Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Történelemtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Andreides GáborHorváth Jenő2008-06-30 10:00:00A magyar - olasz kapcsolatok története 1956-19892008-09-04
Angyalosy EszterMohay Tamás2011-12-14 10:00:00"Először Isten, aztán Szent Sebestyén". A védőszent-kultusz és jelentősége egy szicíliai településen2012-02-16
Anka LászlóGergely András2015-06-24 15:00:00Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában2015-10-01
Bacher-Tuli AndreaFábri Anna2012-12-17 14:00:00"A zöld színpad". A lóversenyzés mint a társas reprezentáció sajátos intézménye a dualizmus korában (1867-1918)2013-03-21
Bácskay AndrásZólyomi Gábor2008-06-26 13:00:00Láz az ókori Babilóniában. Az ún. lázszövegek korpusza és értelmezése2008-09-04
Bagyinszky MariannaKósa László2015-10-28 10:00:00Gútai magyarok Medgyesegyházán2015-12-03
Bajnok DánielNémeth György2014-09-19 10:00:00Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen2014-12-18
Baki AttilaKardos József2016-03-23 10:00:00Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék zsidóinak története és holocaustja - 1938-1944 (1945)2016-05-19
Bakó BalázsBalogh Margit2013-11-04 10:00:00Gróf Mikes János, a szombathelyi egyházmegye püspöke2013-12-11
Baksa BrigittaPaládi-Kovács Attila2010-03-11 11:00:00A néprajzi ismeretek oktatásának múltja és jelene2010-04-28
Balázs EszterSonkoly GáborProchasson Christophe2008-12-11 13:30:00En tete des intellectuells: les évrivan hongrois et la question de la liberté et de l'autonomie littéraires (1908-1914)2009-03-12
Balázs GáborVarga Zsuzsanna2011-06-16 11:00:00A fölművelésügyi szakigazgatás története Pest megyében 1944 és 1950 között2011-09-15
Balla Loránd AlfrédBácskai Vera †2017-11-10 14:30:00Temesvár egyesületei a dualizmus korában, különös tekintettel a regionális identitást előmozdító egyesületekre2017-11-23
Balogh CsillaVida Tivadar2014-10-03 14:00:00A Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének problémái2014-12-18
Balogh János MátyásSipos Balázs2014-07-10 12:00:00Üzleti szellemű fővárosi napi sajtó a Dualizmus korában2014-09-18
Bán DávidGranasztói György (1938-2016) †Hassoun Jean-Pierre2010-02-17 14:00:00A pályaudvar mint társadalmi városkapu2010-12-09
Banyár MagdolnaSonkoly Gábor2012-01-17 15:30:00Krisna társadalma. Max Weber hinduizmus koncepciójának társadalmtörténeti alkalmazása2012-02-16
Bárány ZsófiaErdődy Gábor2018-02-21 14:00:00Lonovics József szentszéki diplomáciai missziója2018-03-08
Baranyi Tamás PéterBúr Gábor2018-07-02 16:00:00Magyar külpolitika a nemzetközi enyhülés időszakában, 1965-19752018-09-27
Baráth KatalinGyáni Gábor2013-06-19 10:00:00Történészi identitáskonstrukciók 1947-19682013-09-12
Barna JuditKalicz Nándor2012-04-18 14:00:00A lenygeli kultúra kialakulása a Délnyugat-Dunántúlon2012-05-03
Bednárik JánosBárth Dániel2018-06-18 14:00:00Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében2018-09-27
Békés MártonTőkéczki László2011-06-21 14:00:00Az amerikai neokonzervativizmus a kezdetektől 2008-ig.2011-09-15
Belényesy KárolyFeld István2014-09-22 14:00:0015-16. századi ágyúöntő műhely Budán – Az ágyúöntés mesterei, technikája és a haditechnika átalakulása a reneszánsztól az újkorig2014-12-18
Berényiné Kovács GyöngyiTóth Krisztina2018-02-07 11:00:00A Pest Megyei Levéltár története és a megyei levéltárak megítélése a magyar levéltárügyben 1920 és 1947 között2018-03-08
Berki ImreIzsák Lajos2015-10-21 10:00:00Az adyligeti Határőrezred története2015-12-03
Bernyák AdriennFöglein Gizella2010-09-28 12:00:00Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletalkotása és az Országgyűlés ülésszakaszainak törvényhozása 1949-1958 között2010-12-09
Bertók GáborLaszlovszky József2010-03-16 14:00:00Lelőhelyfelderítés és interpretáció légi régészeti, fotogrammetriai, geofizikai és térinformatikai módszerek alkalmazásával. Baranya megye légi régészeti topográfiája2010-04-28
Binder MátyásKrausz Tamás2017-05-18 10:00:00Roma etnikai mobilizáció Kelet-Európában2017-10-12
Bíró ÁdámVida Tivadar2014-10-10 14:00:00Fegyverek a 10–11. századi Kárpát-medencében2014-12-18
Bochkor AndreaKiss Gy. Csaba2010-12-08 16:00:00Ukrán magyarságkép és magyar múlt ukrán szemmel (1991-2007)2011-03-17
Bódi ZsuzsannaBódy Zsombor2015-09-18 09:30:00A salgótarjáni házicselédek és alkalmazóik2015-12-03
Bodnár-Király TiborKrász Lilla2018-09-28 10:00:00Államleírás és statisztika a 18-19. száza fordulójának magyarországi eszmetörténetében
Bödőcs AndrásSzabó Miklós2008-12-18 15:00:00A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata a mai Magyarordzági területén2009-01-29
Boér HunorBodó Sándor2008-01-17 10:00:00A Székely Nemzeti Múzeum a magyar tudomány és közművelődés történetében 1875-20002008-04-03
Bognár KatalinKósa László2011-01-24 10:00:00Kisnemesi mentalitás a reformkori követválasztások és tisztújítások tükrében2011-03-17
Bognár SzabinaSzilágyi Miklós2010-10-21 11:00:00A népi jogélet kutatása Magyarországon. Tagányi Károly jogszokásgyűjtő programja2010-12-09
Bokor ZsuzsaGranasztói György (1938-2016) †Kovács Éva2012-06-05 14:00:00Prostitúciós intézmények változása a két világháború közötti Kolozsváron2012-07-17
Bolgár DánielGerő András2015-04-24 10:30:00Asszimiláció és integráció a modern Magyarországon2015-05-14
Botár IstvánBenkő Elek2015-06-09 14:00:00A Csíki-medence középkori településtörténete2015-10-01
Botlik RichárdHorn Ildikó2010-05-11 10:00:00Szapolyai János és VIII. Henrik kapcsolata2010-09-30
Bózsa AnikóBorhy László2017-01-11 13:00:00A szépségápolás tárgyi emlékanyaga Pannonia Magyarországra eső részén2017-03-09
Brandt GyörgyiKósa László2011-06-14 14:00:00A hungarológia intézményrendszerének létrehozása. Gragger Róbert a berlini egyetemen2011-09-15
Brauer-Benke JózsefSárosi Bálint2011-10-27 10:00:00Népi hangszereink történeti-néprajzi vizsgálata2011-12-08
Bubnó HedvigSz. Jónás Ilona (1929-2017)2010-06-18 14:00:00Az ars musica elmélete és alkalmazása a kora középkori tanításban2010-09-30
Burucs KornéliaIzsák Lajos2009-03-18 14:00:00Egyenjogúság és egyenrangúság. Nőpolitika, női munka, háztartás Magyarországon 1945-19892009-06-11
Buskó TiborSonkoly Gábor2009-04-20 10:00:00A történeti hivatkozások szerepe a kistérségi önszerveződések kialakulásában Magyarországon (1990-2004) - különös tekintettel Zala megyére -2009-06-11
Byrappa RamachandraSzékely Gábor2014-07-10 14:00:00The Entrepreneurial Origins and Evolutions int he Indian Local Goverment Systems int he 19th and 20th Centuries2014-09-18
Csajányi Melinda KatalinPritz Pál2016-04-11 15:30:00Arisztokrácia a két világháború közötti magyar törvényhozásban, különös tekintettel a zsidótörvények születésére2016-05-19
Csákó JuditKörmendi Tamás2016-05-11 10:00:00Az Árpád-kori Magyarország a francia területeken keletkezett elbeszélő kútfők tükrében2016-05-19
Csaplár-Degovics KrisztiánRess Imre2008-04-18 10:00:00A független Albánia létrejötte albán szemmel (1912-1913)2008-06-12
Csatári BenceKardos József2008-05-28 11:00:00A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája2008-06-12
Cseh Gergő BendegúzVida István2009-12-16 15:00:00Amerikai és brit részvétel az olaszországi, romániai, bulgáriai és magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottságok tevékenységében (1943-1947)2010-02-18
Csekő ErnőKövér György2015-11-20 15:00:00A dualizmus kori elit Tolna megyében2016-03-03
Csengeri PiroskaRaczky Pál2014-10-08 14:00:00Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának késői csoportjai Északkelet-Magyarországon2014-12-18
Cser ErikaRing Éva2005-05-25 10:00:00Fejezetek a szegénység kezelésének történetéből a 19. században2005-06-23
Csíky BalázsBalogh Margit2010-09-30 10:00:00Serédi Jusztinián hercegprímás tevékenysége2010-12-09
Csiky GergelyVida Tivadar2010-01-29 14:00:00Az avar kori szúró- és vágófegyverek. Osztályozás - tipológia - kronológia - technológia2010-02-18
Csippán PéterBartosiewicz László2012-06-22 14:00:00Őskori települések kulturális ökológiai és zoarcheológiai vizsgálata. A késő rézkori háztartások és konyhahulladék kapcsolata2012-07-17
Csízi IstvánBertényi Iván2012-06-26 14:00:00A királyi Magyarország főnemesi családjainak címerváltozatai a 16-17. században2012-07-17
Csótiné Belovári AnitaSipos Péter2011-11-16 14:00:00Közművelődés és iskolán kívüli művelődés a két világháború között a Dél-Dunántúlon2011-12-08
Csunderlik PéterSzijártó István2016-06-30 16:00:00A Galilei Kör (1908-1919) története és recepciótörténete2016-10-13
Cúthné Gyóni EszterBalogh Margit2014-10-15 10:45:00A ciszterci rend története Magyarországon 1945 után. A Ciszterci Rend Zirci Apátsága 1945 és 1981 között2014-12-18
Dági MariannaSzabó Miklós2012-05-08 13:30:00Aranyművesség a későklasszikus - korahellénisztikus kori Makedóniában (Derveni, Sedes, Stavroupolis)2012-07-17
Daróczi-Szabó MártaBartosiewicz László2014-03-28 14:00:00Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak viszgálata2014-06-12
de Montety, HenriRomsics IgnácMoulin Jean2009-04-10 10:00:00A Nouvelle Revue de Hongrie és barátai (1932-1944) A magyar ügy. időutazás a katolikusk és a fiatal non-konformisták számára"2010-12-09
Décsey SándorBertényi Iván2015-04-21 10:00:00Katonai és félkatonai zászlók címer- és jelképhasználata a XX. századi Magyarországon2015-05-14
Dembitz GabriellaBács Tamás2014-07-10 10:00:00Recreating Imperial Thebes Monumental Inscriptions, Buildings and Political Activity of the High Priests of Amun at Karnak from Herihor to Menkheperre2014-09-18
Demkó AttilaBalogh András2009-04-16 17:30:00Távolmaradás, politikaiellenállás, fegyveres ellenállás és együttmaradás: az ír nemzeti mozgalom stratégiája Írországban (1921-1998)2009-06-11
Demmel JózsefKiss Gy. Csaba2012-02-21 17:00:00Szlávokból szlovákok. L'udovít Stur és a szlovák nemzeti mozgalom születése a 19. századi Magyarországon2012-05-03
Dénesi TamásVárkonyi Ágnes2007-10-18 10:00:00Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében2008-02-07
Dér Csaba DezsőHermann Róbert2010-06-28 11:00:00Az 1848-49-es I. Magyar Hadtest születése2010-09-30
Dévai KataBorhy László2013-05-17 14:00:00Késő római temetkezések üvegmellékletei Pannóniában2013-06-20
Diószegi LászlóMajoros István2013-06-14 13:00:00Válság és integráció. Gazdasági egyesítési tervek a Duna-medencében az 1929-1933. évi világgazdasági válság időszakában angol külügyi dokumentumok tükrében2013-09-12
Dobos AlpárVida Tivadar2018-02-16 11:00:00A népesség változásai a Kárpát-medence keleti felében (5. század közepe - 7. század). Soros temetők Erdélyben, Partiumban és a Bánság romániai részén2018-03-08
Dombovári ÁdámDobszay Tamás2012-11-05 16:00:00Megyei választások és szabályozásuk 1830-18442012-12-13
Dominkovits PéterBácskai Vera †2009-12-07 14:00:00Szombathely privilegizált mezőváros gazdasága, társadalma a 17. században (1605/1606-1685)2010-02-18
Dreska GáborDraskóczy István2008-06-06 16:00:00A pannonhalmi konvent hiteleshelyi tevékenysége 1321-15002008-09-04
Dubniczky ZsoltKósa László2013-07-01 10:00:00A pesti mágnásnegyed kialakulása2013-09-12
Durkovicová EvaSzabó Miklós2016-06-30 10:00:00A Kárpát-medence északnyugati részének településszerkezete a kora vaskor középső és kései szakaszában2016-10-13
Éder KatalinLaszlovszky József2012-01-17 10:00:00Mezővárosi plébániatemplomok középkori városmentes tájakon2012-02-16
Egedi BarbaraLuft Ulrich2012-12-18 10:00:00Coptic noun phrases (Kopt főnévi szerkezetek)2013-03-21
Endreffy KatalinLuft Ulrich2017-04-20 14:00:00Letters to gods: contexts of an Egyptian tradition2017-05-25
Eőry GabriellaGyáni Gábor2017-04-26 10:30:00Kaszinók Magyarországon, különös tekintettel a két világháború közötti budapesti kaszinókra2017-05-25
Erdős Gábor ZoltánTörök László2015-04-08 14:00:00Az El Kurrui Fejedelemség és a 25. dinasztia egyiptomi valamint nemzetközi kontextusa2015-05-14
Eszterhai ViktorBalogh András2018-04-06 16:00:00A guanxi múltja, jelene, jövője - egy alternatív kínai külpolitikai modell2018-06-01
F. Molnár MónikaDávid Géza2008-11-03 15:00:00Az Oszmán és a Habsburg Birodalom közti határ kijelölése a karlócai békét követően (1699-1701)2009-01-29
Fábián SzilviaRaczky Pál2014-09-05 10:00:00Disszertáció címe: A badeni kultúra településtörténete a dél-balatoni régióban az újabb kutatási eredmények alapján2014-09-18
Fabó EditFábri Anna2009-01-19 14:00:00A dualizmus kori magyar karikatúrák és paródiák2009-03-12
Fábry Nicola BiancaSzabó MiklósVitali Daniele2011-12-13 10:00:00Karikaékszerek a kárpát-medencei La Tene kori női sírokban. Magyarország területe2012-12-13
Farkas GyöngyiBácskai Vera †2010-09-17 10:00:00Hatalom és falusi társadalom az 1950-es években. Tüntetések a kollektivizálás ellen2010-12-09
Farkas MáriaKardos József2008-04-08 14:00:00Történelemtanítás a népiskolákban a dualizmus kori Magyarországon2008-06-12
Feitl ÍriszIzsák Lajos2018-11-19 10:00:00Múzeumpolitika, múzeumirányítás Magyarországon 1945-1963 között
Fejérdy AndrásAdriányi Gábor2010-06-28 10:00:00Magyarország és a II. vatikáni zsinat (1959-1965)2010-09-30
Fekete JózsefPuskely Mária2010-03-24 14:00:00A szervita rend magyarországi története 1867-től 1950-ig2010-04-28
Feketéné Cseh FruzsinaPaládi-Kovács Attila2013-02-07 14:00:00A kerékgyártó háziipar és mesterség múltja Magyarországon2013-03-21
Fenyves KatalinGerő András2008-06-30 17:30:00A zsidó identitás alakváltozásai a századforduló Osztrák-Magyar Monarchiájában. Autobiografikus önreprezentációk2008-09-04
Filus ErikaPaládi-Kovács Attila2017-09-14 11:00:00A kiskőrösi viselet. Az öltözködés változásának vizsgálata (19-20. század)2017-11-23
Fodor GáborDávid Géza2018-05-31 10:00:00Az örménykérdés a magyar források tükrében, 1848-19392018-09-27
Foki IbolyaDobszay Tamás2017-04-10 14:00:00A zalai városok igazgatási szervezete és tisztségviselői 1850-18602017-05-25

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )