Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Fizika Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Ajtai TiborBozóki Zoltán2012-06-26 11:00:00Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának meghatározása saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel2012-12-13
Asztalos EmeseMaróti Péter2015-03-02 10:30:00Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcencia indukciója és relaxációja2015-05-28
Ayadi ViktorFehér László Gyula2013-10-28 15:00:00Integrálható sokrészecske rendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel2013-12-12
Babos MagorPalkó András2007-04-27 10:30:00A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása2007-07-05
Balog EmericGeretovszkyné Varjú Katalin2014-12-15 11:00:00Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases2015-04-02
Barna AngélaFöldes IstvánGingl Zoltán2016-03-23 11:00:00Ultrarövid, ultraibolya lézerimpulzusok és magas harmonikusok diagnosztikája2016-04-07
Barna BarnabásVinkó József2019-06-20 11:00:00Termonukleáris csillagrobbanások szupernóva-tomográfiája2019-10-10
Bereznai MiklósTóth Zsolt2011-11-22 10:30:00Vékonyrétegek építése nitrogén és argon háttérgázban molibdén, volfrám, szén és bór-karbid céltárgyak impulzuslézeres ablációjával2011-12-15
Besenyi ZsuzsannaPávics László2020-02-17 12:30:00A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában2020-06-02
Bódi AttilaSzatmáry Károly2019-09-13 13:00:00RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában2019-10-10
Bohus JánosSzatmári Sándor2007-06-19 13:00:00Speciális excimer lézerek2008-01-10
Borza SándorPapp György2014-11-13 11:00:00Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében2014-12-11
Börzsönyi ÁdámOsvay Károly2012-09-28 13:00:00Spektrálisan és térben bontott interferometria vizsgálata és alkalmazásai2012-12-13
Budai JuditTóth Zsolt2008-04-18 10:30:00Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk2008-06-12
Csákó Tamás2011-12-01 11:00:00Nanoszerkezetű rétegek és individuális nanorészecskék előállítása ultrarövid lézer impulzusokkal végzett ablációval2011-12-15
Csík NorbertGingl Zoltán2013-04-03 11:00:00Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában2013-06-13
Csizmadia TamásHopp Béla2016-11-09 11:00:00Nanostruktúrák lézeres kialakítása különböző fémek, illetve dielektrikumok felületén2016-12-08
Csontos JánosTóth ZsoltBudai Judit2019-05-20 14:00:00Impulzuslézerekkel módosított szén és szilícium felületek vizsgálata Raman-spektroszkópiával és ellipszometriai módszerekkel2019-06-06
Divall Csatári MártaOsvay Károly2012-12-03 11:00:00High power laser development in the UV for accelerators and light sources2012-12-13
Dömötör PiroskaBenedict Mihály2016-05-24 11:00:00Összefonódás, koherens állapotok; kvantumos rotor áthaladása apertúrán2016-06-02
Dorogi MártaNagy László2008-12-02 11:00:00Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére2009-01-16
Dudás LászlóSzabó GáborErdélyi Miklós2014-03-14 10:00:00Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban2014-06-05
Égerházi LászlóGeretovszky Zsolt2010-05-10 11:00:00Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés2010-06-03
Fűrész GáborVinkó József2008-09-11 11:00:00Nagyfelbontású és multiobjektum spektrográfok tervezése és alkalmazása: nyílt csillaghalmazok dinamikai vizsgálata2009-01-16
Gábor AndrásFehér László Gyula2003-12-22 11:00:00Klasszikus integrálható rendszerek és dinamikai r-mátrixok vizsgálata2004-06-25
Gábris Aurél2007-11-12 11:00:00Többrészű kvantumoptikai rendszerek a kvantuminformatikában2008-01-10
Gajdátsy GáborSzabó GáborErdélyi Miklós2011-03-25 10:00:00Vonalpásztázáson alapuló tomográfiás optikai mikroszkóp elméleti és kísérleti vizsgálata2011-06-09
Gajdos TamásErdélyi Miklós2020-11-20 11:00:00Nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópia több modalitásban2020-12-18
Gergely István2009-06-08 11:00:00A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában2009-12-17
Gilicze BarnabásSzatmári Sándor2020-11-03 13:00:00Intenzív ultraibolya lézerimpulzusok intenzitáskontraszt javítása2020-12-18
Görbe MihályOsvay Károly2009-05-12 14:30:00Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása2009-06-04
Görbe Tamás FerencFehér László Gyula2017-05-02 14:00:00INTEGRABLE MANY-BODY SYSTEMS OF CALOGERO-RUIJSENAARS TYPE2017-06-08
Grósz TímeaKovács Attila2018-02-23 13:00:00Mikrostrukturált optikai szálak diszperziójának vizsgálata spektrális interferometriával2018-04-05
Guba TiborBozóki Zoltán2019-03-22 13:00:00Fotoakusztikus gáz-áteresztőképesség mérések numerikus szimulációja és méréskiértékelési módszerek fejlesztése2019-06-06
Gulybán Ákos2011-02-07 10:30:00Multiszegmentált konformális emlőbesugárzás2011-06-09
Hajdu KataNagy László2014-05-09 11:00:00Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban2014-06-05
Hanyecz IstvánTóth Zsolt2015-05-07 11:00:00Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata2015-05-28
Hegedis Veres AnikóSzabó GáborBozóki Zoltán2010-11-16 11:00:00A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben2010-12-16
Heiner ZsuzsannaGroma GézaOsvay Károly2013-10-22 14:00:00Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata2013-12-12
Himics LászlóKoós Margit2017-04-24 15:00:00Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban2017-06-08
Horváth ZsoltGergely Árpád László2014-02-25 11:00:00Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben2014-06-05
Jegenyés NikolettaTóth Zsolt2011-06-02 11:00:00Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása fém és félfém céltárgyakkal2011-06-09
Jójárt PéterOsvay Károly2015-04-08 11:30:00Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel2015-05-28
Kákonyi RóbertErdélyi MiklósSzabó Gábor2011-05-10 13:00:00Vaszkuláris rendszerek modellezése2011-06-09
Kálmán OrsolyaBenedict Mihály2009-12-17 11:00:00Quantum interference in semiconductor rings2010-04-22
Karsai MártonIglói Ferenc2009-05-28 10:00:00COOPERATIVE BEHAVIOUR IN COMPLEX SYSTEMS2009-06-04
Kecskeméti GabriellaHopp Béla2009-05-14 10:00:00SZERVES VÉKONYRÉTEGEK IMPULZUSLÉZERES LEVÁLASZTÁSA2009-06-04
Keresztes ZoltánGergely Árpád László2010-11-29 10:30:00Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell2010-12-16
Kis MariannMaróti Péter2017-04-07 13:00:00Fotoszintetikus baktériumok szerveződési és működési válaszai környezeti kihívásokra2017-06-08
Kiss BálintVass Csaba2016-02-23 10:30:00Optikai rácsok és nanostruktúrák lézeres kialakítása és vizsgálata2016-04-07
Kohut AttilaGeretovszky Zsolt2018-03-06 11:00:00On the plasma and electrode erosion processes in spark discharge nanoparticle generators2018-04-05
Kőkuti ZoltánCzirják Attila2015-11-24 11:30:00Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése2015-12-10
Kopasz KatalinGingl ZoltánPapp Katalin2014-03-05 11:00:00Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához2014-06-05
Környei LászlóIglói Ferenc2009-11-17 11:30:00Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben2009-12-17
Kotek GyulaPávics László2009-03-02 11:00:00Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken2009-03-20
Kresz NorbertHopp Béla2008-06-03 10:00:00Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására valamint Teflon adhéziójának módosítására2008-11-13
Kun EmmaGergely Árpád László2017-05-23 13:00:00Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben2017-06-08
Kurucz Zoltán2007-11-23 13:00:00Összefonódáson alapuló kvantumkommunikációs sémák2008-01-10
Lázár István2008-02-26 11:00:00Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában2008-06-12
Major BalázsHorváth Zoltán2017-03-08 13:00:00Phase and polarization changes of pulsed Gaussian beams during focusing and propagation2017-06-08
Major Csaba2010-04-27 11:00:00Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára2010-06-03
Majorosi SzilárdCzirják Attila2019-03-20 16:00:00Quantum features and advanced numerical modeling of strong-field ionization2019-04-04
Makra PéterGingl Zoltán2007-02-07 11:00:00Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata2007-07-05
Mathesz AnnaDér András2016-11-15 14:00:00A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása integrált optikai alkalmazásokban2016-12-08
Mészáros SzabolcsVinkó József2009-12-09 10:00:00Vörös óriáscsillagok tömegvesztése gömbhalmazokban2009-12-17
Mikóczi BalázsGergely Árpád László2011-05-18 11:00:00Kompakt kettős rendszerek poszt-newtoni fejlődése2011-06-09
Mingesz RóbertGingl Zoltán2009-01-07 10:00:00Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai2009-03-20
Nagy AndreaVinkó József2016-11-14 11:00:00Kollapszár szupernóva-robbanások fényességváltozásának modellezése2016-12-08
Nagymihály Roland SándorBörzsönyi Ádám2018-05-25 13:30:00Ultrarövid impulzusok erősítése következő generációs titán-zafír lézerrendszerekben2018-06-07
Násztor ZoltánBogár FerencDér András2020-12-11 10:00:00A Hofmeister effektus vizsgálata szimulációs módszerekkel2020-12-18
Pápa ZsuzsannaTóth ZsoltBudai Judit2017-11-15 11:00:00Depolarizációs források és hatásuk vékonyrétegek spektroszkópiai ellipszometriai vizsgálatára2017-12-07
Pappné Sziládi KatalinVinkó JózsefSzabados László2019-03-08 14:00:00A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban2019-04-04
Pogány AndreaBozóki ZoltánMohácsi Árpád2011-05-24 11:30:00Ammónia koncentráció- és fluxusmérő műszer fejlesztése környezetvédelmi kutatásokhoz2011-06-09
Pusztai Béla GáborFehér László Gyula2003-05-14 11:00:00Dinamikai r-mátrixok és megjelenésük Calogero-Moser modellekben2003-06-27
Rácz ErvinFöldes István2006-04-18 11:00:00Nemlineáris jelenségeg vizsgálata lézerplazmákben nagy lézerintenzitásokon2006-06-29
Rinyu LászlóMaróti Péter2007-12-18 10:00:00A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában2008-06-27
Roósz GergőIglói Ferenc2017-05-17 14:30:00Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems2017-06-08
Rui Miguel Mamede BrancaBagyinka Csaba2008-09-30 11:00:00Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina2008-11-13
Simon AttilaSzatmáry Károly2012-05-04 11:00:00Exoholdak fedési exobolygók körül2012-06-07
Sinkó JózsefErdélyi MiklósSzabó Gábor2015-05-05 14:00:00Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában2015-05-28
Sipka GáborMaróti Péter2018-04-26 11:00:00Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere2018-06-07
Sipos ÁronCsete Mária2013-06-04 16:00:00Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása2013-06-13
Szabó AnnaMohácsi ÁrpádSzabó Gábor2016-03-24 11:00:00Fotoakusztikus spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a kilélegzett levegő gázösszetételének vizsgálatában2016-04-07
Szabó Lóránt ZsoltCzirják AttilaFöldi Péter2019-03-06 14:00:00Quantum mechanical scattering by time-periodic potentials2019-04-04
Szabó TiborNagy László2019-03-08 15:00:00Fotoelektromos jelenségek reakciócentrum fehérje-nanohibrid rendszerekben2019-04-04
Szalai TamásVinkó József2013-10-22 11:00:00Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata2013-12-12
Szaszkó-Bogár ViktorFöldi Péter2015-06-24 10:00:00Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures2015-10-22
Székely PéterSzatmáry Károly2010-01-29 11:00:00Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel2010-04-22
Takáts KatalinVinkó József2013-05-24 13:00:00II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása2013-06-13
Tátrai DávidBozóki ZoltánSzabó Gábor2015-11-27 12:00:00Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése2015-12-10
Tóth SáraKoós Margit2008-11-28 11:00:00Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben2009-01-16
Ungi TamásPalkó András2011-06-09 12:00:00Computerized quantitative assessment of myocardial perfusion on coronary angiograms2011-06-09
Vass CsabaHopp Béla2010-11-02 13:00:00Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással2010-12-16
Vizsnyiczai GasztonKelemen Lóránd2020-02-06 14:00:00A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése2020-06-02
Wittmann TiborRácz Béla2010-06-29 11:00:00Plazma tükrök teljes karakterizálása valamint egylövéses hordozó-burkoló fázis detektor kifejlesztése2010-12-16
Zölei-Szénási DánielSmausz Kolumbán Tamás2013-12-17 11:00:00Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése2014-06-05

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )