Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Pető RitaSzeidl Ádám2019-09-19 10:00:00Essays in Labor Economics
Kiss Norbert FerencWikonkál Norbert2019-10-22 09:30:00Nemlineáris mikroszkópiai technikák alkalmazása bőrtumorok és örökletes bőrgyógyászati kórképek vizsgálatára
Bárány TamásHorváth Eszter Mária2019-10-11 15:00:00A parthanatos szerepe az endotél diszfunkció és a szívelégtelenség patomechanizmusában
Horákné Mag ZsuzsaStandovár Tibor2019-09-23 14:00:00Az élőhely minőségének hatása az erdei madárközösségek gazdagságára Magyarországon: Három eltérő felbontású vizsgálat eredményeinek összehasonlító elemzése
Lukács J. ÁgnesPethesné Dávid Beáta2019-09-06 13:00:00Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben
Molnár EszterVág János2019-10-31 12:00:00Non-invasive measurements of oral mucosa blood flow in patients with various clinical conditions
Vojkovics DóraBalogh Péter2019-10-11 10:00:00„Az NKX2-3 transzkripciós faktor szerepe a bél-asszociált nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában”
Hodován RenátaGyimóthy Tibor2019-11-04 14:00:00Fuzz Testing and Test Case Reduction
Szabó MáriaFábián István2019-10-31 11:00:00N-klóraminosavak képződés- és bomláskinetikája
Nagy JenőVarga Zoltán Sándor2019-09-30 12:00:00A klíma, a vonulás, és az életmenet-jellegek kölcsönhatása madarak evolúciójában
Nguyen Huu Phuoc DaiRajnai Zoltán2019-10-08 14:00:00European (Visegrád countries) cyber-security in applying for ASIAN countries: the case of Vietnam
Budán Ferenc CsabaGyöngyi Zoltán2019-09-23 12:00:00„Radiomics Evaluation of Multimodal in Vivo Imaging Results”
Árkosy Lilla AnnaJakab Éva2019-09-23 11:30:00Az árujelzőktől a védjegyig
Braun AndrásNavracsics Tibor2019-11-08 13:00:00Europeanisation and Democratisation of the Western Balkans, in the light of the EU accession process. The case of Serbia, Macedonia and Bosnia and Herzegovina
Pusztai ZoltánHajder Levente2019-11-08 15:00:00Accurate Sensor Calibration for Geometric Computer Vision
Tóth Balázs ZoltánDarida Veronika2019-10-10 16:00:00A direktoriális mód és a megrendezett fotográfia elméleti jelentősége a fotóművészetben
Bonácz ÁgnesPikli Natália2019-10-11 10:00:00"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More
Aggod-Fekó AdriennNemeslaki András2019-11-05 14:00:00Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján
Molnár BélaRonkay Ferenc2019-09-24 14:00:00Polietilén-tereftalát szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változása az újrahasznosítás során
Mukli PéterEke András2019-09-25 14:30:00Spontán agyi hemodinamikai fluktuációk komplexitásának multifraktális elemzése
Pál Zsombor SzabolcsSzilágyi Ágnes Judit2019-10-07 14:00:00A portugál politikai élet magyarországi recepciója a XX. században. A század elejétől a második világháború végéig
Szövényiné Márialigeti SáraÓdor Péter2019-10-14 15:00:00Faállomány-szerkezet és abiotikus környezeti háttérváltozók hatása az erdőtalaj moha- és lágyszárú-vegetációjára az Őrség és a Vendvidék erdeiben
Szabó-Turákné Póka Ágnes BernadettOborni Teréz2019-11-08 10:00:00Magyarország gazdasági kormányzata 1526-1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból
Jevcsák SzintiaSipos Péter2019-10-11 13:00:00Nitrogén-ellátás hatása a termesztett köles és szemescirok minőségi paramétereire és élelmiszeripari hasznosíthatóságára
Farkasdi SándorVarga Gábor2019-09-25 14:00:00Novel methods for evaluation of osseointegration, bone regeneration and oral flap managment
Kollaricsné Horváth MargitTaller János2019-10-18 11:00:00Burgonya genotípusok nitrogén hasznosítása és a nitrogén asszimiláció genetikai vizsgálata
Szántó-Várnagy ÁdámFarkas Illés József2019-10-24 11:30:00Predicting centers of evolving knowledge networks
Rácz Frigyes SámuelEke András2019-09-17 15:00:00A nyugalmi agyi konnektivitás multifraktális dinamikája
Kovácsné Mozsár Lívia AliceMichelberger Pál2019-09-03 09:15:00Biztonságos informatikai alkalmazás portfólió menedzselés
Kopitkó CsabaGondos Tibor2019-10-21 13:00:00A vénás keringés szerepe a posztoperatív heveny vesekárosodás kialakulásában
Horváth LajosHetényi Zsuzsa2019-09-11 16:00:00A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Pethő BálintNovák Zoltán2019-09-04 10:00:00Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban
Kronavetter ZsófiaSzabó Levente2019-11-04 12:30:00A kert határán: Körbezárt kert mint archetípus a kortárs építészetben
Cserpán Dorottya RitaSomogyvári Zoltán2019-10-22 14:00:00THEORETICAL METHODS FOR EXPLORING THE NEUROPHYSIOLOGICAL BEHAVIOR OF SINGLE NEURONS BASED ON EXPERIMENTAL DATA
Gyebrószki GergelyCsernák Gábor2019-10-01 13:15:00Mikro-káosz digitálisan szabályozott mechanikai rendszerekben
Vörös PéterKiss Attila2019-11-05 10:30:00Újgenerációs adat- és hálózatbiztonsági módszerek
Szitár KatalinTörök Katalin2019-09-27 11:00:00A vegetáció spontán regenerációja és ökológiai restaurációja degradált homokterületeken
Kis DávidBarzó Pál2019-09-04 15:30:00The role of probabilistic tractocraphy in the surgical treatment of deep seated brain tumors
Zilinyi RitaTósaki Árpád2019-10-10 13:00:00Farmakológiai beavatkozások és kardiotoxicitás vizsgálata a szívizomban: az autofágia jelentősége
Nagy GyulaMolnár Gyöngyvér2019-10-10 11:00:00A Magyar Pedagógiai folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése
Vas TímeaPalik Mátyás2019-10-03 10:00:00A Magyar Honvédség mobil légiforgalom szervezési komponens kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Mikó ZsanettHettyey Attila2019-09-06 10:00:00Egy glifozátalapú gyomirtó ökotoxikológiai hatásai kétéltűlárvákra és ragadozóikra
Bencsné Bokányi EszterVattay Gábor2019-10-18 10:00:00Analysis of complex socio-economical systems
Éltes TímeaNusser Zoltán2019-10-08 14:00:00Investigation of glutamatergic synaptic transmission in hippocampal pyramidal cells
László Vilmos CsongorÁrva Zsuzsanna2019-11-12 13:00:00A magyar oktatásirányítás változásai. Múlt, jelen és helyzetértékelés
Lénárt ZoltánKullmann Lajos2019-10-01 15:00:00Spasztikus cerebrális paretikus tanulók felső végtagi mozgásainak fejlődése egy tanév alatt: Vizsgálati lehetőségek pedagógiai színtéren és egyes mérhető változások
Langó BernadettTömösközi Sándor2019-09-30 14:00:00A tritikálé humán célú felhasználását célzó kutatások: szemfizikai, összetételi, technológiai tulajdonságok és a közöttük levő összefüggések vizsgálata
Tróbert Anett MáriaSzéman Zsuzsa2019-09-26 10:00:00Idős hozzátartozót gondozók megterheltsége
Kerti MáriaVarga János Tamás2019-09-05 13:30:00A terhelhetőség és az egyéb funkcionális paraméterek közötti összefüggés COPD-ben és intersticiális tüdőbetegségekben
Dobos PiroskaTakácsné György Katalin2019-10-11 09:00:00Az adórendszer stabilitása, az adóbiztonság és a kormányzatba vetett bizalom hatása az adófizetési hajlandóságra
Szabó Bence TamásDobó-Nagy Csaba2019-09-13 11:00:00A CBCT képalkotó megbízhatóságának vizsgálatai
Forró BarbaraBányai Krisztián2019-08-29 11:00:00A veszettség molekuláris epidemiológiája Magyarországon
Vajsz TiborSzámel László2019-10-25 14:15:00Állandómágneses forgórészű szinkron motoros szervo- és robothajtások térvektor-modulációval megvalósított közvetlen nyomatékszabályozásának vizsgálata és továbbfejlesztése
Gulyás MartinÖtvös István2019-10-21 10:00:00"Szocializmust akartunk, de magyar úton" A forradalmi munkástanácsok a szocialista rendszer szétesése és újjáépülése időszakában (1956-1957)
Nagy Szabolcs BalázsFeld István2019-10-11 14:00:00Udvarházak és nemesi rezidenciák a 15. századi Magyar Királyságban. Várpalota, Újlak és Kisnána vára az építészeti reprezentáció fényében
Kovács Dénes2019-10-03 13:00:00A KOMPOSZTÁLÁS FOLYAMATÁNAK NYOMONKÖVETÉSE ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL
Bakosné Kiss Virág ÁgnesSzakály Zoltán2019-10-22 13:30:00A tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata középiskolás diákok körében
Nagymáté GergelyKiss Rita2019-09-30 15:15:00Stabilometric parameter analyses and optical based motion analysis (Stabilometriai paraméter vizsgálatok és optikai alapú mozgásvizsgálatok)
Marton EszterPapp Gabriella2019-09-27 14:00:00A szülő és az iskola kapcsolata, szerepe a sikeres együttnevelés megvalósításában
Rumy BalázsKovács Ilona2019-09-24 12:00:00Veress Sándor klarinétversenye
Novotny TamásHózer Zoltán2019-10-29 15:30:00Cirkónium ötvözetek hidrogénezése és oxidálása
Szabó DávidNagy Iván2019-10-29 14:00:00Szociális lakásügy: Kortárs magyar szociális alapú lakásépítés
Máté AdriennBarzó Pál2019-09-25 15:00:00New MRI-based methods for the identification of cortical and subcortical eloquent brain areas Implementations in pediatric patients
Végh ZsuzsannaLakatos Péter László2019-10-28 14:00:00A gyulladásos bélbetegségek incidenciája, klinikai fenotípusának és kezelésének vizsgálata kelet- és nyugat európai centrumokban, valamint a dohányzás, mint környezeti tényező és az extraintesztinális
Czigléczki GáborBanczerowski Péter2019-10-15 15:00:00A gerincet érintő metasztázissal kezelt betegek prognózisát meghatározó faktorok vizsgálata, valamint a gerinc daganatok minimálisan invazív kezelési lehetőségei
Pagliaroli LucaBarta Csaba2019-09-27 11:00:00Genetic, Epigenetic and Transcriptome Studies of Tourette Syndrome and Tic Disorders
Babinszkiné Farkas EditTóth Imre2019-10-24 10:00:00Al(III)-, Ga(III)- és Tl(III)-aminopolikarboxilátok hidroxo- és halogeno-vegyesligandumú komplexeinek egyensúlyi és kinetikai vizsgálata
Bakonyi Gergely LászlóLukács István2019-09-12 11:00:00A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Cseh GáborKocsis Lajos Gábor2019-09-04 14:00:00Pelletek által keltett háromdimenziós tranziens struktúrák vizsgálata forró plazmákban
Árva JózsefCságoly Ferenc2019-11-08 10:00:00A rend szépsége, a szépség rendje: Dom. Hans Van Der Laan és a Bossche School
Király AndrásKincses Zsigmond Tamás2019-10-02 15:00:00Variability in the macro- and microstructure of the human brain and its importance to the investigation of neurological disorders
Tamás T. LászlóSzirmai Ágnes2019-10-02 13:30:00Gyorsulás és teljesítmény. Vestibularis kihívások a mindennapokban
Havasiné Kovács HelgaReszegi Katalin2019-11-15 11:00:00Várnevek a középkori Magyarországon
Feller TímeaKellermayer Miklós2019-10-28 14:45:00A fibrinháló képződésének és lízisének morfológiai és nanomechanikai vizsgálata atomierő-mikroszkópiával
Abed MohammedNemes Rita2019-09-13 14:30:00Green self-compacting high-performance concrete
Hegedűs GergelyCzigány Tibor2019-09-17 14:00:00Kompozit szerkezetek állapotelemzése optikai módszerekkel
Honti GyörgyTrencsényi László2019-10-15 13:00:00Beavató színház
Borkovics PéterMohácsi András2019-09-26 10:00:00A teremtő erők a természetben
Tuba ZoltánBottyán Zsolt2019-10-07 10:00:00Analógiás elven alapuló korszerű látástávolság előrejelző eljárások kidolgozása és értékelése a katonai repülés meteorológiai támogatásához
Hajdú GergelyKőszegi Botond2019-08-26 14:00:00Essays in Behavioral Economics
Szabó JánosDeák Anita2019-10-15 13:00:00A tudományos tehetség összetevőinek vizsgálata a felsőoktatási tehetséggondozásban résztvevő hallgatók körében
Kallus ZsófiaVattay Gábor2019-10-10 12:00:00Spatially embedded real-world networks: Structure and dynamics from global to urban scales
Tihanyi NorbertKovács Attila2019-11-13 11:30:00Numerical computing of extremely large values of the Riemann-Siegel Z-function
Kriskó AndreaTatay Tibor2019-10-31 13:30:00A centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek fejlődése
Gombos RékaJoó Ferenc2019-10-21 12:00:00Telítetlen aldehidek és lipidek hidrogénezése vízoldható átmenetifém komplex katalizátorokkal
Nagy SándorKoronváry Péter2019-09-30 10:00:00A lakosságvédelmet érintő kockázatelemzés és kockázatkezelés fejlesztése
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben
Péterfi LehelKovács Gyula2019-10-14 16:00:00„A gyulladásos jelátvitel szerepe a konvencionális vese rák progressziójában”
Markos ValériaFényes Hajnalka2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata
Héja Gábor HerkulesFodor László2019-10-30 10:00:00Mesozoic deformations of the southwestern Transdanubian Range: the role of Triassic-Jurassic inherited normal faults in the development of Cretaceous folding and thrusting
Mohay ZsuzsannaKorompay Klára2019-09-27 11:00:00Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Takács MáriaKiss Rita2019-10-14 13:30:00A gyermekkori gerincdeformitások vizsgálata kisiskolások körében: agerinc alakjának meghatározása és állásstabilitás vizsgálatok
Szabó FranciskaKőnig Frigyes2019-09-04 15:00:00Mintalapoktól az élő modellekig –Az alakrajz oktatásának változásai a magyarországi középfokú szakmaoktatás kezdetétől napjainkig, különös tekintettel a mai módszertani lehetőségekre
Nagy GyulaRajta István2019-10-24 11:00:00Mikrofókuszált protonnyaláb terelése szigetelő kapillárissal
Tarafás ImreCzoch Gábor2019-10-18 10:00:00Rivalizáló történeti narratívák az Osztrák-Magyar Monarchiában. Történelemszemlélet és politika (1867-1914)
Kovács PéterKirály Zoltán2019-11-04 16:30:00Efficient Algorithms for Graph Optimization Problems
Nagy BalázsStocker György2019-09-13 10:30:00Hygrothermal behavior of modern masonry building constructions
Novák AttilaNyakas Csaba2019-09-05 10:30:00Egészségmagatartási faktorok vizsgálata a Magyar Honvédségben: a hasonló mintázatok csoportosításának, a megbetegedési esély becslésének és a fizikai kondicionális képességek fejlesztésének érdekében
Bujtár ZsoltKecskés András2019-10-18 11:00:00Az értékpapírosítás jogi és gazdasági aspektusai
Kettinger Ádám OttóLégrády Dávid2019-10-11 14:30:00Optimized measurement and reconstruction methods for phase-constrained parallel MRI


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )