Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Földtudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ágó Ferenc2007-10-10 11:30:00A közép-ázsiai integráció a vízmegosztás problematikájának tükrében2008-02-12
Alpek Balázs LeventeTésits Róbert2017-02-08 12:00:00Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci-területi esélyei Magyarországon2017-03-14
Ambrus TündeGyuricza László2010-11-18 14:00:00A székely falutízesek. Egy sajátos településrendszer mint a társadalmi-gazdasági tevékenység kerete2011-01-25
Aranyossyné Szegedi AndreaMajdánné Mohos Mária2014-09-16 13:00:00"Az orosz exklávé, Kalinyingrád oblaszty helyzete a környező országok EU és NATO csatlakozását követően – a turizmus mint kitörési lehetőség"2014-12-02
Babák KrisztinaSchweitzer Ferenc2010-09-15 09:30:00A folyószabályozás hatása a Hármas-Körös vízjárására2010-10-05
Bácskainé Pristyák ErikaSzabó Géza2008-12-01 11:30:00Szatmár-Bereg turisztikai alapú területfejlesztése2009-01-27
Balassa BettinaGyenizse PéterNagyváradi László2012-09-19 14:00:00Időléptékes térképezés gyakorlati alkalmazásai2012-12-04
Balatonyi LászlóCzigány Szabolcs2016-02-04 13:00:00Árvízhozam előrejelzés optimalizálása középhegységi és dombvidéki kisvízgyűjtőkre2016-05-10
Bali LórántGulyás LászlóHajdú Zoltán2009-11-23 11:45:00A horvát-magyar határon átnyúló kapcsolatok politikai földrajzi sajátosságai az egyes területi szinteken2010-02-09
Bálint LajosRudl József2009-12-16 12:00:00A területi halandósági különbségek alakulása Magyarországon 1980-20062010-02-09
Balogh TiborWilhelm Zoltán2009-09-23 12:00:00Fejlődés és fejlesztés. Nemzetközi fejlesztési együttműködés Vietnamban2009-12-08
Barabás AndrásKonrád Gyula2010-11-24 11:00:00A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük2011-01-25
Baranyai GáborWilhelm Zoltán2008-09-29 11:30:00A települési szilárd hulladékok kezelésének jövője a Dél-dunántúli régióban2008-11-25
Baranyai OlgaWilhelm Zoltán2012-11-28 11:30:00A változó Őrség fejlesztésének természeti és társadalmi alapjai2013-02-05
Beke SzilviaTóth József2009-09-29 11:15:00Békés megye népességének egészségi állapota és egészségügyi ellátása2010-02-09
Berghauer SándorGyuricza László2012-02-29 11:30:00A turizmus mint kitörési pont Kárpátalján? (Értékek, remények, lehetőségek Ukrajna legnyugatibb megyéjében)2012-05-15
Berkics ErikaLászló Mária2008-06-11 11:00:00Az őshonos etnikai terek rekonstruálásának kísérletei Latin-Amerikában2008-11-25
Blahó JánosTóth József2011-06-23 11:30:00A közoktatás általános és területi folyamatai a különböző hierarchiaszintű térségekben2011-10-04
Bokor BélaTóth József2008-06-26 14:00:00Térség és kultúra. Baranyai közművelődési modellek, 1976-20072008-10-14
Bornemisza ImreKonrád Gyula2009-05-06 11:00:00Térinformatika a köz- és felsőoktatásban, alkalmazott példák alapján2009-06-23
Borsos ÁrpádTóth József2009-06-10 11:30:00A mozi mint innováció magyarországi elterjedése, a hálózat alakulásának földrajzi jellemzői napjainkig2009-10-06
Borsos BélaTóth József2008-01-16 11:30:00Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és vidékfejlesztésben2008-03-25
Bucher EszterLászló Mária2010-06-17 11:15:00A nonprofit szervezetek a Dél-dunántúli régióban, különös tekintettel a terület- és településfejlesztésre2010-10-05
Bugya TituszSchweitzer Ferenc2008-09-17 11:00:00Negyedidőszaki folyóteraszok azonosítása földtani fúrások adatai és térinformatikai eljárások alapján2008-11-25
Carlos Flores JuberíasSzilágyi István1993-03-12 10:30:00Transiciones políticas y procesos electorales en la Europa del Este1993-03-12
Csillag GáborLóczy Dénes2002-01-29 10:30:00Földtani természetvédelmi értékelés a Káli-medence példáján2004-06-15
Csirmaz KálmánGeresdi István2016-03-02 12:00:00légköri mikrofizikai parametrizációk hatása a szupercellás zivatarok numerikus modellezésének eredményére2016-05-10
Csizmadia GáborTóth József2009-12-10 12:30:00Matematikai modellek használata a gazdasági és földrajzi elemzésekben a Dél-Dunántúli régió példáján2010-02-09
Dannert ÉvaPirisi Gábor2016-10-12 10:00:00Terra incognita – Barnamezők és kezelésük Európában, valamint Magyarországon2016-11-23
Dezső JózsefSchweitzer Ferenc2011-04-20 12:00:00A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg képződményekkel2011-05-31
Dobák ImrePap Norbert2011-05-19 12:00:00Az uniós külső határok által kettéosztott Kárpátok Eurorégió biztonságföldrajzi elemzése2011-10-04
Dolgosné Kovács AnitaFodor István2008-06-09 12:00:00Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és fıbb hazai mellékvízfolyásainak vízminıségében2008-10-14
Eördöghné Miklós MáriaTóth József2013-11-13 14:00:00A lakossági vezetékes vízfogyasztás földrajzi sajátosságai Magyarországon.”2013-12-02
Erős János GyörgyTóth József2007-06-13 11:00:00A pénzügyi központok szerepe a regionális fejlődésben – a globalizáció hatása a regionális pénzpiacokra2007-11-20
Filó Csilla IldikóWilhelm Zoltán2007-11-26 11:30:00A humánerőforrás fejlesztést befolyásoló tényezők a Sellyei kistérségben2008-02-12
Fodor ÁgnesPap Norbert2009-12-14 13:30:00Ökoturisztikai klaszter modell kialakítása a Belső-Somogy ökológiai hálózat területén2010-02-09
Gadányi PéterSchweitzer Ferenc2010-05-19 12:00:00Bazaltláva-barlangok kialakulása, típusai és formakincse2010-10-05
Gálné Horváth IldikóTóth JózsefDövényi Zoltán2014-11-13 14:30:00A Hódmezővásárhely környéki tanyák és tanyaközpontok vizsgálata a tér és idő összefüggésében2014-12-02
Garai PéterTrócsányi András2009-10-12 11:45:00A szakképzés és a munkaerőpiac anomáliái, fejlesztési lehetőségei a Dél-dunántúli Régióban2009-12-08
Gonda TiborAubert Antal2012-12-12 11:30:00A turizmus térségi szerveződésének új formája: a turisztikai klaszterek2013-10-08
Görcs NoémiSchweitzer Ferenc2013-12-12 11:30:00"Domborzati és vízrajzi változások az Észak-Mecseki-bányavidéken különös tekintettel az aláfejtés hatásaira"2014-02-12
Győri FerencTóth JózsefPirkhoffer Ervin2010-06-15 12:15:00A tehetségföldrajz elméleti és gyakorlati kérdései. Magyarországi modellvizsgálatok2010-10-05
Halász AmadéKonrád GyulaBudai Tamás2011-05-05 10:00:00A Bodai Aleurolit Formáció ciklussztratigráfiai vizsgálata2011-05-31
Hartl MónikaAubert Antal2016-06-30 14:00:00A határon átnyúló együttműködés és a turizmusfejlesztés kapcsolatának vizsgálata Komárom-Esztergom megye, Nyitra kerület és az ISTER- GRANUM EGTC példáján2016-10-04
Hasanović-Kolutácz AndreaM. Császár Zsuzsa2011-09-07 12:00:00A délszláv válság hatása Bosznia-Hercegovina etnikai viszonyaira, különös tekintettel Tuzla kantonra2011-10-04
Hegedüs PéterCzigány SzabolcsPirkhoffer Ervin2015-09-24 12:00:00Villámárvizek peremfeltételeinek numerikus modellezése a Mecsek kisvízgyűjtőinek példáján2015-12-01
Horváth IstvánNagyváradi László2013-11-21 10:30:00„A táj használata és változása a Pécsi Papnevelő Intézet birtokán 1736-1875”.2014-02-12
Izsák TiborTrócsányi András2012-06-28 14:00:00katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján2012-10-09
Játékos EditGyuricza László2011-11-10 11:00:00A volt Jugoszlávia turizmusának elemzése, kiemelten a délszláv válságok hatásainak összefüggésében2012-03-27
Jelenszkyné Fábián IldikóTóth József2009-11-30 12:00:00Gender alapú társadalomföldrajzi elemzés az Ormánság példáján2010-04-20
Jónás-Berki MónikaAubert Antal2010-06-16 11:30:00Tematikus parkok a turizmus rendszerében. Kalandparkok modellje induktív szemléletben2010-10-05
Kajtor ErzsébetTóth József2010-06-29 11:30:00Az egészségügyi állapot, illetve az egészségügyi ellátórendszer jellemzői Nógrád megyében2010-10-05
Kalmár GabriellaTóth József2008-12-17 11:45:00Orvosdiagnosztikai laboratóriumok területi összefüggéseinek elemzése strukturális és humán erőforrás szempontból2009-05-12
Kátai ÁkosAubert Antal2016-11-16 14:00:00A szállodaipar térbeli és időbeli expanziójának vizsgálata Magyarországon2017-01-24
Katona ZoltánSzabó Géza2016-07-06 10:00:00Magyarország szőlőtermő területei és térszerkezet- változásainak térinformatikai minősítése2016-10-04
Kerese TiborTóth József2012-12-13 14:00:00Somogy megye településrendszerének fejlődése demográfiai és térszerkezeti aspektusból2013-02-05
Keresztes László LórántErdősi Ferenc2008-12-15 11:30:00A személyközlekedés, mint a munkaerőpiaci (területi) alkalmazkodás eszköze Baranya megyében2009-01-27
Kiss KatalinWilhelm ZoltánGulyás László2014-04-03 11:00:00"A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉNI ÉS VÁLLALATI TÉNYEZŐK2014-05-13
Kiss RóbertAubert Antal2013-12-05 11:00:00„A golfturizmus rendszere, a nemzetközi és hazai kereslet-kínálat trendjei és területi vetületei”2014-02-12
Kitanics MátéPap Norbert2015-02-19 14:00:00A Magyarországra irányuló horvát migráció a 16-18. században2015-04-28
Kőkuti TamásPap NorbertTrócsányi András2008-10-01 11:00:00Ipari jellegő kistérség a Dunaferr vonzásában2008-11-25
Komáromi IstvánSzabó Géza2009-06-29 12:30:00Az ifjúsági turizmus korosztályos motivációkutatásának eredményei és fejlesztési lehetőségei a Kárpátok Interrégióban2009-10-06
Kopcsay LászlóTóth József2008-05-19 11:30:00A területileg differenciált italkultúra szerepe a magyar turizmusban2008-10-14
Kovács István PéterSchweitzer Ferenc2011-04-06 13:30:00Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső-Mecsek déli előterében, a Pannon-beltó visszahúzódását követően2011-05-31
Kovácsics FerencTóth József2010-03-22 13:15:00Koszovó történeti földrajzi fejlődése a kezdetektől a független állam megteremtéséig2010-05-25
Laczkó TamásTóth JózsefAubert Antal2009-04-20 13:30:00A wellness régióspecifikus jellemzői a Dél-Dunántúlon2009-06-23
Lakotár KatalinTóth József2007-11-07 11:30:00Gondolatainkban élő országképek: a 14–16 éves tanulók hazánk szomszéd országairól alkotott kognitív térképeinek tartalmi elemzése2008-02-12
Locsmándi SzabolcsTóth József2009-10-26 12:00:00Vasfüggöny nélkül. A Sopron-Eisenstadt határtérség vizsgálata2009-12-08
Lőrincz KatalinAubert Antal2008-01-28 12:00:00A kulturális turizmus fejlesztése a hazai történelmi városokban2008-03-25
Malatyinszki SzilárdTóth József2009-03-18 11:45:00Az emberi erőforrás mérése települési szinten Békés megyében2009-05-12
Marton GergelyAubert Antal2014-12-11 11:00:00A rendszerszemléletű turizmusfejlesztés koncepciója egy urbánus és egy rurális desztináció példáján2015-02-03
Máté AndreaSzabó Géza2007-12-19 11:30:00A „Pannon borrégió” agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése2008-02-12
Máté GáborDövényi Zoltán2013-06-21 12:30:00A Mecsek-vidék tájtörténete. Táj és ember viszonyának változása háromszáz év tükrében2013-10-08
Matesz KrisztinaTrócsányi András2013-01-24 13:00:00A „meseföldrajz” mint egy lehetséges út a földrajz módszertanának megújítására2013-04-09
Mátrai IldikóLóczy Dénes2013-09-25 11:30:00Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata2013-10-08
Mérei AndrásM. Császár Zsuzsa2014-12-10 14:00:00A német-délszláv etnikai kontaktzóna - Történeti és etnikai földrajzi vizsgálat a jugoszláv térségben2015-02-03
Mészáros BernadettAubert Antal2016-11-09 14:00:00Az épített örökség értékre emelése és népszerűsítése, az örökségmenedzsment rendszere2016-11-23
Milics GáborNagyváradi LászlóNeményi Miklós2008-05-14 12:00:00A térinformatika és a távérzékelés alkalmazása a precíziós (helyspecifikus) növénytermesztésben2008-06-24
Molnár GáborRudl József2010-06-25 11:30:00A Déli Közös Piac (MERCOSUR) jelentősége a 20-21. századi Latin-Amerika integrációs folyamataiban2010-10-05
Nagy AdrienneSzabó Géza2014-06-25 14:30:00"A kastélyhasznosítás regionális jellemzői az Észak- Magyarországi Idegenforgalmi Régióban, különös tekintettel a turizmusra"2014-10-14
Nagy EgonGolobics Pál2011-06-30 13:00:00A román-magyar határrégió és határ menti együttműködések a Kárpátok Eurorégióban2011-10-04
Nagy Miklós MihályDövényi Zoltán2014-12-04 14:00:00Magyarország hadtörténeti földrajza (A magyar hadtörténelem földrajzi alapjai)2015-02-03
Németh ÁdámDövényi Zoltán2014-06-04 11:30:00"Etnikai homogenizálódás, fragmentálódás és polarizálódás a XX-XXI. századi Baltikumban"2014-09-16
Németh SándorGyenizse Péter2014-07-01 11:15:00"Bük és Csepreg összehasonlító településföldrajza"2014-10-14
Németh ZsoltTóth József2011-05-04 12:00:00Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változása Magyarországon 1990 és 2001 között2011-05-31
Osvát Krisztina CsillaPap NorbertGulyás László2015-04-23 14:00:00Aborigin Ausztrália - adalékok az aborigin kérdés társadalomföldrajzához2015-10-06
Ovárdics AndreaWilhelm Zoltán2013-07-04 13:00:00A rhinitis allergica légúti allergiás megbetegedés elterjedésének területi különbségei2014-05-13
Pálfi AndreaAubert Antal2017-07-05 14:00:00A menedzsment szervezettel rendelkező turisztikai desztinációk jellemzői Magyarországon2017-10-03
Papp JánosTóth József2009-02-25 12:45:00Békés megye foglalkoztatási képességének változása a rendszerváltástól napjainkig2010-04-20
Patocskai MáriaHajnal Klára2014-03-06 11:00:00Ä‚őşvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó szemléletmódok feltárása Baán és környékén".2014-05-13
Pécz TiborFodor IstvánOrtmann-né Ajkai Adrienne2017-04-27 10:00:00A Riha-tó természetvédelmi értékelése az Európai Unió Víz Keretirányelve alapján2017-10-03
Pete JózsefWilhelm Zoltán2009-09-21 12:00:00A vallási aktivitás földrajzi mintázata a rendszerváltás után Magyarországon2009-12-08
Petykó CsillaTóth József2010-06-23 11:00:00A kempingek elterjedésének és fejlődésének területi- strukturális problémái Magyarországon2010-10-05
Pintér ÁkosCsapó János2014-02-27 13:00:00"A légi közlekedés új trendjei a Visegrádi Országokban, különös tekintettel a turizmusra."2014-05-13
Pirisi GáborTóth József2009-04-22 12:00:00Kisvárosok differenciált átalakulása az ezredforduló Magyarországán2009-06-23
Pósfayné Bakota ÉvaTóth JózsefSzilágyi István2013-12-04 11:30:00„A távoktatás, mint innováció a felsőoktatásban”.2014-05-13
Pozsgai EmíliaBudai TamásSebe Krisztina2017-01-11 14:00:00A Mecsek és a Villányi-hegység késő-triász ősföldrajzi viszonyainak elemzése2017-03-14
Prodán Tímea HajnalSchweitzer Ferenc2011-03-17 12:00:00A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről2011-05-31
Radvánszky BertalanSchweitzer FerencFábián Szabolcs Ákos2013-07-03 14:00:00A Felső-Tisza vízgyűjtőjének negyedidőszaki és jövőbeli éghajlatváltozásai és kapcsolata a domborzat fejlődésével2013-10-08
Reményi Péter2009-06-24 11:30:00Jugoszlávia felbomlásának politikai földrajzi következményei és a térség városhálózatára gyakorolt hatásai2009-10-06

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )