Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Csanádi-Bognár Szilvia GabriellaRadnóti Sándor2018-05-31 16:00:00A tér terhe - A műalkotás tere Johann Gottfried Herder írásaiban
Niczinger NoémiAntal István2018-06-26 13:30:00Hatóanyagleadó rendszerek HLB-értékének vizsgálata
Taczman AndreaFeldné Knapp Ilona2018-06-28 10:00:00Sprachliche Höflichkeit. Eine Studie zur Untersuchung der sprachlichen Höflichkeit in der Lehrersprache ungarischer DaF-Lehrender am Beispiel des Ausdrucks von Kritik und Lob
Janóné Ungor Ditta AnitaCsapó Edit2018-05-18 11:00:00Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik
Koloh GáborKövér György2018-06-27 14:00:00A születésszabályozás mint társadalomtörténeti probléma. Születésszabályozás a Dél-Dunántúlon (1790-1941)
Karnok DávidMonostori László2018-05-28 10:00:00High resolution and transparent production informatics: Key enabling information technologies for supplier collaboration management systems (Nagyfelbontású és átlátható termelésinformatika: Új informá
Mészáros ZsoltSzilágyi Ágnes Judit2018-06-26 16:00:00Brazil in Africa: a History of Modern South-South Cooperation
Gazdag AnnamáriaNagy Endre2018-05-24 13:00:00A tartós subclinicus hyperthyreosis és a rövid ideig fennálló manifeszt hypothyreosis kedvezőtlen hatásai a differenciált pajzsmirigycarcinoma miatt gondozott betegekben
Gyömbér NoémiSipos Kornél2018-06-21 10:30:00A sportpszichológiai felkészítés szerepe a sportolói személyiség formál(ód)ásában
Gárdos JuditVajda JúliaWessely Anna2018-05-23 12:30:00Tudáslétrehozás a mai magyar szociológiában. Egy esettanulmány
Seres Terézia2018-06-26 14:00:00A Parkinso-kórban szenvedő betegek megváltozott életminősége, alvásvizsgálataik
Vámos MátéDuray Gábor2018-07-03 14:00:00Safety and efficacy of conventional and modern therapeutic approaches of cardiac arrhythmias and heart failure
Földeák Dóra MelindaNemes Attila2018-06-25 15:00:00Advances in the assessment of cardiac amyloidosis
Lipták-Pikó JuditGyimesi Tímea2018-06-22 12:00:00Teória és Praxis: fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban
Karácsonyi JuditGyimesi Tímea2018-06-22 14:30:00Kortárs francia novelizáció: Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről
Rinkács AngélaBohács Gábor2018-07-03 10:00:00Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs kapcsolatának elemzése és fejlesztése a logisztikai jellemzők javítása érdekében
Őze AttilaNagy Attila2018-06-25 15:00:00Visual learning: healthy development and the effects of migraine
Rácz GáborKiss Attila2018-06-12 15:30:00Adatgráfok alkalmazási területei
Nemes KrisztinaMajoros István2018-06-29 11:30:00Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban: Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970)
Tapolyai Mihály2018-06-04 15:00:00FLUID ASSESSMENT BY OBJECTIVE MEASURES IN END STAGE KIDNEY DISEASE
Bodó KatalinHorváth Gyula2018-06-29 09:30:00A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: amerikai, spanyol, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
Thirupathi KalaivananBárczy Pál2018-05-22 11:00:00Study of Zr4/Cr3 Based Conversion Coatings on Aluminium Alloys
Falusi NorbertBárdi Nándor2018-07-02 11:00:00Uralkodó magyar eszmék a változásban Erdély 1910-1922.
Fehér OrsolyaTóth L. Viktor2018-05-28 09:00:00Csillagközi anyag és csillagkeletkezés a naprendszer néhány kiloparszekes környezetében
Boros András MihálySzéplaki Gábor2018-07-10 11:00:00Laboratóriumi biomarkerek szerepe a szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése utáni prognózis becslésében
Péterfi IstvánSzilágyi András2018-06-01 14:00:00„Elektrofiziológia a szülészetben”
Baranyi Tamás PéterBúr Gábor2018-07-02 16:00:00Magyar külpolitika a nemzetközi enyhülés időszakában, 1965-1975
Fejes JózsefBoda György2018-06-05 10:00:00Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtési folyamatban
Czentnár AndrásPéri Benedek2018-07-03 14:00:00'Asur-beg keleti török nyelvtana és társalgási könyve
Vincze Nándor JánosDombi József2018-05-23 11:00:00Decision models and soft optimization
Xie JingBartos Huba2018-06-29 11:00:00Basic color terms from Chinese: semantic analysis, comparison with Hungarian, effects from SLA
Pattantyús MangaFarbaky Péter2018-06-29 10:00:00Szobrászati alkotások szerződései az itáliai reneszánszban. Különös tekintettel a firenzei és toszkánai szerződésekre (1400-1530)
Dudás Gábor JánosGörög MártaTátrai Tünde2018-05-23 11:00:00A közbeszerzések nyilvánossága
Jagasics SzilárdVajda István2018-07-05 15:00:00Állandó mágneses szinkrongépek számítógépes modellezése, elemzése, nyomaték hullámosság csökkentő eljárások
Szabó-Bódi BarbaraKasza Gyula2018-05-31 14:00:00Az élelmiszerhulladékok szerepe a környezeti terhelésben ‒ Társadalmi megítélés és szerepvállalás
Haffner TamásKaposi Zoltán2018-06-29 09:00:00A magyar energiapolitika helyzete és kihívásai – a megújuló energiaforrások alkalmazásán alapuló energiapolitika megteremtésének lehetősége
Pongor Lőrinc SándorGyőrffy Balázs2018-05-23 14:00:00Tumor heterogenitás vizsgálata szolid tumorokban újgenerációs DNS szekvenálás segítségével
Varga IvettSzabó Zoltán2018-06-28 13:00:00BUDAPEST ERŐFORRÁS-SZEMPONTÚ VÁROSSTRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS FINANSZÍROZÁSRA
Matula ZsoltSuhajdáné Urbán VeronikaTátrai Péter2018-05-24 14:00:00Az extracelluláris vezikulák és membrán nanocsövek szerepe a mezenchimális őssejtek és T limfociták közötti transzportfolyamatokban
Tóth László ZoltánDaróczi Lajos2018-07-05 11:00:00Fázisátalakulást kísérő zajok vizsgálata Ni2MnGa alakemlékező ötvözetekben
Szentmártoni GyöngyvérDank Magdolna2018-05-23 10:00:00Prediktív és prognosztikus faktorok szolid tumorokban – a patológiai válasz előrejelzése rutin diagnosztikával és a komplett remisszió prognosztikai jelentősége a túlélés szempontjából
Dudás LeventeZombory László2018-07-16 10:15:00Rádió- és antennarendszerek radaros és műholdas alkalmazásai
Szakál AlexCser László2018-07-10 14:00:00Az atomi felbontású neutron holográfia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Kormányos AttilaVisy CsabaJanáky Csaba2018-05-22 14:00:00Photoelectrochemistry of conducting polymer-based nanohybrid electrodes
Priskin GyulaSchreiber Gábor2018-07-03 14:00:00The Ancient Egyptian Book of the Moon: Coffin Text Spells 154-160
Vásári MelindaKulcsár-Szabó ZoltánMolnár Gábor Tamás2018-07-02 14:30:00A "hangzó tér" - Érzéki és jelenlét-hatások, hangulat és látencia a XX-XXI. századi magyar prózában
Fodor TamásBay Péter2018-05-22 13:00:00Az AMPK szerepe az emlőtumorok metabolikus szabályozásában és a bézs zsírsejtek differenciációjában
Mózes Dorottya KatalinGecső Tamás2018-06-29 10:00:00Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben
Sánta ZsoltKató Zoltán2018-05-23 16:00:00Non-Rigid Registration of Visual Objects
Nyiraty SzabolcsVárkonyi Tamás2018-06-28 13:00:00The involvement of autonomic dysfunction int the pathogenesis of complications in patients with impaired glucose metabolism
Oláh KatalinKirály IldikóTopál József2018-05-22 14:00:00The role of shared cultural knowledge in young children’s social categorization processes
Grunda MarcellHorváth Andrea2018-07-03 08:00:00Kulturelle Lesbarkeiten von Medea. Reflexionen und Projektionen eines Mythos in der Gegenwartsliteratur
Krähling TündeAndrikovics Hajnalka2018-05-29 14:00:00Szerzett és örökletes genetikai tényezők kölcsönhatásainak vizsgálata BCR-ABL1 negatív myeloproliferatív neopláziákban
Apari PéterMüller Viktor2018-07-10 11:00:00Konceptuális biológiai kutatások a darwini medicina tárgyköréből
Török Gergely TihamérBaranya Sándor2018-05-22 10:00:00Methodological improvement of morphodynamic investigation tools for rivers with non-uniform bed material
Oláh Éva MáriaHorváth DezsőVarga Dezső2018-07-13 10:30:00Részecskefizika tanítása középiskolában
Farkas-Iványi KingaCsemez AttilaPásztor László2018-06-06 10:00:00Szigetközi Duna-szakasz vizes élőhelyeinek és változásainak tájtörténeti, vízjogi szempontú vizsgálata
Sági DánielHancsók Jenő2018-07-03 11:00:00Dízelgázolajok nagy hozzáadott értékű keverőkomponenseinek előállítása
Szolnoki Éva TündeMartinek Tamás2018-05-31 14:00:00ß-Peptid foldamer helices with tailored diameters
Gyüre Annamária CsillaFodor László2018-06-22 11:00:00Az éghajlat védelmének jogi keretei
Kaszap-Asztalos EmeseTarjányi Eszter2018-05-18 11:00:00A művészet enthusiastája: Petrichevich Horváth Lázár. Egy pályakép kultúratudományos perspektívái.
Fodor GáborDávid Géza2018-05-31 10:00:00Az örménykérdés a magyar források tükrében, 1848-1939
Dobó GáborTverdota György2018-05-30 12:30:00A Dokumentum című lap és a húszas évek európai avantgárd folyóiratai: önleírás, kontextusok, modellek
Markovich RékaZvolenszky Zsófia2018-05-28 16:00:00Deontic Logic and Formalizing Rights
Zsiga KatalinFazekas Gábor2018-06-06 14:00:00Időseket saját otthonukban támogató szervizrobot fejlesztése és terepvizsgálata
Szatmári Dávid ZoltánNyitrai Miklós2018-06-12 13:00:00„Structural dynamics and physiological processes of actin filament length regulator proteins”
Vassné Orosz ErzsébetPócsi István2018-05-22 11:00:00Aspergillus fajok oxidativ stresszválasza
Korteby YasmineRegdon Géza2018-05-23 11:00:00STUDY OF FLUID BED GRANULATION PROCESSES WITH NEW TECHNOLOGY APPROACHES
Mán EszterLázár György ifj2018-05-23 13:00:00Paradigm shift in the diagnosis and therapy of acute appendicitis
Pálfi JudithKádár Péter2018-06-01 14:00:00BigData módszerek alkalmazása az áramszolgáltatásban
Nagy NoémiSebestyén Anna2018-05-29 14:00:00Az mTOR jelút aktivitását befolyásoló tényezők és szabályozási folyamatok Hodgkin lymphoma modellekben és szöveti mintákban
Szakály ZsuzsannaTrócsányi László2018-05-03 11:00:00Az alkotmány stabilitását védő garanciák
Módos DezsőFöldvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin2018-05-30 13:00:00A jelátviteli hálózatok regulációja és tumorokban való vizsgálata
Benke JánosPap Gyula2018-06-04 14:00:00Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay
Tiszai LucaPukánszky Béla2018-05-23 14:00:00A közös zenélés szerepe a befogadó attitűd kialakításában : Modellprojekt és hatásvizsgálat.
Hunyadi ZsuzsannaDuffek MihályPukánszky Béla2018-05-23 10:00:00Zongoraiskolák tantárgy-pedagógiai összehasonlító elemzése - különös tekintettel a zenei képességek fejlesztésére.
Farkas Máté BenceSzabó Pál2018-06-06 15:00:00A társadalmi-gazdasági fejlődés elméleti és módszertani kérdései a XX. Század második felében
Enyedi Kata NóraMező Gábor2018-06-07 14:00:00Irányított tumorterápiára alkalmas biokonjugátumok szintézise, biokémiai vizsgálatuk és kombinált alkalmazásuk hatékonyabb tumorterápia érdekében
Wass-Matics HelénaBiró BorbálaAnda Angéla2018-05-25 11:00:00Mikrobiális talajoltóanyagok működőképességét befolyásoló környezeti tényezők vizsgálata
Molnár ErzsébetKarsai Krisztina2018-05-11 11:00:00A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége
Nagy ZóraKocsis LászlóGyörffyné Jahnke Gizella2018-05-24 11:00:00Magyarországon előforduló Vitis sylvestris C.C. GMEL. populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével
Nagymihály Roland SándorBörzsönyi Ádám2018-05-25 13:30:00Ultrarövid impulzusok erősítése következő generációs titán-zafír lézerrendszerekben
Szontagh Pál IvánCsáki-Hatalovics Gyula2018-06-22 13:30:00A keresztény pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái
Barna László2018-06-06 15:00:00Molekuláris képalkotás korrelatív konfokális és STORM szuper felbontású mikroszkópia segítségével
Somosi ÁgnesKolos Krisztina2018-06-07 14:00:00A szolgáltatáskivezetés hatása az ügyfelekre a telekommunikációs szektorban
Taródy Dávid FerencBalaton Károly2018-05-31 14:00:00Kontextuális kettős képesség kialakulása középvállalatokban
Szentpétery ÁgnesSzekanecz Zoltán2018-05-30 14:00:00A hagyományos és biológiai DMARD terápiák osteológiai hatásai rheumatoid arthritisben és arthritis psoriaticaban
Ramazan Ahmad PaimanBordás MáriaLentner Csaba2018-06-07 10:00:00Good Governance in the „Oil Sector” and its Effect of Economic Development: A Case Study of the Kurdistan Region of Iraq
Danis JuditSzéll Márta2018-05-23 14:00:00Investigations on cytosolic nucleic acid fragment induced innate immune functions of keratinocytes
Kálmán NikolettaVeres BalázsPesti Miklós2018-06-08 11:00:00„Gyulladás és oxidatív stressz hatása jelátviteli folyamatokra és membránrendszerek stabilitására”
Nagy EnikőCsiszár Csaba2018-06-06 14:00:00
elmarad(t)
Légiközlekedési információs rendszerek integrálása, a repülőtéri utaskezelés módszereinek fejlesztése
Pölcz ÁdámBalázs Géza2018-06-06 10:00:00A nyelvművelés retorikai gyökerei
Steinmacher Kornélia NóraEisemann György2018-06-08 11:00:00Nőiség, művészet, irritáció. Reneszánsz történelemformáló nőalakok a kulturális emlékezetben
Háger TamásElek Balázs2018-06-22 13:00:00A tényállás megalapozottsága a büntetőperben
Benedek TamásVad János2018-06-18 10:00:00Axiális átömlésű ventilátor mikrofontömbös diagnosztikája
Papné Góger SzabinaKaizer József2018-05-31 10:00:00Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models (Fe- és Cu-tartalmú szintetikus 1-aminociklopropán-1-karbonsav oxidáz modellek)
Kenesei GyörgyDalmadi István2018-06-06 14:30:00Kíméletes hőkezelés és nagy hidrosztatikus nyomáskezelés kombinálásának hatása sertéshús egyes minőségjellemzőire
Kisfaludi BalázsPéterfalvi József2018-05-30 10:00:00Nagy látogatottságú erdészeti feltáróutak közjóléti forgalmának mérése és elemzése
Nagy DánielKatona Gyula2018-04-24 14:30:00Posets and extremal set systems
Manek Enikő RitaNagyné László Krisztina2018-06-07 11:00:00Interactions in poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )