Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Környezettudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ábel MariettaHodúr Cecília2017-03-14 13:00:00Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei2017-06-08
Ábrahám LeventeGallé LászlóGallé László2003-09-01 10:00:00Recésszárnyúak (Neuroptera) szünzoológiai vizsgálata a Dunántúli-dombságon2003-12-04
Alapi TündeDombi András2007-05-07 10:50:00Kisnyomású higanygőzlámpák alkalmazása szerves víz- és légszennyezők lebontásában2007-06-14
Arany EszterAlapi TündeSchrantz Krisztina2015-02-18 13:00:00he role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti - inflammatory drugs2015-06-01
Balázs MargitKiss István2018-11-30 14:00:00MIKROBIÁLIS UJJLENYO MAT VIZSGÁLATI MÓDSZER ALKALMAZÁSA KÖRNYEZETI MI NTÁK A NALÍZISE S ORÁN2018-12-13
Benedek KláraGallé László2012-11-29 11:00:00TERRITORIÁLIS FORMICA FAJOK FÉSZEKKOMPLEXUMAINAK SZERVEZŐDÉSE ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ HATÁSA2012-12-13
Beszédes SándorHodúr Cecília2014-11-26 13:00:00Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel2014-12-11
Bozsó GáborPál Molnár Elemér2010-11-10 12:00:00A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai2010-12-16
Bozsó MiklósPénzes ZsoltMelika George2015-02-28 10:00:00Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini)2015-06-20
Cservenka JuditMihalik Erzsébet2004-05-14 11:00:00Aszimmetrikus primula hibrid zónák sajátosságai, a hibridek természetvédelmi és gyakorlati jelentősége2004-06-08
Csősz SándorGallé László2007-02-23 13:00:00Hangyák taxonómiai és faunisztikai vizsgálata a Kárpát-medencében2007-06-14
Czibulya ZsuzsannaCsákiné Tombácz Etelka2010-04-30 11:00:00Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata2010-06-03
Dobó Dorina GabriellaKukovecz ÁkosSápi András2018-09-28 09:30:00Soft- és hard templáttal szintetizált mezopórusos oxidok előállítása, jellemzése és felhasználása2018-10-11
Dormányné Molnár ÉvaKónya ZoltánKiricsi Imre2007-12-19 11:30:00Platina nanorészecskék SBA-15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás2008-06-12
Erdeiné Kis ÁgnesPerei Katalin2017-06-22 13:00:00Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése2017-10-12
Fekete JózsefHetényi Magdolna2013-09-06 10:00:00Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése2013-12-12
Ferencz ÁgnesHermesz Edit2010-12-14 11:00:00A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban2011-06-09
Filep ÁgnesBozóki Zoltán2013-02-20 11:30:00AEROSZOLOK ABSZORPCIÓS ÅNGSTRÖM-EXPONENSÉNEK ÉS MÉRETELOSZLÁSÁNAK MÉRÉSE – A FORRÁSAZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA2013-06-13
Fintor KrisztiánM. Tóth TivadarSchubert Félix2010-10-13 11:00:00A Baksai Gneisz Komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója2010-12-16
Földvári MihályGallé László2004-04-16 10:30:00Taxonomic and faunistic studies of big-headed flies (Diptera: Pipunculidae)2004-06-08
Furkó MónikaBalázsi Csaba2019-03-11 11:00:00Biokompatibilis és antibakteriális biokerámia bevonatok előállítása és jellemzése2019-04-04
Gallé Róbert2011-10-05 11:30:00DÉL-ALFÖLDI PÓKKÖZÖSSÉGEK SZERKEZETE2011-12-15
Gomez Perez Juan FernandoKónya ZoltánKukovecz Ákos2019-05-21 11:00:00Experimental studies on the exfoliation and oxidation behavior of few-layers black phosphorus2019-06-06
Hanyecz VeronikaMohácsi Árpád2014-01-01 10:00:00Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése2014-06-05
Harnos SzabolcsOnyestyák György2014-01-01 10:00:00Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon2014-06-05
Hegedűs MártaDombi András2004-11-18 11:30:00Klórozott etilének heterogén fotokatalitikus lebontása2004-12-02
Henczová MáriaKiss Jánosné2010-01-26 10:30:00Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére2010-04-22
Horváth GyőzőGallé László2009-05-21 10:50:00Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése2009-06-04
Huszár HelgaSzabó GáborBozóki Zoltán2009-05-11 10:50:00Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása2009-06-04
Illés ErzsébetTakács ErzsébetSchrantz Krisztina2014-07-02 10:00:00Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban2014-12-11
Illés Erzsébet (Nyergesné)Csákiné Tombácz Etelka2005-01-01 10:00:00Huminsavak és magnetit nanorészecskék kölcsönhatása: a talajoktól a mágneses folyadékokig2005-06-06
Imre BélaHannus IstvánHalász János2006-03-08 10:00:00Klórozott szénhidrogének hidrodeklórozása Pt- és Pd-tartalmú zeolitokon2006-05-04
Kanizsai OrsolyaGallé László2014-12-09 11:00:00A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken2014-12-11
Kántor NoémiUnger János2012-05-14 13:00:00Városi közterületek termikus komfort-viszonyainak értékelése Szeged példáján különös tekintettel a látogatók szubjektív reakcióira2012-06-07
Kanyó TímeaKónya ZoltánKiricsi Imre2004-10-26 10:00:00Szén/szilikát nanokompozitok szintézise és jellemzése2004-12-02
Karácsonyi ÉvaPap Zsolt2018-03-19 11:00:00TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok előállítása – a WO3 komponens töltéscsapdázó szerepének vizsgálata2018-04-05
Kása ZsoltPap Zsolt2019-05-31 11:00:00Bizmut-volframát és bizmut-vanadát alakformált fotokatalizátorok előállítása és alkalmazhatóságának vizsgálata2019-10-02
Kertész SzabolcsHodúr Cecília2011-06-20 10:00:00Szennyvizek és folyékony halmazállapotú melléktermékek környezetterhelésének csökkentése membránszeparációs eljárásokkal2011-12-15
Khaled Said AliHermesz Edit2003-09-22 10:00:00Stress response in fish: Identification and analysis of the expression pattern of hsp70 and metallothionein genes in common carp (Cyprinus carpio)2003-12-04
Kiss OrsolyaGallé LászlóMoskát Csaba2016-04-28 11:30:00A szalakóta (Coracias garrulus) élőhelyválasztása, annak következményei és természetvédelmi vonatkozásai2016-06-02
Kiss OrsolyaGallé LászlóMoskát Csaba2016-04-28 11:30:00A szalakóta (Coracias garrulus) élőhelyválasztása, annak következményei és természetvédelmi vonatkozásai2016-06-02
Kiss Zsolt LászlóLászló Zsuzsanna2015-05-04 12:30:00Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során2015-06-01
Kmetykó ÁkosDombi AndrásMogyorósi Károly2014-11-25 13:00:00Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával2014-12-11
Kollár MártonHalász János2011-11-29 11:00:00Hierarchikus pórusrendszerű MCM-22 zeolit katalizátorok előállítása, fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai2011-12-15
Kovács GáborM. Tóth Tivadar2007-11-30 12:20:00A Gyódi Szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetföldtani vonatkozásai2007-12-13
Kovács KrisztinaTakács ErzsébetWojnárovits László2017-06-27 11:00:00Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással2017-10-12
Kovács Krisztina ÉvaCsákiné Tombácz Etelka2011-05-05 11:00:00Dél-kelet alföldi termálvizekből kinyert humuszanyagok jellemzése2011-07-17
Kozma GáborKukovecz Ákos2017-10-30 09:00:00Nanoszerkezetek mechanokémiai előállítása és módosítási lehetőségeinek vizsgálata2017-12-07
Kozmér ZsuzsannaAlapi TündeTakács Erzsébet2018-11-13 13:00:00http://doktori.bibl.u-szeged.hu/9871/1/Kozm%C3%A9r%20Zsuzsanna-Disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf2018-12-03
Ladányi zsuzsannaRakonczai János2011-03-30 14:00:00Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson2011-06-09
Lőrincz OrsolyaLisziewicz Júlia2014-01-01 10:00:00Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése2014-06-05
Madarász DánielKónya Zoltán2018-10-30 13:00:00EGYDIMENZIÓS TITANÁT NANOSZERKEZETEK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI2018-12-13
Magyar MelindaHernádi KláraNagy László2016-03-10 10:00:00Redox fehérjék bionanokompozitokban2016-04-07
Majzik AndreaCsákiné Tombácz Etelka2008-04-01 11:30:00Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas-oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben2008-06-12
Márk László2006-10-03 10:00:00A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában2006-12-21
Markó BálintGallé László2005-11-10 10:00:00Nem territoriális hangyafajok (Hymenoptera: Formicidae) táplálkozási stratégiájának plasztikus jellege2005-12-06
Merza GabriellaErdőhelyi András2016-02-11 13:00:00Dimetil - karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon2016-06-01
Mészáros SzilviaPálinkó IstvánHalász János2014-01-01 11:00:00Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában2014-06-05
Mohl MelindaKónya Zoltán2011-05-17 11:00:00Egydimenziós nanoszerkezetekelőállítása és vizsgálata2011-06-09
Molnár NóraGallé László2003-05-07 13:00:00Aphidina koalíciók szerveződése diszkrét habitat foltokban2003-06-05
Molnár ZsoltGálfi Márta2015-06-11 10:00:00Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok2015-10-22
Nyilas TündeHetényi Magdolna2009-11-02 10:50:00Talajok szerves anyagának jellemzése Rock-Eval pirolízis vizsgálatok eredményei alapján2009-12-17
Oláh NikolettBalázsi Katalin2019-02-18 11:00:00TITÁN-KARBID/AMORF SZÉN NANOKOMPOZIT BEVONAT ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE2019-04-04
Ötvös ZsoltOnyestyák GyörgyKiricsi Imre2007-05-09 10:00:00Szénnanocsövek adszorpciós tulajdonságainak sebesség-spektroszkópiai vizsgálata2007-06-14
Paja LászlóPálfi György2013-05-08 11:00:00Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology2013-06-13
Pap ZsoltDombi AndrásMogyorósi Károly2012-01-26 12:00:00Gyorskalcinálású titán-dioxid fotokatalizátorok előállítása, jellemzése és alkalmazása környezetszennyező anyagok lebontásában2012-06-07
Peksel Şahin BegümTörök Zsolt2017-11-21 13:00:00Sensing mechanisms and individuality of heat stress in mammalian cells2017-12-07
Pernyeszi Tímea JuditDékány Imre2003-04-30 10:30:00Szénhidrogén-származékok megkötődése különböző szerkezetű szorbenseken és fotooxidációs lebontásuk TiO2-fotokatalizátor szuszpenziókban2003-06-05
Pintér Máté DánielAjtai Tibor2018-11-08 13:00:00Investigation of Artificially Generated and Ambient Carbonaceous Particulate Matter2018-12-13
Puskás IrénFarsang Andrea2008-05-15 12:20:00Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása2008-06-12
Rica TamásTóth ÁgotaHorváth Dezső2011-06-29 11:00:00Polimeroldatok hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban2011-12-15
Rónavári AndreaKónya ZoltánCsontné Kiricsi Mónika2017-05-16 13:00:00Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata2017-06-08
Sándor RenátaFodor NándorSümegi Pál2014-01-01 10:00:00A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái A léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban2014-06-05
Schöll-Barna GabriellaDemény AttilaSümegi Pál2013-09-18 13:00:00Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében2013-12-12
Schwéger SzabinaPénzes ZsoltMelika George2017-02-10 13:30:00Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)2017-04-06
Sebestyén PetraKesserű Péter2017-03-22 11:30:00Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgae strain and their cultivation in biofilm based reactors2017-06-08
Shigapova NataliaVigh László2005-04-13 10:30:00Alternations of membrane physical state regulate the E.coli heat shock response2005-07-01
Smajda RitaKónya ZoltánKukovecz Ákos2008-11-13 10:50:00Többfalú szén nanocső filmek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata2008-12-11
Solt HannaLónyi Ferenc2011-09-28 11:00:00Nitrogén-oxidok szelektív katalitikus redukciója metánnal indium tartalmú zeolitokon2011-12-15
Solymár EditKónya ZoltánKiricsi Imre2006-01-01 00:00:00MCM-41 és SBA-15 mezoporózusos szilikátok előállítása és szerkezetének tanulmányozása2006-06-08
Srankó DávidSipos PálPálinkó István2012-09-14 10:00:00PREPARATION AND CHARACTERISATION OF ALKALINE EARTH-IRON(III) LAYERED DOUBLE HYDROXIDES AND THEIR ACRYLATE-INTERCALATED DERIVATIVES2012-12-13
Szabó EmeseSchrantz KrisztinaPap Zsolt2015-12-11 11:00:00Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése2016-06-01
Szanyi JánosVarsányi Zoltánné2004-09-02 10:30:00Felszín alatti víztermelés környezeti hatásai a Dél-Nyírség példáján2004-12-02
Szatmári GáborBarta KárolyPásztor László2017-04-12 13:00:00Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása, valamint alkalmazása különböző léptékekben2017-06-08
Szép AngélaHodúr CecíliaKeszthelyi-Szabó Gábor2013-11-19 10:00:00Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során2013-12-12
Szigetvári CsabaGallé LászlóBagi István2004-10-28 11:00:00Inváziós növények szerepének összehasonlító vizsgálata nyílt homokgyepekben2004-12-02
Szőllősi RékaMihalik Erzsébet2012-06-06 13:30:00Nehézfémkezelés által kiváltott oxidatív stressz vizsgálata csírázó indiai mustár (Brassica juncea L.) magvakban2012-12-13
Szolnoki ZsuzsannaFarsang Andrea2014-01-01 10:00:00Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján2014-06-06
Tallósy Szabolcs PéterDékány ImreNagy Erzsébet2016-12-16 10:00:00Reaktív hibrid nanokompozit felületek antibakteriális hatása2017-04-06
Torma AttilaGallé László2011-11-17 13:00:00Poloskaegyüttesek términtázata kiskunsági gyepeken2011-12-15
Tóth TamaraTóth ÁgotaHorváth Dezső2009-09-25 10:51:00A reakcióedény paramétereinek hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban2009-12-17
Utry NoémiBozóki ZoltánAjtai Tibor2016-02-01 10:00:00A légköri aeroszol inherens és látszólagos abszorpciós jellemzőinek és az abszorpciós spektrum jelentéstartalmának fotoakusztikus vizsgálata2016-04-07
Vajda KrisztinaPap Zsolt2017-03-27 13:00:00TiO2-C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata2017-06-08
Valkusz ZsuzsannaGálfi Márta2011-12-01 14:00:00Környezetterhelő halogénezett szénhidrogének hatása neuroendokrin szabályozással közvetített alkalmazkodásban2011-12-15
Varga GáborPálinkó IstvánSipos Pál2017-11-16 11:00:00Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik2017-12-07
Varvasovszki ViktóriaVigh László2003-12-05 10:00:00Hsp70 chaperone homológ Synechocystis PCC6803-ban: a DnaK2 szerepe a stresszhelyzetek kivédésében és a tilakoid membránok fizikai állapotának szabályozásában2004-06-08
Vass ÁdámTompos András2019-06-12 11:00:00Szén-monoxid-tűrő katalizátorok tüzelőanyag-elemekhez2019-10-02
Veréb GáborDombi AndrásMogyorósi Károly2014-11-25 10:00:00Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal2014-12-11
Vesselényi IstvánKónya ZoltánKiricsi Imre2006-01-01 00:00:00Többfalú szén nanocsövek katalitikus előállítása és a képződési mechanizmus vizsgálata2006-02-23
Zalatnai MártaKörmöczi LászlóTóth Tibor2008-11-26 10:50:00Vegetation Structure and Edaphic Properties of Grassland Community Boundaries2008-12-11


2020. VI. 25.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2020. július 10-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )