Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Akela.A.GhazawiPál Tibor2013-01-14 14:00:00Molecular epidemiologikal studies on sporadic and epidemic isolates of Acinetobacter baumannii2013-02-05
Antal JuditPesti Miklós2010-12-15 12:00:00Krómvegyületek és vírusfehérjék által okozott stresszfolyamatok vizsgálata Saccharomyces pombe sejteken2011-04-05
Atlasz TamásGábriel Róbert2009-01-17 11:00:00Különböző neuroprotektív anyagok hatásainak vizsgálata retinadegenerációs modelleken patkányban2009-03-24
Babai DánielMolnár Zsolt2014-01-13 11:00:00Hegyvidéki növényzet botanikai és etnoökológiai szempontú vizsgálata Gyimesben (Keleti Kárpátok, Románia)2014-02-11
Babai NorbertGábriel Róbert2008-01-09 13:00:00Neurodegenerációs modellek morfológiai elemzése patkány retinán2008-03-25
Bali Zsolt KristófHernádi István2016-06-15 13:00:00A kolinerg és glutamáterg neurotranszmisszió interakciójának vizsgálata kognitív zavarok állatkísérletes modelljeiben2016-10-04
Balog GáborElekes Károly2012-08-29 11:00:00A fejlődő és felnőtt nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis) táplálkozási rendszerének szerotonerg szabályozása2012-10-09
Baráth KornélCsiky János2012-10-30 14:00:00A magyarországi Cuscuta fajok gazdaspektruma, gazda- és élőhelyspecifitása2013-02-05
Barina ZoltánCsontos Péter2009-04-03 11:30:00Gerecse hegység növényföldrajza botanikai bázisok alapján2009-06-23
Barina ZoltánCsontos Péter2009-04-03 11:30:00Gerecse hegység növényföldrajza, botanikai adatbázisok alapján2009-06-23
Bátori ZoltánMorschhauser TamásKörmöczi László2013-03-22 11:30:00Flóra, vegetációszerkezet és ökológiai viszonyok a Mecsek hegység dolináiban2013-04-09
Battonyai IzabellaElekes Károly2014-07-02 11:00:00A szaglóközpont szerveződésének ultrastruktúrális, funkcionális és molekuláris jellemzői egyes gastropoda fajokban (Helix pomatia, Limax valentianus)2014-10-14
Bauer NorbertKevey BalázsFekete Gábor2012-05-29 14:00:00A Bakony-vidék szárazgyepjei2012-10-09
Blaskó ÁgnesPesti MiklósBelágyi József2010-12-14 15:00:00EPR vizsgálatok élesztősejteken: a karotinoidok membrándinamikai szerepe és a Cr(VI) redukciója2011-04-05
Boda RékaCsabai Zoltán2015-09-28 14:00:00A kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) életciklusának vizsgálata hegyvidéki vízfolyásokban: lárvális fejlődés, élőhelypreferencia és kirepülési viselkedés.2015-11-24
Bódis JuditMolnár Edit2010-06-01 13:00:00Himantoglossum adriaticum populációk dinamikája: demográfiai és életmenet jellemzők2010-10-05
Boldizsár ÁkosKocsy Gábor2018-05-03 14:30:00A búza 5A kromoszómájának hatásai a vegetatív/generatív átmenet során2018-06-05
Boros ÁkosMolnár LászlóPollák Edit2011-03-25 15:00:00PACAP szerű és CAPA peptidek expressziója és lehetséges funkciói Eisenis fetida kifejlett egyedeiben és embrióiban.2011-05-31
Bräger ZsuzsannaHorváth Győző2016-06-09 11:00:00Scale analyses of Mediterranean Teleosts2016-10-04
Bukovics PéterSzabó László2006-05-16 11:00:00Cerasus vulgaris Mill. mikrotaxonok florális attraktivitása2006-06-20
Csepregi KristófHideg Éva2017-05-11 11:00:00Levelek alkalmazkodása a napfényhez – polifenolos vegyületek lehetséges szerepei.2017-10-03
Czégény GyulaHideg Éva2018-01-12 11:30:00A hidrogén-peroxid szerepe a levelek UV-B-fényhez történő alkalmazkodásában.2018-03-13
Dani MagdolnaFarkas Ágnes2014-08-28 11:15:00Széleslevelű csenkesz (Festuca L.) taxonok levélanatómiai diverzitása2014-10-14
Deák VeronikaPutnoky Péter2010-07-02 10:00:00A 16-3 bakteriofág és a Sinorhizobium meliloti 41 baktérium közötti felismerés molekuláris elemeinek azonosítása2010-10-05
Debertin GáborVölgyi Béla2018-06-13 13:00:00A dopaminerg szignalizáció vizsgálata az emlős belső retinában; a specifikusnak gondolt DA1-AII sejtkapcsolat általánosítása.2018-12-04
Erdős LászlóMorschhauser TamásKörmöczi László2013-03-14 11:00:00Térbeli vegetációs grádiensek és határok komplex elemzése a Villányi-hegység és a Tubes példáján2013-04-09
Filep RitaFarkas ÁgnesPál Róbert2018-04-18 14:00:00Biogeographic perspectives of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L. s. l.) invasion2018-06-05
Filla AdriennElekes Károly2009-07-01 13:00:00A szerotonin és dopamin szerepe a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis) embriogenezisében és embrionális viselkedésformáinak szabályozásában.2009-10-06
Galambos AnikóPutnoky Péter2014-01-24 13:00:00Természetes és mesterséges agrobaktérium rezisztencia vizsgálata szőlőben2014-04-01
Gazdag ZoltánPesti Miklós2008-04-02 11:00:00A krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata eukariota élesztő sejteken2008-06-24
Hajdú ZsuzsannaSzabó László2005-04-12 11:00:00Leuzea Cartamoides DC. fitokémiai értékelése2005-11-15
Henn TamásPál Róbert2016-04-07 14:00:00Vályogtéglák archeobotanikai vizsgálata és a szinantróp flóra másfél évszázados változása a Dél-Dunántúlon.2016-05-10
Herczeg RóbertHorváth Győző2015-03-27 11:00:00Jelenlét-hiány alapú modellezések és becslések kisemlősök populációs és közösségi szintű vizsgálatában2015-04-02
Horváth EszterPesti Miklós2011-03-10 14:00:00Élesztő fajok stresszfolyamatainak vizsgálata2011-04-05
Kemenesi GáborJakab Ferenc2018-04-06 13:00:00Evolutionary relationships of bat-related viruses of European bats.2018-06-05
Kiss PéterKerepesi Ildikó2009-03-20 11:00:00Characterization of the Vestibular NADPH Oxidase Enzyme Complex2009-05-12
Kiszler GáborMolnár László2012-05-25 11:00:00A szenzoros rendszer szerveződése Oligochaeta gyűrűsférgekben2012-06-19
Knisz JuditWilhelm Márta2010-06-18 15:00:00Regulation of B cell Development2010-10-05
Kovács-Bálint ZsófiaHernádi István2013-11-22 10:00:00Kiben bízhatunk? Komplex arckifejezések felismerésének vizsgálata kognitív neuropszichológiai módszerekkel.2014-02-11
Kovács-Öller TamásVölgyi Béla2016-02-11 10:00:00A retina réskapcsolatait alkotó connexin fehérjék expresszióját befolyásoló tényezők gerinces állatokban.2016-03-22
Krajcs NóraKiss Tibor2015-06-03 11:00:00A szaglási orientációban szerepe játszó izmok fiziológiai és farmakológiai jellemzői az éti csiga, Helix pomatia, felső tapogatójában.2015-10-06
Kuczmog AnettPutnoky Péter2012-09-10 11:00:00Agrobaktérium rezisztencia térképezése szőlőben2012-10-09
Kurucz KornéliaPurger Jenő2011-12-19 13:00:00A különböző tojástípusok, mesterséges fészkek és a zavarás szerepe fészekaljpredációs vizsgálatok során2012-02-07
Lakk MónikaGábriel RóbertDénes Viktória2014-12-18 11:00:00A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid anti-apoptotikus és ontogenetikus hatása a posztnatális patkány retinában.2015-02-03
Mátai AnikóHideg ÉvaJakab Gábor2019-06-14 11:00:00Az antioxidáns válaszok előhangolása (priming) megváltoztatja a növények abiotikus és biotikus stresszreakcióit
Máté GáborPesti MiklósGazdag Zoltán2015-10-22 14:00:00A citrinin mikotoxin által okozott külső és az ERG5 gén deléciója okozta belső stressz és következményeinek vizsgálata élesztősejtekben.2016-02-02
Mauchart PéterCsabai Zoltán2019-05-23 14:00:00Felemáslábú rákok (Crustacea, Amphipoda) élőhely preferenciájának és biotikus interakcióinak vizsgálata.
Mike NóraPesti MiklósGazdag Zoltán2014-09-26 13:00:00A patulin és a zearalenon mikotoxinok oxidatív stressz folyamatainak és szabályzásának vizsgálata2014-12-02
Molnár KatalinSalamonné Albert Éva2011-04-18 13:30:00A Hypogymnia physodes (L.) Nyl. zuzmófaj populációi depszid- és depszidon-típusú szekunder anyagcseretermékeinek analitikai és molekuláris genetikai elemzése2011-05-31
Molnár PéterHernádi István2010-06-03 12:00:00Szinaptikus átrendeződés, mint az epilepszia kialakulásának mechanizmusa- Elektrofiziológiai és fotosztimulációs mérések patkány epilepszia modellben.2010-10-05
Nagy DávidPál Róbert2018-04-19 11:00:00A kromoszómaszám hatása a növényi inváziókra a magas aranyvessző (Solidago gigantea) példáján2018-06-05
Nagy TiborBarta Endre2011-11-11 12:00:00Motívum keresésé a humán promózerekben2012-02-07
Nagy Tiborné Déri HelgaFarkas Ágnes2013-11-18 11:30:00Cydonia oblonga Mill. tájfajták florális attraktivitása2013-12-04
Németh ViktóriaJakab Ferenc2013-03-18 13:30:00Dobrava-Belgrade hantavírusok gyakoriságának felismerése Apodemus rágcsálókban molekuláris biológiai módszerek együttes alkalmazásával2013-06-04
Nyisztor ZsoltDénes Viktória2019-03-29 11:00:00A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid ontogenetikus hatása a patkány retina posztnatális fejlődésének középső szakaszában.2019-05-04
Oldal MiklósJakab Ferenc2017-03-31 13:00:00Human hantavirus infections in Hungary: occupational safety in risk group and clinical cases in the South-Transdanubian region between 2011-20152017-10-03
Orsi GergelyGábriel RóbertJanszky József2012-11-05 14:00:00Examining brain volumetry and morphometry in relation to body mass index and coffee consumption: magnetic resonance imaging approaches2012-12-04
Pálvölgyi AdriennPutnoky Péter2009-10-30 12:00:00Kapszuláris poliszacharid bioszintézis és a 16-3 bakteriofág receptor Sinorhizobium melilotti 41 baktériumban2009-12-08
Papp GáborNyitrai MiklósPesti Miklós2010-02-04 14:00:00Forminok hatása az aktin filamentum konformációs és dinamikai tulajdonságaira2010-04-20
Papp NóraSzabó László2005-01-23 13:00:00Euphorbia taxonok és Euphorbis Cyparissias L. populációk összehasonlító morfofiziológiai elemzése2005-11-15
Pénzes-Hűvös ÁgotaFekete CsabaPongrácz Judit2019-06-13 12:00:00Primycin termelő ipari baktérium törzs polifázikus azonosítása, a hatóanyag jellemzése és in vitro vizsgálata
Pirger ZsoltKiss Tibor2009-02-03 11:00:00A nyálmirigy aminerg és peptiderg szabályozása valamint a nyálelválasztás molekuláris mechanizmusa éti csigában (Helix pomatia)2009-03-24
Purger DragicaBartha Sándor2016-12-09 11:30:00Löszgyepek fajkészlet feltárása és felhagyott területek szukcessziójának vizsgálata a Baranyai-dombságban.2017-03-14
Rudolf KingaPál-Fám Ferenc2013-11-04 11:00:00Gombaközösségek és az edényes növényközösségek közötti összefüggések vizsgálata különböző természetességű vegetációtípusokban a belső Cserehátban2013-12-04
Schäffer DávidGábriel Róbert2012-11-16 11:00:00Életmód vagy rokonság: a barna ásóbéka retinájának morfofunkcionális értékelése2013-02-05
Solt ZsuzsannaMolnár László2017-02-03 13:00:00Transzmitterspecifikus neurális struktúrák funkcionális anatómiája Lumbricida gyűrűsférgekben.2017-03-14
Somogyi IldikóPollák EditMolnár László2012-10-09 12:00:00Az "Eisenia fetida" coelomasejtjei: struktúra, funkció, eredet.2012-12-04
Stefanics GáborHernádi István2008-12-16 14:00:00Agyi szinkronizációs folyamatok vizsgálata EEG-vel2009-03-24
Stromájer-Rácz TímeaPesti Miklós2013-05-15 12:30:00A Schizosaccharomyces pombe hasadó élesztő sejtjeiben lejátszódó oxidatív stresszfolyamatok vizsgálata2013-09-10
Szabadfi KrisztinaGábriel RóbertReglődi Dóra2010-11-05 12:00:00Két retinadegenerációs modell két protektív tényező tükrében: neuroprotektív szer és ingergazdag környezet2010-11-30
Szalontai BálintJakab Gábor2012-10-18 04:00:00A növényspecifikus PRLIP (patogenezishez köthető lipáz) géncsalád evolúciós és funkcionális jellemzése2012-12-04
Szivák IldikóCsabai Zoltán2013-11-14 15:30:00Az élőhelyi heterogenitás által indukált változások hegyvidéki kisvízfolyások vizirovar fajegyütteseinek taxonómiai és funkcionális szerkezetében.2013-12-04
Szmorad FerencBartha Dénes2010-12-06 13:30:00A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata2011-02-12
Takács KrisztinaPesti Miklós2008-03-17 14:00:00Schizosaccharomytces pombe törzsek vizsgálata molekuláris módszerekkel Cd stresszhatás alatt2008-06-24
Tékus ÉvaWilhelm Márta2016-09-14 13:30:00A nyál és a vér minőségi és mennyiségi összetételének változása különböző terhelések során2016-10-04
Thuróczy GyörgyHernádi István2008-06-11 14:00:00A mobiltelefon rendszerekben alkalmazott rádiófrekvenciás elektromágneses terek központi idegrendszerre gyakorolt hatásai.2008-10-04
Trunk AttilaHernádi István2015-01-14 11:00:00A harmadik generációs rádiófrekvenciás elektromágneses terek hatása a kognitív idegrendszeri működésekre.2015-02-03
Valasek AndreaFekete CsabaKerepesi Ildikó2016-12-09 13:30:00Omik- technológiák a Saccharomonospora azurea törzsnemesítési és termékfejlesztési törekvéseinek szolgálatában2017-03-14
Varga AnnaMolnár ZsoltBorhidi Attila2018-01-22 11:30:00A magyarországi fáslegelők, legelőerdők és az erdei legeltetés tájtörténeti, etnoökológiai és természetvédelmi szempontú vizsgálata.2018-03-13
Vecsei ZsuzsannaHernádi István2019-07-01 14:00:00A harmadik és negyedik generációs mobiltelefonok által kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás hatása a hőmérsékleti
Virág EszterPesti Miklós2012-01-31 12:00:00A primycin antibiotikum hatásmechanizmusának vizsgálata Candida albicans élesztő sejteken2012-03-27

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )