Anna2016-04-26 14:00:00A 2008-as orosz-grúz háború hatása az európai biztonságra2016-05-10
BENKŐ TIBORKiss Zoltán László2010-09-02 10:00:00A rekonverzió, mint a professzionális haderő humánerőforrás gazdálkodásának egyik stratégiai kérdése2010-09-14
BERACZKAI ANTALKőszegvári Tibor2010-02-17 13:30:00A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége2010-02-24
BERECZKI ZSOLT LÁSZLÓBökönyi István2009-02-17 09:00:00Biztonság a büntetés-végrehajtásban2009-02-24
Berek TamásGrósz Zoltán2007-11-28 09:00:00A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei2008-01-25
Berek TamásGrósz Zoltán2007-12-18 09:00:00A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei2008-01-25
Béres JánosResperger István2008-06-19 14:00:00Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei2008-06-24
Bernát IstvánSzakács Zoltán2015-03-12 14:30:00Adatok az organikus alvászavarok hatásáról a kognitív teljesít-ményre, az általam vizsgált önkéntes, hivatásos és szerződéses állomány tagjai között. Néhány megfigyelés az alvásfüggő légzészavarok...2015-05-12
BERNÁT PÉTERSzabó József János2011-10-03 13:00:00Stratégia és taktika a Kárpát-medence erődépítészetében a késő római korban2011-10-13
Berzsényi PéterZsinkó József2008-06-18 10:00:00Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban2008-06-24
BESENYŐ JÁNOSResperger István2011-09-15 14:00:00Az ENSZ nyugat-szaharai békemissziójának tapasztalatai2011-10-13
Bódi StefániaSzabó A. Ferenc2006-10-18 09:00:00A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István munkásságára2006-10-25
Bodoróczki JánosHorváth Attila2017-09-22 09:00:00A különleges erők logisztikai támogatása és annak fejlesztési lehetőségei2017-10-24
BOGNÁR BALÁZSHülvely Lajos2010-02-10 09:00:00A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése2010-02-24
BOLDIZSÁR GÁBORPadányi József2009-04-16 09:00:00A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre2009-04-28
Borsányi AndrásSzabó A. Ferenc2003-10-13 09:00:00Montenegro a függetlenné válás útján2003-10-24
BOZSÓ ZOLTÁNRajnai Zoltán2012-01-06 09:00:00A rendőrségi tevékenységirányítás szervezési kérdései és technikai fejlesztésének lehetőségei2012-04-04
BUGNER SÁNDORGazda Pál2008-10-21 10:00:00A védelmi ágazat gazdasági-pénzügyi ellenőrzési rendszerének fejlődése, a fejlődés jövőbeni irányai2008-10-28
Csaba ZágonKirály LászlóHorváth Attila2015-02-19 14:00:00A gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezet (vám-igazgatás) szükséges képességei és kapacitásai meghatározását támogató kockázatelemzési eljárások2015-03-03
Cseh ValentinSzabó Miklós2017-09-28 09:00:00„Légiriadó vigyázz!”Angolszász légitámadások a magyar olajipar ellen 1944/45-ben2017-10-24
Cservenyi DóraRéger Béla2014-03-03 09:00:00Stratégiai logisztikai rendszermodell kialakításának lehetőségei a honvédelmi tárca logisztikai rendszerének fejlesztéséhez2014-03-04
CSERY-SZŰCS PÉTERHarai Dénes2011-01-12 09:00:00A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel a parancsnokok jogi felkészítésére a ZMNE-n a NATO és az Európai Unió csatlakozást követően2011-02-10
Csiki TamásGazdag Ferenc2018-02-09 09:00:00A kelet-közép-európai államok védelmi együttműködési törekvései, 2008-20162018-03-06
Csoma MózesLáng Péter2007-02-08 09:00:00A Koreai félsziget politikai viszonyai és azok biztonságpolitikai aspektusai2007-02-22
Czene GrétaRemek Éva2013-02-21 14:00:00Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége a dél-kaukázusi térségben2013-03-06
Davola JózsefNagy Miklós Mihály2001-10-31 09:00:00A magyar katonai rendőrség2001-11-13
Deák AnitaTömösváry Zsigmond2018-11-09 10:00:00Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21. században az Oroszországi Föderáció katonai doktrínáinak tükrében
Deák JózsefSzabó Miklós2018-10-12 09:00:00A Belügyi Szemle és jogelődei a közpolitika és a rendészettudomány szolgálatában (1953-1990)
DEÁK-MOLNÁR DÓRASzenes Zoltán2011-11-28 14:00:00A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira2011-12-07
DEMÉNY ÁDÁMFaggyas Zoltán2010-02-15 14:00:00A rendvédelmi szervek gazdálkodásában megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása2011-02-24
Detréné Urbán NóraBolgár Judit2015-12-03 14:00:00A stressz-rezisztencia és a pszichológiai reziliencia fejlesztésének és fenntartásának szükségessége a védelmi szektorban2016-01-26
DÉZSI ZSOLTSzelei Ildikó2010-09-09 09:00:00A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe2010-09-14
Domboróczky ZoltánJászay Béla2013-10-03 14:00:00A marketing-logisztika alkalmazhatóságának koncepcionális vizsgálata a katonai logisztika területén2013-10-17
Endrődi IstvánHajdú István2005-10-17 09:00:00Az Orszagos Katasztrofavédelmi Főigazgatóság pénzügyi finanszírozása és együttműködése a Magyar Honvédséggel2005-10-26
Erdei GáborSiposné Kecskeméthy Klára2014-10-14 15:00:00A bűnözésföldrajz elméleti és gyakorlati összefüggései2014-10-21
Ernst JozefPadányi József2016-12-12 14:00:00Multilingualism as an Intercultural Phenomenon in the Frame-work of Peace Support Operations2017-01-17
Estók SándorRéger Béla2011-11-16 09:00:00A katonai és civil ellátási lánc fejlődésének lehetőségei nemzetközi környezetben2011-12-07
Fábián ÉvaFregán Beatrix2018-02-07 14:00:00A politika és a hadügy viszonyának megjelenése a francia hadelméletben 1945–20122018-03-06
Faggyas ZoltánGazda Pál2004-10-13 09:00:00A Határőrség feladatrendszerében és szervezeti felépítésében 1989 óta bekövetkezett változások gazdálkodásra gyakorolt hatásainak elemzése, a határőr gazdálkodás korszerűsítésének kutatása és tudomány2004-10-25
Faragó László JózsefKiss Zoltán László2013-04-12 14:00:00Az engedély nélküli rádiók és az új média a szociális befolyásolás dimenzióiban2013-05-05
Farkas LÁszlóSiposné Kecskeméthy Klára2013-02-12 10:00:00Az íráskép-földrajz katonaföldrajzi aspektusai, és helye az írásanalitika rendszerében, e rendszer katonai alkalmazási lehetőségei2013-03-06
FARKAS TIBORSándor Miklós2010-10-21 09:00:00A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai rendszer megszervezése a Magyar Honvédség többnemzeti műveleteinek tükrében2010-10-26
Farkasné Zádeczky IbolyaMartinkó József2001-09-18 14:00:00Tiszti követelményváltozás a kiegyezéstől napjainkig, prognózis a XXI. századra2001-11-13
Fekete AndrásZsiros Lajos2014-03-19 11:00:00Modern sebkezelési eljárások alkalmazása a minősített helyzetekben2014-04-08
Fenyvesi KárolyUngvár Gyula2004-06-03 09:00:00A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjébenA nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében2004-06-25
Fischl VilmosSzabó János2006-10-11 09:00:00A nemzetközi egyházi szervezetek szerepe az államközi valamint csoportok közötti konfliktusok és válságok kezelésében2006-10-25
Földesi FerencHorváth Csaba2005-06-14 09:00:00A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a jelenlegi szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezeti felépítése2005-06-26
Forgács BalázsDeák János2009-09-14 09:00:00Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban)2009-09-27
Forgácsné Göttler ViktóriaKádas Géza2005-02-15 09:00:00A francia katonai szaknyelv-oktatás tapasztalatai és korszerűsítésének lehetőségei2005-03-08
FORRAY LÁSZLÓHéjja István2010-06-21 09:00:00A különleges műveleti zászlóalj kiképzésének, felkészítésének és felszerelésének fejlesztési lehetőségei2010-09-14
Fregán BeatrixSzternák György2006-09-05 09:00:00A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban2006-09-15
Fridrik JózsefKiss Zoltán László2008-07-04 09:00:00Etnikai kisebbségi konfliktusok kezelésének szociológiai kérdései Gyöngyös városában és vonzáskörzetében2008-09-16
Frölich RóbertHorváth Csaba2005-07-14 09:00:00Fegyveres konfliktusok a Szentföldön a XX. században2005-09-11
Füzesi OttóHéjja István2004-09-22 09:00:00A felderítés elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata, különös tekintettel, az emberi erővel folytatott felderítésre2004-10-25
Gaál GyulaFórizs Sándor2005-01-01 00:00:00Az embercsempész tevékenység megjelenési formáinak és módszereinek változásai a Magyar Köztársaság államhatárán 1991-2003 között2005-03-05
Gelsei AndrásPadányi József2008-02-14 09:00:00A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái2008-02-26
Gerencsér ÁrpádSiposné Kecskeméthy Klára2017-02-28 14:00:00A Kaukázus térség biztonságföldrajzi értékelése2017-03-07
GÖRBE ATTILÁNÉ ZÁN KRISZTINAKónya József2010-09-30 09:00:00A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetőségei2010-10-26
Gorda ÉvaSzabó József János2012-10-18 09:00:00A magyar haditudósítás az első és második világháborúban2012-10-24
GÖRÖG ISTVÁNSzabó János2010-02-12 09:00:00A szárazföldi csapatok humánerőforrás biztosítása és fejlesztése a hadsereg modernizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állományra2010-02-24
GŐSI IMRÉNÉHarai Dénes2011-06-28 09:00:00A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében2011-09-15
Gressel Gustav C.Molnár FerencMagyarics Tamás2014-11-27 14:00:00U.S. Foreign and Security Policy in the Early 21st Century2014-12-09
Gulyás GézaFurján Attila2012-06-14 09:00:00A magyar honvédség tábori tüzér támogatásának tüzérfelderítési elvei, gyakorlati kérdései, jövője2012-09-12
Győrffy ÁgnesBolgár Judit2017-01-13 09:00:00Katonanők pályaszocializációjának folyamatvizsgálata az alapkiképzéstől a missziós feladatok vállalásáig2017-03-07
Győry-Barcsa AndreaNémeth József Lajos2014-12-12 10:00:00A NATO stratégiai koncepcióinak tükröződése a Németországi Szövetségi Köztársaság biztonság- és védelempolitikájában2015-01-20
Hajós DezsőSzabó János2005-06-23 09:00:00A védelmi szektor kommunikációjának megváltozott kihívásai és lehetséges válaszai az önkéntes haderőre történő áttérés időszakában2005-09-11
Hausner GáborÁcs Tibor2008-12-11 09:00:00Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században2009-02-24
HEGEDŰS HENRIKKrizbai János2011-02-04 10:00:00Tudásmenedzselés, humánerőforrás-fejlesztés a Magyar Honvédségben2011-02-10
Horváth FerencKrizbai JánosBoda Mihály2018-10-10 12:00:00A közszolgálati etika elméleti és gyakorlati kérdései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál
Horváth TiborSzabó Sándor2003-05-16 09:00:00A személyi állomány védelmét biztosító erődítési építmények fejlődésének vizsgálata és a továbbfejlesztés lehetséges irányai2003-06-24
Isabella dal FabbroSzabó József János2008-10-14 09:00:00A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX-től a XIX századig2008-10-28
Jobbágy SzabolcsFarkas Tibor2018-02-15 09:00:00A honvéd altiszt és zászlós híradó és informatikai üzemeltető állomány digitális szakmai ismereteinek fejlesztése2018-03-06
Jónás JánosN. Rózsa Erzsébet2008-12-08 09:00:00A közel-keleti hatások a magyar biztonságra és a magyar honvédség szerepvállalása ezek kezelésében2009-02-24
KÁDÁR PÁLTorma András2009-05-28 10:00:00A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái2009-06-23
Kállai AttilaGőcze István2007-12-14 09:00:00Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában2008-02-26
Kállai ErnőPadányi József2014-02-06 14:00:00A Magyar Honvédség vízellátása, különös tekintettel víztisztításra2014-03-04
KÁLMÁN ZSOLTBökönyi István2010-01-13 10:00:00A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy Vármegyében 1884 és 1914 között2010-02-24
Karácsony VeronikaHülvely Lajos2012-06-05 09:00:00Nemzetközi tapasztalatok és azok hatása a Magyar Honvédségre2012-06-28
Kardos Sándor IstvánKanyó Mária2017-02-16 14:00:00A rendőri jogsértések között jelentkező korrupció megvalósulási körülményeinek, tendenciáinak vizsgálata a beosztotti állomány körében2017-03-07
Károsi Zoltánné Borszéki Judit MagdolnaVarga János2016-10-27 09:00:00Az angol szaknyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése megvalósításában, fejlesztésük lehetőségei2016-12-06
Kassai KárolySándor Miklós2008-01-29 09:30:00A Magyar Honvédség információvédelmének - mint biztonság részének - feladatrendszere2008-02-26
Kenedli TamásHéjja István2012-05-25 10:00:00Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban2012-06-13
KERTI ANDRÁSRajnai Zoltán2010-10-01 09:00:00A vezetési és információs rendszer technikai alrendszerének vizsgálata különös tekintettel a minőségbiztosításra és az átvitelbiztonságra2010-10-26
Keszely LászlóLakatos László2017-11-29 09:00:00A védelmi igazgatás szerepe a nemzeti szintű átfogó megközelítés megvalósításában2018-01-30
KIRÁDY ATTILABolgár Judit2009-02-12 13:00:00Mesterséges intelligencián alapuló számítógépes szakértői rendszer felhasználási lehetőségei a katonai és a rendőri állomány alkalmasság-vizsgálatain2009-02-24
Kirovné Rácz RékaPadányi József2015-02-10 13:00:00Az éghajlatváltozás okozta hidrológiai katasztrófák elleni védelem oktatásának helyzete, fejlesztési lehetőségei2015-03-03
Kis J. ErvinJobbágy Zoltán2018-02-23 09:00:00A légvédelmi és légierők evolúciója, helye, szerepe, az arab-izraeli 1967-es, 1973 as és 1982-es háborúk során, valamint az izraeli légierő Hamász és a Hezbollah elleni háborús alkalmazásának tapaszt2018-03-06
KISS ÁLMOS PÉTERSzternák György2012-03-05 09:00:00A negyedik generációs konfliktusok jellemzői és tapasztalatai2012-04-04
KISS GABRIELLAVincze Lajos2009-10-20 09:00:00Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében2009-10-27

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )