Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Babinszkiné Farkas EditTóth Imre2019-10-24 10:00:00Al(III)-, Ga(III)- és Tl(III)-aminopolikarboxilátok hidroxo- és halogeno-vegyesligandumú komplexeinek egyensúlyi és kinetikai vizsgálata
Király AndrásKincses Zsigmond Tamás2019-10-02 15:00:00Variability in the macro- and microstructure of the human brain and its importance to the investigation of neurological disorders
Horákné Mag ZsuzsaStandovár Tibor2019-09-23 14:00:00Az élőhely minőségének hatása az erdei madárközösségek gazdagságára Magyarországon: Három eltérő felbontású vizsgálat eredményeinek összehasonlító elemzése
Lukács J. ÁgnesPethesné Dávid Beáta2019-09-06 13:00:00Roma egyetemisták beilleszkedési mintázatai kapcsolathálózati megközelítésben
Honti GyörgyTrencsényi László2019-10-15 13:00:00Beavató színház
Nagy JenőVarga Zoltán Sándor2019-09-30 12:00:00A klíma, a vonulás, és az életmenet-jellegek kölcsönhatása madarak evolúciójában
Borkovics PéterMohácsi András2019-09-26 10:00:00A teremtő erők a természetben
Budán Ferenc CsabaGyöngyi Zoltán2019-09-23 12:00:00„Radiomics Evaluation of Multimodal in Vivo Imaging Results”
Bonácz ÁgnesPikli Natália2019-10-11 10:00:00"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More
Árkosy Lilla AnnaJakab Éva2019-09-23 11:30:00Az árujelzőktől a védjegyig
Markos ValériaFényes Hajnalka2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata
Havasiné Kovács HelgaReszegi Katalin2019-11-15 11:00:00Várnevek a középkori Magyarországon
Feller TímeaKellermayer Miklós2019-10-28 14:45:00A fibrinháló képződésének és lízisének morfológiai és nanomechanikai vizsgálata atomierő-mikroszkópiával
Nagy GyulaRajta István2019-10-24 11:00:00Mikrofókuszált protonnyaláb terelése szigetelő kapillárissal
Szabó JánosDeák Anita2019-10-15 13:00:00A tudományos tehetség összetevőinek vizsgálata a felsőoktatási tehetséggondozásban résztvevő hallgatók körében
Molnár BélaRonkay Ferenc2019-09-24 14:00:00Polietilén-tereftalát szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak változása az újrahasznosítás során
Kallus ZsófiaVattay Gábor2019-10-10 12:00:00Spatially embedded real-world networks: Structure and dynamics from global to urban scales
Mukli PéterEke András2019-09-25 14:30:00Spontán agyi hemodinamikai fluktuációk komplexitásának multifraktális elemzése
Tihanyi NorbertKovács Attila2019-11-13 11:30:00Numerical computing of extremely large values of the Riemann-Siegel Z-function
Kriskó AndreaTatay Tibor2019-10-31 13:30:00A centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek fejlődése
Kovácsné Mozsár Lívia AliceMichelberger Pál2019-09-03 09:15:00Biztonságos informatikai alkalmazás portfólió menedzselés
Gombos RékaJoó Ferenc2019-10-21 12:00:00Telítetlen aldehidek és lipidek hidrogénezése vízoldható átmenetifém komplex katalizátorokkal
Péterfi LehelKovács Gyula2019-10-14 16:00:00„A gyulladásos jelátvitel szerepe a konvencionális vese rák progressziójában”
Rácz Frigyes SámuelEke András2019-09-17 15:00:00A nyugalmi agyi konnektivitás multifraktális dinamikája
Takács MáriaKiss Rita2019-10-14 13:30:00A gyermekkori gerincdeformitások vizsgálata kisiskolások körében: agerinc alakjának meghatározása és állásstabilitás vizsgálatok
Horváth LajosHetényi Zsuzsa2019-09-11 16:00:00A vágy hermeneutikája Shakespeare szonettjeiben
Gyebrószki GergelyCsernák Gábor2019-10-01 13:15:00Mikro-káosz digitálisan szabályozott mechanikai rendszerekben
Pethő BálintNovák Zoltán2019-09-04 10:00:00Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban
Tarafás ImreCzoch Gábor2019-10-18 10:00:00Rivalizáló történeti narratívák az Osztrák-Magyar Monarchiában. Történelemszemlélet és politika (1867-1914)
Héja Gábor HerkulesFodor László2019-10-30 10:00:00Mesozoic deformations of the southwestern Transdanubian Range: the role of Triassic-Jurassic inherited normal faults in the development of Cretaceous folding and thrusting
Bujtár ZsoltKecskés András2019-10-18 11:00:00Az értékpapírosítás jogi és gazdasági aspektusai
Szitár KatalinTörök Katalin2019-09-27 11:00:00A vegetáció spontán regenerációja és ökológiai restaurációja degradált homokterületeken
Kettinger Ádám OttóLégrády Dávid2019-10-11 14:30:00Optimized measurement and reconstruction methods for phase-constrained parallel MRI
Kis DávidBarzó Pál2019-09-04 15:30:00The role of probabilistic tractocraphy in the surgical treatment of deep seated brain tumors
Roman Ioan-LaurentiuKocsis Imre2019-11-08 13:00:00A tanítványság János evangéliumában a μένω ige alapján
Kovács PéterKirály Zoltán2019-11-04 16:30:00Efficient Algorithms for Graph Optimization Problems
Vas TímeaPalik Mátyás2019-10-03 10:00:00A Magyar Honvédség mobil légiforgalom szervezési komponens kialakításának és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Kriston CsillaBarna Gábor2019-10-02 15:00:00Az immunofenotípus és prognosztikus markerek szerepének vizsgálata krónikus lymphocytás leukémia progressziójában
Mikó ZsanettHettyey Attila2019-09-06 10:00:00Egy glifozátalapú gyomirtó ökotoxikológiai hatásai kétéltűlárvákra és ragadozóikra
Szabó TamásSzilágyi László2019-11-06 12:00:00Kén- és szeléntartalmú glikomimetikumok szintézise
Decmann ÁbelIgaz Péter2019-11-04 14:00:00Keringő mikroRNS-ek vizsgálata jó- és rosszindulatú mellékvese daganatokban
Molnár ZsuzsannaRónai Zsolt2019-10-30 12:30:00WFS1 gén polimorfizmusok funkcionális és asszociáció elemzése
Tóth EszterKincses Zsigmond Tamás2019-10-01 15:00:00The Relationship of the Varoius MRI parameters and their contribution with Clinical and Cognitive Disability in Multiple Sclerosis
Tróbert Anett MáriaSzéman Zsuzsa2019-09-26 10:00:00Idős hozzátartozót gondozók megterheltsége
Pető RitaSzeidl Ádám2019-09-19 10:00:00Essays in Labor Economics
Kerti MáriaVarga János Tamás2019-09-05 13:30:00A terhelhetőség és az egyéb funkcionális paraméterek közötti összefüggés COPD-ben és intersticiális tüdőbetegségekben
Téglás TímeaNyakas Csaba2019-10-10 10:00:00A krónikus aktív és passzív mozgástréning hatásai az idősödő agyra állatkísérletes modellben
Lupsa NikolettPós Zoltán2019-10-10 15:45:00A CD8+ T-sejtek új homing markereinek vizsgálata experimentálisan indukált egér és humán akut graft versus host betegségben
Szabó Bence TamásDobó-Nagy Csaba2019-09-13 11:00:00A CBCT képalkotó megbízhatóságának vizsgálatai
Kovács Dénes2019-10-03 13:00:00A KOMPOSZTÁLÁS FOLYAMATÁNAK NYOMONKÖVETÉSE ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL
Forró BarbaraBányai Krisztián2019-08-29 11:00:00A veszettség molekuláris epidemiológiája Magyarországon
Csirik MihálySimon László2019-11-07 16:00:00Existence methods in nonlinear partial differential equations
Bokor EszterHamari Zsuzsanna2019-10-31 14:00:00Az első eukarióta nikotinsav lebontási útvonal felderítése Aspergillus nidulans-ban
Szolnoki LénárdSimon Ferenc2019-10-17 09:00:00Spin-orbit coupling induced spin dynamics in metals and semiconductors
Juhász ImreTihanyi József2019-10-18 11:00:00A kreatin adagolás hatása a fizikai teljesítményre és a regenerációra serdülő uszonyos úszóknál
Kovács TiborSzijártó Attila2019-11-05 15:00:00A máj funkciójának vizsgálata vena portae elzárással kiváltott májregeneráció során
Nagymáté GergelyKiss Rita2019-09-30 15:15:00Stabilometric parameter analyses and optical based motion analysis (Stabilometriai paraméter vizsgálatok és optikai alapú mozgásvizsgálatok)
Holczbauer ÁgnesKiss András2019-10-03 15:00:00Role of cancer stem cells and claudins in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma and metastatic liver cancer
Marton EszterPapp Gabriella2019-09-27 14:00:00A szülő és az iskola kapcsolata, szerepe a sikeres együttnevelés megvalósításában
Szunyog GyörgyiVárnagy Katalin2019-11-04 12:30:00Toxikus fémionok szelektív megkötésére alkalmas peptidek tervezése, szintézise és fémkomplexeik vizsgálata
Kardosné Ambrus LídiaBíró Tamás2019-10-14 11:00:00A TRPC6 és a melegszenzitív TRPV csatornák szerepe humán podocyták biológiai folyamatainak szabályozásában
Morauszki Kinga SzilviaLajos Attila2019-10-02 13:00:00AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓI ÉRTÉKELÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMRENDSZER VIZSGÁLATA ÉS ELEMZÉSE MINŐSÉGÜGYI ASPEKTUSBÓL
Suki AndrásForray R. Katalin2019-10-15 12:00:00A RAJKÓ ZENEKAR ÉS A RAJKÓ MÓDSZER
Schmeller GabriellaGeresdi István2019-10-08 14:00:00Stratocumulus felhőben lejátszódó szulfátképződés modellezése csatolt bin kémiai és mikrofizikai sémával
Asztalos LászlóFülesdi Béla2019-09-30 13:00:00Az anesztézia biztonságának javítása sugammadex segítségével
Pagliaroli LucaBarta Csaba2019-09-27 11:00:00Genetic, Epigenetic and Transcriptome Studies of Tourette Syndrome and Tic Disorders
Németh Tamás MártonWinkler Dániel2019-11-05 13:00:00A fürj Coturnix coturnix (Linnaeus,1758) vizsgálata agrárkörnyezetben, különös tekintettel az élőhelyválasztásra
Kállai KrisztinaUjházi Lóránd2019-10-14 10:00:00Az emberkereskedelem vizsgálata a társadalmi biztonság tükrében a pápai nyilatkozatok alapján.
Bakonyi Gergely LászlóLukács István2019-09-12 11:00:00A műfaji struktúrák kialakulása és változása a szlovén irodalomban a romantikától a klasszikus modernségig
Tamás T. LászlóSzirmai Ágnes2019-10-02 13:30:00Gyorsulás és teljesítmény. Vestibularis kihívások a mindennapokban
Cseh GáborKocsis Lajos Gábor2019-09-04 14:00:00Pelletek által keltett háromdimenziós tranziens struktúrák vizsgálata forró plazmákban
Klapcsik KálmánHegedűs Ferenc2019-11-15 14:15:00Harmonikusan gerjesztett gázbuborék dinamikai vizsgálata nagy viszkozitású folyadékban
Keisham KabichandraHamari Zsuzsanna2019-10-14 11:00:00Studies on the sexual development of Aspergillus nidulans
Abed MohammedNemes Rita2019-09-13 14:30:00Green self-compacting high-performance concrete
Raskó Zoltán GáborBaráth Zoltán2019-10-02 11:00:00Clinical Application of Cone Beam Computed Tomography for Evaluation of Peri-implant Bone Thickness and Temporo-mandibular Joint Imaging
Hegedűs GergelyCzigány Tibor2019-09-17 14:00:00Kompozit szerkezetek állapotelemzése optikai módszerekkel
Nyirádi Blanka KingaRévész Ágota2019-10-18 14:00:00A kínai tragédia születése: a nemi szerepek tragikus ütközése Cao Yu Zivatarjában
Kiss Lilla NóraAngyal Zoltán2019-11-04 11:00:00Az Európai Unióból való kilépés jogi kérdései
Bagó PéterFehér Péter2019-10-01 13:00:00CSR indikátorok megjelenése az integrált vállalatirányítási rendszerekben
Tuba ZoltánBottyán Zsolt2019-10-07 10:00:00Analógiás elven alapuló korszerű látástávolság előrejelző eljárások kidolgozása és értékelése a katonai repülés meteorológiai támogatásához
Horváth PéterTátrai Szilárd2019-10-03 13:00:00Konstruálás történelmi tárgyú narratívákban. A szereplők megjelenítésének mintázatai
Hajdú GergelyKőszegi Botond2019-08-26 14:00:00Essays in Behavioral Economics
Kvaszingerné Prantner CsillaZsakó László2019-11-04 14:00:00A hagyományos és elektronikus tanulási környezet kombinált alkalmazásainak vizsgálata- Oktatói portálok
Otti CsabaKovács Tibor2019-10-18 10:45:00Biometriaalapú beléptető rendszerek alkalmazhatósága tömegtartózkodású helyeken
Bánfalvi Győző SándorCzibere Ibolya2019-10-21 11:00:00Szegénység a Berettyóújfalui kistérségben a pénzügyi és gazdasági válság időszakában
Nagy SándorKoronváry Péter2019-09-30 10:00:00A lakosságvédelmet érintő kockázatelemzés és kockázatkezelés fejlesztése
Langó BernadettTömösközi Sándor2019-09-30 14:00:00A tritikálé humán célú felhasználását célzó kutatások: szemfizikai, összetételi, technológiai tulajdonságok és a közöttük levő összefüggések vizsgálata
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben
Czeglédi AndrásLekli István2019-10-09 13:00:00Az autofágia és kamrafibrilláció kapcsolata
Mohay ZsuzsannaKorompay Klára2019-09-27 11:00:00Múltidő-használat a középmagyar korban. A múlt idők középmagyar kori funkcióinak vizsgálata
Szabó FranciskaKőnig Frigyes2019-09-04 15:00:00Mintalapoktól az élő modellekig –Az alakrajz oktatásának változásai a magyarországi középfokú szakmaoktatás kezdetétől napjainkig, különös tekintettel a mai módszertani lehetőségekre
Firtha GergelyFiala Péter2019-11-22 13:15:00A Generalized Wave Field Synthesis Theory with Application for Moving Virtual Sources
Bern Andrea ZsuzsannaPritz Pál2019-10-17 11:00:00Az állami főhatalom és a kormányzó "örökösödésének" kérdése - a kormányzói utódlás (1933-1944)
Németh SzandraSzívós Erika2019-10-22 10:00:00A második otthonok expanziója. Magánüdülők Magyarországon az 1960-as - 1980-as években
Molnár ÉvaCzibere Ibolya2019-10-16 11:00:00Párválasztás és családalapítás elszegényedett, elszigetelődött társadalmi térben
Nagy BalázsStocker György2019-09-13 10:30:00Hygrothermal behavior of modern masonry building constructions
Nagy FlóraBalogh Diána2019-10-09 10:00:00Immobilization engineering: development and systematic optimization of enzyme immobilization methods
Novák AttilaNyakas Csaba2019-09-05 10:30:00Egészségmagatartási faktorok vizsgálata a Magyar Honvédségben: a hasonló mintázatok csoportosításának, a megbetegedési esély becslésének és a fizikai kondicionális képességek fejlesztésének érdekében
Csillik Anita ErzsébetArányi Zsuzsanna2019-11-15 14:00:00Kompresszív neuropátiák nagyfelbontású ultrahang vizsgálata
Szablics BálintTörök Gábor2019-10-21 14:00:00Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )