Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Kémia Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ábrahám NóraDékány Imre2013-11-12 11:00:00Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai2013-12-12
Aranyi AnitaPéter AntalIlisz István2014-11-20 11:00:00Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására2015-01-15
Bajnóczi Éva GabriellaSipos Pál2015-05-13 13:00:00Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions2015-05-28
Bánsági TamásHorváth DezsőTóth Ágota2005-01-01 10:00:00Konvektív instabilitás a klorit-tetrationát rendszerben2005-07-01
Barna DóraTasi Gyula2013-04-19 11:00:00Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában2013-06-13
Bata PéterZsigmond Ágnes2015-04-16 11:00:00Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai2015-05-28
Bencsik GáborVisy Csaba2012-05-08 13:00:00Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai”2012-06-07
Benkő MáriaKirály Zoltán2013-05-10 11:00:00Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen2013-06-13
Bereczkné Urbán MónikaKónya ZoltánKiricsi Imre2005-01-01 10:00:00Szén nanocsövek szintézise mezoporózusos szilikátokban2005-12-06
Berkecz RóbertPéter AntalIlisz István2011-04-18 11:00:00Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése2011-06-09
Berki PéterHernádi Klára2017-11-14 11:00:00Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata
Bohner BíborkaHorváth Dezső2017-11-14 11:00:00Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése
Budavári ViktóriaSzűcs Árpád2004-01-01 10:00:00Módosított felületű elektródok2004-06-08
Bugris ValériaKukovecz ÁkosPálinkó István2015-05-07 12:00:00Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides2015-05-28
Csankó Krisztián JózsefPálinkó IstvánSipos Pál2015-05-14 14:00:00Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids2015-05-28
Csendes ZitaSipos PálPálinkó István2014-06-04 11:00:00REDOX-ACTIVE BIOINSPIRED CATALYSTS-SYNTHESES, CHARACTERISATION AND AN APPLICATION2014-12-11
Cserényi Szabolcs2011-11-23 10:30:00Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése, folyamatos áramú rendszerben2011-12-15
Csiszár MarikaSzűcs Árpád2004-01-01 10:00:00Szilárd fázisú fullerének elektrokémiája és bioelektrokémiai alkalmazása2004-12-02
Czene AnikóGyurcsik Béla2013-06-28 14:00:00A COLICIN E7 NUKLEÁZ DOMÉN, MINT EGY LEHETSÉGES MESTERSÉGES METALLONUKLEÁZ ALAPJA2013-12-12
Darányi MáriaKukovecz Ákos2011-11-25 10:00:00Nanostrukturált vékonyrétegek előállítása és vizsgálata2011-12-15
Dömök MártaErdőhelyi András2008-10-07 10:30:00Az etanol gözreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon2008-11-13
Dömötör OrsolyaEnyedy Éva Anna2015-04-01 13:30:00Rákellenes gallium és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel2015-06-07
Dörnyei ÁgnesKiss Tamás2008-09-25 11:00:00Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)-komplexek (bio)speciációja2008-11-13
Endrődi BalázsVisy CsabaJanáky Csaba2015-09-24 11:00:00Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira2015-12-21
Fodor GáborPéter AntalIlisz István2013-06-18 11:00:00Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal2013-12-12
Gazsi AndreaSolymosi Frigyes2015-12-01 11:00:00Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon2015-12-10
Gyuris MárioTóth GáborPuskás László2014-04-24 11:00:00Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával2014-06-05
Hajdú AngélaCsákiné Tombácz Etelka2010-11-30 11:00:00Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása2010-12-16
Hakkel Orsolya2010-10-22 10:30:00ÖSSZEGFREKVENCIA-KELTÉSI SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA2010-12-16
Halasi GyulaSolymosi Frigyes2014-04-24 11:00:00Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon2014-06-05
Haspel HenrikKukovecz Ákos2014-05-21 10:00:00Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira2014-06-05
Hodos MáriaKónya ZoltánKukovecz Ákos2007-11-29 12:00:00Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje2007-12-13
Horváth EndreKiricsi Imre2010-03-15 11:00:00MULTIFUNKCIÓS NANOSZERKEZETŰ POLIMERERŐSÍTŐ ANYAG ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE2010-04-22
Huber JuditWölfling JánosMernyák Erzsébet2016-01-13 11:00:00Nitrogéntartalmú ösztron származékok előállítása és tumorellenes hatásának in vitro vizsgálata2016-04-07
Iványi ZoltánSchneider GyulaWölfling János2013-03-27 12:00:0017β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata2013-06-13
Jakab ÉvaHorváth DezsőTóth Ágota2004-01-01 10:00:00Autokatalizátor elvonásának hatása frontreakciókra2004-12-02
Jakusch TamásKiss Tamás2005-01-01 10:00:00Az oxovanádium(IV) indukált amidnitrogén deprotonálódás2005-07-01
Janáky CsabaVisy Csaba2010-06-25 11:00:00Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai2010-12-16
Janovák LászlóDékány Imre2009-06-23 11:00:00Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai2009-12-17
Jedlinszki NikolettaGalbács Gábor2011-10-24 11:00:00Többimpulzus lézer indukált plazmák jellemzése és atomspektroszkópiai alkalmazása2011-12-15
Kádár ZalánFrank ÉvaWölfling János2013-05-17 11:00:00Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói2013-06-13
Kilyén MelindaKiss TamásLabádi Imre2005-01-01 00:00:00Az alumínium(III)ion kölcsönhatása peptidekkel, aminosav- és peptidszármazékokkal2005-07-01
Kolozsi AndrásGajda Tamás2009-11-25 11:00:00TERMÉSZET IHLETTE HISZTIDINGAZDAG LIGANDUMOK KÖLCSÖNHATÁSA2009-12-17
Kormányos BalázsNagypál István2010-06-25 11:00:00Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata2010-12-16
Kovács DóraFrank ÉvaWölfling János2015-11-26 11:00:00Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise2015-12-10
Kun RóbertDékány Imre2006-01-01 10:00:00Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai2006-06-08
Kunné Pál EditDékány Imre2009-04-10 11:00:00Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai2009-06-04
Majzik ZsoltBerkó András2013-02-28 11:30:00Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies Zsolt Majzik2013-06-13
Makra ZsoltSzőllősi György2014-11-20 11:00:00Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron2014-12-11
Méhn DóraKónya ZoltánHalász János2001-01-01 10:00:00Új módszerek a rugalmas MCM-41 szerkezet módosításában2002-01-01
Metzinger AnikóGalbács Gábor2016-05-12 11:00:00Analitikai módszerek fejlesztése folyadék és szilárd minták LIBS vizsgálatára2016-06-02
Mótyán GergőFrank Éva2017-11-21 10:00:00Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise
Nagy BalázsTasi Gyula2014-03-07 11:00:00LÉGKÖRKÉMIAI FONTOSSÁGÚ KISEBB GYÖKÖK ÉS MOLEKULÁK AB INITIO TERMOKÉMIÁJA”2014-06-05
Németh EszterGyurcsik BélaKörtvélyesi Tamás2014-11-10 14:00:00Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme2014-12-11
Németh JózsefDékány Imre2004-01-01 00:00:00Rétegszilikátokkal stabilizált ZnO és SnO2 nanorészecskék szerkezeti és fotooxidációs tulajdonságai2004-06-08
Németh RóbertSolymosi Frigyes2008-05-08 11:00:00Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon2008-06-12
Németh ZoltánHernádi Klára2014-05-12 10:00:00Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata2014-06-05
Niesz KrisztiánKónya ZoltánKiricsi Imre2003-01-01 11:00:00Kémia a szén nanocsövekkel2003-12-04
ONDRÉ DÓRAWölfling János2009-11-27 10:00:00NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ HETEROCIKLUSOS SZTEROIDOK2009-12-17
Owen Michael ChristopherViskolcz Béla2012-06-29 11:00:00Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements2012-12-13
Páhi Barbara AnnamáriaKirály Zoltán2010-05-20 11:00:00Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen2010-12-16
Paksi ZoltánGajda Tamás2008-05-13 11:00:00Metalloenzimek szerkezeti funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel2008-06-12
Pallagi AttilaSipos PálPálinkó István2012-05-14 11:00:00Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process2012-06-07
Papp Attila ÁkosWölfling János2010-09-30 11:00:00Új típusú heterogén palládium-katalizátorok ( előállítása és alkalmazása)2010-12-16
Papp SzilviaDékány Imre2005-01-01 11:00:00Palládium és ródium nanokristályok képződése, stabilizálása polimeroldatban és rétegszilikátokban2005-07-01
Pataj ZoltánIlisz IstvánPéter Antal2011-11-30 15:00:00„Enantiomer elválasztás és felismerés nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerekben”2011-12-15
Pongráczné Faragó EszterViskolcz Béla2015-12-10 11:00:00Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.2016-04-07
Pópity-Tóth ÉvaTóth Ágota2012-12-14 11:00:00Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus reakciófrontokban2013-06-13
Pótári GáborErdőhelyi András2014-12-11 11:00:00Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával2015-04-02
Puskás RóbertKónya Zoltán2016-02-26 10:00:00Carbon nanostructures with different dimensionality – From synthesis to applications2016-04-07
Pusztai PéterKónya Zoltán2016-05-03 10:30:00Cérium-foszfát nanorészecskék előállítása és szerkezetfüggő tulajdonságainak vizsgálata2016-06-02
Rác BulcsúMolnár Árpád2006-01-01 10:00:00Szulfonsavcsoporttal funkcionalizált elektrofil katalizátorok szintézise és alkalmazása2007-01-12
Rágyanszki AnitaViskolcz Béla2015-10-20 13:00:00Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces2015-12-10
Rákosi KingaTóth Gábor2011-06-29 11:00:00Biológiailag aktív peptidek módosított származékainak előállítása és vizsgálata2011-12-15
Rémiás RóbertKónya ZoltánKukovecz Ákos2009-11-09 10:00:00ÚJ HORDOZÓKRA ALAPULÓ HIDROGÉNEZŐ MODELLKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA2009-12-09
Réti BalázsHernádi Klára2016-03-03 11:00:00Titán-dioxid alapú, többfalú szén nanocső tartalmú kompozitok előállítása, jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata2016-04-07
Sápi AndrásKónya Zoltán2012-03-19 10:00:00Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata2012-06-07
Schuszter GáborTóth ÁgotaHorváth Dezső2014-04-15 11:00:00A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben2014-06-05
Sebők DánielDékány Imre2012-05-22 11:00:00Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai2012-06-07
Sija Éva IlonaKiss TamásEnyedi Éva2014-01-28 14:00:00Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája2014-06-05
Simon Ida NoémiGajda Tamás2008-11-21 12:30:00Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidk fémkomplexeivel2008-12-11
Sipiczki MónikaSipos PálPálinkó István2013-06-13 10:00:00Funkcionalizált Anyagok - Szintézis, Jellemzés és Katalitikus Alkalmazási Lehetőségek2013-12-12
Siska AndreaHernádi KláraKónya Zoltán2001-01-01 13:00:00Szén nanocsövek katalitikus, optimalizált szintézise, tisztítása és módosítása2001-01-01
Sutyinszki MáriaBartók Mihály2004-01-01 10:00:00Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben2004-12-02
Szabó TamásDékány Imre2006-01-01 13:00:00A grafit-oxid kémiai és nanoszerkezete2006-06-08
Szailer TamásErdőhelyi András2004-01-01 10:00:00A H2S hatásának vizsgálata a szén-dioxid és a metán katalitikus átalakításában2004-06-08
Szájli ÁgotaSchneider Gyula2006-01-01 10:00:00D-gyűrűben módosított heteroatomot tartalmazó szteroidok szintézise2007-01-12
Szájli EmiliaTóth Gábor2009-05-11 11:00:00A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása2009-06-04
Széchenyi AleksanderSolymosi Frigyes2007-12-12 11:00:00C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Ré tartalmú katalizátorokon2008-06-12
Szilágyi IstvánLabádi ImreKiss Tamás2006-01-01 00:00:00Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése2006-06-08
Szolomájer JánosKovács Lajos2011-04-20 13:00:00Magasabbrendű szerkezeteket alkotó purinszármazékok előállítása és vizsgálata2011-06-09
Szolomájer-Csikós OrsolyaTóth Gábor2013-01-31 11:00:00Mődosított peptidek szintézise2013-06-13
Szőri KornélBartók Mihály2011-09-13 11:00:00Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében2011-12-15
Szőri milánViskolcz Béla2008-11-20 11:00:00Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata2008-12-11
Szunyogh DánielGyurcsik BélaJancsó Attila2016-05-17 13:00:00A réz-efflux szabályzó CueR fehérje fémkötő sajátságainak tanulmányozása modellpeptideken keresztül2016-06-02
Tolmacsov PéterSolymosi Frigyes2008-05-16 11:00:00Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és rénium katalizátorokon2008-06-12
Tóth IldikóCsákiné Tombácz Etelka2013-11-27 11:00:00Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel2013-12-12
Tóth Péter SándorVisy Csaba2012-05-10 14:30:00Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára2012-06-07
Varga NoémiDékány Imre2015-12-17 11:00:00Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája2016-04-07
Varga ViktóriaDékány Imre2015-10-09 11:00:00Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságaik2015-12-10


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )