Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Nyelvtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Antoskiv GalinaBalázs L. Gábor2014-11-12 12:00:00A Miljatyin-evangélium mint az orosz nyelvtörténet tanulmányozásának forrása2014-12-11
Balogh ErzsébetFenyvesi Anna2014-09-30 11:30:00Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes2014-12-11
Bíró BernadettBakró-Nagy Marianne2014-11-24 11:00:00Cselekvéses szerkezetek a manysiban2014-12-11
Czicza DánielÁgel Vilmos2011-03-23 12:00:00Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.2011-06-09
Doró KatalinPeckham Donald William2008-05-06 11:00:00The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary2008-06-12
Ferenczy JuditKontra Miklós2003-12-17 12:00:00Grammatical and Textual Features of Radio News (Rádiós hírek: nyelvtani és szövegszerkezeti jellemzők)2004-02-12
Gárgyán GabriellaBassola Péter2011-05-26 12:00:00Der am-Progressiv im heutigen Deutsch2011-06-09
Gugán KatalinCsepregi Márta2013-11-21 11:00:00Aspektus és akcióminőség a hantiban2013-12-12
Hardi JuditPeckham Donald William2014-06-24 13:30:00Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation2014-12-11
Hegedűs IvánFerincz István2008-05-05 13:00:00A nagyorosz szerkesztésű egyházi szláv nyelv normájának változásai a XVII. század második felében2008-06-12
Hum RozáliaBassola Péter2010-05-13 12:00:00A valens főnevek reciprok szerkezeteinek vizsgálata a német nyelvben2010-06-03
Ittzés NóraKenesei István2011-10-14 11:00:00A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban2011-12-15
Ivaskó LíviaNémeth T. Enikő2005-11-07 14:00:00A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban2005-12-10
Janurik BoglárkaKovács Magdolna2017-11-08 11:30:00Az erza-orosz kétnyelvű diskurzus: A mondaton belüli kódváltástípusok szerkezeti vizsgálata2017-12-07
Janurik SzabolcsBibok Károly2008-03-19 11:00:00Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben2008-06-12
Jelencsik-Mátyus KingaBabarczy AnnaFenyvesi Anna2015-04-23 10:00:00A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban2015-05-28
Kalocsai KarolinaPeckham Donald William2011-05-17 10:00:00Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged2011-06-09
Kappel PéterÁgel Vilmos2017-11-16 11:30:00Integratonsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650-2000)2017-12-07
Károly LászlóBerta Árpád2008-07-24 11:00:00„Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals”2008-12-11
Kempf BélaRóna-Tas András2009-11-24 11:00:00Verb formation in the Secret History of the Mongols2009-12-17
Keresztes CsillaFenyvesi Anna2010-07-01 13:00:00Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients2010-10-21
Kincses Nagy ÉvaRóna-Tas András2009-09-04 10:30:00A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei2009-12-17
Kispál TamásKertész András2010-05-18 12:00:00Az emberi élet metaforikus konceptualizálása német idiómákban2010-06-03
Kiss Zsuzsanna ÉvaKontra Miklós2013-05-27 11:30:00Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland2013-06-13
Komlósi BoglárkaNémeth T. Enikő2015-05-14 11:00:00Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából2015-08-28
Mitring ÉvaKontra Miklós2006-05-12 11:00:00A hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvitényezők kvantitatív vizsgálata (bV) és (vVn) változók, valamint a (-t-végű igék kijelentő módja) és a (–t végű igék felszólító/költőmódja) változó2006-06-08
Mus NikolettWagner-Nagy Beáta2015-10-26 11:00:00Interrogative words and content questions in Tundra Nenets2015-12-10
Nádasdi PéterKenesei István2013-10-31 12:00:00A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban2013-12-12
Nagy ÁgostonGécseg ZsuzsannaVáradi Tamás2013-05-15 11:00:00Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével2013-06-13
Nagy C. KatalinNémeth T. Enikő2013-11-21 14:00:00A katalán „anar + főnévi igenév“ szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben2013-12-12
Nagy LászlóSándor Klára2018-08-10 12:00:00Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében2018-10-11
Nemesi Attila LászlóNémeth T. Enikő2007-11-23 13:30:00Az alakzatok kérdése a pragmatikában2007-12-13
Németh AttilaFöldes Csaba2009-05-20 11:00:00Dialekt, Sprachmischung Und Spracheinstellungen Am Beispiel Deutscher Dialekte In Ungarn2009-06-04
Németh JánosBassola Péter2008-05-27 10:30:00A soproni kancelláriai írásbeliség betűhasználata a 16.-tól a 18. századig (1510-1800)2008-12-11
Németh ZsuzsannaNémeth T. Enikő2016-03-09 11:00:00Four repair operations in Hungarian conversations in the light of cross-linguistic examinations.2016-04-07
Ohnmacht MagdolnaMaleczki Márta2013-02-21 16:00:00A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény2013-05-09
Ótott-Kovács EszterKincses-Nagy ÉvaRóna-Tas András2016-05-18 14:00:00The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh2016-06-02
Rauzs OrsolyaÁgel Vilmos2016-01-28 11:00:00Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.2016-04-07
Scheibl GyörgyMaleczki Márta2005-02-03 12:00:00Zwei Senatoren bestechen drei Vestalinnen .2005-05-20
Schirm AnitaNémeth T. Enikő2011-05-13 14:30:00A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.2011-06-09
Sinkovics BalázsForgács Tamás2011-06-20 13:00:00Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás2011-12-15
Stefuca ViktóriaKocsis Mihály2014-11-12 15:00:00Magyar személy- és méltóságnevek a XIV-XV. századi moldvai ukrán oklevelekben2014-12-11
Suszczynska MalgorzataNémeth T. Enikő2010-09-01 12:00:00REMEDIAL WORK IN HUNGARIAN – A CASE STUDY2010-10-21
Szécsényi KrisztinaKenesei István2010-05-03 11:00:00An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions2010-06-03
Szécsényi TiborMaleczki Márta2009-06-29 12:00:00Lokalitás és argumentumöröklés. A magyar infinitívuszi szerkezet leírása a HPSG keretben2009-12-17
Szőke BernadettBartos Huba2015-11-20 16:00:00Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben2015-12-10
Tápainé Balla ÁgnesPeckham Donald William2012-12-06 14:00:00The role of second language English in the process of learning third language German2013-05-09
Tóth CsillaMaleczki Márta2015-04-24 11:00:00A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái2015-05-28
Vincze VeronikaBibok Károly2012-04-06 14:00:00Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses2012-06-07

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )