Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Földtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Török ÁgnesMindszenty Andrea2018-12-20 16:00:00The anatomy of a pleistocene travertine complex. Sedimentological, diagenetic and reservoir studies on the Süttő travertine system (Gerecse Hills, Hungary)
Kerkovits Krisztián AndrásKlinghammer István2018-12-20 13:30:00Vetületi torzulások optimalizálása földrajzi térképeken
Jancsó TamásL. Rédei Mária2018-12-18 16:00:00Az ELTE térszerkezete és belső intézményi kapcsolatrendszere
Döbrönte Katalin AndreaForman Balázs2018-12-18 14:00:00Városhierarchia vizsgálat a közép-európai térben a magas szintű üzleti szolgáltatók lokációs stratégiái alapján
Kis AnnaPongrácz Rita2018-12-13 14:00:00Csapadékextrémumok múltbeli tendenciái, jövőre becsült változásai és hidrológiai hatásai
Karádi ViktorHaas JánosGörög Ágnes2018-12-07 14:30:00Upper triassic conodonts from the Csővár area and the Buda Hills, Hungary and their geologial applications
Pál IlonaMagyari Enikő2018-12-07 11:00:00A holocén gyors klímaváltozásaira adott vegetációválaszok vizsgálata a Déli-Kárpátok Retyezát hegységében
Liptai NóraSzabó Csaba2018-11-07 12:30:00Geochemical and physical properties and evolution of the lithospheric mantle beneath the Nógrád-Gömör Volcanic Field (Northern Pannonian Basin, Central Europe)
Erőss ÁgnesKocsis Károly2018-09-27 16:00:00Szimbolikus terek és térhasználat többnemzetiségű városokban: Beregszász és Nagyvárad példája2018-11-29
Olasz AngélaGede Mátyás2018-09-21 14:00:00Big Data és térbeliség. Nagyméretű raszteres téradatok elosztott számítási környezetben történő feldolgozásának elméleti és módszertani kutatása2018-11-29
Sáfián FanniMunkácsy Béla2018-06-15 09:30:00A fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon:Energetikai jövőképek szoftveres modellezése2018-09-27
Farkas Máté BenceSzabó Pál2018-06-06 15:00:00A társadalmi-gazdasági fejlődés elméleti és módszertani kérdései a XX. Század második felében2018-09-27
Botfalvai GáborŐsi Attila2018-04-19 16:00:00Az iharkúti késő-kréta (santoni) kontinentális gerinces lelőhely szedimentológiai, tafonómiai és paleoökológiai vizsgálata2018-06-01
Biró TamásKarátson Dávid2018-04-16 09:00:00Új eredmények a Bükkalja miocén tűzhányótevékenységéről - fizikai vulkanológiai és geokémiai megközelítés2018-06-01
Ormándi SzilviaDódony István2018-02-07 10:00:00Szintetikus és geológiai folyamatokban képződött szodalit-rokon zeolitok kristályszerkezeti- és kémiai vizsgálata2018-03-01
Hakszer RichárdL. Rédei Mária2018-01-31 14:00:00Területi különbségek és határon átnyúló fejlesztési programok Dél-Szlovákia határ menti térségeiben2018-03-08
Leelőssy ÁdámMészáros Róbert2018-01-29 13:00:00Szennyezőanyagok légköri koncentrációját előrejelző modellrendszer fejlesztése és alkalmazása2018-03-08
Pete MártonBottlik Zsolt2018-01-18 10:00:00A nemzetállami hatalmi terek szerepe az integrálódó Kelet-Közép-Európában2018-03-08
Tamás László IstvánCsüllög Gábor2017-12-15 11:00:00A Komáromi járás ipari tájterhelésének vizsgálata térinformatikai módszerekkel2018-03-08
Lábó EszterGeresdi István2017-07-10 10:00:00A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése2017-10-12
Ungvári ZsuzsannaMárton Mátyás2017-06-20 10:00:00A térképi generalizálás vizsgálata különféle méretarány-tartományokban domborzatmodelleken2017-10-12
Simó BenedekElek István2017-05-02 14:00:00Földtani adatok kartografált, interaktív megjelenítése a weben open-source eszközök segítségével2017-05-25
Zsoldi KatalinReyes Nunez José Jesus2017-04-13 14:00:003D-s térképészeti alkalmazások2017-05-25
Szanyi GyöngyvérGyőri Erzsébet2017-04-10 14:00:00A Pannon-medence S-hullám-sebességterének vizsgálata2017-05-25
Erdélyi-Tóth SzilviaHorváth Gergely2017-02-08 14:00:00A táji értékek felvételezésének elvi és módszertani kérdései a Központi-Cserhát kistáj példáján2017-03-09
Petrik Attila BalázsFodor László2017-02-06 14:00:00A Bükk déli előterének kainozoos szerkezetalakulása2017-03-09
Gulyás ZoltánGercsák Gábor2017-02-03 14:00:00Reguly Antal térképészeti munkássága2017-03-09
Barta GabriellaHorváth Erzsébet2016-12-16 14:30:00Analysis of secondary carbonates from the young loess-paleosol sequences of the Carpathian Basin – especially regarding their paleoenvironmental role2017-03-09
Arkan Merve SenemTörök Zsolt Győző2016-12-14 14:00:00The urban cartography of Cyprus between the 16th and 20th centuries2017-03-09
Beke BarbaraFodor László2016-12-13 14:00:00A deformációs szalagok szerepe a kainozoos porózus üledékek szerkezetfejlődésében Észak-Magyarországon2017-03-09
Toronyi BenceKis Károly2016-12-12 14:30:00Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján2017-03-09
Takács KatalinNagy Balázs2016-11-10 14:30:00Klimatikus, hidrológiai és antropogén hatások értelmezése folyó- és állóvizeink jégviszonyainak évszázados változásában2016-12-15
Kelemen Fanni DóraBartholy JuditFaragó István2016-11-09 15:00:00Dynamical analyses and sensitivity studies of regional climate model results2016-12-15
Péliné Németh CsillaBartholy Judit2016-04-25 14:00:00A regionális szélklíma tendenciáinak elemzése a globális klímaváltozás függvényében2016-05-19
Gúthy TiborHorváth Ferenc2016-03-11 14:00:00A kontinentális Moho természete és eredete a legújabb külföldi és hazai megfigyelések alapján2016-05-19
Mészáros JánosTimár Gábor2016-03-04 13:00:00Folyószabályozási térképek geodéziai alapja2016-05-19
Baji PéterIzsák Éva2016-02-19 14:00:00Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában2016-05-19
Máthé ZoltánSzakmány György2016-02-08 12:00:00A Bodai Agyagkő Formáció ásvány-kőzettani és geokémia vizsgálati eredményei2016-03-03
Jáger ViktorMolnár Ferenc2016-02-03 10:00:00A Kelet-Mecsek kora-kréta vulkanizmusához kapcsolódó hidrotermális folyamatok és ércindikációk2016-03-03
Bodor Emese RékaKázmér Miklós2016-01-07 14:30:00Növényi reproduktív képletek a Mecseki Kőszén Formációból2016-03-03
Kocsis Tibor ÁdámPálfy József2015-12-15 14:00:00Analysis of global diversity patterns and dynamics of selected Mesozoic marine invertebrate groups2016-03-03
László PéterNagy Balázs2015-12-08 13:00:00Jégárak geomorfológiai-glaciológiai rekonstrukciója térinformatikai és terepi módszerekkel a Radnai-havasok területén2016-03-03
Túry GáborBernek Ágnes2015-09-09 12:00:00A transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulása a Volkswagen példáján2015-12-03
Szabó BalázsKovács Zoltán2015-07-14 13:00:00Lakóhelyi mobilitás a posztszocialista nagyvárosokban2015-10-01
Jankovics Mária ÉvaHarangi Szabolcs2015-06-16 13:00:00A Bakony-Balaton-felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise2015-10-01
Kiss BalázsHarangi Szabolcs2015-03-31 13:00:00A csomádi dácit petrogenezise: következtetések a magmatározó-rendszer felépítésére és folyamataira2015-05-14
Győri OrsolyaMindszenty AndreaMolnár Ferenc2015-03-12 13:00:00Paleofluidum-áramlási események nyomozása dunántúli-középhegységi mezozoos karbonátokban2015-05-14
Gyapay BorbálaBottlik Zsolt2015-02-25 10:00:00Etnikai kisebbségek társadalom-földrajzi vizsgálata Berlinben2015-05-14
Seres András TamásHorváth Ákos (MET)2015-01-22 14:00:00Zivatarklimatológiai elemzések és a nagy csapadékhozamú, konvektív jelenségek, időszakok vizsgálata Magyarországon2015-03-19
Kohán BalázsPapp Sándor2014-12-19 11:00:00GIS-alapú vizsgálat a Duna-Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében2015-03-19
Bradák BalázsHorváth Erzsébet2014-12-15 14:00:00Magyarországi lösztípusok mágneses szövetének összehasonlító elemzése és szerepük a pleisztocén kori környezetrekonstrukcióban2015-03-19
Szépszó GabriellaHorányi András2014-12-05 11:00:00A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére2015-03-19
Kugler SzilviaWeidinger TamásHorváth László2014-10-17 10:00:00A Balaton és légkör közötti nitrogénforgalom meghatározása2014-12-18
Agárdi Norbert ZsoltMárton Mátyás2014-10-10 09:00:00Automatizálási lehetőségek a tematikus kartográfiában2014-12-18
Berki MártonIzsák Éva2014-07-03 14:00:00Az egykori ipari területek funkcióváltásának példái Budapesten - A posztszocialista kontextus és a földrajzi lépték szerepe az átalakulásban2014-09-18
Gelybó GyörgyiBartholy JuditBarcza Zoltán2014-06-26 10:00:00Mezőgazdasági területek produktivitásának becslése műholdas és felszíni mérések alapján2014-09-18
Cserkész-Nagy Ágnes TímeaSztanó Orsolya2014-06-25 14:00:00Egy Tisza-völgyi pleisztocén folyó rekonstrukciója ultranagy felbontású szeizmikus szelvények alapján2014-09-18
Rats Adalbert (Rácz Béla)Szakmány György2014-04-29 14:00:00Kárpátaljai őskőkori kőeszközök és lehetséges nyersanyagok archeometriai vizsgálati eredményei2014-06-12
Kovács GáborSzékely BalázsTelbisz Tamás2014-04-07 14:00:00Fiatal tektonika és felszínfejlődés kapcsolata az Alpok keleti előterében2014-06-12
Herein MátyásLenkey LászlóGalsa Attila2014-04-04 15:00:00Az endoterm fázisátmenet és a geometria hatása a földköpeny-konvekció numerikus modelljeiben2014-09-18
Cora IldikóDódony István2014-04-02 13:30:00Ásványok és szervetlen kristályok szerkezetvizsgálata2014-06-12
Virág AttilaMonostori Miklós2014-03-18 14:30:00Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata2014-06-12
Bosnakoff MariannGörög Ágnes2014-01-13 14:30:00A Pannon-tó halfaunájának taxonómiai, őskörnyezeti és evolúciós vizsgálata2014-03-20
Heilig BalázsHorváth Ferenc2013-12-19 10:30:00Pc3-4-es pulzációk vizsgálata a magnetoszférában2014-03-20
Gál BenedekMolnár Ferenc2013-12-17 14:00:00The influence of magmatic processes and late-magmatic fluid-segregation on the Cu-Ni-PGE mineralization of the South Kawishiwi Intrusion (Duluth Complex, Minnesota)2014-03-20
Poyanmehr ZahraFüst Antal2013-12-10 10:00:00
eredménytelen
A budapesti termál-karsztvizek környezeti állapotának hidrogeokémiai értékelése2014-03-20
Fábián Zsófia MelániaSzabó Pál2013-12-04 15:00:00A szomszédsági hatás vizsgálata az európai regionális gazdasági fejlettségi tagozódásban2014-03-20
Palotai MártonCsontos LászlóSztanó Orsolya2013-09-04 15:00:00Oligocene-Miocene Tectonic Evolution of the Central Part of the Mid-Hungarian Shear Zone2013-12-11
Szentesi ZoltánGörög Ágnes2013-02-27 10:00:00Az iharkúti késő-kréta kétéltű fauna vizsgálata taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai szempontból2013-03-21
Czauner BrigittaMádlné Szőnyi Judit2013-01-17 11:00:00REGIONAL HYDRAULIC FUNCTION OF STRUCTURAL ELEMENTS AND LOW-PERMEABILITY FORMATIONS IN FLUID FLOW SYSTEMS AND HYDROCARBON ENTRAPMENT IN EASTERN-SOUTHEASTERN HUNGARY2013-03-21
Breuer HajnalkaÁcs FerencHorváth Ákos (MET)2012-12-18 10:00:00A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon2013-03-21
Deák-Kövér SzilviaFodor László2012-12-18 10:00:00Structure, metamorphism, geochronology and deformation history of Mesozoic formations in the central Rudabánya Hills2013-03-21
Pieczka IldikóBartholy Judit2012-12-17 10:00:00A Kárpát-medence térségére vonatkozó éghajlati szcenáriók elemzése a PRECIS finom felbontású regionális klímamodell felhasználásával2013-03-21
Makádi Mariann2012-12-06 10:00:00A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában2013-03-21
Tuba GyörgyiMolnár Ferenc2012-11-23 14:00:00Multiple hydrothermal systems in the footwall of the Sudbury Igneous Complex: fluid characteristics, associated alteration, and the role in footwall-type "low-sulphide" Cu-(Ni-)PGE sulphide mineraliza2013-03-21
Nagy AndrásNemes-Nagy József2012-11-06 10:00:00A fejlettség, elmaradottság mérése a magyar területfejlesztési politikában2012-12-13
Farkas Izabella MelindaSzabó CsabaWeiszburg Tamás2012-10-29 14:00:00A Gyöngyösoroszi térségében található bányabérci meddőhányó környezetásványtani és geokémiai vizsgálata2012-12-13
Váradi ZsuzsannaIzsák Éva2012-09-27 14:00:00Budapest és agglomerációjának kapcsolata - Kialakító tényezők és területi konfliktusok2012-12-13
Bölöni GergelyMatyasovszky István2012-09-07 10:00:00Background error estimation in an atmospheric limited area model2012-12-13
Péterdi BálintSzakmány György2012-05-18 10:00:00Szerszámkövek és csiszolt kőeszközök archeometriai vizsgálatának eredményei (Balatonőszöd- Temetői dűlő lelőhely, késő rézkor, bádeni kultúra)2012-07-17
Ballabás GáborPomázi István2012-05-11 14:30:00A Közép-dunántúli régió és egyes településeinek környezetvédelmi helyzete2012-07-17
Kiss GabriellaMolnár Ferenc2012-05-09 10:00:00A Neotethys előrehaladott riftesedéséhez kötődő bazaltos tengeralatti vulkanizmus és a kapcsolódó hidrotermás folyamatok ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői Északkelet-Magyarországon és a Din2012-07-17
Kern AnikóBartholy Judit2012-05-04 10:00:00NDVI vegetációs index előállítása távérzékelt AVHRR és MODIS adatok alapján2012-07-17
Turczi Vanda ZsófiaReyes Nunez José Jesus2012-04-17 10:00:00Tematikus térképek harmonizálása az Európai Unión belül - Környezetértékelő európai típustérkép kialakítása2012-05-03
Czirfusz MártonNemes-Nagy József2012-03-21 14:00:00A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban2012-05-03
Simonné Dombóvári EszterReyes Nunez José Jesus2012-03-13 10:30:00Interaktív webes alkalmazások lehetőségei a térképészeti alapismeretek oktatásában (4-6-8 osztályos középiskolák számára)2012-05-03
Uhrin AndrásSztanó Orsolya2012-02-10 09:15:00Vízszintváltozási ciklusok és kialakulásuk okai a késő-miocén Pannon-tó egyes részmedencéiben2012-05-03
Torma Csaba ZsoltBartholy Judit2011-12-19 10:00:00Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával2012-02-16
Sik AndrásGábris GyulaMari László2011-12-13 11:30:00Távérzékelés és felszínalaktan: Keringőegység-adatok térinformatikai integrálása a Mars jeges lejtőformáinak vizsgálatához2012-02-16
Poros ZsófiaMindszenty Andrea2011-12-08 13:30:00Fluid migration and porosity evolution in the Buda Hills, Hungary - selected examples from Triassic and Paleogene carbonate rocks2012-02-16
Tagai GergelyNemes-Nagy József2011-12-05 14:30:00Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban2012-02-16
Prondvai EdinaGalácz András2011-11-16 17:00:00A pteroszauruszok (repülő hüllők) egyes funkcionális anatómiai és egyedfejlődési aspektusainak vizsgálata2011-12-08
Kőszegi MargitBottlik Zsolt2011-11-07 14:00:00A rendszerváltás utáni évtized társadalmi folyamatainak etnikai földrajzi vizsgálata Bulgáriában2011-12-08
Berkesi MártaSzabó Csaba2011-10-07 13:30:00The role of fluids in the litospheric mantle (Central Pannonian Basin, Western Hungary): detailed fluid inclusion study in mantle xenoliths2011-12-08
Csiki AnitaBernek Ágnes2011-06-01 14:30:00Az amerikai transznacionális vállalatok terjeszkedési és lokalizációs stratégiái az értékesítési adatok tükrében 1983-tól 2007-ig2011-09-15
Pappné Vancsó JuditVidéki Imre2011-05-16 12:00:00A biomassza, mint energiaforrás hasznosítási lehetőségei, különös tekintettel Magyarországra2011-06-15
Badics BalázsPogácsás György2011-04-26 13:00:003D medencemodellezés külföldi és magyarországi esettanulmányok alapján2011-06-15
Kondor Attila CsabaKovács Zoltán2011-04-07 14:00:00A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabályozás lehetőségei Magyarországon2011-06-15
Kovács BélaGyörffy JánosTimár Gábor2011-01-14 11:00:00A műholdas helymeghatározó rendszer (GPS) és a délszláv térség történeti és modern térképeinek kapcsolata2011-03-17
Lőcsei HajnalkaNemes-Nagy József2010-12-20 13:30:00Területi növekedési pályák Magyarországon 1990-20082011-03-17

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )