Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Történelemtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Abdel-Salam Mohamed AbdallahZimonyi IstvánSáringer János2014-05-15 13:00:00Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban2014-06-26
Arienza, Arienza JavierTóth Sándor László2010-01-27 11:00:00La Crónica Hispana de la Guerra de los Quince Anos (1593-1606)2010-04-22
Babarczi DóraRákóczi István2012-04-18 13:00:00Magyar jezsuiták Braziliában a XVIII. század közepén2012-06-07
Balogh ÁdámNagy László2006-10-26 11:00:00A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-19122006-12-15
Bodó KatalinHorváth Gyula2018-06-29 09:30:00A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: amerikai, spanyol, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.2018-10-11
Capraz Hüseyin Sevket CatagayPapp Sándor2011-10-21 10:00:00Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján2011-12-15
Cora ZoltánTomka Béla2011-05-13 10:00:00A Szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: A mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938-1950)2011-06-09
Csősz LászlóKarsai László2010-11-02 12:00:00Magyarok és zsidók Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történelmében2011-01-13
Csurgai Horváth JózsefMarjanucz László2008-03-06 11:30:00Urbanizáció Székesfehérváron 1867-19142008-04-10
Cziráki ZsuzsannaPapp Sándor2011-05-26 13:00:00Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején2011-06-09
Dér Terézia2005-04-21 11:00:00Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturgikus énekekben2005-06-25
Dévavári ZoltánA. Sajti Enikő2012-05-22 12:00:00Új partok felé. Kisebbségi útkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923)2012-06-07
Döbör AndrásZakar Péter2015-05-18 10:00:00Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében2015-05-28
Dobrovits Mihály Aladár2005-04-15 11:00:00Égi kagánok eltűnt birodalma2005-06-25
Fábiánné Gyöngyössy OrsolyaBarna Gábor2014-10-27 11:00:00Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.2014-12-11
Falusi NorbertBárdi Nándor2018-07-02 11:00:00Uralkodó magyar eszmék a változásban Erdély 1910-1922.2018-10-11
Farkas AnikóNagy László2012-11-19 16:00:00A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-19802012-12-13
Farkas Pálma AdélAnderle Ádám (1943-2016)2012-05-21 10:30:00FEKETE LEGENDA, HISPANOAMERICANISMO ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MIGUEL PRIMO DE RIVERA DIKTATÚRÁJA IDEJÉN (1923-1930)2012-06-07
Fedeles Tamás2005-11-06 11:00:00A pécsi székeskáptalan személyi összetétele 1354-15262006-01-30
Fejős SándorZakar Péter2018-11-15 11:00:00Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918)2018-12-13
Felföldi SzabolcsWojtilla Gyula2013-02-14 11:00:00Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3-4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében2013-07-13
G. Tóth PéterPetrovics István2015-03-19 11:00:00A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526)2015-04-02
Gausz IldikóKövér Lajos2018-05-17 11:00:00Magyarország vonzásában. Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608)2018-06-07
Glózik KláraMarjanucz László2011-10-21 10:00:00„A turizmus és szabadidő eltöltésnek lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914)”2011-12-15
Gulyás K. LászlóFerwagner Péter Ákos2016-06-29 14:00:00II. Szaúd uralkodásának első szakasza.2016-12-15
Hadnagy SzabolcsPapp Sándor2016-04-28 11:00:00Az oszmán hadsereg élelmiszer utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében2016-06-02
Halmágyi MiklósKoszta László (1962-2015)2013-11-20 11:00:00Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján2013-12-12
Igaz LeventeSzabados György2013-04-11 10:00:00Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei2013-07-13
Illés Imre ÁronDraskóczy Miklósné Székely Melinda2013-11-19 11:00:00A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése2013-12-12
Jancsó KatalinAnderle Ádám (1943-2016)2008-02-27 10:00:00A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígenad2008-04-10
Kiss AttilaOlajos Terézia (1941-2018)2015-02-13 11:00:00"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.2015-04-02
Kiss Gábor FerencSipos József2012-05-16 10:00:00Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938-1941.2012-06-07
Kiss Gergely2003-11-06 11:00:00A királyi alapítású bencés kolostorok egyházjogi helyzete a 11-13. században2003-12-15
Kovács AnettMarjanucz László2018-11-06 11:00:00Közjótékonyság története Békés megyében 1828-19182018-12-13
Kovács KálmánMarjanucz László2008-06-24 10:00:00Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években2008-12-11
Kovács SzilviaZimonyi IstvánIvanics Mária2013-04-04 11:00:00A kunok története a mongol hódításig2013-07-13
Kovács TamásGalamb György2019-05-28 11:00:00Restitutio imperii – Az Anicius-család szerepe másfél évszázad legitimációs törekvéseiben.2019-06-06
Kovács TiborPapp Sándor2008-11-20 11:00:00MAGYA R HUSZARFEGYVERE K A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC BUKÁSÁIG A TÁRGYI EMLÉKANYAG TÜKRÉBEN2008-12-06
Kövér Lajos2003-01-01 00:00:00A XVIII. század magyarságképe elfeledett francia források tükrében2003-12-15
Krajcsír LukácsNagy László2019-03-26 13:00:00A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.2019-06-06
Lakos KatalinWojtilla Gyula2016-05-19 11:00:00A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében2016-06-02
Lénárt AndrásRosselli Alessandro2013-05-17 11:00:00Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában2013-07-13
Liptovszkyné Wolf Mária2009-03-06 10:00:00A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk2009-06-04
Maléth ÁgnesCsernus Sándor2017-05-19 15:00:00I. Károly és a papság kapcsolata (1301-1342)2017-06-08
Margittai LindaMolnár Judit2019-05-20 14:00:00Zsidókérdés a Délvidéken 1941-19442019-06-06
Maria Pia PedaniNagy László2009-04-24 10:00:00Dalla frontiera al donfine2009-06-04
Medgyesi KonstantinBencsik Péter2017-11-15 11:00:00Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról2017-12-07
Miklós PéterMarjanucz László2012-12-13 10:00:00Balogh István politikai pályája2013-07-13
Mislovics Erzsébet2009-10-10 10:00:00A magyarországi zsidóság gazdaság- és demográfiatörténete 1700-1830.2009-12-17
Nagy GeorginaNagy László2017-02-10 13:00:00A független Algéri a első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962 – 19712017-04-06
Nagy IstvánKarsai László2015-02-20 11:00:00A kecskeméti zsidóság 1919-1944 között.2015-04-02
Nemes KrisztinaMajoros István2018-06-29 11:30:00Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban: Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970)2018-10-11
Olasz LajosKoszta László (1962-2015)2009-05-14 10:00:00A kormányzóhelyettesi intézmény története2009-06-04
Őry Kovács KatalinAnderle Ádám (1943-2016)2008-11-06 11:00:00A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM.2008-12-06
Palotás ZsoltKökény Andrea2017-02-10 10:45:00Bejek, korzárók és diplomaták: A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-18302017-04-06
Papo AdrianoNagy László2010-01-18 11:00:00György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.2010-04-22
Papp ZoltánMarjanucz László2014-04-01 10:00:00Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra2014-06-26
Pethő SzilviaAnderle Ádám (1943-2016)2008-06-23 11:00:00Spanyol kommunista emigráció Közép-Kelet-Európában (1946-1955)2008-12-11
Pető BálintZakar Péter2018-07-17 11:00:00A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883)2018-10-11
Petrovics IstvánNagy László2005-01-01 00:00:00Várostörténeti tanulmányok. Fejezetek Szeged, Temesvár és Pécs középkori történetéből2005-12-15
Pintér-Nagy KatalinOlajos Terézia (1941-2018)Zimonyi István2015-03-04 11:00:00A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján2015-05-28
Polácska EdinaAnderle Ádám (1943-2016)2009-01-07 10:00:00Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876)2009-06-04
Polenyák IvettDeák Ágnes2015-04-29 11:00:00Bécs szerepe Munkácsi Mihály életében2015-05-28
Polgár SzabolcsZimonyi István2006-11-22 10:00:00Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században2006-12-15
Pongrácz AttilaSzilágyi Ágnes Judit2008-10-16 10:30:00A Sao-Paulói magyarság 1945-1990.2008-12-11
Povedák KingaBarna Gábor2016-06-22 11:00:00Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata2016-12-15
Prantner ZoltánNagy László2008-10-27 10:00:00Magyar-Jemeni kapcsolatok 1955-19702008-12-11
Pusztai GabriellaMarjanucz László2009-05-11 11:00:00Magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig2009-06-04
Rábai KrisztinaAlmási Tibor2013-05-07 11:00:00Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.2013-07-13
Révész ÉvaMakk Ferenc (1940-2018)Olajos Terézia (1941-2018)2012-02-17 11:00:00Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz2012-06-07
Rittling LászlóPapp Sándor2016-12-21 11:00:00Eszterházi Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban, II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében2017-04-06
Sebők BalázsBelényi Gyula2010-01-28 10:00:00Az Alföld iparosítása - Szolnok megye példáján 1950-19702010-04-22
Szabados JánosPapp Sándor2019-02-11 11:00:00„Azon fáradozom, hogy mindkettőjüket jó szomszéddá tegyem” –A budai német renegát Hans Caspar karrierjének (1627–1660) bemutatása politikai és kulturális kontextusban2019-04-04
Szabó Henriette ÉvaAnderle Ádám (1943-2016)2009-05-15 10:00:00El Diccionario de la antropologia Bolíviana2009-06-04
Szabó PálOlajos Terézia (1941-2018)Sebők Ferenc2014-05-21 11:00:001440 – Nándorfehérvár első oszmán–török ostroma és előzményei2014-06-26
Szélinger BalázsNagy László2008-10-16 10:00:00Magyarország és Etiópia2008-12-11
Szelják GyörgyAnderle Ádám (1943-2016)2008-12-11 10:00:00Tisztelnünk kell egymást. Nashua világkép és kulturális változások Pachiquitlában2009-06-04
Széll GáborDraskóczy Miklósné Székely Melinda2019-05-08 12:00:00Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában.2019-06-06
Szente-Varga MónikaAnderle Ádám (1943-2016)2005-05-13 10:00:00Migración húngara a México, 1901-19502005-06-14
Szilágyi PéterNagy László2013-11-14 13:30:00A líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-19692013-12-12
Szőcs TiborPetrovics István2013-11-11 10:30:00A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342)2013-12-12
Táborosi ZsuzsannaAnderle Ádám (1943-2016)2006-11-22 12:00:00Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között2007-01-15
Takács MelindaRévész LászlóSzabados György2018-11-17 10:30:00Egy kora középkori település a Nyírségben2018-12-13
Tamás ÁgnesDeák Ágnes2012-05-21 12:00:00Nemzetiségi sztereotípiák összehasonlító perspektívában2012-06-07
Tandori MáriaNagy László2006-05-11 10:00:00A Korzikai Angol Királyság alkotmánya2006-06-30
Tari AdriennAnderle Ádám (1943-2016)2011-05-13 10:00:00A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája(1923-1930).2011-06-09
Teiszler ÉvaAlmási Tibor2014-03-11 11:00:00Anjou-kori oklevéltár XXXIV.2014-06-26
Torbágyi PéterAnderle Ádám (1943-2016)2008-02-18 10:00:00Latin-amerikai magyar szórványközösségek története a 19. század második és a 20. század első felében2008-04-10
Tóth HajnalkaPapp Sándor2012-04-27 13:00:00A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között2012-06-07
Tóth IstvánSipos József2014-04-30 10:00:00A szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján2014-06-26
Tóth IvánFarkas Zoltán2011-05-11 13:00:00Alexandros Homérosa - Arrhianos-tanulmányok2011-06-09
Türk AttilaBálint Csanád2011-11-22 14:30:00A magyar őstörténet és a szaltavói részészeti kultúrkör2011-12-15
Varsányi AttilaMarjanucz László2011-03-30 09:30:00A Hódmezővásárhelyi Főispánság története (1873-1950)2011-06-09
Vér MártonZimonyi István2016-05-05 11:00:00The Postal System of the Mongor Empire in Northeastern Turkestan2016-06-02
Vida BeátaC. Tóth Norbert2017-06-27 11:00:00A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén2017-12-07
Vukman PéterA. Sajti Enikő2010-03-05 14:00:00Moszkvától Londonig Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953)2010-06-30
Weisz Boglárka2006-10-20 10:00:00Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon2006-12-15
Zeman Ferenc CsabaMarjanucz László2017-04-24 14:00:00Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban2017-06-08

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )