Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Dian EszterZagyvai Péter2019-07-15 10:00:00Optimisation of signal-to-background ratio for thermal neutron detectors
Nagyné Klujber MártaEstefánné Varga Magdolna2019-07-15 10:00:00A mozgásterápiás eljárások iránti igények és azok igénybevételének lehetőségei a pedagógiai szakszolgálati intézményekben
Szabó EdinaKökönyei Gyöngyi2019-07-16 09:00:00A rideg-érzéketlen (CU) vonások összefüggései az érzelmi feldolgozással
Tóth SzilárdSzakács Gergely2019-07-17 10:30:00Establishment of a HTS amenable platform for the identification of compounds selectively targeting ABCB1 expressing multidrug resistant cancer
Szirányi Barbara MáriaKériné Borsodi Andrea2019-07-17 11:00:00Energetikai célokra használt termálvizek befogadására szolgáló tározótavak mikrobiális diverzitása
Somfalvi-Tóth KatalinMészáros Róbert2019-07-19 10:00:00A nagyfeszültségű felsővezeték hálózatot érő veszélyes tapadó hó felhalmozódások vizsgálata, modellezése és integrálása az előrejelzői gyakorlatba
Papp KingaMenráth PéterFehér Sándor2019-07-22 11:00:00Műtárgyak faintarzia képeinek színváltozásai az idő függvényében
Barad Csilla MáriaNagy Nándor2019-07-22 13:00:00Az epithelio-mesenchymalis kölcsönhatások és az extracelluláris mátrix szerepe a bélidegrendszer fejlődésében
Balogh MihályAl-Khrasani Mahmoud2019-07-24 11:00:00Peripheral and central analgesic components of a novel opioid in the management of inflammatory and neuropathic pain
Izhakian ShimonSréter Lídia2019-07-25 15:00:00Bronchiectasis bacterial etiology and the role of pleural c-reactive protein in prediction of parapneumonic effusion
Leelőssyné Tóth EszterFürjes PéterIván Kristóf2019-07-26 09:30:00Részecske- és sejttranszport modellezése mikrofluidikai rendszerekben
Kósa Rita DiánaCsoba Judit2019-07-30 11:00:00„Autonómia és szabálykövetés” az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei
Szederjesi AttilaBodó Imre2019-08-06 14:00:00A von Willebrand véralvadási faktor analízise
Karimi KeyhanehCsóka IldikóAmbrus Rita2019-08-21 11:00:00Development of dry powder inhalation systems using ciprofloxacin hydrochloride: new aspects of formulation by means of quality by design approach
Turzai-Horányi BeatrixIllés Bálint Csaba2019-08-22 11:00:00A MAGYARORSZÁGI AUTÓ-MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉLETÚTJA ÉS A 2008-AS VÁLSÁG HATÁSA A FEJLŐDÉSÜKRE
Pálinkás NoémiKollár LászlóKégl Tamás2019-08-23 13:00:00Szén-monoxid és szén-monoxid analógok beékelődési reakciói: elméleti és szintetikus tanulmány
Zentai NorbertHernádi István2019-08-23 13:00:00A Wi-Fi elektromágneses tér sugárzásának hatása a humán kognitív működésekre
Nagy GáborTrencsényi György2019-08-26 13:00:0044Sc és 68Ga radioizotópokkal jelölt tumorspecifikus trészerek biodisztribuciójának in vivo vizsgálata preklinikai képalkotó eszközökkel
Németh JózsefDomokos Endre2019-08-26 14:00:00A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai
Hajdú GergelyKőszegi Botond2019-08-26 14:00:00Essays in Behavioral Economics
Stubendek AttilaSzolgay PéterKaracs Kristóf2019-08-26 16:30:00Representation and recognition methods on parallel and unconventional machines
Kun DávidPukánszky Béla2019-08-27 10:30:00Polymer/lignin blends: Interactions, structure, properties
Tukacs JózsefMika László Tamás2019-08-27 14:00:00Ruténium-alapú katalizátorrendszerek fejlesztése biomassza eredetű platform molekulák előállításához
Marczell IstvánBékési Gábor2019-08-28 15:00:00Az ösztrogén jelátvitel jelentősége a neutrofil granulociták szabályozásában és emlőrák sejtvonalon
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben
Dömötörfi ÁkosPéter TamásHarmati István Árpád2019-08-29 10:30:00Autóipari ellátási hálózatok logisztikai elemzése
Forró BarbaraBányai Krisztián2019-08-29 11:00:00A veszettség molekuláris epidemiológiája Magyarországon
Fekete GáborNovák László2019-08-29 13:00:00Idegsebészeti műtétek során alkalmazott intraoperatív elektrofiziológia vizsgálatok
Tempfli BalázsPénzes BélaSzabó Árpád2019-08-29 14:00:00TYDEOIDEA FAJOK ELŐFORDULÁSA A MAGYARORSZÁGI SZŐLŐÜLTETVÉNYEKBEN
Vajay ZsuzsannaVágyi Ferenc2019-08-29 14:30:00A KKV szektor pályázati eredményességére ható gazdasági tényezők vizsgálata az adóbevallások és beszámolók tükrében
Thi Mai Anh TranNguyen Duc QuangDam Sao Mai2019-09-02 11:00:00NARINGINASE FROM PROBIOTIC BACTERIA AND ITS APPLICATION IN PRODUCTION OF PROBIOTIC CITRUS JUICES
Varró GáborHegedűs László2019-09-02 14:00:00A transz-dihidronarciklazin és származékainak sztereoszelektív szintézise
Kovácsné Mozsár Lívia AliceMichelberger Pál2019-09-03 09:15:00Biztonságos informatikai alkalmazás portfólió menedzselés
Farkas AlexandraHorváth GáborKriska György2019-09-03 10:00:00A fénypolarizáció szerepe egyes rovarfajok viselkedésében és a vikingek navigációjában
Vona-Túri DiánaHorváth Roland2019-09-03 11:00:00Szárazföldi ászkarák (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) együttesek vizsgálata Magyarországi gyorsforgalmi utak szegélyeiben
Németh RenátaTömösközi Sándor2019-09-03 13:00:00Sütőipari minőség meghatározására alkalmas műszer- és módszerfejlesztések és alkalmazásuk búzaalapú és gluténmentes modelltermékek vizsgálatára
Nagy MelindaPetrovay Kristóf2019-09-03 14:00:00A naptevékenység ciklusközi változásainak elméleti és empirikus vizsgálata
Pethő BálintNovák Zoltán2019-09-04 10:00:00Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban
Vermes AttilaSzegedi AndrásMenyhárd Attila2019-09-04 14:00:00A SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS
Cseh GáborKocsis Lajos Gábor2019-09-04 14:00:00Pelletek által keltett háromdimenziós tranziens struktúrák vizsgálata forró plazmákban
Szabó FranciskaKőnig Frigyes2019-09-04 15:00:00Mintalapoktól az élő modellekig –Az alakrajz oktatásának változásai a magyarországi középfokú szakmaoktatás kezdetétől napjainkig, különös tekintettel a mai módszertani lehetőségekre
Kis DávidBarzó Pál2019-09-04 15:30:00The role of probabilistic tractocraphy in the surgical treatment of deep seated brain tumors
Nagy KingaVértessy G. Beáta2019-09-05 09:00:00A DNS-beli uracilszint jelentőségének és a metabolizmusában fontos szerepet játszó fehérjék vizsgálata
Palkovits-Rauter SilkeSzékely Csaba2019-09-05 10:00:00INFLUENCES ON FUTURE DEVELOPMENTS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Novák AttilaNyakas Csaba2019-09-05 10:30:00Egészségmagatartási faktorok vizsgálata a Magyar Honvédségben: a hasonló mintázatok csoportosításának, a megbetegedési esély becslésének és a fizikai kondicionális képességek fejlesztésének érdekében
Kerti MáriaVarga János Tamás2019-09-05 13:30:00A terhelhetőség és az egyéb funkcionális paraméterek közötti összefüggés COPD-ben és intersticiális tüdőbetegségekben
Magyar Zsuzsanna SaroltaNémeth Norbert2019-09-05 14:00:00Korai és késői távoli szervi ischaemiás preconditionálás hatásai parciális máj ischaemia-reperfusio során patkánymodellben
Kis OrsolyaKroó Katalin2019-09-05 14:00:0019. századi realista művek recepciója Vlagyimir Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveiben
Kozma BenceGergely Szilveszter2019-09-05 15:00:00Rezgési spektroszkópiai módszerek alkalmazása emlőssejt-tenyészetek glükóz koncentrációjának valós idejű meghatározására
Mikó ZsanettHettyey Attila2019-09-06 10:00:00Egy glifozátalapú gyomirtó ökotoxikológiai hatásai kétéltűlárvákra és ragadozóikra
Lukács ÁgnesPethesné Dávid Beáta2019-09-06 13:00:00Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben
Komáromy HedvigPfund Zoltán2019-09-06 14:00:00„Investigation of Migraine-Related Intracerebral White Matter Lesions”
Molnár Cecília SaroltaGyuris Beáta2019-09-09 12:00:00Speciális kérdések? - Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata
Löki ViktorMolnár V. Attila2019-09-09 12:00:00A temetők szerepe a növényi biodiverzitás megőrzésében
Véry Dalma LucaSarbu AladárFarkas Ákos2019-09-09 14:00:00The fabric of textual relations in James Joyce's Ulysses
Kantár TamásSzuchy Róbert2019-09-09 14:00:00A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései
Nagy ÉvaPauk JánosKiss Erzsébet2019-09-10 10:00:00BÚZA SZÁRAZSÁGTŰRÉSI TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENO- ÉS GENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI
Tisza DávidLevendovszky JánosOláh András2019-09-10 10:30:00Applying neural network based algorithms in communication technology
Sőregi-Nagy Dávid IllésGrün Alajos2019-09-10 10:30:00Az oldószerek és adalékok szerepe a biszfoszfonsav alapú gyógyszerhatóanyagok szintézisében
Szabó Judit AlexandraJakab Gergely2019-09-10 10:30:00A domborzat és a művelés hatása a szántóterületek talajveszteségének aggregátum- és szemcseméret-eloszlására
Tajti PéterUngi ImreNagy Ferenc Tamás2019-09-10 13:00:00Application of the Hybrid Approach to Chronic Total Coronary Occlusion Percutaneous Coronary Intervention
Juhász ÉvaKiszl Péter2019-09-10 14:00:00Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása
Valentinyi NóraMizsey Péter2019-09-10 15:00:00Theoretical and experimental study of the hydrophilic pervaporation of binary and ternary mixtures
Kalmár András FerencVida Rolland2019-09-10 15:15:00Self-Optimized Clustering and Routing in the Internet of Things
Mérei ÁkosMühl Diana2019-09-11 11:00:00„Carotis stenosis által kiváltott partialis és keringésleállás okozta globalis cerebralis ischaemia-indukálta gyulladásos válasz vizsgálata”
Tódor ImrePusztai Gabriella2019-09-11 12:00:00Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben
Antal ZsuzsannaFekete Andrea2019-09-11 13:30:00A vesetranszplantáció során jelentkező iszkémia/reperfúziós károsodás csökkentésének új lehetőségei
Horváth LajosHetényi Zsuzsa2019-09-11 16:00:00A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Bakonyi Gergely LászlóLukács István2019-09-12 11:00:00A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Hengl MelindaTremmel Flórián2019-09-12 11:00:00A komplex kézírásvizsgálat interdiszciplináris megközelítése
Deák MártonMari László2019-09-12 13:00:00Hiperspektrális űrfelvételek szubpixeles kiértékelése vegetációs vizsgálatok során
Havas ZoltánGabler Dénes2019-09-12 13:00:00Az aquincumi helytartói székhely tégla építészete
Kozma IstvánZsoldos IbolyaCzinege Imre2019-09-13 10:30:00Járműipari kompozit szerkezetek szterológiai jellemzésének új módszerei
Nagy BalázsStocker György2019-09-13 10:30:00Hygrothermal behavior of modern masonry building constructions
Szabó Bence TamásDobó-Nagy Csaba2019-09-13 11:00:00A CBCT képalkotó megbízhatóságának vizsgálatai
Biro CsabaKozsik TamásKusper Gábor2019-09-13 11:30:00Formal Methods for Modelling Wireless Sensor Networks
Bódi AttilaSzatmáry Károly2019-09-13 13:00:00RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában
Abed MohammedNemes Rita2019-09-13 14:30:00Green self-compacting high-performance concrete
SHAHBAZI IRANI ArvinWindisch Péter2019-09-13 15:00:00Clinical relevance of vascular distribution in the palate and vestibule – establishing the theoretical foundation of novel flap designs for graft harvesting and reconstructive procedures
Berkes JuditRechnitzer JánosFilep Bálint2019-09-16 11:00:00A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási, társadalmi funkciója
Gál JuditKörmendi Tamás2019-09-16 11:00:00Dalmácia helye az Árpád-kori Magyar Királyságban
Balogh Győző JánosKuminetz Géza2019-09-16 13:00:00A Magyar Görögkatolikus Egyház cigányok között végzett missziója 1937-2016 között
Kürti ZsuzsannaLakatos Péter László2019-09-16 14:00:00A gyulladásos bélbetegségek előfordulása és kezelésének jellemzői országos felmérés alapján, valamint a kezelések lehetséges szövődményei
Hesz Árpád FarkasTörök József2019-09-16 14:30:00Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban
Vörös TündeKoppány Krisztián2019-09-17 11:00:00Sportberuházások társadalmi-gazdasági értékelése – a költség-haszon elemzésben rejlő lehetőségek
Hegedűs GergelyCzigány Tibor2019-09-17 14:00:00Kompozit szerkezetek állapotelemzése optikai módszerekkel
Rácz Frigyes SámuelEke András2019-09-17 15:00:00A nyugalmi agyi konnektivitás multifraktális dinamikája
Nagy GáborSugár LászlóZsolnai Attila2019-09-18 13:00:00Benzimidazole resistance in Haemonchus Contortus in domesticated and wild ruminant populations in Southwestern Hungary
Pósa LászlóHalbritter András2019-09-19 09:30:00Resistive switching in ultrasmall nanogap devices
Főcze JánosRomsics Ignác2019-09-19 10:00:00A Magyar Dolgozók Országos Szövetsége (MADOSZ) története (1934-1944)
Pető RitaSzeidl Ádám2019-09-19 10:00:00Essays in Labor Economics
Katona CsillaTóth Valéria2019-09-19 11:00:00A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban
Gabnai ZoltánBai Attila2019-09-19 11:30:00Szennyvíztelepi technológiák gazdasági értékelése, valamint szerepe az energia-, tápanyag- és széndioxid-gazdálkodásban
Kövendi Jakó AnnaTörök Katalin2019-09-19 14:00:00Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során
Tőkés-Füzesi MargitKovács L. GáborMolnár Tihamér2019-09-19 14:00:00„A mikropartikulumok laboratóriumi diagnosztikája”
Patonai ZoltánMárk LászlóWiegand Norbert2019-09-19 14:00:00Analitikai kémiai módszerek alkalmazása humán csontmaradványok vizsgálatában
Gyaraki Réka EszterNagy Zoltán András2019-09-20 11:00:00A számítógépes bűnözés nyomozásának problémái
Sipos Barbara OlgaRegdon GézaSovány Tamás2019-09-20 12:00:00Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites
Stummer JuditLehota József2019-09-23 10:00:00A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA UTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK KÖRÉBEN
Árkosy Lilla AnnaJakab Éva2019-09-23 11:30:00Az árujelzőktől a védjegyig


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )