Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Orosz EnikőVarjas Tímea2019-11-27 16:00:00„Új stratégia kidolgozásának szükségessége a vastag- és végbélrákos betegek követésére; a mikro RNS-ek (miRNS) mint a korai felismerés lehetséges új biomarkerei”
Budán Ferenc CsabaGyöngyi Zoltán2019-09-23 12:00:00„Radiomics Evaluation of Multimodal in Vivo Imaging Results”
Bogdándi VirágNagy Péter2019-10-03 11:00:00„Cisztein származékok poliszulfidációjának biológiailag releváns mechanizmusai”
Vojkovics DóraBalogh Péter2019-10-11 10:00:00„Az NKX2-3 transzkripciós faktor szerepe a bél-asszociált nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában”
Tőkés-Füzesi MargitKovács L. GáborMolnár Tihamér2019-09-19 14:00:00„A mikropartikulumok laboratóriumi diagnosztikája”
Tóth AttilaLénárd LászlóSzabó Imre2019-10-11 11:00:00„A mediális prefrontális kéreg szerepe az auditoros szenzoros-motoros kapuzó mechanizmusban”
Péterfi LehelKovács Gyula2019-10-14 16:00:00„A gyulladásos jelátvitel szerepe a konvencionális vese rák progressziójában”
Molnár ZsuzsannaRónai Zsolt2019-10-30 12:30:00WFS1 gén polimorfizmusok funkcionális és asszociáció elemzése
Nowak RosemarieFilzmaier Peter2019-10-17 09:30:00Vorsitzenden-Reputation in politischen Mitgliederparteien
Rumy BalázsKovács Ilona2019-09-24 12:00:00Veress Sándor klarinétversenye
Havasiné Kovács HelgaReszegi Katalin2019-11-15 11:00:00Várnevek a középkori Magyarországon
Király AndrásKincses Zsigmond Tamás2019-10-02 15:00:00Variability in the macro- and microstructure of the human brain and its importance to the investigation of neurological disorders
Markos ValériaFényes Hajnalka2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata
Timár AndrásKékesi Kun ÁrpádJákfalvi Magdolna2019-10-29 14:00:00Újraolvasás – Újrarendezés – Kánon. Nemzeti drámáink az 1980–90-es évek magyar színpadán
Vörös PéterKiss Attila2019-11-05 10:30:00Újgenerációs adat- és hálózatbiztonsági módszerek
Nagy Szabolcs BalázsFeld István2019-10-11 14:00:00Udvarházak és nemesi rezidenciák a 15. századi Magyar Királyságban. Várpalota, Újlak és Kisnána vára az építészeti reprezentáció fényében
Szunyog GyörgyiVárnagy Katalin2019-11-04 12:30:00Toxikus fémionok szelektív megkötésére alkalmas peptidek tervezése, szintézise és fémkomplexeik vizsgálata
Cserpán Dorottya RitaSomogyvári Zoltán2019-10-22 14:00:00THEORETICAL METHODS FOR EXPLORING THE NEUROPHYSIOLOGICAL BEHAVIOR OF SINGLE NEURONS BASED ON EXPERIMENTAL DATA
Csányi AdriennDucza Eszter2019-09-25 13:00:00The role of the aquaporin 5 in the function of late pregnant rat uterus: pharmacological studies
Kis DávidBarzó Pál2019-09-04 15:30:00The role of probabilistic tractocraphy in the surgical treatment of deep seated brain tumors
Tóth EszterKincses Zsigmond Tamás2019-10-01 15:00:00The Relationship of the Varoius MRI parameters and their contribution with Clinical and Cognitive Disability in Multiple Sclerosis
Hertelendy PéterBari FerencFarkas Eszter2019-10-29 15:00:00The impact of age on the elicitation of spreading depolarization and the implication of prostanoids in the associated cerebral blood flow response
Béresová MonikaBalkay LászlóBerényi Ervin2019-10-22 14:00:00Textúra analízis alkalmazhatósága orvosi képeken
Kárpáti JuditKirály IldikóKónya Anikó2019-10-21 14:00:00Tér-idői folyamatok az emlékezetben
Gombos RékaJoó Ferenc2019-10-21 12:00:00Telítetlen aldehidek és lipidek hidrogénezése vízoldható átmenetifém komplex katalizátorokkal
Kuczmann ImreTasnádi Péter2019-09-24 09:30:00Tanulói tévképzetek a fizikában
Szabó DávidNagy Iván2019-10-29 14:00:00Szociális lakásügy: Kortárs magyar szociális alapú lakásépítés
Bali GáborHidvégi Bernadett2019-09-23 15:30:00Szkleroderma betegségcsoport klinikai és epidemiológiai vizsgálata, pathogenesis
Rácz Adél SaroltaSulyok Attila2019-09-26 10:00:00Szilícium-karbidban gazdag nano-védőrétegek tervezése és vizsgálata
Gabnai ZoltánBai Attila2019-09-19 11:30:00Szennyvíztelepi technológiák gazdasági értékelése, valamint szerepe az energia-, tápanyag- és széndioxid-gazdálkodásban
Pethő BálintNovák Zoltán2019-09-04 10:00:00Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban
Pálinkás NoémiKollár LászlóKégl Tamás2019-08-23 13:00:00Szén-monoxid és szén-monoxid analógok beékelődési reakciói: elméleti és szintetikus tanulmány
Bánfalvi Győző SándorCzibere Ibolya2019-10-21 11:00:00Szegénység a Berettyóújfalui kistérségben a pénzügyi és gazdasági válság időszakában
Keisham KabichandraHamari Zsuzsanna2019-10-14 11:00:00Studies on the sexual development of Aspergillus nidulans
Schmeller GabriellaGeresdi István2019-10-08 14:00:00Stratocumulus felhőben lejátszódó szulfátképződés modellezése csatolt bin kémiai és mikrofizikai sémával
Nagymáté GergelyKiss Rita2019-09-30 15:15:00Stabilometric parameter analyses and optical based motion analysis (Stabilometriai paraméter vizsgálatok és optikai alapú mozgásvizsgálatok)
Mukli PéterEke András2019-09-25 14:30:00Spontán agyi hemodinamikai fluktuációk komplexitásának multifraktális elemzése
Szolnoki LénárdSimon Ferenc2019-10-17 09:00:00Spin-orbit coupling induced spin dynamics in metals and semiconductors
Kallus ZsófiaVattay Gábor2019-10-10 12:00:00Spatially embedded real-world networks: Structure and dynamics from global to urban scales
Lénárt ZoltánKullmann Lajos2019-10-01 15:00:00Spasztikus cerebrális paretikus tanulók felső végtagi mozgásainak fejlődése egy tanév alatt: Vizsgálati lehetőségek pedagógiai színtéren és egyes mérhető változások
Bódi AttilaSzatmáry Károly2019-09-13 13:00:00RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában
Lukács J. ÁgnesPethesné Dávid Beáta2019-09-06 13:00:00Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben
Holczbauer ÁgnesKiss András2019-10-03 15:00:00Role of cancer stem cells and claudins in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma and metastatic liver cancer
Tarafás ImreCzoch Gábor2019-10-18 10:00:00Rivalizáló történeti narratívák az Osztrák-Magyar Monarchiában. Történelemszemlélet és politika (1867-1914)
Fröhlich RóbertKató Zoltán2019-10-15 13:00:00Region-Based Pose and Homography Estimation for Central Cameras
Vámos RitaVarsányi BalázsSomfai Gábor Márk2019-10-01 14:30:00Progresszív fotoreceptor disztrófiák klinikai és genetikai vizsgálata
Szántó-Várnagy ÁdámFarkas Illés József2019-10-24 11:30:00Predicting centers of evolving knowledge networks
Polyák PéterPukánszky Béla2019-10-18 10:00:00Poly(3-hydroxybutyrate): characterization and application as drug carrier matrix
Molnár BélaRonkay Ferenc2019-09-24 14:00:00Polietilén-tereftalát szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változása az újrahasznosítás során
Cseh GáborKocsis Lajos Gábor2019-09-04 14:00:00Pelletek által keltett háromdimenziós tranziens struktúrák vizsgálata forró plazmákban
Molnár ÉvaCzibere Ibolya2019-10-16 11:00:00Párválasztás és családalapítás elszegényedett, elszigetelődött társadalmi térben
Jakab ÉvaBhattoa Harjit Pal2019-10-22 14:00:00Osteoprotegerint befolyásoló tényezők vizsgálata és a D-vitamin mérések standardizációja a HunMen tanulmányban
Kettinger Ádám OttóLégrády Dávid2019-10-11 14:30:00Optimized measurement and reconstruction methods for phase-constrained parallel MRI
Tihanyi NorbertKovács Attila2019-11-13 11:30:00Numerical computing of extremely large values of the Riemann-Siegel Z-function
Farkasdi SándorVarga Gábor2019-09-25 14:00:00Novel methods for evaluation of osseointegration, bone regeneration and oral flap managment
Molnár EszterVág János2019-10-31 12:00:00Non-invasive measurements of oral mucosa blood flow in patients with various clinical conditions
Jevcsák SzintiaSipos Péter2019-10-11 13:00:00Nitrogén-ellátás hatása a termesztett köles és szemescirok minőségi paramétereire és élelmiszeripari hasznosíthatóságára
Máté AdriennBarzó Pál2019-09-25 15:00:00New MRI-based methods for the identification of cortical and subcortical eloquent brain areas Implementations in pediatric patients
Kiss Norbert FerencWikonkál Norbert2019-10-22 09:30:00Nemlineáris mikroszkópiai technikák alkalmazása bőrtumorok és örökletes bőrgyógyászati kórképek vizsgálatára
Szabó MáriaFábián István2019-10-31 11:00:00N-klóraminosavak képződés- és bomláskinetikája
Mohay ZsuzsannaKorompay Klára2019-09-27 11:00:00Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Kertész GáborVámossy ZoltánSzénási Sándor2019-10-17 11:00:00Multi-Directional Image Projections with Fixed Resolution for Object Recognition and Matching
Szabó FranciskaKőnig Frigyes2019-09-04 15:00:00Mintalapoktól az élő modellekig –Az alakrajz oktatásának változásai a magyarországi középfokú szakmaoktatás kezdetétől napjainkig, különös tekintettel a mai módszertani lehetőségekre
Nagy GyulaRajta István2019-10-24 11:00:00Mikrofókuszált protonnyaláb terelése szigetelő kapillárissal
Gyebrószki GergelyCsernák Gábor2019-10-01 13:15:00Mikro-káosz digitálisan szabályozott mechanikai rendszerekben
Héja Gábor HerkulesFodor László2019-10-30 10:00:00Mesozoic deformations of the southwestern Transdanubian Range: the role of Triassic-Jurassic inherited normal faults in the development of Cretaceous folding and thrusting
Alkér KatalinKlobusovszki Péter2019-12-04 11:00:00Megtalálni újra meg újra: A suttogók építészetéről
Szabó-Turákné Póka Ágnes BernadettOborni Teréz2019-11-08 10:00:00Magyarország gazdasági kormányzata 1526-1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból
Kövendi Jakó AnnaTörök Katalin2019-09-19 14:00:00Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során
Szablics BálintTörök Gábor2019-10-21 14:00:00Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat
Juhász ÉvaKiszl Péter2019-09-10 14:00:00Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása
Horváth PéterTátrai Szilárd2019-10-03 13:00:00Konstruálás történelmi tárgyú narratívákban. A szereplők megjelenítésének mintázatai
Csillik Anita ErzsébetArányi Zsuzsanna2019-11-15 14:00:00Kompresszív neuropátiák nagyfelbontású ultrahang vizsgálata
Hegedűs GergelyCzigány Tibor2019-09-17 14:00:00Kompozit szerkezetek állapotelemzése optikai módszerekkel
Lukács DiánaHajós PéterHorváth Krisztián2019-10-28 14:15:00Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában
Garamvölgyi ZoltánMolvarec Attila2019-11-14 12:00:00Klinikai és patofiziológiai vizsgálatok gaestatiós diabetesben
Decmann ÁbelIgaz Péter2019-11-04 14:00:00Keringő mikroRNS-ek vizsgálata jó- és rosszindulatú mellékvese daganatokban
Szabó TamásSzilágyi László2019-11-06 12:00:00Kén- és szeléntartalmú glikomimetikumok szintézise
Ambrusz JózsefBleszity János2019-10-02 10:00:00Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a helyreállítás, újjáépítés vezetés-irányítási, műszaki feladatainak lehetséges megoldásai
Bata ZsófiaPoppe László2019-09-24 14:30:00Investigation of structure-function relationship in hydroxynitrile lyases and MIO-containing class I lyase like enzymes
Sipos Barbara OlgaRegdon GézaSovány Tamás2019-09-20 12:00:00Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites
Éltes TímeaNusser Zoltán2019-10-08 14:00:00Investigation of glutamatergic synaptic transmission in hippocampal pyramidal cells
Palkovits-Rauter SilkeSzékely Csaba2019-09-05 10:00:00INFLUENCES ON FUTURE DEVELOPMENTS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
Nagy FlóraBalogh Diána2019-10-09 10:00:00Immobilization engineering: development and systematic optimization of enzyme immobilization methods
Tróbert Anett MáriaSzéman Zsuzsa2019-09-26 10:00:00Idős hozzátartozót gondozók megterheltsége
Nagy BalázsStocker György2019-09-13 10:30:00Hygrothermal behavior of modern masonry building constructions
Deák MártonMari László2019-09-12 13:00:00Hiperspektrális űrfelvételek szubpixeles kiértékelése vegetációs vizsgálatok során
Klapcsik KálmánHegedűs Ferenc2019-11-15 14:15:00Harmonikusan gerjesztett gázbuborék dinamikai vizsgálata nagy viszkozitású folyadékban
Jasper KataBács Tamás2019-10-10 14:00:00Ha, Lord of the West: Investigations on the Nature and Cult of an Ancient Egyptian Deity
Tamás T. LászlóSzirmai Ágnes2019-10-02 13:30:00Gyorsulás és teljesítmény. Vestibularis kihívások a mindennapokban
Abed MohammedNemes Rita2019-09-13 14:30:00Green self-compacting high-performance concrete
Pagliaroli LucaBarta Csaba2019-09-27 11:00:00Genetic, Epigenetic and Transcriptome Studies of Tourette Syndrome and Tic Disorders
Forgó BiankaTárnoki Ádám2019-09-24 16:30:00Genetic and Environmental Effects on the Morphology and Hemodynamics of the Circle of Willis
Hodován RenátaGyimóthy Tibor2019-11-04 14:00:00Fuzz Testing and Test Case Reduction
Török DánielKovács József Gábor2019-09-26 12:00:00Fröccsöntő csigacsúcsok hatása a színkeveredésre és a technológiai paraméterekre
Nagy ZoltánEke András2019-10-10 15:00:00Fraktális dinamika analízise egzakt és valós jeleken
Biro CsabaKozsik TamásKusper Gábor2019-09-13 11:30:00Formal Methods for Modelling Wireless Sensor Networks
Csábrági AnitaMolnár SándorKovács József2019-11-08 09:00:00FOLYÓVIZEK OLDOTTOXIGÉN-KONCENTRÁCIÓJÁNAK BECSLÉSE NEURÁLIS HÁLÓZATOKKAL
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben
Zilinyi RitaTósaki Árpád2019-10-10 13:00:00Farmakológiai beavatkozások és kardiotoxicitás vizsgálata a szívizomban: az autofágia jelentősége

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )