Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Orosz EnikőVarjas Tímea2019-11-27 16:00:00„Új stratégia kidolgozásának szükségessége a vastag- és végbélrákos betegek követésére; a mikro RNS-ek (miRNS) mint a korai felismerés lehetséges új biomarkerei”
Veres Gyöngyvér TündeVereczkei AndrásTakács Ildikó2019-12-05 14:00:00„The role of pre- and postconditioning to avoid the ischemia-reperfusion injury caused by pneumoperitoneum”
Budán Ferenc CsabaGyöngyi Zoltán2019-09-23 12:00:00„Radiomics Evaluation of Multimodal in Vivo Imaging Results”
Maróti Péter DezsőNyitrai MiklósLőrinczy Dénes2019-12-04 14:00:00„Orvosi eszközfejlesztésben használható polimerek anyagtechnológiai vizsgálata additív gyártástechnológiák esetén”
Molnár Balázsné dr. Czudor ZsófiaŐrfi László2019-12-04 14:00:00„Kinázgátló hatású pirimidin származékok előállítása és biokémiai vizsgálata”
Nagy EszterHollódy Katalin2019-11-15 13:00:00„Gyermekneurológiai kórképek: a jóindulatú paroxysmalis jelenségektől a súlyos cerebralis paresisig”
Ezer ErzsébetMolnár Tihamér2019-11-18 13:00:00„Funkcionális és morfológiai különbséget mutató trombociták egészségesekben és aggregációgátlót szedő betegekben”
Bogdándi VirágNagy Péter2019-10-03 11:00:00„Cisztein származékok poliszulfidációjának biológiailag releváns mechanizmusai”
Vojkovics DóraBalogh Péter2019-10-11 10:00:00„Az NKX2-3 transzkripciós faktor szerepe a bél-asszociált nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában”
Magyar Éva ErzsébetCsábi Györgyi2019-12-04 14:30:00„Az ételaddikció vizsgálata gyermekkorban”
Tőkés-Füzesi MargitKovács L. GáborMolnár Tihamér2019-09-19 14:00:00„A mikropartikulumok laboratóriumi diagnosztikája”
Tóth AttilaLénárd LászlóSzabó Imre2019-10-11 11:00:00„A mediális prefrontális kéreg szerepe az auditoros szenzoros-motoros kapuzó mechanizmusban”
Péterfi LehelKovács Gyula2019-10-14 16:00:00„A gyulladásos jelátvitel szerepe a konvencionális vese rák progressziójában”
Surányi RáchelBarna Ildikó2019-11-13 13:00:00“When in Rome, do as the Romans do” – what makes Hungarian Jews stay in or leave Israel?
Molnár ZsuzsannaRónai Zsolt2019-10-30 12:30:00WFS1 gén polimorfizmusok funkcionális és asszociáció elemzése
Nowak RosemarieFilzmaier Peter2019-10-17 09:30:00Vorsitzenden-Reputation in politischen Mitgliederparteien
Fecser NikolettKuti Rajmund2019-12-05 14:00:00Vízhálózati rendszerek és örvényszivattyúk üzemtani vizsgálata különös tekintettel a meghibásodások okaira
Rumy BalázsKovács Ilona2019-09-24 12:00:00Veress Sándor klarinétversenye
Havasiné Kovács HelgaReszegi Katalin2019-11-15 11:00:00Várnevek a középkori Magyarországon
Király AndrásKincses Zsigmond Tamás2019-10-02 15:00:00Variability in the macro- and microstructure of the human brain and its importance to the investigation of neurological disorders
Timár AndrásKékesi Kun ÁrpádJákfalvi Magdolna2019-10-29 14:00:00Újraolvasás – Újrarendezés – Kánon. Nemzeti drámáink az 1980–90-es évek magyar színpadán
Vörös PéterKiss Attila2019-11-05 10:30:00Újgenerációs adat- és hálózatbiztonsági módszerek
Jani LázárPoppe András2019-11-27 14:15:00Új módszer integrált áramkörök funkcionális és termikus viselkedésének együttes szimulációjára
Nagy Szabolcs BalázsFeld István2019-10-11 14:00:00Udvarházak és nemesi rezidenciák a 15. századi Magyar Királyságban. Várpalota, Újlak és Kisnána vára az építészeti reprezentáció fényében
Hotorán Gábor JánosFazakas Sándor2019-11-19 14:00:00Török István, az igeteológus
Füzesi KrisztiánGyöngy Miklós2019-11-22 12:30:00Tissue Characterization and Custom Manufactured Phantoms for Modelling of Medical Ultrasound Images
Baksa DánielRátfai AttilaMátyás László2019-12-16 10:00:00Three Essays on Growth, Demography and Macroeconomics
Cserpán Dorottya RitaSomogyvári Zoltán2019-10-22 14:00:00THEORETICAL METHODS FOR EXPLORING THE NEUROPHYSIOLOGICAL BEHAVIOR OF SINGLE NEURONS BASED ON EXPERIMENTAL DATA
Csányi AdriennDucza Eszter2019-09-25 13:00:00The role of the aquaporin 5 in the function of late pregnant rat uterus: pharmacological studies
Tóth EszterKincses Zsigmond Tamás2019-10-01 15:00:00The Relationship of the Varoius MRI parameters and their contribution with Clinical and Cognitive Disability in Multiple Sclerosis
Czelleng ÁdámKiss Gábor Dávid2019-12-13 11:00:00The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View
Puszta AndrásNagy Attila2019-11-07 16:00:00The impact of stimulus modality on the EEG-correlates of associative learning and the connected memory processes
Hertelendy PéterBari FerencFarkas Eszter2019-10-29 15:00:00The impact of age on the elicitation of spreading depolarization and the implication of prostanoids in the associated cerebral blood flow response
Trájer AttilaPadisák Judit2019-11-14 10:30:00The ecology of mosquito and sandfly vectors and their pathogens in a changing environment
Lukácsi Szilvia ZsófiaBajtay Zsuzsa2019-11-19 13:00:00The differential role of CR3 (CD11b/CD18) and CR4 (CD11c/CD18) complement receptors in human phagocytes
Bajnok AnnaToldi Gergely2019-11-25 11:00:00The alterations of the cytokine network in perinatal hypoxic-ischemic brain injury
Gesztelyi Hermina ÁgnesFazakas Gergely Tamás2019-11-29 11:00:00Textusok és textilek – Az erényes nő műveltsége a 17–18. században
Kárpáti JuditKirály IldikóKónya Anikó2019-10-21 14:00:00Tér-idői folyamatok az emlékezetben
Horváth Csaba PéterNagy László2019-11-14 14:00:00Telegdi Miklós (1535-1586)
Kuczmann ImreTasnádi Péter2019-09-24 09:30:00Tanulói tévképzetek a fizikában
Kelemenné Széll ZsuzsannaRaátz Judit2019-12-10 10:00:00Szövegértési képességek vizsgálata 15-16 éves szakiskolai tanulók körében
Szabó DávidNagy Iván2019-10-29 14:00:00Szociális lakásügy: Kortárs magyar szociális alapú lakásépítés
Makovicsné Zsohár NoémiHalász Júlia2019-11-20 10:30:00Szilvafajták jellemzése SSR- és S-lókusz markerekkel
Rácz Adél SaroltaSulyok Attila2019-09-26 10:00:00Szilícium-karbidban gazdag nano-védőrétegek tervezése és vizsgálata
Keisham KabichandraHamari Zsuzsanna2019-10-14 11:00:00Studies on the sexual development of Aspergillus nidulans
Schmeller GabriellaGeresdi István2019-10-08 14:00:00Stratocumulus felhőben lejátszódó szulfátképződés modellezése csatolt bin kémiai és mikrofizikai sémával
Nagymáté GergelyKiss Rita2019-09-30 15:15:00Stabilometric parameter analyses and optical based motion analysis (Stabilometriai paraméter vizsgálatok és optikai alapú mozgásvizsgálatok)
Mukli PéterEke András2019-09-25 14:30:00Spontán agyi hemodinamikai fluktuációk komplexitásának multifraktális elemzése
Szolnoki LénárdSimon Ferenc2019-10-17 09:00:00Spin-orbit coupling induced spin dynamics in metals and semiconductors
Kallus ZsófiaVattay Gábor2019-10-10 12:00:00Spatially embedded real-world networks: Structure and dynamics from global to urban scales
Lénárt ZoltánKullmann Lajos2019-10-01 15:00:00Spasztikus cerebrális paretikus tanulók felső végtagi mozgásainak fejlődése egy tanév alatt: Vizsgálati lehetőségek pedagógiai színtéren és egyes mérhető változások
Holczbauer ÁgnesKiss András2019-10-03 15:00:00Role of cancer stem cells and claudins in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma and metastatic liver cancer
Tarafás ImreCzoch Gábor2019-10-18 10:00:00Rivalizáló történeti narratívák az Osztrák-Magyar Monarchiában. Történelemszemlélet és politika (1867-1914)
Werner Miklós AntalZaránd Gergely2019-12-09 10:00:00Rendezetlen és korrelált kvantumrendszerek elméleti vizsgálata
Fröhlich RóbertKató Zoltán2019-10-15 13:00:00Region-Based Pose and Homography Estimation for Central Cameras
Szántó-Várnagy ÁdámFarkas Illés József2019-10-24 11:30:00Predicting centers of evolving knowledge networks
Zsigmond OrsolyaBányai Éva2019-11-27 10:00:00Posttraumatic growth of childhood and adult survivors of cancer
Polyák PéterPukánszky Béla2019-10-18 10:00:00Poly(3-hydroxybutyrate): characterization and application as drug carrier matrix
Molnár BélaRonkay Ferenc2019-09-24 14:00:00Polietilén-tereftalát szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változása az újrahasznosítás során
Keresztes JúliaSurányi Balázs2019-11-14 14:00:00PIED-PIPING IN HUNGARIAN – AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE RESTRICTIONS ON PIED-PIPING IN HUNGARIAN A-BAR MOVEMENTS
Szávuly MiklósKaizer József2019-11-11 13:30:00Peroxo-divas(III) intermedierek jellemzése és reaktivitása oxigén atom transzfer (OAT) és hidrogén atom transzfer (HAT) reakciókban
Kettinger Ádám OttóLégrády Dávid2019-10-11 14:30:00Optimized measurement and reconstruction methods for phase-constrained parallel MRI
Abdelfatah Ali Ahmed MohamedRaisz Dávid2019-11-27 14:15:00Optimal Operation and Planning of Active Distribution Systems in the Presence of Plug-in Electric Vehicles
Csépány ÉvaErtsey Csaba2019-11-26 15:00:00Önkitöltős kérdőívek szerepe az önálló fejfájások felismerésében és életminőségre gyakorolt hatásuk felmérésében
Száler PéterDezső Csaba2019-11-19 16:00:00On the road with Kalidasa. Countries, cities and sacred places
Kelemen Ágnes KatalinMiller Michael Laurence2019-11-04 14:45:00Numerus Clausus Exiles: Hungarian Jewish Students in Interwar Europe
Tihanyi NorbertKovács Attila2019-11-13 11:30:00Numerical computing of extremely large values of the Riemann-Siegel Z-function
Varga Ákos JánosVarró AndreaNémeth István Balázs2019-11-11 14:00:00Novel sites of CCK2R expression: Characterisation and functional significance of gastrin receptor expression in gastrointestinal myofibroblasts and human melanoma cancer cells
Molnár EszterVág János2019-10-31 12:00:00Non-invasive measurements of oral mucosa blood flow in patients with various clinical conditions
Máté AdriennBarzó Pál2019-09-25 15:00:00New MRI-based methods for the identification of cortical and subcortical eloquent brain areas Implementations in pediatric patients
Kiss Norbert FerencWikonkál Norbert2019-10-22 09:30:00Nemlineáris mikroszkópiai technikák alkalmazása bőrtumorok és örökletes bőrgyógyászati kórképek vizsgálatára
Csehi BarbaraFriedrich LászlóPásztorné Huszár Klára2019-11-13 10:00:00NAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁSKEZELÉS HATÁSA ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK FEHÉRJESZERKEZETI ÉS FIZIKO-KÉMIAI TULAJDONSÁGAIRA
Mohay ZsuzsannaKorompay Klára2019-09-27 11:00:00Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Kertész GáborVámossy ZoltánSzénási Sándor2019-10-17 11:00:00Multi-Directional Image Projections with Fixed Resolution for Object Recognition and Matching
Kovács Zsolt ZoltánNemes Attila2019-11-25 15:00:00Mitral annular dimensions and function in certain disorders and their relationship to left ventricular function
Kánainé Sipos Dóra IldikóKovács Balázs2019-11-20 14:00:00MIKROSZATELLIT MARKEREK IZOLÁLÁSA HAL POPULÁCIÓK GENETIKAI VARIABILITÁS VIZSGÁLATÁNAK ÉS NEMESÍTÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁHOZ
Gyebrószki GergelyCsernák Gábor2019-10-01 13:15:00Mikro-káosz digitálisan szabályozott mechanikai rendszerekben
Héja Gábor HerkulesFodor László2019-10-30 10:00:00Mesozoic deformations of the southwestern Transdanubian Range: the role of Triassic-Jurassic inherited normal faults in the development of Cretaceous folding and thrusting
Alkér KatalinKlobusovszki Péter2019-12-04 11:00:00Megtalálni újra meg újra: A suttogók építészetéről
Szabó-Turákné Póka Ágnes BernadettOborni Teréz2019-11-08 10:00:00Magyarország gazdasági kormányzata 1526-1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból
Czotter NikolettaVárallyay ÉvaKocsis László2019-11-07 11:00:00Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája új, nagyérzékenységű diagnosztikai módszerrel és kajszi ültetvények fitoplazma fertőzöttségének vizsgálata
Kövendi Jakó AnnaTörök Katalin2019-09-19 14:00:00Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során
Kőhidi TímeaMadarász Emília2019-11-19 15:00:00Különböző agyterületekről izolált radiális glia-jellegű idegi őssejtek sajátságainak összehasonlító elemzése
Szablics BálintTörök Gábor2019-10-21 14:00:00Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat
Horváth PéterTátrai Szilárd2019-10-03 13:00:00Konstruálás történelmi tárgyú narratívákban. A szereplők megjelenítésének mintázatai
Csillik Anita ErzsébetArányi Zsuzsanna2019-11-15 14:00:00Kompresszív neuropátiák nagyfelbontású ultrahang vizsgálata
Hegedűs GergelyCzigány Tibor2019-09-17 14:00:00Kompozit szerkezetek állapotelemzése optikai módszerekkel
Lukács DiánaHajós PéterHorváth Krisztián2019-10-28 14:15:00Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában
Garamvölgyi ZoltánMolvarec Attila2019-11-14 12:00:00Klinikai és patofiziológiai vizsgálatok gaestatiós diabetesben
Kiss GabriellaCsanádi JuditRévész Emese2019-10-28 15:00:00Kísérleti színházi terek szubjektív vizsgálata Hogyan került Kiss Pál Lukács végül az aluljáróba?
Decmann ÁbelIgaz Péter2019-11-04 14:00:00Keringő mikroRNS-ek vizsgálata jó- és rosszindulatú mellékvese daganatokban
Novotnik ÁdámKovács Péter2019-11-04 10:00:00Jelképes temetkezések a római császárkorban, különös tekintettel a dunai provinciákra
Valentné Albert Éva MáriaBoreczky Ágnes2019-11-04 11:45:00Iskolai narratívumok Sacré Coeur növendékek élettörténetében
Készné Fodor Lili ErikaSzalai Csaba2019-11-05 14:45:00Investigation of the genetic background of childhood asthma and allergy
Bata ZsófiaPoppe László2019-09-24 14:30:00Investigation of structure-function relationship in hydroxynitrile lyases and MIO-containing class I lyase like enzymes
Sipos Barbara OlgaRegdon GézaSovány Tamás2019-09-20 12:00:00Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites
Éltes TímeaNusser Zoltán2019-10-08 14:00:00Investigation of glutamatergic synaptic transmission in hippocampal pyramidal cells
Rózsa ZoltánSzirányi TamásKovács Gábor2019-11-22 13:00:00Intelligent Range Sensing and Modeling Methods in Mobile Machine Automation
Hirsch EditMarosi György2019-11-25 10:00:00Innovatív módszerek és eljárások fejlesztése a gyógyszeripari biotechnológia területén
Nagy FlóraBalogh Diána2019-10-09 10:00:00Immobilization engineering: development and systematic optimization of enzyme immobilization methods


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )