Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Karimi KeyhanehCsóka IldikóAmbrus Rita2019-08-21 11:00:00Development of dry powder inhalation systems using ciprofloxacin hydrochloride: new aspects of formulation by means of quality by design approach
Lukács ÁgnesPethesné Dávid Beáta2019-09-06 13:00:00Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben
Kerti MáriaVarga János Tamás2019-09-05 13:30:00A terhelhetőség és az egyéb funkcionális paraméterek közötti összefüggés COPD-ben és intersticiális tüdőbetegségekben
Tempfli BalázsPénzes BélaSzabó Árpád2019-08-29 14:00:00TYDEOIDEA FAJOK ELŐFORDULÁSA A MAGYARORSZÁGI SZŐLŐÜLTETVÉNYEKBEN
Tukacs JózsefMika László Tamás2019-08-27 14:00:00Ruténium-alapú katalizátorrendszerek fejlesztése biomassza eredetű platform molekulák előállításához
Varró GáborHegedűs László2019-09-02 14:00:00A transz-dihidronarciklazin és származékainak sztereoszelektív szintézise
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben
Vajay ZsuzsannaVágyi Ferenc2019-08-29 14:30:00A KKV szektor pályázati eredményességére ható gazdasági tényezők vizsgálata az adóbevallások és beszámolók tükrében
Palkovits-Rauter SilkeSzékely Csaba2019-09-05 10:00:00INFLUENCES ON FUTURE DEVELOPMENTS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Fekete GáborNovák László2019-08-29 13:00:00Idegsebészeti műtétek során alkalmazott intraoperatív elektrofiziológia vizsgálatok
Kovácsné Mozsár Lívia AliceMichelberger Pál2019-09-03 09:15:00Biztonságos informatikai alkalmazás portfólió menedzselés
Pálinkás NoémiKollár LászlóKégl Tamás2019-08-23 13:00:00Szén-monoxid és szén-monoxid analógok beékelődési reakciói: elméleti és szintetikus tanulmány
Németh JózsefDomokos Endre2019-08-26 14:00:00A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai
Antal ZsuzsannaFekete Andrea2019-09-11 13:30:00A vesetranszplantáció során jelentkező iszkémia/reperfúziós károsodás csökkentésének új lehetőségei
Nagy GáborTrencsényi György2019-08-26 13:00:0044Sc és 68Ga radioizotópokkal jelölt tumorspecifikus trészerek biodisztribuciójának in vivo vizsgálata preklinikai képalkotó eszközökkel
Zentai NorbertHernádi István2019-08-23 13:00:00A Wi-Fi elektromágneses tér sugárzásának hatása a humán kognitív működésekre
Kürti ZsuzsannaLakatos Péter László2019-09-16 14:00:00A gyulladásos bélbetegségek előfordulása és kezelésének jellemzői országos felmérés alapján, valamint a kezelések lehetséges szövődményei
Mikó ZsanettHettyey Attila2019-09-06 10:00:00Egy glifozátalapú gyomirtó ökotoxikológiai hatásai kétéltűlárvákra és ragadozóikra
Mérei ÁkosMühl Diana2019-09-11 11:00:00„Carotis stenosis által kiváltott partialis és keringésleállás okozta globalis cerebralis ischaemia-indukálta gyulladásos válasz vizsgálata”
Tódor ImrePusztai Gabriella2019-09-11 12:00:00Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben
Hajdú GergelyKőszegi Botond2019-08-26 14:00:00Essays in Behavioral Economics
Kozma BenceGergely Szilveszter2019-09-05 15:00:00Rezgési spektroszkópiai módszerek alkalmazása emlőssejt-tenyészetek glükóz koncentrációjának valós idejű meghatározására
Nagy KingaVértessy G. Beáta2019-09-05 09:00:00A DNS-beli uracilszint jelentőségének és a metabolizmusában fontos szerepet játszó fehérjék vizsgálata
Gyaraki Réka EszterNagy Zoltán András2019-09-20 11:00:00A számítógépes bűnözés nyomozásának problémái
Deák MártonMari László2019-09-12 13:00:00Hiperspektrális űrfelvételek szubpixeles kiértékelése vegetációs vizsgálatok során
Mukli PéterEke András2019-09-25 14:30:00Spontán agyi hemodinamikai fluktuációk komplexitásának multifraktális elemzése
Katona CsillaTóth Valéria2019-09-19 11:00:00A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban
Magyar Zsuzsanna SaroltaNémeth Norbert2019-09-05 14:00:00Korai és késői távoli szervi ischaemiás preconditionálás hatásai parciális máj ischaemia-reperfusio során patkánymodellben
Marton EszterPapp Gabriella2019-09-27 14:00:00A szülő és az iskola kapcsolata, szerepe a sikeres együttnevelés megvalósításában
Novák AttilaNyakas Csaba2019-09-05 10:30:00Egészségmagatartási faktorok vizsgálata a Magyar Honvédségben: a hasonló mintázatok csoportosításának, a megbetegedési esély becslésének és a fizikai kondicionális képességek fejlesztésének érdekében
Nyári RudolfBényei Tamás2019-09-24 13:00:00Paternity in Crisis: Father-Daughter Relations in Charles Dickens’s Domestic Fiction
Biro CsabaKozsik TamásKusper Gábor2019-09-13 11:30:00Formal Methods for Modelling Wireless Sensor Networks
Papp ZoltánKovács Péter2019-10-03 11:00:00A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai
Valentinyi NóraMizsey Péter2019-09-10 15:00:00Theoretical and experimental study of the hydrophilic pervaporation of binary and ternary mixtures
Kis DávidBarzó Pál2019-09-04 15:30:00The role of probabilistic tractocraphy in the surgical treatment of deep seated brain tumors
Hegedűs GergelyCzigány Tibor2019-09-17 14:00:00Kompozit szerkezetek állapotelemzése optikai módszerekkel
Kövendi Jakó AnnaTörök Katalin2019-09-19 14:00:00Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során
Tőkés-Füzesi MargitKovács L. GáborMolnár Tihamér2019-09-19 14:00:00„A mikropartikulumok laboratóriumi diagnosztikája”
Budán Ferenc CsabaGyöngyi Zoltán2019-09-23 12:00:00„Radiomics Evaluation of Multimodal in Vivo Imaging Results”
Szabó Bence TamásDobó-Nagy Csaba2019-09-13 11:00:00A CBCT képalkotó megbízhatóságának vizsgálatai
Szabó FranciskaKőnig Frigyes2019-09-04 15:00:00Mintalapoktól az élő modellekig –Az alakrajz oktatásának változásai a magyarországi középfokú szakmaoktatás kezdetétől napjainkig, különös tekintettel a mai módszertani lehetőségekre
SHAHBAZI IRANI ArvinWindisch Péter2019-09-13 15:00:00Clinical relevance of vascular distribution in the palate and vestibule – establishing the theoretical foundation of novel flap designs for graft harvesting and reconstructive procedures
Berkes JuditRechnitzer JánosFilep Bálint2019-09-16 11:00:00A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási, társadalmi funkciója
Kis OrsolyaKroó Katalin2019-09-05 14:00:0019. századi realista művek recepciója Vlagyimir Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveiben
Véry Dalma LucaSarbu AladárFarkas Ákos2019-09-09 14:00:00The fabric of textual relations in James Joyce's Ulysses
Juhász ÉvaKiszl Péter2019-09-10 14:00:00Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása
Horváth LajosHetényi Zsuzsa2019-09-11 16:00:00A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Bakonyi Gergely LászlóLukács István2019-09-12 11:00:00A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Havas ZoltánGabler Dénes2019-09-12 13:00:00Az aquincumi helytartói székhely tégla építészete
Gál JuditKörmendi Tamás2019-09-16 11:00:00Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban
Horákné Mag ZsuzsaStandovár Tibor2019-09-23 14:00:00Az élőhely minőségének hatása az erdei madárközösségek gazdagságára Magyarországon: Három eltérő felbontású vizsgálat eredményeinek összehasonlító elemzése
Tróbert Anett MáriaSzéman Zsuzsa2019-09-26 10:00:00Idős hozzátartozót gondozók megterheltsége
Nagy SándorKoronváry Péter2019-09-30 10:00:00A lakosságvédelmet érintő kockázatelemzés és kockázatkezelés fejlesztése
Tajti PéterUngi ImreNagy Ferenc Tamás2019-09-10 13:00:00Application of the Hybrid Approach to Chronic Total Coronary Occlusion Percutaneous Coronary Intervention
Bali GáborHidvégi Bernadett2019-09-23 15:30:00Szkleroderma betegségcsoport klinikai és epidemiológiai vizsgálata, pathogenesis
Pósa LászlóHalbritter András2019-09-19 09:30:00Resistive switching in ultrasmall nanogap devices
Rácz Frigyes SámuelEke András2019-09-17 15:00:00A nyugalmi agyi konnektivitás multifraktális dinamikája
Pagliaroli LucaBarta Csaba2019-09-27 11:00:00Genetic, Epigenetic and Transcriptome Studies of Tourette Syndrome and Tic Disorders
Bódi AttilaSzatmáry Károly2019-09-13 13:00:00RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában
Rácz Adél SaroltaSulyok Attila2019-09-26 10:00:00Szilícium-karbidban gazdag nano-védőrétegek tervezése és vizsgálata
Ambrusz JózsefBleszity János2019-10-02 10:00:00Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás, újjáépítés vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai
Vas TímeaPalik Mátyás2019-10-03 10:00:00A Magyar Honvédség mobil légiforgalom szervezési komponens kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Tuba ZoltánBottyán Zsolt2019-10-07 10:00:00Analógiás elven alapuló korszerű látástávolság előrejelző eljárások kidolgozása és értékelése a katonai repülés meteorológiai támogatásához
Vörös TündeKoppány Krisztián2019-09-17 11:00:00Sportberuházások társadalmi-gazdasági értékelése – a költség-haszon elemzésben rejlő lehetőségek
Molnár Cecília SaroltaGyuris Beáta2019-09-09 12:00:00Speciális kérdések? - Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata
Gabnai ZoltánBai Attila2019-09-19 11:30:00Szennyvíztelepi technológiák gazdasági értékelése, valamint szerepe az energia-, tápanyag- és széndioxid-gazdálkodásban
Kuczmann ImreTasnádi Péter2019-09-24 09:30:00Tanulói tévképzetek a fizikában
Tisza DávidLevendovszky JánosOláh András2019-09-10 10:30:00Applying neural network based algorithms in communication technology
Molnár BélaRonkay Ferenc2019-09-24 14:00:00Polietilén-tereftalát szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változása az újrahasznosítás során
Nagymáté GergelyKiss Rita2019-09-30 15:15:00Stabilometric parameter analyses and optical based motion analysis (Stabilometriai paraméter vizsgálatok és optikai alapú mozgásvizsgálatok)
Nagy BalázsStocker György2019-09-13 10:30:00Hygrothermal behavior of modern masonry building constructions
Forgó BiankaTárnoki Ádám2019-09-24 16:30:00Genetic and Environmental Effects on the Morphology and Hemodynamics of the Circle of Willis
Patonai ZoltánMárk LászlóWiegand Norbert2019-09-19 14:00:00Analitikai kémiai módszerek alkalmazása humán csontmaradványok vizsgálatában
Szitár KatalinTörök Katalin2019-09-27 11:00:00A vegetáció spontán regenerációja és ökológiai restaurációja degradált homokterületeken
Abed MohammedNemes Rita2019-09-13 14:30:00Green self-compacting high-performance concrete
Török DánielKovács József Gábor2019-09-26 12:00:00Fröccsöntő csigacsúcsok hatása a színkeveredésre és a technológiai paraméterekre
Nagy ZoltánEke András2019-10-10 15:00:00Fraktális dinamika analízise egzakt és valós jeleken
Zsiros ViktóriaL. Kiss Anna2019-10-01 15:30:00A GM-CSF receptor β internalizációjának és az autofágiának a szerepe az EMT és a MET szabályozásában
Szabó BeátaStenger-Kovács CsillaPadisák Judit2019-09-30 13:00:00Benthic diatom metacommunities at different spatial scales
Nagy JenőVarga Zoltán Sándor2019-09-30 12:00:00A klíma, a vonulás, és az életmenet-jellegek kölcsönhatása madarak evolúciójában
Balogh Győző JánosKuminetz Géza2019-09-16 13:00:00A Magyar Görögkatolikus Egyház cigányok között végzett missziója 1937-2016 között
Hesz Árpád FarkasTörök József2019-09-16 14:30:00Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban
Vámos RitaVarsányi BalázsSomfai Gábor Márk2019-10-01 14:30:00Progresszív fotoreceptor disztrófiák klinikai és genetikai vizsgálata
Stummer JuditLehota József2019-09-23 10:00:00A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA UTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK KÖRÉBEN
Mohay ZsuzsannaKorompay Klára2019-09-27 11:00:00Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Bata ZsófiaPoppe László2019-09-24 14:30:00Investigation of structure-function relationship in hydroxynitrile lyases and MIO-containing class I lyase like enzymes
Főcze JánosRomsics Ignác2019-09-19 10:00:00A Magyar Dolgozók Országos Szövetsége (MADOSZ) története (1934-1944)
Bonácz ÁgnesPikli Natália2019-10-11 10:00:00"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More
Kovács Dénes2019-10-03 13:00:00A KOMPOSZTÁLÁS FOLYAMATÁNAK NYOMONKÖVETÉSE ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL
Sipos Barbara OlgaRegdon GézaSovány Tamás2019-09-20 12:00:00Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites
Csányi AdriennDucza Eszter2019-09-25 13:00:00The role of the aquaporin 5 in the function of late pregnant rat uterus: pharmacological studies
Durugy AndrásKomor Levente2019-10-07 10:00:00A T-CSOPORTOS MÓDSZERRE TÁMASZKODÓ KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Gyebrószki GergelyCsernák Gábor2019-10-01 13:15:00Mikro-káosz digitálisan szabályozott mechanikai rendszerekben
Tamás T. LászlóSzirmai Ágnes2019-10-02 13:30:00Gyorsulás és teljesítmény. Vestibularis kihívások a mindennapokban
Holmár ZoltánPüski Levente2019-10-30 14:00:00Első világháborús emlékművek Szabolcs és Szatmár vármegyékben a két világháború között (1918-1938)
Kőhalmi Kinga ViktóriaFarkas Henriette2019-09-23 14:00:00A C1-inhibitor deficiencia okozta angioödémás betegek kezelése során alkalmazott gyógyszerek biztonságosságának vizsgálata
Nagy GáborSugár LászlóZsolnai Attila2019-09-18 13:00:00Benzimidazole resistance in Haemonchus Contortus in domesticated and wild ruminant populations in Southwestern Hungary
Pető RitaSzeidl Ádám2019-09-19 10:00:00Essays in Labor Economics
Langó BernadettTömösközi Sándor2019-09-30 14:00:00A tritikálé humán célú felhasználását célzó kutatások: szemfizikai, összetételi, technológiai tulajdonságok és a közöttük levő összefüggések vizsgálata
Boros JuliannaForray R. KatalinVarga Aranka2019-09-17 11:30:00CIGÁNY, ROMA FIATALOK ÉLETÚTJA egy iskolán kívüli esélynövelő tanoda-típusú program tagjainak vizsgálata


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )