Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Földtudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Allow KhomineSzanyi JánosKovács Balázs2012-12-01 11:00:00Tengervíz partmenti vízadóba történő behatolásásnak csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével2012-12-13
Almási Enikő EszterPál Molnár Elemér2015-11-25 11:00:00A DITRÓI ALKÁLI MASSZÍVUM ULTRAMAFIKUS KUMULÁTUM KŐZETEINEK PETROGENETIKÁJA2015-12-02
Andrási GáborKiss Tímea2016-04-28 11:30:00A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata2016-06-02
Bácsmegi GáborSümegi Pál2015-09-30 10:00:00Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-alsó-rétek lelőhelyén2015-12-02
Balázs BernadettUnger János2008-06-26 11:00:00Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése2008-12-16
Balizs DánielBajmócy Péter2016-03-10 13:00:00Etnikai térstruktúra, asszimiláció és identitás a történelmi Vas megyében2016-06-02
Balog KittiFarsang Andrea2011-05-17 14:30:00A használt héviz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira2011-06-09
Bán AttilaPál Viktor2017-11-08 13:00:00A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján2017-12-06
Bata TeodóraMezősi Gábor2013-05-16 11:30:00A KÖZEPES MÉRETARÁNYÚ TÁJÖKOLÓGIAI EGYSÉGEK HATÁRAINAK MATEMATIKAI-STATISZTIKAI ALAPÚ VIZSGÁLATA2013-06-05
Batki AnikóPál Molnár Elemér2009-11-30 10:00:00A Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenezise2009-12-17
Bauer MártonM. Tóth TivadarRaucsik Béla2017-02-15 13:00:00Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs2017-07-12
Bede ÁdámSümegi Pál2015-11-11 13:00:00A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei2015-12-02
Benyhe BalázsKiss Tímea2013-05-07 14:00:00AGROGÉN HATÁSRA KIALAKULÓ FELSZÍNFORMÁK ÉS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ELTÉRŐ GEOMORFOLÓGIAI ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN2013-06-05
Bezdán MáriaRakonczai János2011-11-22 14:00:00A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon2011-12-15
Bíró LórántM. Tóth TivadarPolgári Márta2013-09-30 12:00:00A BAKONYI MANGÁNÉRC-BÁNYÁSZAT FÚRÁSAINAK KOMPLEX ÚJRAÉRTÉKELÉSE2013-12-04
Blanka ViktóriaKiss Tímea2010-12-06 11:00:00Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében2010-12-16
Bódis KatalinMezősi Gábor2009-11-27 10:00:00Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben2009-12-17
Boros LajosBecsei József2008-06-17 14:00:00A városi depriváció térbelisége - konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal2008-12-16
Bottyán ZsoltUnger János2008-04-17 12:00:00Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben2008-06-12
Boudewijn van LeeuwenSzatmári JózsefMezősi Gábor2012-09-12 11:00:00Artifical neural networks and geographic information systems for inland excess water classification2012-12-13
Csendes BálintMucsi László2017-03-17 13:00:00Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban2017-07-12
Csépe ZoltánMakra László2018-10-12 11:00:00Weather related ragweed pollen levels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary
Csépe-Muladi BeátaMucsi László2016-10-21 12:00:00A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken2016-12-08
Cziczer IstvánSümegi Pál2015-03-24 11:00:00Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés2015-05-20
Dabi GergelyM. Tóth TivadarSchubert Félix2013-05-27 11:00:00A MECSEKALJA ZÓNA KRISTÁLYOS KOMPLEXUM POSZTMETAMORF PALEOFLUIDUM EVOLÚCIÓJA2013-06-05
Deák József ÁronKevei Ferencné2010-05-07 11:00:00Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése2010-06-03
Dudás GáborBoros Lajos2013-04-29 11:00:00A VILÁGVÁROSOK TÉRKAPCSOLATAINAK VIZSGÁLATA LÉGI KÖZLEKEDÉSI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL2013-06-05
Duray BalázsKevei Ferencné2009-06-24 09:30:00Tájdinamikai vizsgálatok - a tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése2009-12-17
Fabula SzabolcsTimár Judit2015-03-26 14:00:00A fogyatékosság, mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata2015-05-20
Farkas Jenő ZsoltCsatári Bálint2010-10-20 14:00:00Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal2010-12-16
Fejes IldikóFarsang Andrea2015-03-16 11:30:00A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján2015-05-20
Fiser-Nagy ÁgnesM. Tóth Tivadar2013-11-29 11:00:00Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir2013-12-04
Gál TamásUnger János2010-03-03 14:00:00Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása2010-06-03
Gulyás ÁgnesUnger János2009-11-26 10:00:00Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben2009-12-17
Gulyás PéterCsatári Bálint2016-12-07 12:00:00Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői2016-12-08
Gulyás SándorSümegi Pál2011-05-24 12:00:00Az édesvízi kagylók szerepe a Kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásában és az ártéri, folyóvizi környezet lokális és regionális adottságainak rekonstrukciójában2011-06-09
Hegedűs GáborCsatári Bálint2011-05-24 14:00:00A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon2011-06-09
Henits LászlóMucsi László2013-05-21 11:00:00SZUBPIXEL-ALAPÚ OSZTÁLYOZÁS ALKALMAZÁSA A VÁROSI FELSZÍNBORÍTÁS ÉS TERÜLETHASZNÁLAT ELEMZÉSÉBEN2013-06-05
Hernesz PéterKiss Tímea2015-11-09 13:00:00Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén2015-12-02
Horváth JaninaGeiger János2015-03-05 11:00:00DEPOSITIONAL FACIES ANALYSIS IN CLASTIC SEDIMENTARY ENVIRONMENTS BASED ON NEURAL NETWORK CLUSTERING AND PROBABILISTIC EXTENSION2015-05-20
Horváth SzilviaMakra László2003-06-24 11:00:00A talaj nedvességkészletének alakulása Kelet-Magyarországon a XX. században2004-01-11
Hupuczi JúliaSümegi Pál2012-11-28 13:00:00Egy egyedülálló dél-alföldi-löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület Felső-Würm paleoklimatológiai rekonstrukciója2012-12-13
Illésné Sánor AndreaKiss Tímea2012-01-26 11:00:00A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán2012-06-07
Józsa KláraBajmócy Péter2014-04-17 10:30:00A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata2014-05-28
Juray TündeMészáros Rezső2008-06-23 14:00:00A város mint turisztikai tér, Szeged példáján2008-12-16
Katona OrsolyaSipos György2014-11-25 11:00:00Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén2014-12-03
Keserű ImreTimár Judit2013-05-16 11:00:00POST-SUBURBAN TRANSFORMATION IN THE FUNCTIONAL URBAN REGION2013-06-05
Kiss János PéterNemes-Nagy József2008-02-26 11:00:00A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon2008-06-12
Kitka GergelyFarsang Andrea2010-01-15 11:30:00Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében2010-06-03
Knipl IstvánSümegi Pál2014-05-06 11:00:00Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése2014-05-28
Korany Abdelraof Abdelaal AhmedSzilassi PéterJordán Győző2014-05-09 11:00:00ENVIRONMENTAL MODELLING AND SPATIAL LANDSCAPE ANALYSIS FOR THE CONTAMINATION RISK ASSESSMENT OF SENSITIVE AREAS2014-05-28
Korom AnnamáriaCsatári Bálint2015-01-22 10:00:00A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében2015-05-20
Kőrösi Andrea MáriaSümegi Pál2014-11-07 11:00:00A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján2014-12-03
Kovács AttilaUnger JánosKántor Noémi2017-05-22 11:30:00A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel2017-07-12
Kun ÁgnesBarta Károly2018-05-09 10:00:00Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben2018-06-07
Lados GáborKovács Zoltán2018-10-25 13:00:00A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata
Lennert JózsefCsatári Bálint2017-10-06 13:00:00A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa2017-12-06
Márkovity Plesztovits AnnaMészáros Rezső2010-12-01 12:00:00A filozófiai és a geotudományi térszemlélet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján2010-12-16
Mészáros MinucsérMucsi László2013-10-17 11:30:00Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain (A geohazard térinformatikai elemzése a Fruška Gora hegységen)2013-12-04
Misi DávidNáfrádi Katalin2017-06-30 13:00:00Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében2017-10-12
Molnár AttilaMezősi Gábor2007-11-28 10:30:00Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése2008-01-10
Molnár DávidSümegi Pál2015-11-27 13:00:00Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével2015-12-02
Molnár LászlóM. Tóth TivadarSchubert Félix2015-05-20 13:00:00Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin2015-12-02
Molnár SándorSümegi Pál2011-11-22 10:00:00Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi2011-12-15
Mucsiné Égerházi Lilla AndreaUnger JánosKántor Noémi2014-10-10 14:00:00Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján2014-12-03
Náfrádi KatalinSümegi Pál2012-01-04 11:00:00Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban2012-06-07
Oroszi ViktorKiss Tímea2009-09-21 11:00:00Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán2009-12-17
Páll Dávid GergelySümegi Pál2012-11-23 10:30:00Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében2012-12-13
Pap ÁgiBecsei JózsefBoros Lajos2014-10-30 10:00:00Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken2014-12-03
Persaits GergőSümegi Pál2010-09-17 13:00:00A fitolitok szerepe a geoarcheológiai minták értékelésében2010-12-16
Pósfai ZsuzsannaNagy ErikaKovács Zoltán2018-05-16 13:00:00Reproducing uneven development on the Hungarian housing market2018-06-07
Poyanmehr ZahraSzanyi János2016-06-22 11:00:00Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vízgeokémiai adatok figyelembevételével2016-12-08
Právetz TamásSipos György2018-05-18 10:00:00A morfológia és a mederanyag-egyenleg térbeli és időbeli változása a Maros síksági szakaszán2018-06-07
Samu AndreaKevei Ferencné2012-01-10 13:00:00A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre2012-06-07
Sánta GáborSümegi Pál2012-06-28 12:30:00Domaszék-Börcsök tanya (halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaoeometriai elemzése2012-12-13
Serlegi GáborSümegi Pál2014-12-12 11:00:00A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban2015-05-20
Sinka RóbertCsatári Bálint2012-02-06 11:00:00Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra2012-06-07
Skarbit NóraUnger János2018-11-06 11:00:00Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klímamodell alapján
Skultéti ÁgnesM. Tóth Tivadar2017-06-21 13:00:00Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well2017-07-12
Sliman OmarGeiger János2013-05-06 11:00:00INTEGRATED CHARACTERIZATION OF A LOWER-NUBIAN HYDROCARBON RESERVOIRS, WITH SPECIAL EMPHASIZE ON GEOSTATISTICAL UNCERTENTIES2013-06-05
Sümeghy BorbálaKiss Tímea2014-05-22 11:30:00A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója2014-05-28
Szabó TündeKovács Zoltán2016-05-17 11:00:00A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai2016-06-02
Szalontai CsabaSümegi Pál2014-11-24 13:00:00A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében2014-12-03
Szilágyiné Sebők SzilviaGeiger János2012-05-11 11:00:00A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének több léptékű szedimentológiai modellezése2012-06-07
Tamás MargitFarsang Andrea2018-05-17 12:00:00Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Köros menti holtágak környezet állapotvizsgálatán keresztül2018-06-07
Tanács EszterKevei Ferencné2011-10-14 13:00:00Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén2011-12-15
Tari CsillaSzanyi JánosKovács Balázs2015-05-07 13:00:00Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel2015-05-20
Tobak ZalánMucsi László2013-11-19 11:00:00A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával2013-12-04
Vajda Gizella RenátaMészáros Rezső2010-04-26 11:00:00A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Úniós csatlakozást követően Csongrád megyében2010-06-03
Vass IstvánM. Tóth TivadarSzanyi János2014-06-10 11:00:00Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése2014-12-03
Zachar JuditM. Tóth Tivadar2008-05-22 11:00:00A Jánoshalma Ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei2008-06-12

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )