Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ligetvári KrisztinaTálas PéterKaiser Ferenc2019-02-21 10:30:00Az édesvízszűkösség, mint konfliktusforrás és migrációs ösztönző a Földközi-tenger térségében
Papp ZoltánKovács László2019-02-20 09:00:00A kiberterrorizmus módszerei, lehetséges eszközei és az ezek ellen történő védekezés alternatívái
Csépány NikolettaAdamikné Jászó Anna2019-02-19 09:00:00Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában
Hajdu CsabaDabóczi Tamás2019-02-15 14:15:00Design and Implementation of a Real-Time System Survey Functionality for Beam Loss Monitoring Systems
Györgyovics KatalinKiss Tímea2019-02-15 13:00:00Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban
Herczku PéterSulik Béla2019-02-15 12:00:00Ionbombázással keltett és iondetektálással vizsgált folyamatok: a több- szörös ionizációtól az önszervező ionterelési mechanizmusig
Sólyom MárkHegyi W György2019-02-15 11:00:00Epitome de Caesaribus - Az utolsó latin nyelven írt pogány történeti munka
Németh BalázsCsikány Tamás2019-02-15 09:00:00Az Osztrák Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia gyalogsági puskáinak és elemi harcászatának fejlődése 1849-1878 között
Techet PéterVarga Csaba2019-02-14 12:00:00Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban – a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig
Solymosi MátéVass GyulaHorváth Kristóf Csaba2019-02-13 14:00:00Új eljárások a nukleáris biztonsági és védettségi kultúra felmérésére és fejlesztésére
Komjáthy LajosKrajnc ZoltánJobbágy Zoltán2019-02-13 08:30:00A szárazföldi- és légierő haderőnemek kijelölt erői együttműködésének főbb kérdései a felkelés ellenes műveletek végrehajtása során
Pasic AlijaBabarczi Péter2019-02-11 14:15:00Instantaneous Failure Recovery and Localization in Transport Networks
Uszkai AndreaHardi Tamás2019-02-11 10:30:00Határ menti térségek egységesülési folyamatai egy közép-európai térség példáján
Hajós-Baku EszterKrähling János2019-02-11 10:00:00HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS A CENTRALITÁS TÖRTÉNETI HAGYOMÁNYA ÉS KORSZERŰSÉGE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR TEMPLOMÉPÍTÉSZETBEN
Chakraborty TanmoyGácser Attila2019-02-08 15:00:00Fungal eicosanoid biosynthesis Influences the virulence of Candida Parapsilosis
Árendás PéterSzabó CsabaCsászár Attila2019-02-08 14:00:00Theory of spectroscopic networks
Glavosits TamásLajkó KárolySzáz Árpád2019-02-08 11:00:00Függvényegyenletek és alkalmazásaik
Kunos LászlóBikov András2019-02-06 15:00:00Az intrathoracalis légutak szerepe az Obstruktív alvási apnoe patomechanizmusában
Lakatos DóraCzirók András2019-02-06 10:00:00Collective features in the control of cell behavior
Jakó TamásSzökő Éva2019-02-05 15:00:00NMDA receptoron ható aminosav neurotranszmitterek királis analízise CE - LIF segítségével különböző biológiai mintákban
Mesics ZoltánKátai-Urbán Lajos2019-02-05 09:00:00A biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követel-ményrendszer továbbfejlesztése a veszélyes anyagokkal kapcsola-tos súlyos balesetek megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele érde
Eszlári NóraJuhász Gabriella2019-02-04 13:00:00Biological mechanisms in the background of ruminative response style
Kovács BernadettHohmann JuditVányolós Attila2019-02-04 11:00:00From cyclic peptides to terphenyl quinones: biologically active metabolites from Hungarian mushrooms
Tummino AndreaVarga Imre2019-02-04 10:30:00Spreading of macromolecules at the air/water interface
Pintér BalázsLőrincz András2019-02-01 16:30:00Word meaning for open domain dialogue systems
Halász Máté GergelySzieberth Máté2019-02-01 15:00:00Development of a fast burn-up method and investigation of transmutation in Generation IV fast reactors
Lakner GáborBélafiné Bakó Katalin2019-02-01 10:00:00Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével
Boros EszterPál Gábor2019-01-31 14:00:00Szerin proteázok specifitásának és az inhibitorváz szerepének feltárása kanonikus inhibitorok irányított fehérjeevolúciójával
Szatmári ImreKathó Ágnes2019-01-31 12:00:00α,β-telítetlen oxovegyületek szelektív hidrogénezése vízoldható Ru- és Rh-foszfán komplexekkel
Tóth Ádám ZoltánMádlné Szőnyi Judit2019-01-31 11:00:00A Balaton-felvidék felszínalatti vizeinek hidraulikai kapcsolata a Bakonnyal és a Balatonnal
Gerencsér TiborKiss Gy. Csaba2019-01-30 13:00:00A két világháború közötti magyar-lengyel kulturális kapcsolatok története
Kovács Edina MáriaChrappán Magdolna2019-01-30 12:00:00A társadalmi nem hatása a pedagógusok szakmai céljaira, karrierútjára és elkötelezettségére
Csépány Gergely LászlóÁbrahám Péter2019-01-30 11:00:00Examining young multiple stellar systems - Optical surveys of T Tauri stars with high spatial resolution
Körtvélyesi TiborRuzsa Ferenc2019-01-30 11:00:00A páli kánon egyes rétegei - szövegtörténeti és doktorinális vizsgálódások
Kósa IstvánHorányi Özséb2019-01-30 10:00:00Az online hírszelekciót meghatározó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a hírek mellett található szimbólumokra, képi-és videoanyagokra
Melkovics TamásErdődy Gábor2019-01-29 16:00:00A főrendi liberális ellenzék (1825-1848)
Kádas IstvánDraskóczy István2019-01-29 14:00:00Északkelet-Magyarország szolgabírói társadalma az Anjou-kortól Mohácsig
Gyetvai BélaGálfi PéterJerzsele Ákos2019-01-29 13:00:00Korszerű antimikrobiális kombinációk fejlesztése kutyák külső hallójárat-gyulladásának gyógykezelésére
Forró-Rózsa EszterSzakál PálPecze Zsuzsanna2019-01-29 10:30:00Precíziós talaj- és növény-vizsgálatokon alapuló réz, cink lombtrágyázási rendszer kifejlesztése őszi búzában (Triticum aestivum L.)
Albert Tóth AttilaRechnitzer János2019-01-29 10:30:00A szállodaipar fejlődésének területi dimenziói
Tóth MátéKende János2019-01-29 10:00:00Az alapvető és speciális kameramozgások narratív filmben használt típusai, funkciói és technikai apparátusa
Tóth IbolyaDezső CsabaBolonyai Gábor2019-01-29 10:00:00Az epigráfiai hagyomány kezdetei Indiában, különös tekintettel a görög-indiai kulturális érintkezésekre a hellenisztikus kor évszázadaiban
Filotás DánielNagy GézaNagy Lívia2019-01-28 14:00:00Microelectrochemical imaging of corrosion reactions
Szamosköziné Kispál GabriellaTakács István2019-01-28 10:00:00A MAGYARORSZÁGI BOR TERMÉKPÁLYA JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Anand MahekGócza Elen2019-01-25 14:00:00INVESTIGATION THE ROLE OF MICRORNAS IN EARLY EMBRYONIC DEVELOPMENT AND STEM CELLS IN RABBIT AND CHICKEN
Minkó-Miskovics MariannMadai Sándor2019-01-25 10:30:00A „fegyveresen” és „felfegyverkezve” minősítő körülmények megjelenése a magyar, a német és az osztrák büntetőjogban
Ittzés IstvánUrbányi BélaBokor Zoltán2019-01-25 10:00:00EGY HALTENYÉSZTÉS SZÁMÁRA ÍGÉRETES HALFAJ, A JUNDIÁ (RHAMDIA QUELEN) SZAPORODÁSBIOLÓGIAI JELLEMZŐI
Jóvér JánosBlaskó Lajos2019-01-25 10:00:00A cirokfélék energetikai hasznosítási lehetőségei
Mészáros ÁgnesDománszky Gabriella2019-01-24 16:00:00Adalékok a 19. századi magyar festészet orientalista vonatkozásaihoz
Vasárus GáborBajmócy Péter2019-01-24 13:00:00A lakossági szuburbanizáció szerepe a hazai vidéki agglomerációk külterületeinek átalakulásában
Konrád KrisztinaNémeth GáborViharos Zsolt János2019-01-24 11:30:00Pellet termékciklus szabályozó- és mérőrendszerének kiterjesztése
Borbélyné Bacsó ViktóriaNándori István2019-01-24 11:30:00Fázisátalakulások vizsgálata Renormálási Csoport módszerrel
Kardos MelindaSallai ÉvaFalus Iván2019-01-24 11:00:00A tanári nézetrendszer, az osztálytermi interakciók és a tanulói motivációs rendszer összefüggései
Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála RitaMartonné Erdős Katalin2019-01-24 11:00:00Látogatómonitoring és látogatómenedzsment-vizsgálatok a Központi-Börzsöny területén
Sidlovicsné Tóth Ildikó DóraSzéles ZsuzsannaGál István László2019-01-24 10:00:00A HAZAI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI ÉS MŰKÖDÉSI KOCKÁZATAIT BEFOLYÁSOLÓ VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK VIZSGÁLATA
Farics ÉvaHaas János2019-01-23 13:00:00A karni vulkanizmus nyomai a Dunántúli-középhegységben és a vulkanitok törmeléke a Budai-hegység eocén bázisképződményében
Magyari FerencIllés Árpád2019-01-23 13:00:00Klinikai tapasztalatok Hodgkin lymphomában, különös tekintettel a késői kezelése szövődményekre, a krónikus fáradtságra és a lelki egészségre
Bacsárdi CsillaLajos Péter2019-01-22 14:00:00Dadogó gyermekek kötődésének vizsgálata
Gludovátz AttilaBacsárdi László2019-01-22 13:15:00Termelési folyamatok felügyelete, irányítása és elemzése Ipar 4.0 megközelítésben
Nick Gábor AndrásLux Gábor2019-01-21 13:00:00Az Ipar 4.0 hazai adaptációjának kihívásai a vállalati és területi összefüggések tükrében
Merza KatalinKuritárné Szabó Ildikó2019-01-21 13:00:00A borderline tünetprofil és a gyermekkori traumatizáció összefüggései
Hencz Csaba ImreHartványi Tamás2019-01-21 11:30:00Az információ értékelés hatása a logisztikai folyamatok eredményességére
Kornyik MiklósMichaletzky György2019-01-21 10:00:00The relation between eigenvalues of random matrices and the zeros of orthogonal polynomials
Tari TamásNáhlik András2019-01-19 14:00:00„Gímszarvas táplálkozásának és élőhelyhasználatának jellemzői és szerepük a rágáskár kialakulásában a Soproni- hegyvidéken”
Morais EduardoVigh L. GergelyKrähling János2019-01-18 14:30:00Estimation of the intensities of historical seismic events in moderately seismic regions, based on the damage analysis of Hungarian historical buildings
Semjén DávidTornóczki Tamás2019-01-18 14:00:00„A benignus felnőttkori teratoma gyakorisága, valamint összehasonlító molekuláris (FISH) és immunhisztokémiai vizsgálata a gyermekkori és felnőttkori malignus esetekkel”
Czeizel BalázsKopek Gábor2019-01-18 14:00:00Fotoszféra. Az analóg fotogramtól a digitális fotogramig
Pintér ErikaLógó János2019-01-18 11:00:00Topology optimization: Deterministic and probabilistic problems
Hosakun WorakanCsóka Levente2019-01-17 14:30:00Bacterial cellulose-Silk fibroin-Polyvinyl alcohol-Silver nanocubes for flexible and transparent organic light-emitting diode display
Komlódi TímeaTretter László2019-01-17 13:00:00Az agyi mitokondriumok bioenergetikája és a reaktív oxigénszármazék - termelő képességének vizsgálata
Müller-Dauppert Bernd StefanMau Markus2019-01-17 13:00:00Prozessuale und methodische Erfolgsfaktoren der Dienstleisterauswahl beim Logistik-Outsourcing.
Thieu Ngoc Lan PhuongKovácsné Gaál KatalinSzalay István2019-01-17 11:30:00Studies of rare Hungarian and Vietnamese poultry breeds with special regard to partridge coloured hungarian chicken and its crossbreds in continental and tropical climates
Horpácsi DánielHorváth Zoltán2019-01-17 10:30:00Verification and Application of Program Transformations
Németh Csilla EmeseBánhegyi GáborMargittai Éva2019-01-16 14:00:00A kanyargós artéria szindróma és a GLUT10
Szalai MátéCsicsmann László2019-01-16 14:00:00Small States in the Middle East. The Foundations and Application of the Complex Model of Size
Tóth MelindaHorváth Zoltán2019-01-16 13:30:00Adat és kiértékelési függőségi elemzés funkcionális nyelvekre- Erlang programok statikus elemzése
Gölöncsér FlóraSperlágh Beáta2019-01-16 12:00:00A P2X7 receptor részvétele a központi idegrendszer fiziológiás és kóros működésében: a migrén patofiziológiájában és a hippokampusz szerotonerg transzmissziójának szabályozásában
Bozó IstvánHorváth Zoltán2019-01-16 10:30:00Erlang programok statikus elemzése és szeletelése
Miskolczi BarnaGál István László2019-01-15 11:00:00Az európai büntetőjog alternatív értelmezése – büntetőjogi védelem az EU érdekeit sértő csalás ellen
Olm CarstenTurányi Tamás2019-01-14 11:00:00Development of optimized kinetic mechanisms for methanol and ethanol combustion
Dégi ZsuzsannaFenyvesi Anna2019-01-14 10:00:00EFL classroom interaciton from a multilingual perspective within the Traansylvanian school context
Marczell KingaKőszegi Botond2019-01-14 10:00:00Three Essays on the Relationship Between Health and Labor Market Outcomes
Pálfi EmeseNégyessy László2019-01-11 14:00:00A tapintás korai feldolgozásában szerepet játszó neuronális hálózatok és gátló sejtek a főemlősök primer szomatoszenzoros kérgében
Katona BrigittaAndreides Gábor2019-01-11 14:00:00A "mafiositá" szerepe a szicíliai maffiabűnözés történetében
Péter SzabinaAngyalosi Gergely2019-01-11 13:00:00A sokaság képei – Művészet és filozófia komplementaritása
Borzák RékaSzékely CsabaNagy Szabolcs2019-01-11 11:00:00Halainkat károsító egyes nyálkaspórás paraziták és vírusok vizsgálata
Varga-László EmeseVida Gyula2019-01-11 10:00:00RÉGI MAGYAR BÚZAFAJTÁK KALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGÁT MEGHATÁROZÓ GENETIKAI FAKTOROK VIZSGÁLATA
Trippó SándorPabis Eszter2019-01-11 09:00:00Spielarten der Zeitzeugenschaft im Comic: Inszenierung der DDR-Vergangenheit in der zeitgenössischen deutschen graphischen Literatur
Boross PéterPályi András2019-01-10 14:00:00Völgy szabadsági fok klasszikus és kvantumbitekben
Molnár FerencErdődy Gábor2019-01-10 13:00:00A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története n1848-1849-ben
Czinege MonikaKis-Tóth Lajos2019-01-10 12:30:00Kooperatív tanulás alkalmazásának vizsgálata a számítástudomány oktatásában
Lestyán ErzsébetDávid Imre2019-01-10 11:00:00Tanulási jellemzők fejlődése 10 – 14 éves korban differenciált foglalkoztatási programban résztvevő tanulóknál
Halasi-Kovács BélaLakatos Gyula2019-01-10 11:00:00A magyarországi vízfolyások halközösségeinek struktúrája és ökológiai szempontú elemzésük
Mosdósi BernadettBölcskei KataHelyes Zsuzsanna2019-01-10 10:00:00„Gyermekkori funkcionális vaszkuláris betegségek megjelenési formái és vizsgálati lehetőségei”
Bogáth ÁgnesSzóka Károly2019-01-10 10:00:00A hazai családi kis- és középvállalkozások controlling tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az utódlás folyamatára
Nagy Ádám MiklósTretter LászlóÁdám Veronika2019-01-09 14:00:00A központi idegrendszeri sejtek metabolikus profilja
Bocskai TimeaBogár LajosLujber László2019-01-09 12:30:00„Általános anesztézia betegbiztonságának és költséghatékonyágának vizsgálata”
Gábor ErikaAndó IstvánKurucz Judit Éva2019-01-08 15:00:00A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása
Nguyen Thi Thu HaBélyácz Iván2019-01-08 10:00:00The impact of population ageing, economic growth on private savings in Vietnam
Petrányi ViktóriaSchulze Éva2019-01-08 09:00:00A filmproduceri MA képzés lehetőségei Mudruczó Kornél Jupiter holdja című filmjének tapasztalatai nyomán


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )