Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Állam- és jogtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ambrus IstvánNagy Ferenc2012-11-23 10:30:00A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban2012-12-13
Arató BalázsFarkas Csaba2015-05-21 13:00:00A közbeszerzés jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok2015-05-28
Auer ÁdámPapp Tekla2013-11-08 11:00:00A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)2013-12-12
Bakos EszterGellén Klára2013-12-09 14:00:00A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében2013-12-12
Bakos-Kovács KittiPapp Tekla2012-11-16 11:00:00Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében2012-12-13
Berki GabriellaHajdú József2015-07-14 16:30:00Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patients’ perspective2015-12-10
Bezdán Anikó JuditTóth Judit2013-09-06 12:00:00A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok2013-09-25
Bodzási BalázsGörög Márta2015-10-08 11:00:00A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira2015-12-10
Bóka JánosBadó Attila2012-12-21 11:00:00Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra2013-05-09
Cheesman Samantha JoyBadó Attila2015-01-14 11:00:00A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence2015-05-28
Császár MátyásMartonyi János2012-05-23 11:00:00Az Európai Unió intézményi jogi aktusai2012-06-07
Csatlós ErzsébetBodnár LászlóBlutman László2011-10-24 17:00:00Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete2011-12-15
Cservák CsabaPaczolay Péter2010-05-06 10:00:00Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben)2010-06-03
Csúri AndrásNagy Ferenc2008-05-28 16:00:00A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz2008-06-12
Da LuVarga Norbert2018-11-12 14:00:00Development of Constitution between China and Visegrad States during Communist Period: A Comparative Perspective
Deák ZoltánSzomora Zsolt2017-11-23 14:00:00Az erőszak és a fenyegetés mint a büntetőjog alapvető dogmatikai kategóriái2017-12-07
Deli Petra EszterRúzs Molnár Krisztina2013-12-04 11:00:00A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében2013-12-12
Dinók Henriett ÉvaTóth Judit2015-11-18 13:00:00A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések2015-12-10
Dudás Gábor JánosGörög MártaTátrai Tünde2018-05-23 11:00:00A közbeszerzések nyilvánossága2018-06-07
Dúl JánosPapp Tekla2018-04-10 13:00:00A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal.2018-06-07
Dux LászlóHajdú József2008-02-06 12:00:00A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei2008-06-12
Ember Alex FrigyesHajdú József2010-11-29 11:30:00Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége2010-12-16
Farkas CsabaSzabó Imre2010-06-22 15:00:00Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban2010-10-21
Farkas Csamangó ErikaBobvos Pál2012-06-22 10:30:00A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai2012-12-13
Farkas ZsuzsannaHajdú József2017-04-13 12:00:00Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében2017-06-08
Fejes ZsuzsannaPaczolay Péter2010-06-01 16:00:00A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei; Különös tekintettel a magyar határrégiókra2010-06-03
Fejős AndreaGellén Klára2014-01-16 15:00:00European, Hungarian and Serbian Models of Fairness in Consumer Contracts and Their Application to Consumer Credit2014-04-10
Fekete OrsolyaKaltenbach Jenő2011-05-19 10:00:00A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein - kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire2011-06-09
Fürjes AnnamáriaHajdú József2015-02-13 12:00:00Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra2015-05-28
Gácsi Anett ErzsébetFantoly Zsanett2015-11-20 11:00:00A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban2015-12-10
Gál AndorSzomora Zsolt2016-11-18 11:00:00A jogos védelem teleologikus megközelítésben2016-12-08
Gyémánt RichárdKatona Tamás2008-05-20 11:00:00A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sjátosságai2008-06-12
Gyengéné Nagy MártaSzabó Imre2010-02-19 11:00:00Mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások2010-06-03
Hajdú DóraMezei Péter2016-06-10 10:00:00A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban2016-10-20
Hegedűs AndreaBesenyei Lajos2008-05-22 13:00:00Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra2008-06-12
Hegyes Péter IstvánBobvos Pál2014-04-24 11:00:00A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre2014-06-05
Homicskó ÁrpádHajdú József2008-10-30 15:00:00A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai2008-12-18
Horesnyi JuliannaHajdú József2010-05-27 15:00:00Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata2010-06-03
Horváth SzilviaBobvos Pál2007-11-12 11:00:00A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának alakulása2007-12-13
Juhász Andrea ErikaJuhász Zsuzsanna2016-11-08 11:00:00A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben2016-12-08
Juhász KrisztinaPaczolay Péter2014-11-21 10:00:00Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.2014-12-11
Kaprinay Gizella ZsófiaPapp Tekla2017-01-09 10:30:00Az ezerarcú egyesület. Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái2017-04-06
Király AndreaPaczolay Péter2009-05-21 11:00:00A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a 2004-ben csatlakozott államok kontrollmodelljei2009-06-04
Kiszely KatalinSzabó Imre2010-06-01 15:00:00A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban2010-06-03
Köblös AdélSzabó Imre2008-06-11 11:00:00A joghatósági megállapodás2008-06-12
Kupecki NóraFantoly Zsanett2016-11-11 13:00:00A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben2016-12-08
Lázár Nóra KataBlutman László2014-11-26 14:00:00A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban2014-12-11
Legeza Dénes IstvánHomoki-Nagy MáriaVarga Norbert2017-05-23 14:00:00„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig2017-06-08
Löffler TiborPaczolay Péter2009-05-06 14:00:00Hatalom - autoritás - legitimáció2009-06-04
Lorbach ChristianKampler BélaOsztovits András2014-01-24 12:00:00Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren2014-04-10
Lőrincsikné Lajkó DóraHajdú József2010-09-09 13:00:00Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre2010-10-21
Méhes TamásFarkas Csaba2013-12-06 12:00:00Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk.-ban2013-12-12
Merkovity NorbertPaczolay Péter2011-05-26 10:00:00A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora2011-06-09
Mészáros JánosPaczolay Péter2017-10-27 11:00:00Adatvédelem a XXI. században és az internet világában2017-12-07
Mezei PéterSzabó Imre2009-09-24 11:00:00A digitális technológia kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására2009-12-17
Mohi CsabaSzabó ImreVörös Imre2010-06-18 15:00:00A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban2010-10-21
Molnár AndrásPokol Béla2017-04-25 13:00:00Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937)2017-06-08
Molnár ErzsébetKarsai Krisztina2018-05-11 11:00:00A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége2018-06-07
Molnár IstvánHomoki-Nagy MáriaJakab Éva2012-05-25 13:00:00Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken2012-06-07
Nagy ÉvaJakab Éva2014-05-27 11:30:00A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén2014-06-05
Nagy TamásPokol Béla2007-04-20 11:00:00Jog és irodalom2007-06-14
Nagy ZsoltPokol Béla2006-04-06 11:00:00A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései2006-06-08
Nánási LászlóHomoki-Nagy MáriaBalogh Elemér2010-05-27 16:00:00A magyar királyi ügyészség története2010-06-03
Pákozdi ZitaSzabó Imre2015-12-10 14:00:00A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben2016-06-02
Pallós NikolettSzabó Imre2011-06-27 13:00:00A KISÉRTÉKŰ PER SZABÁLYAINAK PERRENDI KOMPATIBILITÁSA (Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel)2011-12-15
Pétervári MátéVarga Norbert2018-11-07 10:00:00A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján
Pongó TamásTóth Judit2017-10-25 13:00:00A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére2017-12-07
Pozsonyi NorbertJakab Éva2012-12-11 11:00:00Zálogjog a szerződési okiratok tükrében. (Kauteláris praxis a preklasszikus és klasszikus korszakban)2012-12-13
Rónay ZoltánHajdú József2017-04-28 13:00:00Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében2017-06-08
Ruzsicska YvetteHerczeg János2014-03-31 13:00:00Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira2014-06-05
Sarkady IldikóGellén Klára2017-02-22 10:30:00Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.2017-04-06
Sárközy SzabolcsPapp Tekla2014-11-13 11:00:00A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra2014-12-11
Schadl GyörgyPapp Tekla2011-09-30 11:00:00A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése2011-12-15
Schiffner ImolaBodnár LászlóBlutman László2010-12-06 11:00:00A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban2010-12-16
Siket Judit SáraTakács AlbertPatyi András2017-05-05 13:30:00A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.2017-06-08
Simonné Gombos KatalinBodnár LászlóBlutman László2008-12-10 11:30:00Bírói jogvédelem az Európai Unióban2008-12-18
Strihó KrisztinaPapp Tekla2011-10-25 14:00:00A merchandising szerződés2011-12-15
Sulyok MártonTrócsányi László2017-05-22 14:00:00Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata2017-06-08
Sulyok TamásTrócsányi László2013-03-27 13:00:00Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete2013-05-09
Szabó ZsoltTrócsányi László2010-09-29 15:00:00A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön2010-10-21
Szajbély KatalinTrócsányi László2009-10-20 15:00:00A faji diszkrimináció elleni fellépés az Európai Unióban, a standardok átültetése Franciaországban, Nagy-Britanniában és Magyarországon2009-12-17
Szakály ZsuzsannaTrócsányi László2018-05-03 11:00:00Az alkotmány stabilitását védő garanciák2018-06-07
Szalai AndrásTrócsányi László2014-03-31 10:30:00A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai2014-06-05
Szalai AnikóBodnár LászlóBlutman László2012-05-16 13:00:00A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre2012-06-07
Szomora ZsoltNagy Ferenc2008-05-23 11:00:00A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről2008-06-12
Tamási Anna ÉvaBalogh Elemér2017-05-10 11:00:00A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850 - 1920. A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassá2017-06-08
Téglási AndrásTóth Károly2011-05-31 16:00:00A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme2011-06-09
Törő AndreaKarsai Krisztina2014-04-29 11:00:00Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben: különös tekintettel az európai nyomozási határozatra2014-06-05
Török BernátPaczolay Péter2018-05-10 11:00:00A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében2018-06-07
Török Tamás PálJózsa Zoltán2014-05-22 11:00:00A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése2014-06-05
Ujlaki TamásSzabó Imre2008-05-27 14:00:00A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból2008-06-12
Váradi SzilviaBlutman LászlóBodnár László2013-03-22 12:00:00Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai2013-05-09
Visontai-Szabó KatalinHegedűs Andrea2014-06-26 10:30:00A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái2014-12-11
Waddah Al Rawa ShdehMezei Péter2017-11-03 11:00:00Dispute Resolution Mechanisms and Trademark Cybersquatting2017-12-07
Westenberg Michael SchulteBadó Attila2015-12-10 11:00:00Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.2016-06-02

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )