Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Nagy GáborSugár LászlóZsolnai Attila2019-09-18 13:00:00Benzimidazole resistance in Haemonchus Contortus in domesticated and wild ruminant populations in Southwestern Hungary
Patonai ZoltánMárk LászlóWiegand Norbert2019-09-19 14:00:00Analitikai kémiai módszerek alkalmazása humán csontmaradványok vizsgálatában
Boros JuliannaForray R. KatalinVarga Aranka2019-09-17 11:30:00CIGÁNY, ROMA FIATALOK ÉLETÚTJA egy iskolán kívüli esélynövelő tanoda-típusú program tagjainak vizsgálata
Tempfli BalázsPénzes BélaSzabó Árpád2019-08-29 14:00:00TYDEOIDEA FAJOK ELŐFORDULÁSA A MAGYARORSZÁGI SZŐLŐÜLTETVÉNYEKBEN
Sipos Barbara OlgaRegdon GézaSovány Tamás2019-09-20 12:00:00Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites
Vámos RitaVarsányi BalázsSomfai Gábor Márk2019-10-01 14:30:00Progresszív fotoreceptor disztrófiák klinikai és genetikai vizsgálata
Szabó BeátaStenger-Kovács CsillaPadisák Judit2019-09-30 13:00:00Benthic diatom metacommunities at different spatial scales
Tisza DávidLevendovszky JánosOláh András2019-09-10 10:30:00Applying neural network based algorithms in communication technology
Tajti PéterUngi ImreNagy Ferenc Tamás2019-09-10 13:00:00Application of the Hybrid Approach to Chronic Total Coronary Occlusion Percutaneous Coronary Intervention
Tőkés-Füzesi MargitKovács L. GáborMolnár Tihamér2019-09-19 14:00:00„A mikropartikulumok laboratóriumi diagnosztikája”
Vermes AttilaSzegedi AndrásMenyhárd Attila2019-09-04 14:00:00A SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS
Anda DóraKériné Borsodi AndreaMakk Judit2019-10-07 14:00:00A Budai Termálkarszt víz és biofilm prokarióta közösségeinek sokfélesége összefüggésben a hipogén karsztosodással
Biro CsabaKozsik TamásKusper Gábor2019-09-13 11:30:00Formal Methods for Modelling Wireless Sensor Networks
Farkas AlexandraHorváth GáborKriska György2019-09-03 10:00:00A fénypolarizáció szerepe egyes rovarfajok viselkedésében és a vikingek navigációjában
Nagy ÉvaPauk JánosKiss Erzsébet2019-09-10 10:00:00BÚZA SZÁRAZSÁGTŰRÉSI TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENO- ÉS GENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI
Pálinkás NoémiKollár LászlóKégl Tamás2019-08-23 13:00:00Szén-monoxid és szén-monoxid analógok beékelődési reakciói: elméleti és szintetikus tanulmány
Stubendek AttilaSzolgay PéterKaracs Kristóf2019-08-26 16:30:00Representation and recognition methods on parallel and unconventional machines
Leelőssyné Tóth EszterFürjes PéterIván Kristóf2019-07-26 09:30:00Részecske- és sejttranszport modellezése mikrofluidikai rendszerekben
Dömötörfi ÁkosPéter TamásHarmati István Árpád2019-08-29 10:30:00Autóipari ellátási hálózatok logisztikai elemzése
Bosnyákné Egri HelgaKeszthelyi SándorHancz Csaba2019-09-25 10:30:00Hüvelyesekben (Fabaceae) előforduló ízeltlábúak kártételének hatásai a táplálóanyag-tartalom változására
Berkes JuditRechnitzer JánosFilep Bálint2019-09-16 11:00:00A magyar regionális központok és térségeik gazdasági, munkahelyi-foglalkoztatási, társadalmi funkciója
Véry Dalma LucaSarbu AladárFarkas Ákos2019-09-09 14:00:00The fabric of textual relations in James Joyce's Ulysses
Thi Mai Anh TranNguyen Duc QuangDam Sao Mai2019-09-02 11:00:00NARINGINASE FROM PROBIOTIC BACTERIA AND ITS APPLICATION IN PRODUCTION OF PROBIOTIC CITRUS JUICES
Kozma IstvánZsoldos IbolyaCzinege Imre2019-09-13 10:30:00Járműipari kompozit szerkezetek szterológiai jellemzésének új módszerei
Karimi KeyhanehCsóka IldikóAmbrus Rita2019-08-21 11:00:00Development of dry powder inhalation systems using ciprofloxacin hydrochloride: new aspects of formulation by means of quality by design approach
Antal ZsuzsannaFekete Andrea2019-09-11 13:30:00A vesetranszplantáció során jelentkező iszkémia/reperfúziós károsodás csökkentésének új lehetőségei
Raskó Zoltán GáborBaráth Zoltán2019-10-02 11:00:00Clinical Application of Cone Beam Computed Tomography for Evaluation of Peri-implant Bone Thickness and Temporo-mandibular Joint Imaging
Hesz Árpád FarkasTörök József2019-09-16 14:30:00Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban
Horákné Mag ZsuzsaStandovár Tibor2019-09-23 14:00:00Az élőhely minőségének hatása az erdei madárközösségek gazdagságára Magyarországon: Három eltérő felbontású vizsgálat eredményeinek összehasonlító elemzése
Farkas-Morvay NikolettLeprán István2019-09-27 13:00:00Experimental investigation of the action potential duration influencing antiarrhythmic drugs in vivo
Máté AdriennBarzó Pál2019-09-25 15:00:00New MRI-based methods for the identification of cortical and subcortical eloquent brain areas Implementations in pediatric patients
SHAHBAZI IRANI ArvinWindisch Péter2019-09-13 15:00:00Clinical relevance of vascular distribution in the palate and vestibule – establishing the theoretical foundation of novel flap designs for graft harvesting and reconstructive procedures
Kövendi Jakó AnnaTörök Katalin2019-09-19 14:00:00Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során
Balogh MihályAl-Khrasani Mahmoud2019-07-24 11:00:00Peripheral and central analgesic components of a novel opioid in the management of inflammatory and neuropathic pain
Kőhalmi Kinga ViktóriaFarkas Henriette2019-09-23 14:00:00A C1-inhibitor deficiencia okozta angioödémás betegek kezelése során alkalmazott gyógyszerek biztonságosságának vizsgálata
Molnár Cecília SaroltaGyuris Beáta2019-09-09 12:00:00Speciális kérdések? - Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata
Magyar Zsuzsanna SaroltaNémeth Norbert2019-09-05 14:00:00Korai és késői távoli szervi ischaemiás preconditionálás hatásai parciális máj ischaemia-reperfusio során patkánymodellben
Mérei ÁkosMühl Diana2019-09-11 11:00:00„Carotis stenosis által kiváltott partialis és keringésleállás okozta globalis cerebralis ischaemia-indukálta gyulladásos válasz vizsgálata”
Főcze JánosRomsics Ignác2019-09-19 10:00:00A Magyar Dolgozók Országos Szövetsége (MADOSZ) története (1934-1944)
Pósa LászlóHalbritter András2019-09-19 09:30:00Resistive switching in ultrasmall nanogap devices
Izhakian ShimonSréter Lídia2019-07-25 15:00:00Bronchiectasis bacterial etiology and the role of pleural c-reactive protein in prediction of parapneumonic effusion
Szövényiné Márialigeti SáraÓdor Péter2019-10-14 15:00:00Faállomány-szerkezet és abiotikus környezeti háttérváltozók hatása az erdőtalaj moha- és lágyszárú-vegetációjára az Őrség és a Vendvidék erdeiben
Zsiros ViktóriaL. Kiss Anna2019-10-01 15:30:00A GM-CSF receptor β internalizációjának és az autofágiának a szerepe az EMT és a MET szabályozásában
Horváth LajosHetényi Zsuzsa2019-09-11 16:00:00A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Fekete GáborNovák László2019-08-29 13:00:00Idegsebészeti műtétek során alkalmazott intraoperatív elektrofiziológia vizsgálatok
Bogdándi VirágNagy Péter2019-10-03 11:00:00„Cisztein származékok poliszulfidációjának biológiailag releváns mechanizmusai”
Molnár BélaRonkay Ferenc2019-09-24 14:00:00Polietilén-tereftalát szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változása az újrahasznosítás során
Papp ZoltánKovács Péter2019-10-03 11:00:00A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai
Lukács ÁgnesPethesné Dávid Beáta2019-09-06 13:00:00Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben
Ambrusz JózsefBleszity János2019-10-02 10:00:00Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás, újjáépítés vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai
Gyaraki Réka EszterNagy Zoltán András2019-09-20 11:00:00A számítógépes bűnözés nyomozásának problémái
Kantár TamásSzuchy Róbert2019-09-09 14:00:00A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései
Durugy AndrásKomor Levente2019-10-07 10:00:00A T-CSOPORTOS MÓDSZERRE TÁMASZKODÓ KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Nagy GáborTrencsényi György2019-08-26 13:00:0044Sc és 68Ga radioizotópokkal jelölt tumorspecifikus trészerek biodisztribuciójának in vivo vizsgálata preklinikai képalkotó eszközökkel
Szabó Judit AlexandraJakab Gergely2019-09-10 10:30:00A domborzat és a művelés hatása a szántóterületek talajveszteségének aggregátum- és szemcseméret-eloszlására
Bagyinszki PéterKránitz Mihály2019-09-30 13:00:00A tanítóhivatal teológiája Avery Dulles bíboros gondolkodásában
Tróbert Anett MáriaSzéman Zsuzsa2019-09-26 10:00:00Idős hozzátartozót gondozók megterheltsége
Éltes TímeaNusser Zoltán2019-10-08 14:00:00Investigation of glutamatergic synaptic transmission in hippocampal pyramidal cells
Szitár KatalinTörök Katalin2019-09-27 11:00:00A vegetáció spontán regenerációja és ökológiai restaurációja degradált homokterületeken
Varró GáborHegedűs László2019-09-02 14:00:00A transz-dihidronarciklazin és származékainak sztereoszelektív szintézise
Árkosy Lilla AnnaJakab Éva2019-09-23 11:30:00Az árujelzőktől a védjegyig
Gabnai ZoltánBai Attila2019-09-19 11:30:00Szennyvíztelepi technológiák gazdasági értékelése, valamint szerepe az energia-, tápanyag- és széndioxid-gazdálkodásban
Marton EszterPapp Gabriella2019-09-27 14:00:00A szülő és az iskola kapcsolata, szerepe a sikeres együttnevelés megvalósításában
Löki ViktorMolnár V. Attila2019-09-09 12:00:00A temetők szerepe a növényi biodiverzitás megőrzésében
Tódor ImrePusztai Gabriella2019-09-11 12:00:00Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben
Kun DávidPukánszky Béla2019-08-27 10:30:00Polymer/lignin blends: Interactions, structure, properties
Bonácz ÁgnesPikli Natália2019-10-11 10:00:00"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More
Rácz Frigyes SámuelEke András2019-09-17 15:00:00A nyugalmi agyi konnektivitás multifraktális dinamikája
Sőregi-Nagy Dávid IllésGrün Alajos2019-09-10 10:30:00Az oldószerek és adalékok szerepe a biszfoszfonsav alapú gyógyszerhatóanyagok szintézisében
Rumy BalázsKovács Ilona2019-09-24 12:00:00Veress Sándor klarinétversenye
Bakonyi Gergely LászlóLukács István2019-09-12 11:00:00A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Kovácsné Mozsár Lívia AliceMichelberger Pál2019-09-03 09:15:00Biztonságos informatikai alkalmazás portfólió menedzselés
Nagymáté GergelyKiss Rita2019-09-30 15:15:00Stabilometric parameter analyses and optical based motion analysis (Stabilometriai paraméter vizsgálatok és optikai alapú mozgásvizsgálatok)
Valentinyi NóraMizsey Péter2019-09-10 15:00:00Theoretical and experimental study of the hydrophilic pervaporation of binary and ternary mixtures
Kerti MáriaVarga János Tamás2019-09-05 13:30:00A terhelhetőség és az egyéb funkcionális paraméterek közötti összefüggés COPD-ben és intersticiális tüdőbetegségekben
Vas TímeaPalik Mátyás2019-10-03 10:00:00A Magyar Honvédség mobil légiforgalom szervezési komponens kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Deák MártonMari László2019-09-12 13:00:00Hiperspektrális űrfelvételek szubpixeles kiértékelése vegetációs vizsgálatok során
Cseh GáborKocsis Lajos Gábor2019-09-04 14:00:00Pelletek által keltett háromdimenziós tranziens struktúrák vizsgálata forró plazmákban
Gyebrószki GergelyCsernák Gábor2019-10-01 13:15:00Mikro-káosz digitálisan szabályozott mechanikai rendszerekben
Zentai NorbertHernádi István2019-08-23 13:00:00A Wi-Fi elektromágneses tér sugárzásának hatása a humán kognitív működésekre
Hengl MelindaTremmel Flórián2019-09-12 11:00:00A komplex kézírásvizsgálat interdiszciplináris megközelítése
Nagy GyulaMolnár Gyöngyvér2019-10-10 11:00:00A Magyar Pedagógiai folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése
Stummer JuditLehota József2019-09-23 10:00:00A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA UTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK KÖRÉBEN
Nagy SándorKoronváry Péter2019-09-30 10:00:00A lakosságvédelmet érintő kockázatelemzés és kockázatkezelés fejlesztése
Kallus ZsófiaVattay Gábor2019-10-10 12:00:00Spatially embedded real-world networks: Structure and dynamics from global to urban scales
Gerecsei László IstvánÁdám Ágota2019-10-02 14:30:00Egy új pszichoaktív drog, a metiléndioxipirovaleron (MDPV) pre-és posztnatális hatásainak vizsgálata állatmodellben
Abed MohammedNemes Rita2019-09-13 14:30:00Green self-compacting high-performance concrete
Kis OrsolyaKroó Katalin2019-09-05 14:00:0019. századi realista művek recepciója Vlagyimir Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveiben
Budán Ferenc CsabaGyöngyi Zoltán2019-09-23 12:00:00„Radiomics Evaluation of Multimodal in Vivo Imaging Results”
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben
Kósa Rita DiánaCsoba Judit2019-07-30 11:00:00„Autonómia és szabálykövetés” az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei
Pető RitaSzeidl Ádám2019-09-19 10:00:00Essays in Labor Economics
Novák AttilaNyakas Csaba2019-09-05 10:30:00Egészségmagatartási faktorok vizsgálata a Magyar Honvédségben: a hasonló mintázatok csoportosításának, a megbetegedési esély becslésének és a fizikai kondicionális képességek fejlesztésének érdekében
Vona-Túri DiánaHorváth Roland2019-09-03 11:00:00Szárazföldi ászkarák (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) együttesek vizsgálata Magyarországi gyorsforgalmi utak szegélyeiben
Hajdú GergelyKőszegi Botond2019-08-26 14:00:00Essays in Behavioral Economics
Nagy MelindaPetrovay Kristóf2019-09-03 14:00:00A naptevékenység ciklusközi változásainak elméleti és empirikus vizsgálata
Kovács Dénes2019-10-03 13:00:00A KOMPOSZTÁLÁS FOLYAMATÁNAK NYOMONKÖVETÉSE ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL
Pagliaroli LucaBarta Csaba2019-09-27 11:00:00Genetic, Epigenetic and Transcriptome Studies of Tourette Syndrome and Tic Disorders
Kalmár András FerencVida Rolland2019-09-10 15:15:00Self-Optimized Clustering and Routing in the Internet of Things
Bogdán DóraMándity István2019-10-03 13:00:00Mesterséges, önrendeződő szkvalén-konjugátumok és β-peptidek szerkezetvizsgálata

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )