Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Stummer JuditLehota József2019-09-23 10:00:00A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA UTÁNPÓTLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK KÖRÉBEN
Durugy AndrásKomor Levente2019-10-07 10:00:00A T-CSOPORTOS MÓDSZERRE TÁMASZKODÓ KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
Morauszki Kinga SzilviaLajos Attila2019-10-02 13:00:00AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓI ÉRTÉKELÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMRENDSZER VIZSGÁLATA ÉS ELEMZÉSE MINŐSÉGÜGYI ASPEKTUSBÓL
Turzai-Horányi BeatrixIllés Bálint Csaba2019-08-22 11:00:00A MAGYARORSZÁGI AUTÓ-MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉLETÚTJA ÉS A 2008-AS VÁLSÁG HATÁSA A FEJLŐDÉSÜKRE
Velikovszki LászlóHalmai Péter2001-04-26 00:00:00A magyar agrárgazdaság EU integrációját meghatározó feltételek rendszere - Közös agrárpolitika vs. keleti bővítés2001-05-25
Tömpe FerencMolnár József2001-04-02 10:00:00A vertikális integráció és gyakorlati problémái az agribusinessben (A baromfivertikum példáján)2001-06-22
Gyenge BalázsIllés Bálint Csaba2001-04-06 10:00:00Döntéstámogató rendszerek alkalmazási kérdései a mezőgazdaságban, különös tekintettel a szimulációra és a szakértői rendszerekre2002-01-30
Mokry TamásMolnár József2002-04-29 10:00:00Az ökológiai gazdálkodás perspektívái Magyarországon az EU-integráció tükrében2002-06-21
Arutyunjan AlexSzékely Csaba2002-11-04 00:00:00A mezőgazdasági vállalatok fizetésképtelenségének előrejelzése2002-12-10
Kovács Dezső2002-10-21 00:00:00Falusi turizmus az átalakuló mezőgazdaság és a vidék gazdaságának egyik diverzifikációs lehetősége Magyarországon2003-01-31
Constantinovics Milan2003-03-10 00:00:00A nemzetközi kereskedelmi ügyletek menedzsmentje2003-05-25
Pucskov AlexanderSzelényi László2003-05-12 00:00:00Gazdaságmatematikai módszerek alkalmazása a külpiackutatásban2003-05-25
Kapronczai István2003-05-21 00:00:00Agrárinformációs rendszerek fejlesztésének megalapozása2003-05-26
Somai MiklósVarga Gyula2002-11-19 10:00:00A magyar mezőgazdaság esélyei az EU-csatlakozási tárgyalások tükrében2003-06-20
Baranyi ArankaBorszéki Éva2003-10-29 00:00:00A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász-Nagykun-Szolnok megyében2003-12-10
Ugrósdy GyörgyLehota József2003-12-01 10:00:00Matematikai módszerek a marketing döntéselőkészítésben2003-12-16
Pataki LászlóBorszéki Éva2003-10-29 00:00:00A tőkeellátás és a tőkeszerkezet változása és annak hatása a Heves megyei agrárvállalkozások gazdálkodására (1992-2000)2003-12-16
Komáromi László2003-06-25 00:00:00Marketing módszerek és eszközök alkalmazása a felsőoktatásban2003-12-16
Szakács AttilaLehota József2004-02-25 00:00:00Termékfelelősség és biztosítása2004-05-25
Madarász Imre2004-04-30 00:00:00A természetes adottságok, mint a vidékfejlesztés erőforrásai2004-06-18
Laczka Éva2004-03-24 10:00:00A gazdaságfogalom statisztikai és közgazdasági értelmezése2004-06-18
Ózsvári LászlóIllés Bálint Csaba2004-01-01 00:00:00Állat-egészségügyi döntéselemzés a tejtermelő gazdaságokban2004-06-18
Vasa LászlóGuth László2004-07-15 00:00:00A háztatások gazdasági szerepének funkcionális változása2004-09-30
Pénzes GyörgynéLehota József2004-09-22 00:00:00A Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozások beszerzési és értékesítési magatartása2004-12-09
Obádovics CsillaKulcsár László2004-11-09 00:00:00A vidéki munkanélküliség térségi eloszlásának elemzése2004-12-09
Daróczi MiklósHusti István2004-10-20 00:00:00Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése2004-12-09
Huda Fathi SalemZsarnóczai Sándor2005-01-14 10:00:00Development of Rural Areas and Societies in Lybia2005-02-26
Borzán AnitaVillányi László2004-07-14 10:00:00A regionális politikák hazai és nemzetközi összefüggései2005-06-24
Fehér JánosNemes Ferenc2005-01-25 10:00:00A személyfejlesztés az átalakító vezetésben: elméleti problémák és a hazai alkalmazás egyes kérdései2005-06-24
Tóth TamásKáposzta József2005-01-01 00:00:00A területi tervezés és programozás módszerei és a fejlesztés lehetőségei2005-06-24
Tóth KrisztinaKozári József2005-01-01 00:00:00Az agrár-szaktanácsadás helye a mezőgazdasági ismereti rendszerben, fejlesztési lehetőségeinek megalapozása Magyarországon2005-06-24
Tomcsányi PéterLehota József2005-01-01 00:00:00A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piaci versenyképességének egzakt áruismereti és lélektani tényezői, értékítéletük befolyásolása marketing eszközökkel2005-06-24
Szigeti CeciliaKáposzta József2005-01-01 00:00:00Környezetvédelmi adók és általános gazdaságpolitikai eszközök hatékonysági vizsgálata a gazdaságfejlődés differenciáltságának függvényében2005-06-24
Botos AttilaVillányi László2005-07-11 10:00:00Regionális térségfejlesztési lehetőségek Kovászna megyében2005-10-06
Felkai Beáta OlgaTakács István2006-01-01 00:00:00Árvízvédelem ökonómiai kérdései2006-05-25
Bárczi JuditKozári JózsefBorszéki Éva2006-01-01 00:00:00A mikro-, a kis- és középvállalkozások pénzügyi szaktanácsadásának fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra2006-05-25
Vásáry ViktóriaHalmai Péter2006-01-01 00:00:00A közös agrárpolitika intézményesítése és intézményi adaptációja2006-06-08
Nyárs LeventeVillányi László2005-01-01 00:00:00A magyar sertéshústermelés gazdasági környezetének vizsgálata2006-06-23
Neszmélyi AthénéFehér István2005-01-01 00:00:00A Közös Agrárpolitika bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges intézményrendszer fejlesztése Magyarországon2006-06-23
Nagy HenriettaKáposzta József2006-01-01 00:00:00Gazdaságfejlesztési stratégiák hatásainak vizsgálata és alkalmazásuk lehetőségei a regionális fejlesztésben2006-06-23
Letenyei KrisztinaPapp János2006-01-01 00:00:00Az integrált marketingkommunikáció szerepe a kávéfogyasztók magatartásában2006-06-23
Lajos AttilaHorváth Ágnes2005-01-01 00:00:00Az egészségtudatosság sajátos vonása a 14-18 éves korosztályban, különös tekintettel az élelmiszerfogyasztásra2006-06-23
Késmárki-Gally SzilviaSzűcs István2006-04-24 10:00:00A műszaki fejlesztés szerepe a magyar mezőgazdaság fejlődésében2006-06-23
Fekete RitaDinnyés János2006-05-08 10:00:00A minőségmenedzsment és az emberi erőforrás-menedzsment kapcsolata az agrárvállalkozásokban2006-06-23
Czárl AdriennBorszéki Éva2006-03-03 10:00:00Szerkezeti átalakulás, gazdasági növekedés meghatározó tényezői és hatásai az agrárgazdaságban Magyarországon2006-06-23
Bozsik NorbertSipos Aladár2005-12-06 10:00:00Magyarország és az Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre2006-06-23
Miskó KrisztinaDorgai László2006-01-01 00:00:00A Leader-Program mint vidékfejlesztési lehetőség2006-06-23
Sági Judit2006-01-01 00:00:00Az Euroövezet és a monetáris politika hatásossága rögzített árfolyamrendszerekben (agrárágazati példán keresztül)2006-06-23
Szűcs MáriaPopp József2005-01-01 00:00:00Kamattámogatás és az állami kezességvállalás szerepe az agrárszabályozásban2006-06-23
Széles ZsuzsannaSzűcs István2006-01-01 00:00:00Az önerős fejlesztés helyzete a különböző mezőgazdasági vállalkozási formákban2006-06-23
Fónagy-Árva PéterSzékely Csaba2006-01-01 00:00:00A tulajdonosi érték mérése az értékközpontú vállalatirányításban2006-10-05
Laki GáborSzakál Ferenc2007-01-01 00:00:00A mezőgazdaság fenntarthatóságának és mérési lehetőségeinek vizsgálata2007-06-05
Orsozné Csesznák AnitaSzűcs István2007-01-01 00:00:00A mezőgazdasági jövedelemhekyzetet jellemző módszertani elemzések2007-06-08
Mogyorósy Eszter RékaPopp József2006-09-27 10:00:00A Kohéziós Alap felhasználása Magyarországon hazai és nemzetközi tapasztalatokra épített intézményrendszeri megközelítésben2007-06-08
Mikáczó AndreaHajós LászlóTakácsné György Katalin2007-01-01 00:00:00A minőség- és biztonságmenedzsment szerepének és hatékonyságának ökonómiai vizsgálata a hazai baromfi-feldolgozó szektorban2007-06-08
Iglói GabriellaFehér István2006-12-18 10:00:00Az első Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program működésének értékelése2007-06-08
Naárné Tóth ZsuzsannaFarkasné Fekete Mária2006-01-01 00:00:00A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára2007-06-08
Nagyné Pércsi KingaSzénay László2006-12-21 10:00:00A minőség hatása a hazai sertéshús vertikum versenyképességére2007-06-08
Villányi JuditMolnár József2006-11-21 10:00:00Agrárstruktúra-vizsgálatok a kelet-közép-európai országokban. Illeszkedési lehetőségek az Európai Unióhoz2007-06-08
Szabó ZoltánPapp János2007-01-01 00:00:00A bor disztribúciós csatornáinak marketing szempontú értékelése a borvásárlási szokások és a termelői magatartás vizsgálatán keresztül2007-06-08
Duleba SzabolcsSzegedi Zoltán2007-11-14 10:00:00AZ AHP MÓDSZER VERIFIKÁLÁSA LOGISZTIKAI TRENDEK MEGHATÁROZÁSÁRA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR FMCG SZEKTOR TRENDJEIRE2007-11-22
Szabóné Fenyvesi ÉvaNoszkay Erzsébet2007-12-20 20:00:00EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS VERSENGÉS A TUDSÁMEGOSZTÁS SORÁN2008-02-21
Vásáry MiklósHalmai Péter2008-05-06 14:00:00AZ AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA (A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK EGYES ÖSSZEFÜGGÉSEI)2008-05-29
Katóné Jancsok ZsuzsannaSikos T. Tamás2008-05-08 14:00:00A GABONAINTERVENCIÓ LÉTJOGOSULTSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓBAN2008-05-29
Tiboldi TiborSzékely Csaba2008-03-06 10:30:00A regionális repülőterek fejlesztésének gazdasági elemzése2008-05-29
Vágány Judit BernadettSzékely CsabaTakácsné György Katalin2008-03-28 10:00:00A minőségi tehéntej előállításának gazdasági hatása és fejlesztési lehetőségei Magyarországon2008-05-29
Barkaszi LeventeTakácsné György Katalin2008-04-04 10:30:00A gyomirtás hatása a kukoricatermesztés eredményességére2008-05-29
Tóth AntalBorszéki Éva2008-04-25 09:30:00A szervezetek stratégiai vezetésének hatékonyabbá tétele a tudományos igényű controlling alkalmazásával2008-05-29
Ritter KrisztiánKulcsár László2008-04-25 11:00:00AGRÁRFOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG ÉS A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK2008-05-29
Vágó SzabolcsKapronczai István2008-04-22 10:00:00AZ ÁRAKRA HATÓ TÉNYEZŐK A MAGYAR TEJVERTIKUMBAN2008-05-29
Kis SándorTakácsné György Katalin2008-05-08 11:00:00AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS JÖVEDELMEZŐSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA2008-05-29
Keczer GabriellaSzékely Csaba2008-10-17 09:00:00HATÉKONY BELSŐ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN2008-12-04
HÁGEN ISTVÁN ZSOMBORZéman Zoltán2008-10-30 10:00:00A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL2008-12-04
BORS RÉKA MÓNIKASzékely Csaba2008-10-31 10:00:00AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN2008-12-04
Szalay Zsigmond GáborSzékely Csaba2009-05-14 10:00:00Menedzsment információs rendszerek gazdasági elemzése2009-05-28
Kovács HenriettaBorszéki Éva2009-04-22 15:00:00Költségvetési kapcsolatok hatása a magyar mezőgazdaság jövedelmezőségére2009-05-28
SCHWARTZ KITTINoszkay Erzsébet2009-03-12 14:00:00KÉPZÉSINNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK GYAKORLATA A HAZAI GAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSBAN2009-05-28
PESTI CSABAKáposzta József2009-03-13 10:30:00A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEINEK VIZSGÁLATA2009-05-28
Bakos-Tóth Eszter IlonaHajós László2009-04-21 11:00:00A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE2009-05-28
Gyenge BalázsLehota József2009-03-10 14:00:00Fogyasztói üzletválasztás a hagyományos bolti élelmiszer-kiskereskedelemben2009-05-28
Kovács AnnamáriaHorváth Ágnes2009-04-15 15:00:00A FOGYASZTÓK EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATÉSZLELÉSE ÉS KOCKÁZATREDUKCIÓS MAGATARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA2009-05-28
Kató NorbertVillányi LászlóSikos T. Tamás2009-04-22 11:00:00A MAGYAR GABONAÁGAZAT – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA – FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETŐEN2009-05-28
Fodor MónikaHorváth Ágnes2009-05-04 10:00:00Az élelmiszerfogyasztói preferenciák elemzése a munkahelyi étkeztetésben2009-05-28
Járási Éva ZsuzsannaTakács István2009-05-04 13:00:00Az ökológiai gazdálkodás növekedésének ökonómiai feltételei és lehetőségei az Európai Unióban2009-05-28
Biró SzabolcsPuskás János2009-05-05 14:00:00A földjelzálog-hitelezés intézményrendszere és alkalmazási lehetőségei a magyar mezőgazdaságban2009-05-28
Király ZsoltTakács István2009-05-06 10:00:00Regionális gazdasági, társadalmi folyamatok Északkelet-Magyarországon2009-05-28
Tégla ZsoltLiebmann Lajos2009-05-06 15:00:00A zöldséghajtatás méretökonómiai kérdései2009-05-28
Novák ZsuzsannaFarkasné Fekete Mária2009-05-13 10:00:00A gazdasági konvergencia és a monetáris politika néhány összefüggése2009-05-28
POPOVICS ANETTLehota József2009-04-10 10:30:00A földrajzi helyhez kapcsolódó és a hagyományos magyar termékek lehetséges szerepe az élelmiszerfogyasztói magatartásban2009-05-28
Dudás GyulaTakácsné György Katalin2009-10-28 14:00:00„A TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETŐSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐK KOORDINÁLÁSBAN A ZÖLD-TERMÉK SZÖVETKEZET PÉLDÁJÁN KERESZTÜL”2009-12-03
Vinogradov SzergejSzelényi László2009-11-09 09:30:00SZÁNTÓFÖLDEK KOMPLEX KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON2009-12-03
Domán SzilviaLehota József2009-11-11 10:00:00A BORFOGYASZTÓI ÉS – VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS FONTOSABB ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA2009-12-03
Csapodi PálBorszéki Éva2010-02-02 14:00:00A KÖZPÉNZÜGYEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA, A KÖZPÉNZEK KÜLSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK GAZDASÁGTANA2010-02-25
Magyar ZoltánLehota József2009-12-14 10:00:00KISVÁLLALATOK STRATÉGIAI PRIORITÁSAINAK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN2010-02-25
BADINSZKY PÉTERIllés Bálint Csaba2010-03-12 09:30:00HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ELEKTRONIKUS ÜZLETVITELÉT SEGÍTŐ ÉS AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK. E-BUSINESS ADAPTÁCIÓ2010-05-27
CSISZÁRIK-KOCSIR ÁGNESBorszéki Éva2010-03-17 14:00:00A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSI ASPEKTUSAI ÉS KÖRÜLMÉNYEI A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNÁL2010-05-27
HORVÁTH ZOLTÁNTakácsné György Katalin2010-03-26 09:30:00ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA2010-05-27
NEMES-SIPOS SÁNDORVillányi László2010-05-17 10:00:00AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA HATÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ ASEAN ORSZÁGOKBAN2010-05-27
SINGH MAHESH KUMARFarkasné Fekete Mária2010-04-28 14:00:00SOCIO-ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE (IMPACT ON AGRICULTURE LAND CHANGES IN INDIA)2010-05-27
Baranyai Zsolt GáborTakács István2010-04-29 10:00:00AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI GÉPHASZNÁLATBAN2010-05-27


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )