Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Jog- és Államtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ádány Tamás VinceKovács Péter2011-04-15 13:00:00A legsúlyosabb jogsértések miatti felelősségre vonhatóság nemzetközi jogi tendenciái, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának előfeltételeire2011-06-09
Alina Ioana ApreoteseiKovács Péter2009-04-22 14:00:00The International Criminal Court: Starting with Africa?2009-05-20
Bacsárdi JózsefChristián László2020-06-12 14:00:00Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban.
Baranyai GáborSzabó Marcel2019-05-27 10:00:00European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union2019-06-18
Bartóki-Gönczy BalázsKoltay András2018-05-24 11:00:00Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei2018-06-19
Békés ÁdámBelovics Ervin2010-12-09 14:00:00Az Európai Büntetőjog – Luxemburgi és Strasbourgi Büntető Ítélkezés2011-01-21
Békés BalázsHalustyik Anna2013-04-18 14:00:00A közvetlen adózás az Európai Unióban2013-06-11
Bérces Viktor LászlóBelovics Ervin2012-10-25 16:00:00A VÉDŐI SZEREPKÖR ÉRTELMEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSOKRA2012-12-04
Berkes LillaVarga Zs. András2020-06-11 14:00:00A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer. Létrejötte, alanyi köre, működése és hiányosságai
Birta ZsuzsánnaHalustyik Anna2012-11-21 14:00:00A JOGHARMONIZÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FIZETÉSEKRE VONATKOZÓAN ÉS AZ EGYENLŐ VERSENYFELTÉTELEK BÍZTOSÍTÁSA A BŐVÍTETT BELSŐ PIACON2012-12-04
Bolyky OrsolyaBelovics ErvinPolt Péter2018-05-17 15:00:00Az emberölések jogi és kriminológiai jellemzői, különös tekintettel a mentális tényezők büntetőjogi értékelésére2018-06-19
Bory NoémiVókó György2016-11-09 13:00:00A FIATALKORÚAK SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓI ÉS VÉGREHAJTÁSUK SPANYOLORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON2016-12-13
Brehószki MártaJobbágyi GáborMiskolczi Bodnár Péter2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Brehószki MártaMiskolczi Bodnár Péter2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Christián LászlóVarga Zs. AndrásKiss László2010-11-26 14:00:00Alternatív rendészet2011-01-21
Csapó OrsolyaBándi Gyula2015-12-03 15:00:00A KÖRNYEZETI JOGI FELELŐSSÉG HATÁRAI - Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra2015-12-15
Csiziné Schlosser AnnamáriaSchanda Balázs2011-11-09 13:00:00Az egyházak jogalanyisága2011-12-06
Deli GergelyPéteri Zoltán2009-07-30 10:00:00A generális klauzulák dogmatikai, történeti és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmára2009-08-30
Domán Ildikó AugusztaBelovics ErvinPolt Péter2020-02-13 10:00:00A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében2020-03-31
Dvornyicsenkó NatáliaKovács Péter2017-05-23 13:30:00The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in international law: theory and practice2017-06-06
Erdődy JánosEl Beheiri Nadja2012-05-04 15:00:00Radix omnium malorum? – A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről2012-06-12
Fekete BalázsPéteri ZoltánVarga Csaba2010-09-07 14:00:00A modern jogösszehasonlítás paradigmái. Kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére2011-01-21
Fröhlich JohannaSchanda BalázsJakab András2017-09-29 13:00:00Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása2017-12-05
Gerencsér Balázs SzabolcsKilényi Géza2007-11-21 15:00:00Nyelvhasználat az eljárásjogokban - a Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásjogokban2008-03-27
Gurbai SándorSchanda Balázs2015-05-21 15:00:00A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZETT SZEMÉLYEK VÁLASZTÓJOGA A NEMZETKÖZI JOG, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS JOG ÉS A KOMPARATÍV KÖZJOG TÜKRÉBEN2015-09-22
Gyeney LauraSzabó Marcel2011-09-05 10:00:00Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára2011-09-15
Gyuris ÁrpádFábián Ferenc2018-05-29 14:00:00„Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra”2018-06-19
Halmos SzilviaGyulavári Tamás2016-10-07 13:00:00A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELL JÉNEK SZINTÉZISE , KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN2016-12-13
HORVÁTH EDIT ÍRISZHarsági Viktória2018-04-18 14:00:00Ösztönzők és korlátok a kis értékű követelések perbeli érvényesítése során hazánkban és egyes európai államokban2018-06-19
juris, Captain (Retired) Luis-Philippe F. RouillardKovács Péter2007-06-06 14:00:00PRECISE OF THE LAWS OF ARMED CONFLICTS2007-06-25
Kaliczka AlexandraBurián LászlóHarsági Viktória2013-09-02 11:00:00A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban2013-09-17
Kásler AndrásSzabó Marcel2018-05-15 14:00:00Az emberi jogok az Európai Unió külpolitikájában2018-06-19
Kaszás ÁgnesPéteri Zoltán2011-05-11 14:00:00A jogalkotó és jogalkalmazó viszonyának egyes elméleti és összehasonlító jogi kérdései az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében különös tekintettel a villamosenergia-szektorra2011-06-09
Kertész GáborTóth Tihamér2012-11-28 14:00:00A postai egyetemes szolgáltatás terjedelme és kilátásai a teljes postapiaci liberalizáció hajnalán2012-12-04
Kevevári IstvánFrivaldszky János2017-05-24 13:30:00A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre2017-06-06
Koltay AndrásKilényi GézaJobbágyi Gábor2008-06-20 14:00:00A szólásszabadság alapvonalai - magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban2008-10-10
Komáromi LászlóZlinszky János 1928-2015 †2008-02-06 15:00:00A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban2008-03-27
Kurunczi GáborSchanda Balázs2019-04-29 10:00:00Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében2019-06-18
Láncos Petra LeaSzabó Marcel2012-11-23 16:00:00NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN2012-12-04
Mácsik ZoltánHalustyik Anna2009-10-09 13:00:00A multilaterális fejlesztési bankok és kapcsolataik Magyarországgal2010-09-30
Mészáros Mészáros Ádám ZoltánBelovics Ervin2017-10-04 14:00:00Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban2017-12-05
Mikola OrsolyaKovács PéterKönczei György2018-03-26 14:00:00A fogyatékossággal élő személyek jogvédelme a fogyatékosjogi ENSZ-egyezményben2018-06-19
Miskolcziné Juhász BoglárkaBelovics Ervin2015-06-02 11:00:00A BÜNTETŐELJÁRÁSI SZABÁLYOK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI2015-09-22
Molnár Sarolta JuditJobbágyi GáborSchanda Balázs2018-05-31 14:30:00„A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉNEK PERSPEKTÍVÁI - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében”2018-06-19
Navratyil ZoltánJobbágyi GáborSándor Judit2011-04-08 14:00:00A varázsló eltöri pálcáját? Az asszisztált humán reprodukciótól a reproduktív klónozásig - A jogi szabályozás kontúrjai2011-06-09
Orbán EndreCsink LórántBalázs Péter2020-06-17 10:00:00Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban
Ott IstvánVókó György2013-05-15 15:30:00A szerzői jogok hazai büntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében2013-06-11
Paksy MátéTakács Péter2011-06-07 16:00:00Hart „visszatérő kérdései” és a francia jogbölcseleti hagyomány2011-09-15
Papp ZoltánKovács Péter2019-10-03 11:00:00A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai2019-11-26
Pataky TiborFábián Ferenc2017-05-29 14:00:00A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei2017-06-06
Patyi GergelyTamás András2012-12-06 14:00:00Ügyvédség a köz- és magánjog határán2013-03-12
Pogácsás AnettTattay Levente2017-04-28 10:00:00KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ EGYS ÉGBEN A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára2017-06-06
Polt PéterSchanda Balázs2010-11-19 14:00:00A parlamenti mentelmi jog mint büntethetőségi akadály2011-01-21
Pünkösty AndrásSzabó MarcelSzuromi Szabolcs2013-12-03 14:00:00Az európai uniós jog etikai vonatkozásai és az Egyház társadalmi tanításának kontextusa2014-03-18
Sabjanics IstvánVarga Zs. András2020-02-26 12:30:00A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben2020-03-31
Sólyom BorbálaHalustyik Anna2015-05-07 15:30:00AZ ADÓCSALÁS ÉS AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS ELLENI HARC AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS TERÜLETÉN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁRA2015-09-22
Suri NoémiHarsági Viktória2018-02-27 10:00:00Az európai öröklési rendelet eljárásjogi intézményeinek elemzése A hagyatéki vagyon jogi sorsának rendezésére irányuló egyes tagállami eljárások összehasonlító vizsgálata2018-03-20
Szabó IldikóHalustyik Anna2017-03-10 13:00:00Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban2017-03-21
Szabó MarcelKovács Péter2003-06-08 15:00:00A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában2003-06-17
Szabó SaroltaBánrévy Gábor2009-09-16 14:00:00A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA – AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉS ALKALMAZÁS ÚJABB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI2009-10-15
Szép ÁprádSzabó Marcel2017-06-21 16:00:00A menedékkérők területhez való hozzáférése2017-09-26
Szilágyi Pál BélaTóth Tihamér2011-09-05 12:30:00Az összefonódások egyoldalú hatásainak megítélése az Európai Unió versenyjogában2011-09-15
Tahyné Kovács ÁgnesBándi Gyula2013-10-10 14:00:00A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL EGYES KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN2013-12-03
Tamás Csaba GergelySzabó István2012-04-27 13:00:00A demokratikus Japán születése. A Meiji- és a Shōwa-alkotmány történeti vizsgálata2012-06-12
Tattay SzilárdPéteri Zoltán2012-05-16 14:00:00REASON, WILL, FREEDOM: NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS IN LATER SCHOLASTIC THOUGHT2012-06-12
Techet PéterVarga Csaba2019-02-14 12:00:00Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban – a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig2019-03-26
Téglásiné Kovács JúliaCsink Lóránt2018-03-02 13:00:00Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája2018-03-20
Tóth ZsuzsannaBánrévy Gábor2008-01-24 14:00:00„Documentary Credits in International Commercial Transactions with Special Focus on the "Fraud Rule"”2008-04-08
Ujvári ÁkosBékés Imre2009-05-27 14:30:00A jogos védelem megítélésének elvi és gyakorlati kérdései2009-06-30
Varga ÁdámVarga Zs. András2020-06-08 14:00:00A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései
Varga ErzsébetHalustyik Anna2017-03-10 11:30:00Az adóügyi információcsere fejlődése a nemzetközi, az európai és a magyar jogban2017-03-21
Varga RékaKovács PéterGellér Balázs2013-02-13 14:00:00Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees2013-03-12
Veres ZoltánHalász Zsolt2018-09-28 12:00:00A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELEM EGYES ALAPKÉRDÉSEI2018-12-04
Wetzel TamásKilényi GézaVarga Zs. András2009-07-09 10:00:00A bevándorlás kérdése Magyarországon2009-08-30
Zakariás KingaFrivaldszky János2017-05-10 14:00:00Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében2017-06-06

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )