Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Veres EditBélyácz Iván2017-12-20 14:00:00A CSR-gyakorlat vizsgálata a romániai nagy-kis és középvállalkozói szférában
Harazin PiroskaKósi Kálmán2017-11-03 10:30:00A fenntarthatóság dimenzióiban végzett teljesítményértékelés korszerű eszközei
Mészáros JánosPaczolay Péter2017-10-27 11:00:00Adatvédelem a XXI. században és az internet világában
Makovec AlajosMolnár József2017-10-25 11:00:00Új típusú száloptikai érékelők fejlesztése és alkalmazása a nagyenergiás fizikában
Mihály SándorKovács József2017-10-20 11:00:00Donációs aktivitás és donációs attitűd egymásra gyakorolt hatásai magyarországi intenzív osztályokon
Szőr ZoltánTrócsányi Zoltán2017-10-20 11:00:00Higher-order radiative corrections for jet production in QCD perturbation theory
Balogh ZoltánHalbritter András2017-10-19 14:15:00Atomi kontaktusok kölcsönhatása szén-monoxid molekulákkal
Majoros KrisztiánCsatár Péter2017-10-17 15:00:00DIE ZELLE im Trichter. Eine korpusbasierte Methode der Metaphernsuche am Beispiel der Zellenmetaphern in der Biologie und in der Gesellschaftslehre
Mátyás CsabaRadovits Tamás2017-10-17 10:00:00Pathophysiology and pharmacology of nitric oxide - cyclic guanosine monophophate signaling in diabetic cardiomyopathy
Soós Sándor ÁrpádHarsányi László2017-10-16 15:00:00A komplementer terápiás gyógymódok ismerete és elfogadottsága a perioperatív ellátásban dolgozók és általános sebészeti betegek között
Miczán PéterMenyhárd Attila2017-10-16 10:00:00A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok
Szenczi-Cseh JúliaAmbrus Árpád2017-10-16 10:00:00A FOGYASZTÓK NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK EXPOZÍCIÓJA BIZONYTALANSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Somogyi BálintGali Ádám2017-10-13 12:00:00First principles study of silicon carbide nanocrystals
Jósvai Júlia KatalinTóth MiklósVétek Gábor2017-10-13 10:00:00Kémiai kommunikációs csatornák kutatása kártevő lepkék (Lepidoptera) és redősszárnyú darazsak (Hymenoptera) csapdázására alkalmas csalétkek fejlesztése céljából
Godzsák MelindaKaptay György2017-10-11 14:00:00Acéllemezek színező tűzihorganyzása cink-mangán fémolvadékkal
Puskás BélaMagyar Sándor2017-10-11 09:00:00A kritikus információs infrastruktúrák biztonságos üzemeltetésének vizsgálata hálózatelméleti megközelítésből, az embertechnika-környezet relációjában
Dobi ZoltánSoós Tibor2017-10-10 14:00:00Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata
Zotter ZsuzsannaFarkas Henriette2017-10-10 14:00:00A herediter angioödémás roham kiváltó tényezőinek vizsgálata
Szilveszter BálintMaurovich-Horvát Pál2017-10-10 10:00:00Új iteratív kép rekonstrukciós technikák szerepe a koronária CT képalkotásban
Oláhné Groma VeronikaTörök Szabina2017-10-10 09:00:00Légszennyező komponensek idő- és térbeli struktúrájának komplex vizsgálata repülőtéri környezetben
Kenesei KataMadarász Emília2017-10-09 15:00:00issue - and cell - type specific compartmentalization of surface - modified fluorescent nanoparticles: Enhanced detection with spectral imaging fluorescence microscopy
Kosztin AnnamáriaMerkely BélaFöldes Gábor2017-10-09 13:30:00NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF CHRONIC SYSTOLIC HEART FAILURE OPTIMIZATION OF CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE: RESPONSE OF PATIENTS AND NEW INDICATION
Lihi NorbertVárnagy Katalin2017-10-09 13:00:00A tiolátcsoport hatása oldalláncban egyéb donorcsoportot tartalmazó peptidek komplexképző sajátságaira
Varga NóraSarkadi Balázs2017-10-09 11:00:00Humán embrionális őssejtek vizsgálata: mezenchimális differenciáció és ABC transzporterek
Szanyi GyöngyiHerendiné Kónya Eszter2017-10-09 11:00:00A függvényfogalom kialakításának vizsgálata
Szenczi Eszter ZsófiaKenyeres János2017-10-06 16:00:00Thematic Shifts in Twentieth- and Twenty-First-Century Metis Life-Writings
Lennert JózsefCsatári Bálint2017-10-06 13:00:00A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa
Mohácsik Petra TímeaGereben Balázs2017-10-05 15:00:00Thyroid hormone action in the central nervous system and peripheral tissues
Rácz SzilárdHajdú Zoltán2017-10-05 14:00:00A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai
Zséli GyörgyiFekete Csaba2017-10-04 14:30:00Examination of the neuronal network regulating satiety using refeeding as a satiety model
TÓTH ZSOLTHornung Erzsébet2017-10-04 14:00:00BIOTIKUS, ABIOTIKUS TÉNYEZŐK ÉS KÜLÖNBÖZŐ TALAJOK LEBONTÓHATÉKONYSÁGÁNAK KAPCSOLATA
Mészáros Mészáros Ádám ZoltánBelovics Ervin2017-10-04 14:00:00Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban
Sztancsik VeronikaPék Győző2017-10-04 12:00:00A szkizofrénia betegség reprezentációja és a megbélyegzés
Domonkos AndorVarga Viktor2017-10-03 13:30:00Glutamáterg komponens a raphe - hippocampalis kapcsolatban
Kun SzilárdWittmann IstvánMolnár Gergő Attila2017-10-03 13:00:00„Tirozin izomerek szerepe eritropoetin- és inzulin-rezisztenciában”
Kollár Anna2017-10-03 11:00:00Investigation of regulatory factors underlying thyroid hormone mediated effects
Török Szilvia2017-10-02 15:30:00Tumor distribution and efficacy of antiangiogenic receptor tyrosine kinase inhibitors
Király Péter AttilaBödör Csaba2017-10-02 15:30:00Familiáris myeloid kórképek genetikai analízise
Görög AnnaKárpáti Sarolta2017-10-02 15:00:00Új megfigyelések a dermatitis herpetiformis patomechanizmusában
Somogyi OrsolyaZelkó Romána2017-10-02 14:00:00Nem konvencionális gyógyszerformák alkalmazásával kapcsolatos gyógyszerészi tanácsadás
Palicz ZoltánSzentesi Péter2017-10-02 13:00:00A Penicillium chrysogenum által termelt antifungális fehérje (PAF) vizsgálata állatmodellben
Kasza MártaNagy Valéria2017-09-29 13:00:00Az E-selectin és más pathogenetikai tényezők szerepe a szemfenéki vascularis történésekben
Fröhlich JohannaSchanda BalázsJakab András2017-09-29 13:00:00Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása
Jakó ZoltánJeney Gábor2017-09-29 11:15:00Modelling Two-tier LTE-Advanced Small Cell Networks with Stochastic Geometry
Baranyai ZsuzsaBősze Szilvia2017-09-28 14:00:00Antimikobakteriális hatóanyagok és konjugátumok szintézise és biológiai aktivitásának vizsgálata
Cseh ValentinSzabó Miklós2017-09-28 09:00:00„Légiriadó vigyázz!”Angolszász légitámadások a magyar olajipar ellen 1944/45-ben
Tóth Piroska AnnaVerebélyi KincsőSmid Mária Bernadett2017-09-27 14:00:00Kortárs városi gyermekfolklór. "Elmélet" és "gyakorlat" a budai gyermekek játék- és szöveghasználatában
Párducz LászlóVirók Dezső2017-09-27 14:00:00Influence of bacterial infections on reproductive health
Gaál ZsuzsannaCsernoch László2017-09-27 13:00:00Warburg effektusban szerepet játszó mikro-RNS-ek, valamint a HDAC4 és SIRT6 hiszton deacetiláz enzimek szerepe felnőttkori hematológiai malignus betegségek patogenezisében
Pachné Heltai Borbála ÉvaBartha Csilla2017-09-27 10:00:00Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában
Nagyné Hegedűs AnitaGyőri János2017-09-26 16:00:00Az énhatékonyság vizsgálata tipikus fejlődésű és intellektuális képességzavart mutató tanulók körében
Koczka SzilárdForrai Gábor2017-09-26 15:30:00Törvények a tudományos gyakorlatban. Egy ontológiai minimalista humeiánus megközelítés
Nagy Lilla NikolettaBay Péter2017-09-26 13:00:00Novel metabolic effects of glycogen phosphorylase inhibitors
Rácz IldikóKőszegi Zsolt2017-09-26 13:00:00A koronária betegség akut perkután és elektív műtéti revaszkularizációjának eredményeit befolyásoló tényezők
Csala IrénLazáry Judit2017-09-26 10:30:00Az anyai bánásmód, valamint a CHRNA4 és a CHRNB2 gének polimorfizmusainak vizsgálata a dohányzással és a dohányzáshoz kapcsolódó pszichés tünetekkel összefüggésben
Mousavi Seyed MajidFazekas Gábor2017-09-25 13:00:00Dynamic resource allocation using a new hybrid metaheuristic algorithm in cloud computing
Mihályi CsabaCsanády László2017-09-25 13:00:00A nukleotidkötő domének kölcsönhatásainak szerepe a CFTR ioncsatorna kapuzásában
Szabó JuditKeresztes Nóra2017-09-25 10:00:00Hagyomány és megújulás Veress Sándor vonósnégyeseiben
Nagy Szilvia AnettBogner Péter2017-09-25 10:00:00„Application of quantitative MRI methods in central nervous system diseases”
Hauber GyörgyEstók SándorCzifra Árpád2017-09-25 09:00:00Az energiahatékonyság és a megújuló energiák alkalmazásának lehetőségei, logisztikájának kialakítása kistérségi szinten
Gali MátéRomsics Ignác2017-09-22 14:00:00Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853-1936)
Simonka ZsoltLázár György ifj2017-09-22 14:00:00Minimally invasive surgical procedures in the treatment of Barrett's esophagus
Bereczki Helga FruzsinaLázár István2017-09-22 13:00:00Funkcionalizált szilika aerogélek előállítása és lehetséges alkalmazási területeik felderítése
Mezei Zoltán AndrásMuszbek László2017-09-22 13:00:00Regulation of plasma factor XIII levels in healthy individuals; factor XIII and the risk of coronary artery disease
Mihran MartyrosianCsanádi Zoltán2017-09-22 13:00:00Evaluation of learning curve and safety aspects of phased radiofrequency ablation procedures for pulmonary vein isolation in atrial fibrillation
Várady FerencAmbrus András2017-09-22 10:00:00Probleme und Entwicklungmöglichkeiten im Mathematikunterrich der Mittelschule beim Thema „esponentielle und logarithmische Funktionen"
Folmeg MártaBorbás Gabriella Dóra2017-09-22 10:00:00Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai?
Magasházi AnikóMagas István2017-09-22 10:00:00„Transznacionális vállalatok és hálózataik Szingapúri tanulságok úton az innováció-vezérelt gazdaság felé”
Bodoróczki JánosHorváth Attila2017-09-22 09:00:00A különleges erők logisztikai támogatása és annak fejlesztési lehetőségei
Gerdesics ViktóriaOrosdy Béla2017-09-21 14:30:00Horvátország (ország)imázsa az EU-csatlakozás időszakában: Balkán vagy Európa?
Eller ZoltánHancsók Jenő2017-09-21 14:00:00Korszerű sugárhajtómű üzemanyagok előállításának vizsgálata
Tenk JuditBalaskó Márta2017-09-21 12:00:00„Central metabolic effects of the corticotropin system in the course of aging”
Bóna LászlóPap József2017-09-21 10:00:00A nemzetiségi viszonyok változásai a magyar-szlovák kontaktzóna kiválasztott városaiban a dualizmus idején. (Gazdasági, politikai, demográfiai, társadalomtörténeti elemzés)
Cúth CsabaKiss Jenő2017-09-20 14:00:00A nyelvhasználat szabályozása a csehszlovák és szlovák jogrendszerekben 1918 és 2011 között
Dienes Lóránt2017-09-20 14:00:00Evaluation of changes in corneal morphology and sensory functions in patients with keratoconus
Vahid FarrokhiPokorádi László2017-09-20 11:00:00Comparison of the methods and a model for the evaluation of the readiness in implementing business intelligence projects: a hybrid approach
Urbánné Mező Júlia VeronikaUdvari Beáta2017-09-20 11:00:00Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban
Knakker BalázsVidnyánszky Zoltán2017-09-19 14:30:00The Diverse Role of Alpha Oscillations in Visual Object Processing
OLÁH IZABELLATóth Tamás2017-09-19 14:00:001000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON
Sulykos IstvánCzigler István2017-09-19 11:00:00Visual mismatch negativity to elementary stimulus features
Jócsák GergelyFrenyó V. LászlóZsarnovszky Attila2017-09-19 10:00:00The effects of bisphenol-A, zearalenone, arsenic and 4-methylbenzylidene camphor alone and in combination on the estrogen- and thyroid hormone receptor expression in developing rat cerebellum
Sulyok MihályVályi-Nagy István2017-09-18 14:30:00NON - INVASIVE ASSESSMENT OF HEPATIC STEATOSIS AND FIBROSIS IN INDIVIDUALS LIVING WITH HIV
Czaller IbolyaFarkas Henriette2017-09-18 10:00:00Hormonális változások hatása a c1-inhibitor defidiencia következtében kialakuló herediter angioödémás betegek klinikai tüneteire
Max GyörgyLantos Béla2017-09-15 12:15:00Advanced Nonlinear Control of Vehicles and their Formations
Juhászné Resetár AnnaMáthé Csaba2017-09-15 10:00:00Védett Amaryllidaceae fajok szövettenyésztése és antioxidáns aktivitásuk vizsgálata
Halász István ZoltánBárány Tamás2017-09-15 09:30:00Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése
Petró TiborFöldi László2017-09-15 09:00:00A magyarországi árvízvédelmi fejlesztések, a kapcsolódó lakos-ságvédelmi feladatrendszer újszerű megközelítése
Nguyen Duc VuongNguyen Duc Quang2017-09-14 14:30:00IMMOBILIZATION AND CHARACTERIZATION OF ENZYME FOR PRODUCTION OF LACTULOSE-BASED OLIGOSACCHARIDES
Turcsán TamásMészáros László2017-09-14 14:15:00Nanostrukturált polimer mátrixú kompozitok fejlesztése
Székely AnnaNovák Zoltán2017-09-14 14:00:00Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása hipervalens jódvegyületekkel
Raposa László BenceKiss IstvánFigler Mária2017-09-14 14:00:00Mesterséges élelmiszerszínezékek molekuláris epidemiológiai és epigenetikai vizsgálata
KÁSA ESZTERHorváth ÁkosUrbányi Béla2017-09-14 13:00:00HALSPERMA ÉS -SPERMATOGÓNIUMOK VITRIFIKÁCIÓJA
Garda TamásMáthé Csaba2017-09-14 13:00:00Az osztódó növényi sejtek szubcelluláris folyamatainak vizsgálata cianotoxinokkal
Filus ErikaPaládi-Kovács Attila2017-09-14 11:00:00A kiskőrösi viselet. Az öltözködés változásának vizsgálata (19-20. század)
Karimi RaminHajdu András2017-09-14 11:00:00Computational Methods and Applications for Real-Time Identification of Species and Pathogens frim Raw Read Sequencing Data
Székely GáborMolnár Antal2017-09-13 14:00:00Reformátusok Kecskeméten a 16-18. században
Répási Béla KrisztiánTálas Péter2017-09-13 14:00:00Az Európai Unió terrorfenyegetettsége a 21. század elején a TE-SAT jelentések alapján
Halmai TamásTényi Tamás2017-09-13 13:00:00„Szkizofrén pszichózisok és erőszakos viselkedés etiológiai és terápiás kérdések preventív nézőpontból”
Sziládiné Fusz KatalinOláh András2017-09-13 12:00:00Váltott műszakos ápolói munkarendek típusai Magyarországon és az egészségi állapotra kifejtett hatásaik
Danku ZsuzsaKun Ferenc2017-09-13 11:00:00Rendezetlen anyagok törése

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )