Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Szociológia Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Bakonyi EszterLengyel György2012-05-31 13:30:00To Trust or Not To Trust2012-05-31
Bálint BlankaBőhm AntalFaragó Tamás2009-05-25 11:00:00A túlképzettség okainak vizsgálata az erdélyi diplomás fiatalok körében2009-06-22
Bálint GyöngyvérPerjés István2009-05-20 10:00:00Foglalkoztatási startégiák Hargita megyében2009-06-22
Balogh PéterSzántó Zoltán2012-11-30 14:00:00Kontraproduktivitás a fejlesztéspolitikában2012-12-05
Bank DénesLengyel György2018-04-18 14:00:00Implicit és explicit, valamint belső és külső CSR egy kettős függésben lévő piacgazdaságban, különös tekintettel a munkavállalókról való gondoskodásra2018-06-13
Bányai BorbálaNeményi MáriaIzsák Éva2015-06-25 10:00:00Intézmények a munkaerőpiaci rehabilitáció területén. Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a munkaerőpiacon2015-10-21
Barabásné Kárpáti DóraElekes Zsuzsanna2011-05-25 14:00:00Szocializáció és drogfogyasztás2011-06-15
Becze OrsolyaLetenyei László2010-06-02 14:00:00“Lépésről lépésre” egy pedagógiai innováció nyomában2010-12-16
Biró EmeseHadas Miklós2009-07-04 11:00:00A nők megjelenítése a Legjobb film Oscar-díját 1970-2005 között elnyert filmekben2009-07-04
Blasko ZsuzsaRóbert Péter2008-05-07 15:00:00Származási hatások a munkapiacon?2008-06-03
Bocz JánosLetenyei László2009-06-11 14:00:00A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon.A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejétől a 2000-es évek közepéig2009-06-22
BODOR-ERANUS ELIZALetenyei LászlóPálné Kovács Ilona2013-03-05 10:00:00Önkormányzati pályázati aktivitás. Információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon2013-03-27
Császár MelindaTomka Miklós2010-06-14 14:00:00Nemzet – jog – identitás. A státustörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai2010-12-16
Csizmadia PéterMakó Csaba2015-10-20 14:00:00A szervezeti innováció és tudásfelhasználás mintái a magyar gazdaságban2015-12-16
Csonka LászlóInzelt Annamária2010-02-18 14:00:00„A kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok hatása a vállalkozások tudományos és technológiai képességeinek fejlődésére2010-03-25
Csüllög KrisztinaTardos Róbert2013-01-16 11:00:00Kapcsolatok online és offline. Az internet és más infokummunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban2013-03-27
Csüllög KrisztinaTardos Róbert2013-01-16 11:00:00Kapcsolatok online és offline. Az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban2013-03-27
Daróczi GergelyBozsonyi Károly2018-02-15 11:00:00Megszámlálhatatlan hajléktalan Magyarországon az ezredfordulón2018-03-14
Dén-Nagy IldikóKirály Gábor2018-05-30 10:00:00Problem solver or private life killer? Mobile Telephony and Work-life Balance in Hungary2018-06-13
Drjenovszky ZsófiaCzakó Ágnes2010-09-16 14:00:00A nők távolmaradása a munkaerőpiactól a gyermekvállalást követően2010-10-12
Egyedné Gergely JúliaTosics Iván2015-04-02 15:00:00Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában2015-06-17
Faludi JuliannaSzántó Zoltán2016-03-04 10:00:00Innovation Patterns In The Design-Driven Industries: Opening Up The Made In Italy2016-03-30
Ferencz MagdolnaFüstös László2009-11-25 11:30:00Értékek az internetes hálózati kommunikációban2010-06-13
Földházi ErzsébetSpéder Zsolt2009-03-30 15:00:00Az első házasságkötés után2009-06-22
Formádi KatalinKuczi Tibor2011-02-16 10:00:00Professzionalizáció új iránya a turizmus szektorban2011-06-15
Gergely OrsolyaNagy Beáta2011-07-05 10:00:00Vállalkozás női módra A székelyföldi női vállalkozók profiljának és motivációinak vizsgálata2011-10-18
Géring ZsuzsannaVicsek Lilla2015-12-02 14:00:00A vállalati társadalmi felelősségvállalás online vállalati diskurzusa - avagy mit és hogyan kommunikálnak a hazai közép- és nagyvállalatok honlapjaikon a társadalmi szerepükről és felelősségükről.2016-03-30
Geszler Nikolett BarbaraNagy Beáta2016-10-11 10:00:00Work –Family Conflict of Hungarian Manager Fathers2016-12-07
Göncz BorbálaLengyel György2011-04-26 14:00:00Az Európai Unió megítélése Magyarországon2011-04-26
Gosztonyi MártonDurst Judit2018-04-20 11:30:00A Pénz Zsonglőrei: Az alacsony jövedelmű családok pénzügyi túlélési stratégiája és egy részvételi akciókutatás története2018-06-13
Gulyás AttilaSzántó ZoltánTakács Károly2012-04-17 14:00:00A Friendly Offer – Fairness and Social Embeddedness2012-06-04
Gulyás EmeseWessely Anna2012-05-21 09:30:00Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel2012-06-04
Gyarmati AndreaHusz Ildikó2016-05-18 13:00:00Nagyszülők és unokák. A nagyszülőktől az unokák felé irányuló gondozási transzferek jellege és változása2016-06-01
Győri ÁgnesCzakó Ágnes2014-12-08 15:00:00Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása2015-03-18
Ivony ÉvaSpéder ZsoltKeller Tamás2018-10-01 09:30:00A szubjektív életminőség alakulása a gazdasági válság időszakában Magyarországon
Keller TamásTóth István György2010-06-25 14:00:00Nemcsak a tudás számít- a pszichológiai tőke szerepe akerestei egyenlőtlenségek magyarázásában2010-10-12
Kisfalusi DorottyaBartus Tamás2016-05-24 08:45:00Interetnic Relations among Roma and Non-Roma Students in Hungary2016-06-01
Kiss MártaKuczi Tibor2015-04-29 10:00:00A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása2015-06-17
Kónya Hanna EditLetenyei LászlóMolina José Luis2013-09-27 10:00:00The emergence of a transnational elite. A methodological approach for the definition and identification of the Csángó elite2013-10-30
Kristóf LucaKovách Imre2011-11-03 11:00:00A magyar elitértelmiség reputációja2011-12-14
Kürtösi ZsófiaNagy Beáta2009-04-27 15:00:00A nők és férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetekben2009-06-22
Lőrinc LászlóTardos Róbert2009-03-05 14:00:00Párválasztás az interneten2009-03-23
Lovász GabriellaNeumann László2010-06-08 14:00:00„A munkaügyi mediáció eredményessége és fogadtatása a szociális partnerek szemszögéből”2010-10-12
Makó ÁgnesTóth István János2017-05-10 15:30:00A közismereti tudás és az elkötelezettség hatása a szakiskolát végzettek munkaerőpiaci esélyeire2017-06-01
Martin József PéterLengyel György2016-04-06 13:00:00Felzárkózás vagy bezárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye és az euroszkepticizmus alakulása az EU-csatlakozás után, összehasonlító keretben2016-06-01
Monostori JuditSpéder Zsolt2009-09-29 10:00:00„Aktív korúak nyugdíjban A korai nyugdíjazás jelensége és okai a rendszerváltás utáni évek Magyarországán2009-10-13
Monostori KatalinJanky Béla2008-05-15 10:00:00Környezettudatosság Magyarországon2008-06-03
Nagy TeréziaLetenyei László2010-04-15 14:00:00Kötődések és kudarcok2010-06-15
Nagy ZitaAngelusz Róbert2010-12-09 15:00:00A Playboy jelenség kulturális és társadalomtörténeti összefüggései2011-10-18
Nagy Zita ÉvaBartus Tamás2015-10-01 10:15:00Van-e út a munkába? A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei2015-10-21
Néray BálintTakács KárolyBartus Tamás2017-04-06 13:00:00Relational Integration. The Analysis of Friendship, Negative Ties and Ethnic Identity among Adolescents2017-10-11
Pál JuditTakács KárolyBartus Tamás2016-04-14 15:45:00Status and Negative Ties: A Longitudinal Network Study among Adolescents2016-06-01
Pálinkó ÉvaVajda Júlia2010-05-27 14:00:00„Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása”2010-10-12
Papp GáborHuszár László2011-11-08 14:00:00A prizonizációs elmélet újragondolása és alkalmazási lehetőségei egy hazai fegyintézeti populáción2011-12-14
Perpék ÉvaSzántó Zoltán2013-03-21 09:30:00Önkéntesség és közösségfejlsztés2013-03-27
Perpék ÉvaSzántó Zoltán2013-03-21 09:00:00Önkéntesség és közösségfejlesztés2013-03-27
Pitó KláraMelegh AttilaSik Endre2016-05-18 15:00:00Erdélyi magyar egészségügyi dolgozók Magyarországra vándorlása2016-06-01
Rab Árpád SzörényZ. Karvalics László2016-06-16 15:01:00A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján keresztül2016-10-12
Rácz AttilaLetenyei László2013-06-04 13:30:00„Szegregáció a fejekben. A statisztikai és a mentális társadalmi-és térbeli elkülönülés vizsgálata Szegeden”2013-06-05
Sebők CsillaNagy Beáta2015-06-30 15:00:00A női munkavállalás hatása a napi időfelhasználásra2015-12-16
Szalma IvettRóbert Péter2011-12-05 11:15:00A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon2011-12-14
Szanyi-F EleonóraLengyel György2016-06-30 13:00:00Szakiskolás tanulók rövid távú munkaerő-piaci és továbbtanulási tervei2016-10-12
Szász AntóniaTéves felvitel2012-03-13 14:00:00"Progresszív judaizmus Magyarországon"2012-03-27
Székely László LeventeGálik Mihály2014-05-22 10:00:00„Média multitasking". Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól2014-10-15
Szél BernadettTardos Róbert2011-05-09 10:00:00A párkapcsolati összetartást segítő minták elemzése2011-06-15
Takács-Murinkó LíviaUtasi Ágnes2014-05-19 10:00:00Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei2014-06-11
Varga SzabolcsSzántó Zoltán2017-11-16 12:30:00A korrupció mint destruktív vállalkozás2017-12-06
Vépy-Schlemmer ÉvaLengyel György2016-12-12 15:30:00A deliberáció hatása: a kaposvári deliberatív közvélemény-kutatás tapasztalatai2017-03-08
Veres ElődMoksony FerencFokasz Nikosz2008-11-04 14:00:00"Mediatizált öngyilkosságok -Werther effektus szociológiai vizsgálata"2008-12-16
Veroszta ZsuzsannaHrubos Ildikó2010-10-05 14:00:00Felsőoktatási értékek – hallgatói szemmel2010-12-16
Zakariás IldikóFeischmidt Margit2016-06-20 17:00:00Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyságban2016-10-12
Zsákai SzilviaSzántó Zoltán2008-12-02 10:00:00Társas kapcsolathálók és alkoholizmus2009-10-13

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )