Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Besenyei MónikaZsóka ÁgnesKerekes Sándor2019-11-14 10:00:00Egyetemi fenntarthatósági kezdeményezések összehasonlító elemzése
Kvaszingerné Prantner CsillaZsakó László2019-11-04 14:00:00A hagyományos és elektronikus tanulási környezet kombinált alkalmazásainak vizsgálata- Oktatói portálok
Németh Tamás MártonWinkler Dániel2019-11-05 13:00:00A fürj Coturnix coturnix (Linnaeus,1758) vizsgálata agrárkörnyezetben, különös tekintettel az élőhelyválasztásra
SHAHBAZI IRANI ArvinWindisch Péter2019-09-13 15:00:00Clinical relevance of vascular distribution in the palate and vestibule – establishing the theoretical foundation of novel flap designs for graft harvesting and reconstructive procedures
Kiss Norbert FerencWikonkál Norbert2019-10-22 09:30:00Nemlineáris mikroszkópiai technikák alkalmazása bőrtumorok és örökletes bőrgyógyászati kórképek vizsgálatára
Kallus ZsófiaVattay Gábor2019-10-10 12:00:00Spatially embedded real-world networks: Structure and dynamics from global to urban scales
Bencsné Bokányi EszterVattay Gábor2019-10-18 10:00:00Analysis of complex socio-economical systems
Vámos RitaVarsányi BalázsSomfai Gábor Márk2019-10-01 14:30:00Progresszív fotoreceptor disztrófiák klinikai és genetikai vizsgálata
Szunyog GyörgyiVárnagy Katalin2019-11-04 12:30:00Toxikus fémionok szelektív megkötésére alkalmas peptidek tervezése, szintézise és fémkomplexeik vizsgálata
Nagy JenőVarga Zoltán Sándor2019-09-30 12:00:00A klíma, a vonulás, és az életmenet-jellegek kölcsönhatása madarak evolúciójában
Kerti MáriaVarga János Tamás2019-09-05 13:30:00A terhelhetőség és az egyéb funkcionális paraméterek közötti összefüggés COPD-ben és intersticiális tüdőbetegségekben
Farkasdi SándorVarga Gábor2019-09-25 14:00:00Novel methods for evaluation of osseointegration, bone regeneration and oral flap managment
Kertész GáborVámossy ZoltánSzénási Sándor2019-10-17 11:00:00Multi-Directional Image Projections with Fixed Resolution for Object Recognition and Matching
Vajay ZsuzsannaVágyi Ferenc2019-08-29 14:30:00A KKV szektor pályázati eredményességére ható gazdasági tényezők vizsgálata az adóbevallások és beszámolók tükrében
Tajti PéterUngi ImreNagy Ferenc Tamás2019-09-10 13:00:00Application of the Hybrid Approach to Chronic Total Coronary Occlusion Percutaneous Coronary Intervention
Kállai KrisztinaUjházi Lóránd2019-10-14 10:00:00Az emberkereskedelem vizsgálata a társadalmi biztonság tükrében a pápai nyilatkozatok alapján.
Honti GyörgyTrencsényi László2019-10-15 13:00:00Beavató színház
Mezei KittiTóth MihályNagy Zoltán András2019-11-08 12:00:00A kiberbűnözés egyes büntetőjogi szabályozási kérdései
Babinszkiné Farkas EditTóth Imre2019-10-24 10:00:00Al(III)-, Ga(III)- és Tl(III)-aminopolikarboxilátok hidroxo- és halogeno-vegyesligandumú komplexeinek egyensúlyi és kinetikai vizsgálata
Zilinyi RitaTósaki Árpád2019-10-10 13:00:00Farmakológiai beavatkozások és kardiotoxicitás vizsgálata a szívizomban: az autofágia jelentősége
Szitár KatalinTörök Katalin2019-09-27 11:00:00A vegetáció spontán regenerációja és ökológiai restaurációja degradált homokterületeken
Kövendi Jakó AnnaTörök Katalin2019-09-19 14:00:00Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során
Szablics BálintTörök Gábor2019-10-21 14:00:00Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat
Langó BernadettTömösközi Sándor2019-09-30 14:00:00A tritikálé humán célú felhasználását célzó kutatások: szemfizikai, összetételi, technológiai tulajdonságok és a közöttük levő összefüggések vizsgálata
Juhász ImreTihanyi József2019-10-18 11:00:00A kreatin adagolás hatása a fizikai teljesítményre és a regenerációra serdülő uszonyos úszóknál
Horváth PéterTátrai Szilárd2019-10-03 13:00:00Konstruálás történelmi tárgyú narratívákban. A szereplők megjelenítésének mintázatai
Kriskó AndreaTatay Tibor2019-10-31 13:30:00A centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek fejlődése
Kuczmann ImreTasnádi Péter2019-09-24 09:30:00Tanulói tévképzetek a fizikában
Burka DávidTasnádi AttilaMohácsi László2019-10-02 14:00:00Demográfiai előrejelzések és nyugdíjkutatás támogatása mikroszimulációs módszertanok alkalmazásával
Forgó BiankaTárnoki Ádám2019-09-24 16:30:00Genetic and Environmental Effects on the Morphology and Hemodynamics of the Circle of Willis
Kollaricsné Horváth MargitTaller János2019-10-18 11:00:00Burgonya genotípusok nitrogén hasznosítása és a nitrogén asszimiláció genetikai vizsgálata
Dobos PiroskaTakácsné György Katalin2019-10-11 09:00:00Az adórendszer stabilitása, az adóbiztonság és a kormányzatba vetett bizalom hatása az adófizetési hajlandóságra
Németh SzandraSzívós Erika2019-10-22 10:00:00A második otthonok expanziója. Magánüdülők Magyarországon az 1960-as - 1980-as években
Kecskeméti NóraSzirmai ÁgnesGál Anikó2019-10-07 14:00:00A szenzoneurális halláscsökkenés genetikai hátterének vizsgálata
Tamás T. LászlóSzirmai Ágnes2019-10-02 13:30:00Gyorsulás és teljesítmény. Vestibularis kihívások a mindennapokban
Szabó TamásSzilágyi László2019-11-06 12:00:00Kén- és szeléntartalmú glikomimetikumok szintézise
Pál Zsombor SzabolcsSzilágyi Ágnes Judit2019-10-07 14:00:00A portugál politikai élet magyarországi recepciója a XX. században. A század elejétől a második világháború végéig
Kovács TiborSzijártó Attila2019-11-05 15:00:00A máj funkciójának vizsgálata vena portae elzárással kiváltott májregeneráció során
Tróbert Anett MáriaSzéman Zsuzsa2019-09-26 10:00:00Idős hozzátartozót gondozók megterheltsége
Sávay BalázsSzékely Csaba2019-10-17 10:00:00A legnagyobb magyarországi vállalatok gazdasági helyzetének elemzése
Palkovits-Rauter SilkeSzékely Csaba2019-09-05 10:00:00INFLUENCES ON FUTURE DEVELOPMENTS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Pető RitaSzeidl Ádám2019-09-19 10:00:00Essays in Labor Economics
Bódi AttilaSzatmáry Károly2019-09-13 13:00:00RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában
Vajsz TiborSzámel László2019-10-25 14:15:00Állandómágneses forgórészű szinkron motoros szervo- és robothajtások térvektor-modulációval megvalósított közvetlen nyomatékszabályozásának vizsgálata és továbbfejlesztése
Bakosné Kiss Virág ÁgnesSzakály Zoltán2019-10-22 13:30:00A tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata középiskolás diákok körében
Kronavetter PéterSzabó LeventeMarosi Bálint2019-11-22 09:00:00A magyarországi téglagyárak építészeti öröksége: Téglagyári értékek védelme és hasznosítása az épített örökség és az ipari táj együttes vizsgálatával
Beltran SilvanaSzabó CsabaSzabó Katalin Zsuzsanna2019-11-06 13:00:00Environmental factors influencing the spatial distribution of geogenic radon sources (uranium, radium) in a granitic area
Rácz Adél SaroltaSulyok Attila2019-09-26 10:00:00Szilícium-karbidban gazdag nano-védőrétegek tervezése és vizsgálata
Nagy GáborSugár LászlóZsolnai Attila2019-09-18 13:00:00Benzimidazole resistance in Haemonchus Contortus in domesticated and wild ruminant populations in Southwestern Hungary
Nagy BalázsStocker György2019-09-13 10:30:00Hygrothermal behavior of modern masonry building constructions
Horákné Mag ZsuzsaStandovár Tibor2019-09-23 14:00:00Az élőhely minőségének hatása az erdei madárközösségek gazdagságára Magyarországon: Három eltérő felbontású vizsgálat eredményeinek összehasonlító elemzése
Cserpán Dorottya RitaSomogyvári Zoltán2019-10-22 14:00:00THEORETICAL METHODS FOR EXPLORING THE NEUROPHYSIOLOGICAL BEHAVIOR OF SINGLE NEURONS BASED ON EXPERIMENTAL DATA
Jevcsák SzintiaSipos Péter2019-10-11 13:00:00Nitrogén-ellátás hatása a termesztett köles és szemescirok minőségi paramétereire és élelmiszeripari hasznosíthatóságára
Csirik MihálySimon László2019-11-07 16:00:00Existence methods in nonlinear partial differential equations
Szolnoki LénárdSimon Ferenc2019-10-17 09:00:00Spin-orbit coupling induced spin dynamics in metals and semiconductors
Molnár BélaRonkay Ferenc2019-09-24 14:00:00Polietilén-tereftalát szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változása az újrahasznosítás során
Molnár ZsuzsannaRónai Zsolt2019-10-30 12:30:00WFS1 gén polimorfizmusok funkcionális és asszociáció elemzése
Főcze JánosRomsics Ignác2019-09-19 10:00:00A Magyar Dolgozók Országos Szövetsége (MADOSZ) története (1934-1944)
Nyirádi Blanka KingaRévész Ágota2019-10-18 14:00:00A kínai tragédia születése: a nemi szerepek tragikus ütközése Cao Yu Zivatarjában
Havasiné Kovács HelgaReszegi Katalin2019-11-15 11:00:00Várnevek a középkori Magyarországon
Sipos Barbara OlgaRegdon GézaSovány Tamás2019-09-20 12:00:00Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites
Nagy GyulaRajta István2019-10-24 11:00:00Mikrofókuszált protonnyaláb terelése szigetelő kapillárissal
Nguyen Huu Phuoc DaiRajnai Zoltán2019-10-08 14:00:00European (Visegrád countries) cyber-security in applying for ASIAN countries: the case of Vietnam
Holmár ZoltánPüski Levente2019-10-30 14:00:00Első világháborús emlékművek Szabolcs és Szatmár vármegyékben a két világháború között (1918-1938)
Polyák PéterPukánszky Béla2019-10-18 10:00:00Poly(3-hydroxybutyrate): characterization and application as drug carrier matrix
Bern Andrea ZsuzsannaPritz Pál2019-10-17 11:00:00Az állami főhatalom és a kormányzó "örökösödésének" kérdése - a kormányzói utódlás (1933-1944)
Lupsa NikolettPós Zoltán2019-10-10 15:45:00A CD8+ T-sejtek új homing markereinek vizsgálata experimentálisan indukált egér és humán akut graft versus host betegségben
Bata ZsófiaPoppe László2019-09-24 14:30:00Investigation of structure-function relationship in hydroxynitrile lyases and MIO-containing class I lyase like enzymes
Bonácz ÁgnesPikli Natália2019-10-11 10:00:00"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More
Nagy MelindaPetrovay Kristóf2019-09-03 14:00:00A naptevékenység ciklusközi változásainak elméleti és empirikus vizsgálata
Lukács J. ÁgnesPethesné Dávid Beáta2019-09-06 13:00:00Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben
Marton EszterPapp Gabriella2019-09-27 14:00:00A szülő és az iskola kapcsolata, szerepe a sikeres együttnevelés megvalósításában
Vas TímeaPalik Mátyás2019-10-03 10:00:00A Magyar Honvédség mobil légiforgalom szervezési komponens kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Gulyás MartinÖtvös István2019-10-21 10:00:00"Szocializmust akartunk, de magyar úton" A forradalmi munkástanácsok a szocialista rendszer szétesése és újjáépülése időszakában (1956-1957)
Szövényiné Márialigeti SáraÓdor Péter2019-10-14 15:00:00Faállomány-szerkezet és abiotikus környezeti háttérváltozók hatása az erdőtalaj moha- és lágyszárú-vegetációjára az Őrség és a Vendvidék erdeiben
Szabó-Turákné Póka Ágnes BernadettOborni Teréz2019-11-08 10:00:00Magyarország gazdasági kormányzata 1526-1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból
Téglás TímeaNyakas Csaba2019-10-10 10:00:00A krónikus aktív és passzív mozgástréning hatásai az idősödő agyra állatkísérletes modellben
Novák AttilaNyakas Csaba2019-09-05 10:30:00Egészségmagatartási faktorok vizsgálata a Magyar Honvédségben: a hasonló mintázatok csoportosításának, a megbetegedési esély becslésének és a fizikai kondicionális képességek fejlesztésének érdekében
Éltes TímeaNusser Zoltán2019-10-08 14:00:00Investigation of glutamatergic synaptic transmission in hippocampal pyramidal cells
Pethő BálintNovák Zoltán2019-09-04 10:00:00Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban
Aggod-Fekó AdriennNemeslaki András2019-11-05 14:00:00Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján
Abed MohammedNemes Rita2019-09-13 14:30:00Green self-compacting high-performance concrete
Braun AndrásNavracsics Tibor2019-11-08 13:00:00Europeanisation and Democratisation of the Western Balkans, in the light of the EU accession process. The case of Serbia, Macedonia and Bosnia and Herzegovina
Gyaraki Réka EszterNagy Zoltán András2019-09-20 11:00:00A számítógépes bűnözés nyomozásának problémái
Bogdándi VirágNagy Péter2019-10-03 11:00:00„Cisztein származékok poliszulfidációjának biológiailag releváns mechanizmusai”
Szabó DávidNagy Iván2019-10-29 14:00:00Szociális lakásügy: Kortárs magyar szociális alapú lakásépítés
Garamvölgyi ZoltánMolvarec Attila2019-11-14 12:00:00Klinikai és patofiziológiai vizsgálatok gaestatiós diabetesben
Csábrági AnitaMolnár SándorKovács József2019-11-08 09:00:00FOLYÓVIZEK OLDOTTOXIGÉN-KONCENTRÁCIÓJÁNAK BECSLÉSE NEURÁLIS HÁLÓZATOKKAL
Nagy GyulaMolnár Gyöngyvér2019-10-10 11:00:00A Magyar Pedagógiai folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése
Borkovics PéterMohácsi András2019-09-26 10:00:00A teremtő erők a természetben
Kovácsné Mozsár Lívia AliceMichelberger Pál2019-09-03 09:15:00Biztonságos informatikai alkalmazás portfólió menedzselés
Patonai ZoltánMárk LászlóWiegand Norbert2019-09-19 14:00:00Analitikai kémiai módszerek alkalmazása humán csontmaradványok vizsgálatában
Deák MártonMari László2019-09-12 13:00:00Hiperspektrális űrfelvételek szubpixeles kiértékelése vegetációs vizsgálatok során
Giap Thi Minh TrangMajor György2019-12-05 09:00:00ÉLETTEREK, a lakóterek és a tradicionális életforma kölcsönös hatása és változása Hanoiban
Bakonyi Gergely LászlóLukács István2019-09-12 11:00:00A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Koronczay DávidLichtenberger János2019-10-17 13:00:00A plazmaszféra vizsgálata VLF elektromágneses hullámokkal
Farkas-Morvay NikolettLeprán István2019-09-27 13:00:00Experimental investigation of the action potential duration influencing antiarrhythmic drugs in vivo
Tóth AttilaLénárd LászlóSzabó Imre2019-10-11 11:00:00„A mediális prefrontális kéreg szerepe az auditoros szenzoros-motoros kapuzó mechanizmusban”
Czeglédi AndrásLekli István2019-10-09 13:00:00Az autofágia és kamrafibrilláció kapcsolata
Kettinger Ádám OttóLégrády Dávid2019-10-11 14:30:00Optimized measurement and reconstruction methods for phase-constrained parallel MRI


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )