Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Dang Huu AnhZsolnai Attila2019-02-22 11:00:00Interaction of fumonisin mycotoxins and gastrointestinal microbiota in sheep and swine
Nagy GáborWopera LászlónéLovrity Zita2019-03-08 09:00:00Étkezdei hulladékok pirolízis útján történő hasznosításának vizsgálata
Das SuparnaWeber Andrea2019-03-05 13:00:00Essays in Development Economics with Special Emphasis on Gender Inequalities
Pappné Sziládi KatalinVinkó JózsefSzabados László2019-03-08 14:00:00A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban
Morais EduardoVigh L. GergelyKrähling János2019-01-18 14:30:00Estimation of the intensities of historical seismic events in moderately seismic regions, based on the damage analysis of Hungarian historical buildings
Varga-László EmeseVida Gyula2019-01-11 10:00:00RÉGI MAGYAR BÚZAFAJTÁK KALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGÁT MEGHATÁROZÓ GENETIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA
Solymosi MátéVass GyulaHorváth Kristóf Csaba2019-02-13 14:00:00Új eljárások a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérésére és fejlesztésére
Tummino AndreaVarga Imre2019-02-04 10:30:00Spreading of macromolecules at the air/water interface
Techet PéterVarga Csaba2019-02-14 12:00:00Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban – a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig
Horváth József SándorVánya LászlóNégyesi Imre2019-02-22 09:00:00A Magyar Honvédség elektronikai hadviselési képességének fej-lesztése szoftverrádiók alkalmazásával
Tarbay János GáborV. Szabó Gábor2019-03-18 14:00:00A gyermelyi típusú kincsek és koruk
Ittzés IstvánUrbányi BélaBokor Zoltán2019-01-25 10:00:00EGY HALTENYÉSZTÉS SZÁMÁRA ÍGÉRETES HALFAJ, A JUNDIÁ (RHAMDIA QUELEN) SZAPORODÁSBIOLÓGIAI JELLEMZŐI
Karácsonyi JuditUngi ImreNagy Ferenc Tamás2019-02-06 15:00:00New Aspects in Percutaneous Coronary Intervention of Chronic Total Occlusions
Langó TamásTusnády Gábor2019-03-08 13:15:00Humán transzmembrán proteom topológiájának meghatározása kombinált kísérleti és elméleti módszerekkel
Olm CarstenTurányi Tamás2019-01-14 11:00:00Development of optimized kinetic mechanisms for methanol and ethanol combustion
Pogátsnik MonikaTóth Péter2019-01-07 14:00:00Műszaki képzésben tanuló fiatalok pályaérdeklődésének, pályaattitűdjeinek alakulása és a pályaorientáció szerepe
dr. Pándics TamásTóth Erika2019-02-18 12:00:00Ivóvíz és medencés fürdővíz komplex egészséghatása
Semjén DávidTornóczki Tamás2019-01-18 14:00:00„A benignus felnőttkori teratoma gyakorisága, valamint összehasonlító molekuláris (FISH) és immunhisztokémiai vizsgálata a gyermekkori és felnőttkori malignus esetekkel”
Pályu EszterTornai István2019-01-31 13:00:00Szerológiai tényezők szerepe a krónikus májbetegségek progressziójának előrejelzésében
Mészáros AndrásTelek Miklós2019-02-26 15:15:00Representation optimization in Markovian models
Abohalguma TalaTelegdi Lászlóné2019-02-20 15:00:00Nano-layers against material deterioration in aqueous environment
Ligetvári KrisztinaTálas PéterKaiser Ferenc2019-02-21 10:30:00Az édesvízszűkösség, mint konfliktusforrás és migrációs ösztönző a Földközi-tenger térségében
Szabó EszterTakáts Zoltán2019-02-28 10:00:00Új tömegspektrometriás megközelítések a veleszületett anyagcsere-betegségek szűrésében és diagnosztikájában
Merva SzabinaTakács Miklós2019-02-25 10:00:00"... circa Danubium..." a késő avar kortól a kora Árpád-korig. 8-11. századi települések a Kisalföld középső részén és a Dunakanyarban
Szamosköziné Kispál GabriellaTakács István2019-01-28 10:00:00A MAGYARORSZÁGI BOR TERMÉKPÁLYA JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Koncz ÁdámTakács Gábor2019-03-11 14:00:00Sucker Rod Pumping Analysis Based on Measured Electrical Parameters
Hajba SándorTábi Tamás2019-03-29 14:00:00Politejsav és társított politejsav kristályszerkezetének műszaki tulajdonságokra gyakorolt hatásának elemzése
Schmidt IldikóSzűcs TiborGúti Erika2019-02-28 12:00:00Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban (Esettanulmány: egy afgán testvérpár egy budapesti iskolában)
Jakó TamásSzökő Éva2019-02-05 15:00:00NMDA receptoron ható aminosav neurotranszmitterek királis analízise CE - LIF segítségével különböző biológiai mintákban
Bogáth ÁgnesSzóka Károly2019-01-10 10:00:00A hazai családi kis- és középvállalkozások controlling tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az utódlás folyamatára
Molnárné Krisch EnikőSzilágyi András2019-02-28 10:30:00Poly(aspartic acid) hydrogels and composites for the encapsulation of bioactive compounds
Halász Máté GergelySzieberth Máté2019-02-01 15:00:00Development of a fast burn-up method and investigation of transmutation in Generation IV fast reactors
Galló JuditSzemethy László2019-02-06 14:00:00PARADICSOMTÖRKÖLY, MINT ALTERNATÍV KIEGÉSZÍTŐ VADTAKARMÁNY ERJESZTÉSES TARTÓSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSE
Sidlovicsné Tóth Ildikó DóraSzéles ZsuzsannaGál István László2019-01-24 10:00:00A HAZAI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI ÉS MŰKÖDÉSI KOCKÁZATAIT BEFOLYÁSOLÓ VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK VIZSGÁLATA
Halász LászlóSzékvölgyi Lóránt2019-02-15 14:15:00Eukaryotic chromatin structure in the context of R-loops and histone modifications
Juhász ZoltánSzekrényes András2019-02-13 08:30:00Stability analysis of delaminated composite plates and shells by classical and first-order shear deformation theories
Borzák RékaSzékely CsabaNagy Szabolcs2019-01-11 11:00:00Halainkat károsító egyes nyálkaspórás paraziták és vírusok vizsgálata
Bajcsi IldikóSzarka László2019-02-07 11:00:00A cserkészettől a kommunizmusig : A sarlósok alternatívái a két világháború közötti Csehszlovákiában
Lőrincz TamásSzarka András2019-03-01 11:00:00Glutation függő sejthalálfolyamatok
Forró-Rózsa EszterSzakál PálPecze Zsuzsanna2019-01-29 10:30:00Precíziós talaj- és növény-vizsgálatokon alapuló réz, cink lombtrágyázási rendszer kifejlesztése őszi búzában (Triticum aestivum L.)
Nagy EdinaSzakácsné Földényi Rita2019-02-22 11:00:00Kationos tenziddel kezelt talajok kapilláris vízemelés magasságának, valamint egyéb talajfizikai tulajdonságainak vizsgálata
Szolnoki PálmaSzabó László2019-03-04 14:00:00Működik a keltető? A földgázpiaci kiegyensúlyozási szabályrendszer hatásosságának értékelése a piacnyitás kezdeti szakaszában lévő gázpiacokon
Árendás PéterSzabó CsabaCsászár Attila2019-02-08 14:00:00Theory of spectroscopic networks
Pásti KrisztinaSzabó Attila2019-03-05 14:30:00Krónikus vesebeteg és vesetranszplantált gyermekek kardiometabolikus és egyéb szövődményeinek felmérése
Papp LászlóSvingor ÉvaPalcsu László2019-03-01 11:00:00Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok paleoklimatológiai alkalmazhatóságának vizsgálata
Herczku PéterSulik Béla2019-02-15 12:00:00Ionbombázással keltett és iondetektálással vizsgált folyamatok: a többszörös ionizációtól az önszervező ionterelési mechanizmusig
Horváth Dániel VajkSoós Tibor2019-02-27 14:00:00Poliszubsztituált aromás vegyületek előállítása
Torma AnitaSchwendtner Tibor2019-03-01 10:00:00A tudattalan problémája a husserli fenomenológiában
Németh GáborSchulze Éva2019-02-08 11:00:00Zsidó nyaralás
Kardos MelindaSallai ÉvaFalus Iván2019-01-24 11:00:00A tanári nézetrendszer, az osztálytermi interakciók és a tanulói motivációs rendszer összefüggései
Körtvélyesi TiborRuzsa Ferenc2019-01-30 11:00:00A páli kánon egyes rétegei - szövegtörténeti és doktorinális vizsgálódások
Tamási BélaRencz Fanni2019-02-13 16:00:00Betegségteher és mérésének jelentősége pemphigusban
Albert Tóth AttilaRechnitzer János2019-01-29 10:30:00A szállodaipar fejlődésének területi dimenziói
Szakmány CsabaRajkovits Zsuzsanna2019-02-07 11:00:00Tantárgyközi kapcsolatok a fizika és a kémia középiskolai tanításában
Esztán MónikaRajk László2019-02-08 14:30:00Látótér A látványtervezés tudatos mozgatórugói
Szegő Iván MiklósRainer M. János2019-03-08 15:00:00Gazdasági ingadozás és elitváltozás : Finnország és Magyarország, 1945-1990.
Fábián MátéRainer M. János2019-02-22 14:00:00Borbély-Maczky Emil (1887-1945). Politikai életrajz
Abaházi EmesePoppe László2019-02-19 10:30:00Development of immobilized biocatalysts for selective biotransformations
Szabados JánosPapp Sándor2019-02-11 11:00:00„Azon fáradozom, hogy mindkettőjüket jó szomszéddá tegyem” –A budai német renegát Hans Caspar karrierjének (1627–1660) bemutatása politikai és kulturális kontextusban
Földes TamásPápai Imre2019-02-26 13:00:00Computational Mechanistic Studies on Organocatalytic Addition Reactions
Körmendi KristófPap Gyula2019-01-04 13:00:00Estimation of the offspring means for critical 2-type Galton-Watson processes with immigration
Boross PéterPályi András2019-01-10 14:00:00Völgy szabadsági fok klasszikus és kvantumbitekben
Boros EszterPál Gábor2019-01-31 14:00:00Szerin proteázok specifitásának és az inhibitorváz szerepének feltárása kanonikus inhibitorok irányított fehérjeevolúciójával
Csikós GáborÖ. Kovács József2019-03-01 09:00:00Egyéni és kisközösségi autonómiák (1850-1970) Jászdózsa és Páty társadalomtörténetének példáján
Fekete AdriennNikolov Marianne2019-02-22 14:00:00Exploring Advanced English Learners' Multilingual Identity Construction from Multiple Perspectives
Szabó DorottyaNémeth János2019-02-20 14:00:00A VAKSÁG ÉS LÁTÁSROMLÁS ELŐFORDULÁSA ÉS OKAI HAZÁNKBAN, A DIABÉTESZES RETINOPÁTIA TELEMEDICINÁLIS SZŰRÉSE
Borbélyné Bacsó ViktóriaNándori István2019-01-24 11:30:00Fázisátalakulások vizsgálata Renormálási Csoport módszerrel
Gyaraki Réka EszterNagy Zoltán András2019-01-07 11:00:00
elmarad(t)
A számítógépes bűncselekmények nyomozásának problémái
Szabó TiborNagy László2019-03-08 15:00:00Fotoelektromos jelenségek reakciócentrum fehérje-nanohibrid rendszerekben
Gyöngyösi AdriennNagy László2019-02-18 13:00:00Nuclear hormone receptors and lipid antigen presentation in dendritic cells
Filotás DánielNagy GézaNagy Lívia2019-01-28 14:00:00Microelectrochemical imaging of corrosion reactions
Harcsa Imre MilánNábrádi András2019-02-28 13:00:00A pálinkafőzés gazdasági hatásai
Zölei AnikóMoskát Csaba2019-01-07 14:00:00Factors contributing to the acceptance/rejection of parasitic eggs in the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus
Cséfán TündeMohr Emőke2019-02-25 10:00:00Kora-kréta (albai) őskörnyezeti rekonstrukció dunántúli-középhegységi rétegsorok sekélytengeri és édesvízi kagylósrák együtteseinek változásai alapján
Szabóné Tima HelgaMohácsiné Farkas CsillaKiskó Gabriella2019-01-07 10:00:00FUSARIUM MIKOTOXIN SZENNYEZETTSÉG ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA
Migh EdeMihály József2019-02-22 14:00:00A dDAAM sejtvázszabályozó fehérje szinaptikus fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata
Kornyik MiklósMichaletzky György2019-01-21 10:00:00The relation between eigenvalues of random matrices and the zeros of orthogonal polynomials
Szabóné Balogh ÁgotaMező Ferenc2019-02-27 10:00:00Kognitív képességek informatikai alapú fejlesztésének hatásvizsgálata 5-8. évfolyamon tanulók körében
Oravecz Márk IstvánMészáros Judit2019-02-22 15:00:00A kínai orvoslás magyarországi oktatásának vizsgálata a képzések tanterveinek összehasonlításával
Müller-Dauppert Bernd StefanMau Markus2019-01-17 13:00:00Prozessuale und methodische Erfolgsfaktoren der Dienstleisterauswahl beim Logistik-Outsourcing.
Hevő PéterMaruzsa Zoltán2019-02-11 15:00:00Az újraegyesített Németország és a Bundeswehr kihívásai az "out-of-area"-vita árnyékában
Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála RitaMartonné Erdős Katalin2019-01-24 11:00:00Látogatómonitoring és látogatómenedzsment-vizsgálatok a Központi-Börzsöny területén
Küronya ZsófiaMaráz Anikó2019-01-10 13:30:00New approaches in the oncological treatment of metastatic prostate cancer
Tóth Ádám ZoltánMádlné Szőnyi Judit2019-01-31 11:00:00A Balaton-felvidék felszínalatti vizeinek hidraulikai kapcsolata a Bakonnyal és a Balatonnal
Havril TímeaMádlné Szőnyi Judit2019-02-26 13:00:00Numerical simulation of groundwater flow and heat transport over geological time scales at the margin of unconfined and confined carbonate sequences
Minkó-Miskovics MariannMadai Sándor2019-01-25 10:30:00A „fegyveresen” és „felfegyverkezve” minősítő körülmények megjelenése a magyar, a német és az osztrák büntetőjogban
Nick Gábor AndrásLux Gábor2019-01-21 13:00:00Az Ipar 4.0 hazai adaptációjának kihívásai a vállalati és területi összefüggések tükrében
Réger BarbaraLosonczy HajnaTóth Orsolya2019-03-21 14:00:00„Veleszületett és szerzett thrombosiskészség laboratóriumi vizsgálatának lehetőségei”
Pintér BalázsLőrincz András2019-02-01 16:30:00Word meaning for open domain dialogue systems
Pintér ErikaLógó János2019-01-18 11:00:00Topology optimization: Deterministic and probabilistic problems
Bacsárdi CsillaLajos Péter2019-01-22 14:00:00Dadogó gyermekek kötődésének vizsgálata
Glavosits TamásLajkó KárolySzáz Árpád2019-02-08 11:00:00Függvényegyenletek és alkalmazásaik
Saftics AndrásKurunczi Sándor2019-02-08 11:00:00Development of dextran-based hydrogel layers for biosensor applications
Merza KatalinKuritárné Szabó Ildikó2019-01-21 13:00:00A borderline tünetprofil és a gyermekkori traumatizáció összefüggései
Balázs AdriennKriszt BalázsKrifaton Csilla2019-03-01 13:00:00UV-SZŰRŐK ÉS AZ 5α -DIHIDROTESZTOSZTERON, MINT VÍZSZENNYEZŐ VEGYÜLETEK KÁROS HATÁSAI ÉS BIODETOXIFIKÁCIÓJA
Bohner-Beke AlizKránicz JánosTigyiné Pusztafalvi Henriette2019-02-27 15:00:00AVELESZÜLETETT STRUKTURÁLIS DONGALÁBBAL ÉLŐK ÉLETMINŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI TÉNYEZŐK
Komjáthy LajosKrajnc ZoltánJobbágy Zoltán2019-02-13 08:30:00A szárazföldi- és légierő haderőnemek kijelölt erői együttműködésének főbb kérdései a felkelés ellenes műveletek végrehajtása során
Hajós-Baku EszterKrähling János2019-02-11 10:00:00HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS A CENTRALITÁS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYA ÉS KORSZERŰSÉGE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR TEMPLOMÉPÍTÉSZETBEN
Stark Gabriella MáriaKozma Tamás2019-02-27 12:00:00Kisebbségi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalai (összehasonlító megközelítésben)
András Csaba DezsőKózelné Székely Edit2019-02-27 13:00:00Bioaktív élelmiszer-hatóanyagok kinyerése fűszer- és gyógynövényekből szuperkritikus fluid extrakció és mikrohullámú vízgőz-desztilláció alkalmazásával


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )