Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Abed MohammedNemes Rita2019-09-13 14:30:00Green self-compacting high-performance concrete
Ambrusz JózsefBleszity János2019-10-02 10:00:00Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás, újjáépítés vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai
Antal ZsuzsannaFekete Andrea2019-09-11 13:30:00A vesetranszplantáció során jelentkező iszkémia/reperfúziós károsodás csökkentésének új lehetőségei
Árkosy Lilla AnnaJakab Éva2019-09-23 11:30:00Az árujelzőktől a védjegyig
Bakonyi Gergely LászlóLukács István2019-09-12 11:00:00A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Bali GáborHidvégi Bernadett2019-09-23 15:30:00Szkleroderma betegségcsoport klinikai és epidemiológiai vizsgálata, pathogenesis
Balogh Győző JánosKuminetz Géza2019-09-16 13:00:00A Magyar Görögkatolikus Egyház cigányok között végzett missziója 1937-2016 között
Balogh MihályAl-Khrasani Mahmoud2019-07-24 11:00:00Peripheral and central analgesic components of a novel opioid in the management of inflammatory and neuropathic pain
Barad Csilla MáriaNagy Nándor2019-07-22 13:00:00Az epithelio-mesenchymalis kölcsönhatások és az extracelluláris mátrix szerepe a bélidegrendszer fejlődésében
Bata ZsófiaPoppe László2019-09-24 14:30:00Investigation of structure-function relationship in hydroxynitrile lyases and MIO-containing class I lyase like enzymes
Berkes JuditRechnitzer JánosFilep Bálint2019-09-16 11:00:00A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási, társadalmi funkciója
Biro CsabaKozsik TamásKusper Gábor2019-09-13 11:30:00Formal Methods for Modelling Wireless Sensor Networks
Bódi AttilaSzatmáry Károly2019-09-13 13:00:00RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában
Bonácz ÁgnesPikli Natália2019-10-11 10:00:00"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More
Budán Ferenc CsabaGyöngyi Zoltán2019-09-23 12:00:00„Radiomics Evaluation of Multimodal in Vivo Imaging Results”
Csányi AdriennDucza Eszter2019-09-25 13:00:00The role of the aquaporin 5 in the function of late pregnant rat uterus: pharmacological studies
Cseh GáborKocsis Lajos Gábor2019-09-04 14:00:00Pelletek által keltett háromdimenziós tranziens struktúrák vizsgálata forró plazmákban
Deák MártonMari László2019-09-12 13:00:00Hiperspektrális űrfelvételek szubpixeles kiértékelése vegetációs vizsgálatok során
Dömötörfi ÁkosPéter TamásHarmati István Árpád2019-08-29 10:30:00Autóipari ellátási hálózatok logisztikai elemzése
Durugy AndrásKomor Levente2019-10-07 10:00:00A T-CSOPORTOS MÓDSZERRE TÁMASZKODÓ KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Farkas AlexandraHorváth GáborKriska György2019-09-03 10:00:00A fénypolarizáció szerepe egyes rovarfajok viselkedésében és a vikingek navigációjában
Fekete GáborNovák László2019-08-29 13:00:00Idegsebészeti műtétek során alkalmazott intraoperatív elektrofiziológia vizsgálatok
Főcze JánosRomsics Ignác2019-09-19 10:00:00A Magyar Dolgozók Országos Szövetsége (MADOSZ) története (1934-1944)
Forgó BiankaTárnoki Ádám2019-09-24 16:30:00Genetic and Environmental Effects on the Morphology and Hemodynamics of the Circle of Willis
Forró BarbaraBányai Krisztián2019-08-29 11:00:00A veszettség molekuláris epidemiológiája Magyarországon
Gabnai ZoltánBai Attila2019-09-19 11:30:00Szennyvíztelepi technológiák gazdasági értékelése, valamint szerepe az energia-, tápanyag- és széndioxid-gazdálkodásban
Gál JuditKörmendi Tamás2019-09-16 11:00:00Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban
Gyaraki Réka EszterNagy Zoltán András2019-09-20 11:00:00A számítógépes bűnözés nyomozásának problémái
Gyebrószki GergelyCsernák Gábor2019-10-01 13:15:00Mikro-káosz digitálisan szabályozott mechanikai rendszerekben
Hajdú GergelyKőszegi Botond2019-08-26 14:00:00Essays in Behavioral Economics
Havas ZoltánGabler Dénes2019-09-12 13:00:00Az aquincumi helytartói székhely tégla építészete
Hegedűs GergelyCzigány Tibor2019-09-17 14:00:00Kompozit szerkezetek állapotelemzése optikai módszerekkel
Hengl MelindaTremmel Flórián2019-09-12 11:00:00A komplex kézírásvizsgálat interdiszciplináris megközelítése
Hesz Árpád FarkasTörök József2019-09-16 14:30:00Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban
Holmár ZoltánPüski Levente2019-10-30 14:00:00Első világháborús emlékművek Szabolcs és Szatmár vármegyékben a két világháború között (1918-1938)
Horákné Mag ZsuzsaStandovár Tibor2019-09-23 14:00:00Az élőhely minőségének hatása az erdei madárközösségek gazdagságára Magyarországon: Három eltérő felbontású vizsgálat eredményeinek összehasonlító elemzése
Horváth LajosHetényi Zsuzsa2019-09-11 16:00:00A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Izhakian ShimonSréter Lídia2019-07-25 15:00:00Bronchiectasis bacterial etiology and the role of pleural c-reactive protein in prediction of parapneumonic effusion
Juhász ÉvaKiszl Péter2019-09-10 14:00:00Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása
Kalmár András FerencVida Rolland2019-09-10 15:15:00Self-Optimized Clustering and Routing in the Internet of Things
Kantár TamásSzuchy Róbert2019-09-09 14:00:00A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései
Karimi KeyhanehCsóka IldikóAmbrus Rita2019-08-21 11:00:00Development of dry powder inhalation systems using ciprofloxacin hydrochloride: new aspects of formulation by means of quality by design approach
Katona CsillaTóth Valéria2019-09-19 11:00:00A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban
Kerti MáriaVarga János Tamás2019-09-05 13:30:00A terhelhetőség és az egyéb funkcionális paraméterek közötti összefüggés COPD-ben és intersticiális tüdőbetegségekben
Kis DávidBarzó Pál2019-09-04 15:30:00The role of probabilistic tractocraphy in the surgical treatment of deep seated brain tumors
Kis OrsolyaKroó Katalin2019-09-05 14:00:0019. századi realista művek recepciója Vlagyimir Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveiben
Kőhalmi Kinga ViktóriaFarkas Henriette2019-09-23 14:00:00A C1-inhibitor deficiencia okozta angioödémás betegek kezelése során alkalmazott gyógyszerek biztonságosságának vizsgálata
Komáromy HedvigPfund Zoltán2019-09-06 14:00:00„Investigation of Migraine-Related Intracerebral White Matter Lesions”
Kósa Rita DiánaCsoba Judit2019-07-30 11:00:00„Autonómia és szabálykövetés” az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei
Kovács Dénes2019-10-03 13:00:00A KOMPOSZTÁLÁS FOLYAMATÁNAK NYOMONKÖVETÉSE ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL
Kovácsné Mozsár Lívia AliceMichelberger Pál2019-09-03 09:15:00Biztonságos informatikai alkalmazás portfólió menedzselés
Kövendi Jakó AnnaTörök Katalin2019-09-19 14:00:00Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során
Kozma BenceGergely Szilveszter2019-09-05 15:00:00Rezgési spektroszkópiai módszerek alkalmazása emlőssejt-tenyészetek glükóz koncentrációjának valós idejű meghatározására
Kozma IstvánZsoldos IbolyaCzinege Imre2019-09-13 10:30:00Járműipari kompozit szerkezetek szterológiai jellemzésének új módszerei
Kuczmann ImreTasnádi Péter2019-09-24 09:30:00Tanulói tévképzetek a fizikában
Kun DávidPukánszky Béla2019-08-27 10:30:00Polymer/lignin blends: Interactions, structure, properties
Kürti ZsuzsannaLakatos Péter László2019-09-16 14:00:00A gyulladásos bélbetegségek előfordulása és kezelésének jellemzői országos felmérés alapján, valamint a kezelések lehetséges szövődményei
Langó BernadettTömösközi Sándor2019-09-30 14:00:00A tritikálé humán célú felhasználását célzó kutatások: szemfizikai, összetételi, technológiai tulajdonságok és a közöttük levő összefüggések vizsgálata
Leelőssyné Tóth EszterFürjes PéterIván Kristóf2019-07-26 09:30:00Részecske- és sejttranszport modellezése mikrofluidikai rendszerekben
Löki ViktorMolnár V. Attila2019-09-09 12:00:00A temetők szerepe a növényi biodiverzitás megőrzésében
Lukács ÁgnesPethesné Dávid Beáta2019-09-06 13:00:00Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben
Magyar Zsuzsanna SaroltaNémeth Norbert2019-09-05 14:00:00Korai és késői távoli szervi ischaemiás preconditionálás hatásai parciális máj ischaemia-reperfusio során patkánymodellben
Marczell IstvánBékési Gábor2019-08-28 15:00:00Az ösztrogén jelátvitel jelentősége a neutrofil granulociták szabályozásában és emlőrák sejtvonalon
Marton EszterPapp Gabriella2019-09-27 14:00:00A szülő és az iskola kapcsolata, szerepe a sikeres együttnevelés megvalósításában
Mérei ÁkosMühl Diana2019-09-11 11:00:00„Carotis stenosis által kiváltott partialis és keringésleállás okozta globalis cerebralis ischaemia-indukálta gyulladásos válasz vizsgálata”
Mikó ZsanettHettyey Attila2019-09-06 10:00:00Egy glifozátalapú gyomirtó ökotoxikológiai hatásai kétéltűlárvákra és ragadozóikra
Mohay ZsuzsannaKorompay Klára2019-09-27 11:00:00Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Molnár BélaRonkay Ferenc2019-09-24 14:00:00Polietilén-tereftalát szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változása az újrahasznosítás során
Molnár Cecília SaroltaGyuris Beáta2019-09-09 12:00:00Speciális kérdések? - Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata
Mukli PéterEke András2019-09-25 14:30:00Spontán agyi hemodinamikai fluktuációk komplexitásának multifraktális elemzése
Nagy BalázsStocker György2019-09-13 10:30:00Hygrothermal behavior of modern masonry building constructions
Nagy ÉvaPauk JánosKiss Erzsébet2019-09-10 10:00:00BÚZA SZÁRAZSÁGTŰRÉSI TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENO- ÉS GENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI
Nagy GáborTrencsényi György2019-08-26 13:00:0044Sc és 68Ga radioizotópokkal jelölt tumorspecifikus trészerek biodisztribuciójának in vivo vizsgálata preklinikai képalkotó eszközökkel
Nagy GáborSugár LászlóZsolnai Attila2019-09-18 13:00:00Benzimidazole resistance in Haemonchus Contortus in domesticated and wild ruminant populations in Southwestern Hungary
Nagy JenőVarga Zoltán Sándor2019-09-30 12:00:00A klíma, a vonulás, és az életmenet-jellegek kölcsönhatása madarak evolúciójában
Nagy KingaVértessy G. Beáta2019-09-05 09:00:00A DNS-beli uracilszint jelentőségének és a metabolizmusában fontos szerepet játszó fehérjék vizsgálata
Nagy MelindaPetrovay Kristóf2019-09-03 14:00:00A naptevékenység ciklusközi változásainak elméleti és empirikus vizsgálata
Nagy SándorKoronváry Péter2019-09-30 10:00:00A lakosságvédelmet érintő kockázatelemzés és kockázatkezelés fejlesztése
Nagy ZoltánEke András2019-10-10 15:00:00Fraktális dinamika analízise egzakt és valós jeleken
Nagymáté GergelyKiss Rita2019-09-30 15:15:00Stabilometric parameter analyses and optical based motion analysis (Stabilometriai paraméter vizsgálatok és optikai alapú mozgásvizsgálatok)
Németh JózsefDomokos Endre2019-08-26 14:00:00A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai
Németh RenátaTömösközi Sándor2019-09-03 13:00:00Sütőipari minőség meghatározására alkalmas műszer- és módszerfejlesztések és alkalmazásuk búzaalapú és gluténmentes modelltermékek vizsgálatára
Novák AttilaNyakas Csaba2019-09-05 10:30:00Egészségmagatartási faktorok vizsgálata a Magyar Honvédségben: a hasonló mintázatok csoportosításának, a megbetegedési esély becslésének és a fizikai kondicionális képességek fejlesztésének érdekében
Nyári RudolfBényei Tamás2019-09-24 13:00:00Paternity in Crisis: Father-Daughter Relations in Charles Dickens’s Domestic Fiction
Pagliaroli LucaBarta Csaba2019-09-27 11:00:00Genetic, Epigenetic and Transcriptome Studies of Tourette Syndrome and Tic Disorders
Pálinkás NoémiKollár LászlóKégl Tamás2019-08-23 13:00:00Szén-monoxid és szén-monoxid analógok beékelődési reakciói: elméleti és szintetikus tanulmány
Palkovits-Rauter SilkeSzékely Csaba2019-09-05 10:00:00INFLUENCES ON FUTURE DEVELOPMENTS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Papp KingaMenráth PéterFehér Sándor2019-07-22 11:00:00Műtárgyak faintarzia képeinek színváltozásai az idő függvényében
Papp ZoltánKovács Péter2019-10-03 11:00:00A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben
Patonai ZoltánMárk LászlóWiegand Norbert2019-09-19 14:00:00Analitikai kémiai módszerek alkalmazása humán csontmaradványok vizsgálatában
Pethő BálintNovák Zoltán2019-09-04 10:00:00Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban
Pető RitaSzeidl Ádám2019-09-19 10:00:00Essays in Labor Economics
Pósa LászlóHalbritter András2019-09-19 09:30:00Resistive switching in ultrasmall nanogap devices
Rácz Adél SaroltaSulyok Attila2019-09-26 10:00:00Szilícium-karbidban gazdag nano-védőrétegek tervezése és vizsgálata
Rácz Frigyes SámuelEke András2019-09-17 15:00:00A nyugalmi agyi konnektivitás multifraktális dinamikája
SHAHBAZI IRANI ArvinWindisch Péter2019-09-13 15:00:00Clinical relevance of vascular distribution in the palate and vestibule – establishing the theoretical foundation of novel flap designs for graft harvesting and reconstructive procedures
Sipos Barbara OlgaRegdon GézaSovány Tamás2019-09-20 12:00:00Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites
Somfalvi-Tóth KatalinMészáros Róbert2019-07-19 10:00:00A nagyfeszültségű felsővezeték hálózatot érő veszélyes tapadó hó felhalmozódások vizsgálata, modellezése és integrálása az előrejelzői gyakorlatba
Sőregi-Nagy Dávid IllésGrün Alajos2019-09-10 10:30:00Az oldószerek és adalékok szerepe a biszfoszfonsav alapú gyógyszerhatóanyagok szintézisében


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )