Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Andróczki AnettPál József2009-05-12 11:00:00A Fioretti és az olasz irodalomkritika2009-06-04
Aradi Csenge EszterBalázs PéterPenke Olga2018-09-10 13:00:00A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.2018-10-11
Bakonyi VeronikaVirág Zoltán2010-07-06 12:00:00Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában)2010-10-21
Balázs PéterSzilasi László2016-05-24 12:00:00Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga)2016-06-02
Bányai ÉvaOlasz Sándor2008-11-18 10:00:00Térképzetek, névtérképek, határidentitások. A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélő műben2008-12-11
Békés EnikőSzörényi László2012-03-13 12:30:00Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata2012-06-07
Bellow JürgenHorváth Géza2009-04-17 14:00:00Das Schrifttum über Hermann Hesse2009-06-30
Bíró CsillaSzörényi László2013-10-14 14:00:00Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában2013-12-12
Bocsor PéterKiss Attila2010-11-18 16:30:00Paradigms of Authority in the Carver Canon2010-12-16
Bordás SándorVirág Zoltán2011-03-30 10:00:00A trópusok mesekertje. Metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában2011-06-09
Borsodi LászlóBombitz Attila2015-11-24 14:00:00Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum2015-12-10
Borthaiser NóraCristián Réka MónikaVajda Zoltán2012-05-04 13:00:00Performing New Cosmoses: Environmental Matters and Disability Issues in Disney's Animations between 1990-20102012-06-07
Cséby GézaHász-Fehér Katalin2014-03-18 13:30:00Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre2014-04-10
Cserjés KatalinOdorics Ferenc2008-03-10 13:00:00Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén / A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei)2008-04-10
Csetényi KorinnaKérchy AnnaSzőnyi György Endre2015-08-25 11:00:00The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King’s Horror Fiction2015-10-22
Czerják MilánaSzőke Katalin2013-05-08 11:00:00Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában2013-06-13
Czerovszki MariannTar Ibolya2008-05-13 14:00:00"...sumque argumenti conditor ipse mei..." Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben2008-06-12
Dácz EnikőBernáth Árpád2009-11-09 15:30:00Das Nibelungenlied als Projektionsflache für die Gegenwart. Das Beispiel von Moritz Rinkes "Die Nibelungen" und János Téreys "A Nibelung lakópark"2009-12-17
Dalloul ZaynabSzörényi László2009-05-14 11:00:00Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor2009-06-04
Dávid KingaPál József2012-10-01 10:00:00Még nem, majdnem és már nem humorizmus.Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez2012-12-13
Dávid PéterZentai Mária2010-07-02 11:00:00"Itt van a' legvégső óltára Pallásnak" Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén2010-10-21
Dragon ZoltánCristián Réka Mónika2011-03-02 11:00:00Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa2011-06-09
Draskóczy EszterPál József2014-09-18 15:00:00Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Comediában2014-12-11
Éles ÁrpádFried István2017-03-02 14:00:00Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül2017-04-06
Fajt AnitaFont Zsuzsa2017-07-07 12:00:00„Embernek maga Istenre való hagyása“. Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja2017-10-12
Farkas GáborÖtvös Péter2008-02-26 11:30:00RÉGI KÖNYVEK, ÚJ CSILLAGOK - A csillagászat új eredményeinek recepciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban2008-04-10
Fazekas Sándor2007-06-12 10:00:00"A soknyelvű tolmács": A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői2008-01-10
Fenyves MiklósBombitz Attila2006-10-11 11:00:00Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években2006-12-10
Filinger MargitBarótiné Gaál Márta2010-05-25 15:00:00
eredménytelen
Mese, novella, mesenovella. Ludwig Tieck elbeszélései egy műfaj változásainak tükrében2010-10-21
Fórizs GergelySzajbély Mihály2007-05-25 10:00:00Az emberképzet philosophiája. Berzsenyi mint elméletíró2007-07-05
Fresli MihályLepahin Valerij2007-03-09 11:00:00Andrej Rubljov alakja a középkori orosz kultúrában és Andrej Tarkovszkij filmjében2007-07-05
Gellérfi GergőNagyillés János2015-11-24 10:00:00Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis sztíráiban2015-12-10
Gere ZsoltSzajbély Mihály2013-05-23 11:00:00Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai2013-06-13
Gerencsér PéterDragon Zoltán2017-06-09 14:00:00A web 2.0 mint a net art avantgárdja. Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában2017-10-12
Gönczöl AndreaBalázs Mihály2014-04-24 11:00:00A védekezés retorikája, szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán2014-06-05
Hafner ZoltánSzörényi László2015-12-10 13:00:00"Egy kötetre való…" - Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete2016-04-07
Hamvas Endre ÁdámTar Ibolya2009-02-13 13:00:00A lélek megváltásának hermészi útja (Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány)2009-06-04
Harmath ErzsébetGyimesi Tímea2011-11-18 10:00:00Andrei Makine egy kisebbségi író geopoétikája2011-12-15
Hegyi PálFried István2011-05-05 14:00:00"Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében"2011-06-09
Hevesi AndreaSzilasi László2015-11-13 11:00:00A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány2015-12-10
Jankovits LászlóKecskeméti Gábor1999-12-17 11:00:00Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében2000-02-10
Jászay TamásFried István2013-11-13 13:00:00Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011)2013-12-12
Karácsonyi JuditGyimesi Tímea2018-06-22 14:30:00Kortárs francia novelizáció: Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről2018-06-22
Karácsonyi ZsoltFried István2010-10-01 11:00:00A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban2010-10-21
Kasza PéterSzörényi László2008-03-04 11:00:00"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben2008-04-10
Kérchy VeraKürtösi KatalinFogarasi György2012-04-16 11:00:00A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai. A posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek idológiái, egy materiális színházolvasat esélyei2012-06-07
Kis Zsuzsa EszterPenke Olga2010-11-03 14:00:00L'Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire2010-12-16
Kocsis Lilla2010-04-19 10:00:00"Én csak jel és szimbólum vagyok". Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében2010-04-22
Kőhalmi PéterFüzi Izabella2016-09-23 14:00:00Testet öltött gondolatok / Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art2016-10-20
Komlóssy GyöngyiSzörényi László2008-11-17 10:00:00Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére2008-12-11
Kovács EszterPenke Olga2007-12-07 10:00:00Az utazás Diderot műveiben2008-06-27
Kovács FlóraFried István2012-05-07 11:00:00A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban2012-06-07
Kovács KrisztinaVirág Zoltán2013-11-14 10:00:00Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában2013-12-12
Kovács SándorBalázs Mihály2007-06-07 10:00:00Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században2008-01-10
Kovács ZsuzsaSzörényi László2011-04-27 11:00:00Szent Vilma magyar királyné legendája2011-06-09
Kristó Sándor ZsoltSzőke Katalin2014-11-26 10:00:00Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában2014-12-11
Labádi GergelySzajbély Mihály2006-06-15 13:00:00"Ez a theoria helyes theoriája-e." A felvilágosodás kori magyar episztola műfja poétikai és médiatörténeti megközelítésben2006-11-09
Lanczkor GáborFried István2015-11-04 11:00:00Templom és szentély. Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében2015-12-10
Lengyel RékaSzörényi László2012-09-28 11:00:00Petrarca, a lélekvezető. A De remediis utriusque fortunae újraértékelése2012-12-13
Lengyel ZoltánFried István2015-03-27 14:00:00A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén2015-05-28
Lipták-Pikó JuditGyimesi Tímea2018-06-22 12:00:00Teória és Praxis: fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban2018-10-11
Maczelka CsabaSzőnyi György Endre2014-05-20 13:00:00The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias2014-06-05
Makai Péter KristófCristián Réka MónikaKérchy Anna2016-04-29 13:00:00Brinding the Empathy Gap: Representig Neurological Difference in Contemporary Autism Novels2016-06-02
Máté ÁgnesSzörényi László2011-03-29 14:00:00"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába2011-06-09
Mátyás DénesPál József2014-05-14 11:00:00Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban2014-06-05
Mátyus NorbertPál József2007-04-13 10:00:00Dante Alighieri "Isteni színjáték. Pokol" - Babits Mihály fordítása2007-07-05
Mészáros MártonHansági Ágnes2010-11-24 12:00:00Protestantizmus és medialitás2010-12-16
Mihály CsillaBernáth Árpád2013-06-11 13:00:00Figurák és figurakonstellációk az "én" színházában. Szövegmagyarázatok Franz Kafka életművének középső korszakából2013-10-17
Milián-Bogyai Réka OrsolyaOdorics Ferenc2009-10-09 13:00:00Az Ekphraszisz fikciói (Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban)2009-12-17
Molnár DávidBalázs Mihály2016-11-11 12:00:00Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében2016-12-08
Nagy GergelySzőnyi György Endre2012-06-26 14:00:00'Ye Olde Author': Tolkien's Anatomy of Tradition in the Silmarillion2012-12-13
Nagy HajnalkaBombitz Attila2009-05-11 15:00:00Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk2009-06-04
Novák AnikóVirág Zoltán2014-05-06 14:00:00A kollekció poétikája. Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben2014-06-05
Ócsai ÉvaVirág Zoltán2010-05-11 11:00:00"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai2010-06-03
Orcsik RolandFried István2013-04-17 12:00:00Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái2013-06-13
Oroszlán AnikóKiss Attila2014-04-07 12:00:00"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" Early Modern Improvisation as Resistance2014-06-05
Pál GyöngyiGyimesi Tímea2010-04-02 10:00:00A fotóirodalom dispozitíva Franciaországban a 20. század második felében / Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du xxe siecle2010-04-22
Pál KatalinFried István2016-11-17 13:00:00Szókratész, a csúf filozófus kortársi szemmel2016-12-08
Pál-Kovács RamónaGyimesi Tímea2017-06-09 11:00:00Az emlékezet feltérképezése: Michel Tremblay önéletírásának geokritikai olvasata2017-10-12
Pálné Wenner ÉvaFried István2007-05-10 11:00:00Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában2007-07-05
Pap BalázsBalázs Mihály2012-05-15 11:00:00Históriák és énekek2012-06-07
Péti MiklósSzőnyi György EndreRozsnyai Bálint2007-06-05 10:00:00Homérosz-értelmezések a 16-17. századi angol irodalomban2007-07-05
Petneházi GáborSzörényi László2013-05-21 11:00:00Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa2013-06-13
Pogány Stella CsillaFried István2012-09-20 11:30:00Az andersoni performance elemei2013-01-18
Sarkadi BenceKiss AttilaSávai-Matuska Ágnes2014-11-17 11:30:00Shakespeare on the Puppet Stage / Shakespeare a bábszínpadon2014-12-11
Sarnyai CsabaBagi Ibolya2010-04-16 11:00:00Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában2010-06-03
Séra-Ferencz AnnaOdorics Ferenc2012-01-05 11:00:00A fokalizáció kísérteties materialitása2012-06-07
Simon MelindaV. Ecsedy Judit2009-11-10 10:30:0019-20. századi magyar kiadói jelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata2009-12-17
Simon-Szabó ÁgnesBernáth Árpád2013-02-14 13:00:00Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben2013-06-04
Sinka AnnamáriaKovács András2012-04-27 13:00:00Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében2012-06-07
Stohl RóbertÖtvös Péter2009-11-04 10:30:00Fragmenta Takatsiana - Források és kiegészítések Péteri és Téti Takáts József (1767-1821) életrajzához2009-12-17
Szabó ÁgnesHász-Fehér Katalin2016-04-19 11:00:00Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete2016-06-02
Szabó István ZoltánFogarasi György2017-11-10 12:00:00Neuromancia - A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében2017-12-07
Szabó JuditHárs Endre2009-04-22 12:00:00A tragédia(elméletek) etikai koncepciói2009-06-04
Szalisznyó LillaZentai Mária2014-05-12 10:00:00A színésznevelés spiritusz rektora2014-06-05
Székesi DóraPenke Olga2012-10-26 11:00:00Emberkép Diderot természetfilozófiájában2012-12-13
Tamás DénesOdorics Ferenc2010-11-03 13:00:00A szépség beállítása. Krasznahorkai László regényuniverzumáról2010-12-16
Thomas ÉvaSávai-Matuska ÁgnesKiss Attila2016-05-05 10:00:00Grotesque in Use Shakespearean Grotesques in German Theatre Performances2016-06-02
Török ZsuzsaSzajbély Mihály2010-06-18 12:00:00Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés)2010-10-21
Tóth ÁkosFried IstvánFogarasi György2013-11-13 10:00:00A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról)2013-12-12

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )