Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Bak KláraRéti Mária2018-12-19 14:00:00A hatályos magyar szövetkezeti jog jellemvonásairól-A szabályozási hagyományokra tekintettel, nemzetközi kitekintéssel2019-02-07
Bán-Forgács Nóra GabriellaGárdos-Orosz FruzsinaZsidai Ágnes2021-06-14 14:00:00A rendszerváltás és az adatvédelmi ombudsman Magyarországon, az adatvédelmi ombudsman jogfejlesztő szerepe 1995–20112021-07-08
Bárányos BernadettGellér Balázs2020-06-19 10:00:00A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén. Büntető bíróságok az alapjogi követelmények és a dogmatika szorításában2020-08-06
Barna AttilaMezey Barna2010-11-16 17:30:00AZ ÁLLAM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK SZABÁLYOZÁSA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BŰNTETTEKRŐL ÉS VÉTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 1878. ÉVI 5. TÖRVÉNYCIKK ELŐZMÉNYEIRE ÉS MEGALKOTÁSÁRA2010-12-09
Bassola BálintKirály Miklós2018-06-28 16:00:00A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek relevanciája a fogyasztóvédelmi magánjogban és a versenyjogban–kapcsolódások és elhatárolások az európai uniós és a magyar jogba2018-09-27
Bejczi AlexaFinszter Géza2012-02-15 14:00:00TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS VS. JOGÁLLAM2012-05-03
Beke-Martos JuditMezey Barna2011-05-12 14:00:00ÁLLAMI LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS ÁLLAMFŐI JOGKÖR 1867-1918 KÖZÖTT2011-09-15
Berkes AntalKardos Gábor2015-11-26 09:30:00"Grey Zones": The protection of Human Rights in Areas out of the Effective Control of the State2016-03-03
Bódiné Beliznai KingaMezey Barna2011-11-21 17:00:00Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben2011-12-08
Bodnár EszterDezső Márta2013-11-04 16:00:00A választójog alapjogi tartalma és korlátai2013-12-11
Bónis PéterHarmathy Attila2009-12-18 13:00:00A NYUGAT-EURÓPAI KÓDEXEK HATÁSA A MAGYAR POLGÁRI JOGI KODIKÁCIÓRA2010-02-18
Borbíró AndreaGönczöl Katalin2011-08-31 10:30:00Kriminálpolitika és bűnmegelőzés a késő-modernitásban2011-09-15
Burai PetraHack Péter2016-06-28 11:00:00Facing and overcoming the limitations of anti-corruption legislation2016-07-14
Chang Chuan-FenHack Péter2017-01-05 10:00:00Justice Inc.: The “how” and “why” of the death sentences in Taiwan 2006-20152017-03-09
Cserny ÁkosSári János2010-05-04 15:00:00MINISZTERI FELELŐSSÉG – KÖZHATALMI FELELŐSSÉG2010-06-08
Csöndes MónikaVékás Lajos2015-05-14 14:00:00Előrelátható károk? Az előreláthatósági korlát hatása a szerződésszegési kártérítési jogunkra2015-06-18
Czirfusz GyörgyKisfaludi András2018-01-29 14:00:00Az adásvételi szerződés és a hibás teljesítés a magyar és a szlovák jogban2018-03-08
Czuglerné Ivány JuditKollonay Csilla2011-11-07 14:00:00KOLLEKTÍV ALKU ÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI MUNKAJOGBAN2011-12-08
Darázs LénárdKisfaludi András2006-11-07 16:00:00Vertikális kartellek2006-11-28
Detrekői ZsuzsaZsidai Ágnes2016-01-20 14:00:00Az internetes tartalom és kapcsolódó szabályozás elméleti és gyakorlati vetületei2016-03-03
Dobrocsi SzilviaErdei Árpád2012-03-20 16:00:00A MAGYAR BÜNTETŐELJÁRÁS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETE: A JOGI SZEMÉLYEK ELLENI ELJÁRÁS, A KÖZVETÍTÉS ÉS A TÁVOLTARTÁS2012-05-03
Dudás Dóra VirágFleck Zoltán2014-07-01 16:15:00A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalataira2014-09-18
Erdős IstvánKirály Miklós2015-02-05 16:00:00Kihívások és válaszok az Európai Unió elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályozási keretei köréből2015-03-19
Fazekas JánosNagy Marianna2012-06-21 15:00:00A Kormány szervezetalakítási szabadsága. Keretek és korlátok2012-07-17
Fekete SáraGellérné Lukács Éva2020-11-02 09:00:00Posted Workers’ Rights in the EU Labour Market – Towards a Unified European Labour Law? (magyar cím: A kiküldött munkavállalók jogai az EU munkaerőpiacon – úton az egységes EU munkajog felé?)2020-11-23
Filó MihályWiener A. Imre2008-05-30 15:00:00Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban2008-06-12
Fuglinszky RékaHarmathy Attila2018-12-14 10:00:00A szomszédjogi generálklauzula2019-02-07
Gárdos PéterMenyhárd Attila2008-10-29 16:00:00Az engedményezés2008-11-06
Gellérné Lukács ÉvaKirály Miklós2009-06-03 16:30:00Személyek szabad mozgása az Európai Unióban2009-08-27
Gosztonyi GergelyRévész T. Mihály2013-04-04 16:00:00Alternatív (?) Média – A közösségi média jogi szabályozásának vetületei –2013-05-15
Grosu Manuela RenátaKirály Miklós2021-06-23 14:00:00Hibrid eljárások: A mediáció és a választottbíráskodás kombinációja kereskedelmi jogviták megoldása során — választottbíró, mediátor, jogi képviselő és ügyfél szemszögéből / Hybrid Procedures: The Combination of Mediation and Arbitration in Resolving Commercial Disputes — from Arbitrator, Mediator, Legal Representative, and Client Perspective2021-07-08
Gyenge AnikóFaludi Gábor2010-03-12 16:00:00Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere2010-06-08
Hack PéterErdei Árpád2007-11-29 15:00:00A büntető igazságszolgáltatás szervezete, függetlenség, számonkérhetőség és a büntetőeljárás rendje2008-02-07
Haraszti Margit KatalinKukorelli IstvánKovács Péter2021-06-22 14:00:00A kínzás tilalmának értelmezése a nemzetközi jogban és a tilalom alkotmányos garanciái2021-07-08
Hoffman IstvánFazekas Marianna2008-06-03 15:00:00Közszolgáltatások szervezése a kistérségekben2008-06-12
Hoffmann TamásKardos Gábor2011-11-14 15:00:00THE CHALLENGE OF TRANSNATIONAL ARMED CONFLICTS2011-12-08
Holé KatalinErdei Árpád2008-02-14 15:00:00Biztonságunk ára. Az Europol vizsgálata a jogállam szemszögéből2008-04-03
Horváth AndrásDarázs Lénárd2016-04-07 10:00:00Versenyjogi kártérítési igények egyes kérdéseiről, kitekintéssel az iratokhoz való hozzáférésre2016-05-19
Horváth GergelyKurucz Mihály2011-04-28 13:00:00AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI JOG ELMÉLETI ALAPVETÉSE ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK RENDSZEREZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AGRÁR-TERMÉSZETVÉDELMI RÉSZTERÜLETÉRE2011-06-15
Horváthy BalázsBurián László2009-04-10 11:00:00Külkereskedelmi védelmi intézkedések a közöségi jogban2009-06-11
Hungler SáraKollonay Csilla2015-02-04 16:00:00The Dual Nature of Employee Involvement. An Economic and a Human Right Issue2015-03-19
Inzelt Éva VeronikaLévay Miklós2015-05-27 16:00:00Korrupció: fehérgallérral vagy anélkül. A fehérgalléros bűnözés változó tartalma és formái2015-06-18
Jany JánosFleck Zoltán2008-03-20 15:00:00Mítosz és Valóság:az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jog igazságszolgáltatásának történeti és szociológiai vizsgálata2008-06-12
Juhász ImreNémeth János2011-05-17 14:00:00A JOGALKALMAZÁSI JOGHATÓSÁG EURÓPAI ÉS MAGYAR ÖSSZEFÜGGÉSEI,2011-06-15
Juhász ZoltánFleck Zoltán2012-10-08 15:00:00Az ombudsman típusú intézmények és a civil kontroll lehetséges szerepe a bírói hatalom számonkérhetőségének megteremtésében2012-12-13
Kajtár GáborValki László2014-05-05 17:00:00A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban2014-06-12
Kántás PéterNagy Marianna2008-04-10 14:00:00A közrend elleni jogsértések természetéről2008-06-12
Kármán GabriellaFinszter Géza2018-01-26 14:00:00A kriminalisztikai szakértői bizonyítás2018-03-08
Kártyás GáborGyulavári Tamás2012-05-04 15:00:00MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN2012-07-17
Kavur NilayHack Péter2016-08-01 10:00:00Revisiting Remand Imprisonment within Biopolitics: A Study on Turkey’s Juvenile Justice System through Legislative, Judiciary and Executive Powers2017-03-09
Kecső GáborSimon István2015-06-22 14:00:00A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország2015-10-01
Kende TamásValki László2007-03-21 11:00:00Küzdelem és káosz a közszolgáltatási szektor állami támogatásával lés finanszírozásával kapcsolatban Európában2007-07-12
Kiss BernadettMezey Barna2012-07-04 16:00:00Közterületi közrendsértő magatartások a XIX-XX. század fordulóján2012-07-17
Kiss ValériaFleck Zoltán2019-11-28 16:00:00Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése Magyarországon, különös tekintettel az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre2020-02-13
Kisteleki KárolyFűrész Klára2010-04-28 14:00:00AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG FOGALMÁNAK ÉS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE –2010-06-08
Klein TamásKukorelli István2019-05-27 12:00:00A sajtószabadság alkotmányos tartalmának jelentésmódosulásai - különös tekintettel a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatára2019-09-26
Koenraadt RosaDemetrovics Zsolt2017-10-04 14:00:00The illicit medicines trade from within An analysis of the demand and supply sides of the illicit market for lifestyle medicines2018-03-08
Kormány AttilaFleck Zoltán2015-03-31 16:00:00A kínai jogi kultúra vázlata2015-05-14
Kovács András GyörgyBerényi Sándor2009-02-26 13:00:00A szabályozó hatóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogereje és végrehajthatósága tükrében2009-06-11
Kovács KrisztaKukorelli István2011-02-18 14:00:00AZ EGYENLŐSÉG FELÉ (A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS A TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK)2011-03-17
Kováts SurdKirály Miklós2019-12-17 10:00:00Kötelezettségvállaláson alapuló döntések az európai uniós és magyar versenyjogban2020-02-13
Kozák HenriettSzeibert Orsolya2020-02-07 14:00:00A GYERMEK JOGELLENES ELVITELÉNEK POLGÁRI JOGI ÉS NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI VONATKOZÁSAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT TÜKRÉBEN2020-02-13
Lakatos IstvánKardos Gábor2021-06-25 11:00:00Comparative human rights diplomacy in the shadow of the cultural relativism versus universalism debate: A case study of the UN Human Rights Council2021-07-08
Landi Balázs ZoltánHarmathy Attila2014-06-25 15:00:00Felelősségben gondolkodva. A jogellenesség, mint magatartás-mérték eszemetörténeti áttekintése2014-09-18
Láris LiliánaBárd Károly2019-04-26 10:00:00Az Európai Unió pénzügyi érdekei, különös tekintettel az Európai Ügyészség eljárásában érvényesülő fairness jogokra2019-06-18
Laskai Anna EszterFleck Zoltán2018-03-13 14:00:00Dr Jekyll and Mr Hyde? Undue Pharmaceutical Industry Influence and the Institutional Corruption of the Medical Profession – A Qualitative Analysis of Industry-Medicine Relationships in Hungary and the2018-09-27
Lattmann TamásValki László2013-02-27 16:00:00Az egyén helyzete napjaink fegyveres konfliktusaiban – különös tekintettel a fegyveres erő terrorizmussal szembeni alkalmazására2013-03-21
Lukácsi PéterHarmathy Attila2017-11-28 10:00:00Védjegy-verseny-közkincs: a térbeli megjelölések védjegyoltalma2018-03-08
Lukácsi TamásTakács Péter2007-04-05 11:00:00Hermész szobra a fában - Arisztotelész és álmaink állama2007-07-12
Maiyalehné Gregóczki EtelkaNagy Árpád2007-05-17 11:00:00Közbeszerzések tervezése az önkormányzatok gyakorlatában2007-07-12
Matallana Villarreal JairoCsanádi Gábor2017-06-27 14:00:00Countermapping state crime: A culturalcriminological exploration of arbitrary conscription in Bogotá2018-03-08
Mészáros ÁdámFinszter Géza2008-03-31 15:00:00A tettesség-részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései2008-06-12
Miczán PéterMenyhárd Attila2017-10-16 10:00:00A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok2017-11-23
Mink JúliaKardos Gábor2011-09-07 14:00:00HUMAN RIGHTS PROTECTION AND EU ASYLUM LEGISLATION – REVISITING THE PROHIBITION OF TORTURE OR OTHER FORMS OF ILL-TREATMENT2011-09-15
Mizser CsillaKukorelli István2010-11-30 16:00:00A REGIONALIZMUS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG ALAKULÁSA EURÓPÁBAN. MAGYARORSZÁGI KIHÍVÁSOK2010-12-09
Mohácsi BarbaraKabódi Csaba2012-05-08 14:00:00A szabadságelvonás határai. Helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében2012-07-17
Mohai GabriellaHack Péter2018-02-12 10:00:00A közérdekű munka büntetés büntetőeljárási nézőpontból2018-03-08
Molnár Hella KatalinHarmathy Attila2013-12-04 16:00:00A közvetlen és a közvetett képviselet – az ügyleti képviselet és a bizomány egyes kérdései −2013-12-11
Molnár TamásValki László2013-02-27 14:00:00A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe2013-03-21
Nacsa BeátaKollonay Csilla2009-06-09 14:00:00A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás2009-08-27
Nagy BoldizsárKardos Gábor2012-02-03 13:00:00A MAGYAR MENEKÜLTJOG ÉS MENEKÜLTÜGY A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL AZ EURÓPAI UNIÓBA LÉPÉSIG2012-02-16
Nagy Csongor IstvánKirály MiklósDarázs Lénárd2009-01-07 14:00:00Versenyjogsértés és kártérítés: a magánjogi jogérvényesítés meghonosításának lehetőségei a magyar jogban2009-01-29
Nagy ÉvaHarmathy Attila2007-03-14 11:00:00Kölcsönből fogyasztói hitel2007-07-12
Nagy VeronikaKerezsi Klára2016-11-04 10:00:00The power of invisibility. Reconstructing mobility: Roma in an expanding Europe2016-12-15
Nagypál SzabolcsBányai Ferenc2011-03-04 10:00:00Párbeszédelmélet és mediáció2011-06-15
Navratil SzonjaFleck Zoltán2012-12-06 11:00:00Egyes jogászi hivatásrendek jogszociológiai vizsgálata (1868/1869−1937)2013-03-21
Nyikos GyörgyiFazekas Marianna2009-06-23 14:00:00A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai a közcélú beruházások megvalósításában2009-08-27
Pálvölgyi BalázsMezey Barna2007-07-03 11:00:00A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere2007-11-15
Papp ImreKukorelli István2012-07-02 17:30:00Az időbeli hatály ikergyermekei: a kellő felkészülési idő és a visszamenőleges jogalkotás tilalma2012-07-17
Papp MónikaKirály Miklós2007-09-14 11:00:00A gazdasági szabadságok és a versenyjog közötti egyes összefüggések az Európai Bíróság esetjogában2007-11-15
Papp ZsuzsannaNémeth János2011-06-03 15:00:00Az illegális eredetű illetve a felhasználásukkal személyiségi jogot sértő információk a polgári perbeli bizonyításban2011-06-15
Párkányi EszterLévay Miklós2017-06-27 15:00:00Institutional control of youth criminality in European comparative perspective2017-10-12
Petrovics ZoltánHorváth István2016-10-25 11:00:00A biztonság árnyékában. A munkajogviszony megszüntetésével szembeni védelem alapkérdései2016-12-06
Podoletz LénaKerezsi Klára2020-11-20 10:00:00Az állami kontroll és a marginalizáció: A hajléktalanság kriminalizációja, az utcai prostitúció szabályozása és a slumosodó városnegyedek átalakítása2021-03-19
Polgári EszterKardos Gábor2012-02-20 11:00:00AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK GYAKORLATÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI KONSZENZUS VIZSGÁLATÁRA2012-05-03
Pozsár-Szentmiklósy ZoltánKukorelli István2014-10-22 13:30:00Az általános alapjogi tesztek dogmatikája2014-12-18
Pump JuditBándi Gyula2012-09-13 14:00:00A jog hatása a fenntartható közszolgáltatásra a hulladékgazdálkodás és a vízgazdálkodás területén2012-12-13
Rácz RékaHorváth István2020-10-22 10:00:00A munkajogi fegyelmi felelősség kérdései – kodifikációs válaszokkal2020-11-23
Raffai KatalinBurián László2008-12-17 17:00:00A nemzetközi magánjogi közrend rétegei - különös tekintettel a közösségi és a magyar jogra -2009-01-29
Rigó BalázsFöldi AndrásVárkonyi Gábor2020-11-06 12:00:00Sir Robert Filmer és a patriarchális államelmélet. Érzelmek, család és a hatalom legitimációja a kora újkorban2020-11-23

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )