Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Orova LászlónéKomáromi Nándor2010-04-30 10:00:00AZ ÚJ TERMÉK ELTERJEDÉSI MODELLEK ÜZLETI ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI2010-05-27
Vásáry MiklósHalmai Péter2008-05-06 14:00:00AZ AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA (A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK EGYES ÖSSZEFÜGGÉSEI)2008-05-29
Somai MiklósVarga Gyula2002-11-19 10:00:00A magyar mezőgazdaság esélyei az EU-csatlakozási tárgyalások tükrében2003-06-20
Lajos AttilaHorváth Ágnes2005-01-01 00:00:00Az egészségtudatosság sajátos vonása a 14-18 éves korosztályban, különös tekintettel az élelmiszerfogyasztásra2006-06-23
Kalmár PéterZéman Zoltán2017-07-11 09:00:00Data Science to Improve Bank Controlling Methods2017-10-05
Kollár PéterFehér János2019-03-19 10:00:00AZ ÁTALAKÍTÓ VEZETÉS MODELLEZÉSE A HAZAI SZERVEZETI GYAKORLATBAN2019-06-06
Konkoly MihályPapp János2012-04-26 10:00:00MARKETING ESZKÖZÖK A TOKAJI BOROK POZÍCIONÁLÁSÁBAN2012-06-07
Kovács IldikóKomáromi Nándor2015-05-20 10:00:00A TÁRSADALMILAG FELELŐS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA2015-06-04
Duleba SzabolcsSzegedi Zoltán2007-11-14 10:00:00AZ AHP MÓDSZER VERIFIKÁLÁSA LOGISZTIKAI TRENDEK MEGHATÁROZÁSÁRA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR FMCG SZEKTOR TRENDJEIRE2007-11-22
Baksa AdriennHalmai Péter2011-11-21 10:00:00A VÁLTOZÓ KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA ÁTVÉTELE MAGYARORSZÁGON2011-12-08
Naárné Tóth ZsuzsannaFarkasné Fekete Mária2006-01-01 00:00:00A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára2007-06-08
Obádovics CsillaKulcsár László2004-11-09 00:00:00A vidéki munkanélküliség térségi eloszlásának elemzése2004-12-09
Neubauer ÉvaFogarassy Csaba2014-11-24 10:00:00MAGYARORSZÁG VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK OPTIMALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGE A VÍZLÁBNYOMON KERESZTÜL2014-12-04
Hussein Wisam NeemaVajna Istvánné Tangl Anita2018-07-20 13:00:00THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE ON TAX EVASION THROUGH APPLYING ACCOUNTING CONSERVATISM IN IRAQ2018-10-04
Balló ZsófiaLehota József2013-05-15 10:00:00A HAZAI KERESKEDELMI MÁRKÁK VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA A NAPI FOGYASZTÁSI CIKKEK PIACÁN2013-06-06
Lenkovics BeatrixFarkas Tibor2017-05-04 13:00:00A HELYI GASZTRONÓMIA MEGJELENÉSE NÓGRÁD MEGYE TURIZMUSÁBAN2017-06-01
Dancza-Németh ZsuzsannaFarkasné Fekete Mária2018-09-10 10:00:00A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK VIZSGÁLATA AZ EU-BAN AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZKIBOCSÁTÁS TÜKRÉBEN2018-10-04
MOLNÁR ATTILA ISTVÁNKovács Árpád Endre2012-02-10 10:00:00A magyar kis- és középvállalkozások információgazdálkodással kapcsolatos magatartás-vizsgálata, különös tekintettel a felsővezetők információgazdálkodási szokásaira2012-03-01
Szarka KrisztinaLanger Katalin2015-03-11 10:00:00AZ 50+ GENERÁCIÓ FENNTARTHATÓ FOGYASZTÓI MAGATARTÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA SVÁJCI ÉS MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN2015-06-04
Szakács AttilaLehota József2004-02-25 00:00:00Termékfelelősség és biztosítása2004-05-25
Magyar ZoltánLehota József2009-12-14 10:00:00KISVÁLLALATOK STRATÉGIAI PRIORITÁSAINAK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN2010-02-25
Györe DánielTakácsné György Katalin2014-06-18 10:00:00A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS SZEREPE AZ EGRI BORVIDÉKEN2014-09-23
Bene AndreaCsath Magdolna2018-05-04 11:00:00AZ ÉLELMISZERIPARI KKV-K INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁI ÉS AKTIVITÁSA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN2018-06-04
Hustiné Béres KláraIllés Bálint Csaba2012-11-20 13:00:00A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései2012-12-06
Villányi JuditMolnár József2006-11-21 10:00:00Agrárstruktúra-vizsgálatok a kelet-közép-európai országokban. Illeszkedési lehetőségek az Európai Unióhoz2007-06-08
Járási Éva ZsuzsannaTakács István2009-05-04 13:00:00Az ökológiai gazdálkodás növekedésének ökonómiai feltételei és lehetőségei az Európai Unióban2009-05-28
Lázár EdeTóthné Lőkös Klára2011-05-05 10:00:00REGRESSZIÓS MODELLEK ALKALMAZÁSA A KERESLET ALAPÚ ÁRKUTATÁSBAN2011-05-26
Daróczi MiklósHusti István2004-10-20 00:00:00Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése2004-12-09
NEMES-SIPOS SÁNDORVillányi László2010-05-17 10:00:00AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA HATÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ ASEAN ORSZÁGOKBAN2010-05-27
SCHWARTZ KITTINoszkay Erzsébet2009-03-12 14:00:00KÉPZÉSINNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK GYAKORLATA A HAZAI GAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSBAN2009-05-28
Lisányi Endréné Beke JuditFehér István2011-04-26 14:00:00A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS EREDMÉNYEI DÁNIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON2011-05-26
Késmárki-Gally SzilviaSzűcs István2006-04-24 10:00:00A műszaki fejlesztés szerepe a magyar mezőgazdaság fejlődésében2006-06-23
Csíkné Mácsai ÉvaLehota József2014-05-08 11:00:00KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZGŐAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN2014-06-05
Holló ErvinSzűcs István2017-11-17 11:00:00A K+F+I HELYZETE ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A KKV-SZEKTORBAN2017-12-07
Harsányi DávidHorváth Ágnes2012-05-07 10:00:00AZ ESEMÉNYMARKETING MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA ÉS SZEREPE A VÁLLALATI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGBEN2012-06-07
Lloyd Douglas MichaelVasa László2015-11-18 09:30:00AN N-DIMENSIONAL MODEL FOR PREDICTING SUCCESS AND FAILURE IN CANADIAN INDUSTRY2015-12-03
SINGH MAHESH KUMARFarkasné Fekete Mária2010-04-28 14:00:00SOCIO-ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE (IMPACT ON AGRICULTURE LAND CHANGES IN INDIA)2010-05-27
Tóth AntalBorszéki Éva2008-04-25 09:30:00A szervezetek stratégiai vezetésének hatékonyabbá tétele a tudományos igényű controlling alkalmazásával2008-05-29
Miskó KrisztinaDorgai László2006-01-01 00:00:00A Leader-Program mint vidékfejlesztési lehetőség2006-06-23
Mogyorósy Eszter RékaPopp József2006-09-27 10:00:00A Kohéziós Alap felhasználása Magyarországon hazai és nemzetközi tapasztalatokra épített intézményrendszeri megközelítésben2007-06-08
Kozma TímeaIllés Bálint Csaba2014-01-21 10:00:00A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEREPE ÉS FEJLESZTÉSE A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ÉS ANNAK HALLGATÓI ÉRTELMEZÉSE A GYAKORLATBAN2014-02-06
Keresztes Éva RékaObádovics Csilla2017-05-26 10:00:00AZ OKTATÁSI BEFEKTETÉSEK KIEMELT SZEREPE A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGÉBEN2017-06-01
Kalmárné Rimóczi CsillaLehota József2018-12-11 10:00:00TURISZTIKAI MOTIVÁCIÓ ÉS ÉLETSTÍLUS ÖSSZEFÜGGÉSEI A BELFÖLDI UTAZÁSI SZOKÁSOKBAN2019-02-28
Kollár KittiKáposzta József2012-04-12 10:00:00A HAZAI HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTÉRSÉGEK FŐBB TÉRGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI2012-06-07
Szűcs AntóniaKáposzta József2015-05-07 10:00:00STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK TÉRGAZDASÁGI VIZSGÁLATA A GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉGBEN2015-06-04
Szabó-Benedek AndreaTakácsné György Katalin2014-10-21 14:00:00A CSR-GYAKORLAT VIZSGÁLATA A VÁLLALATVEZETŐI ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK TÜKRÉBEN2014-12-04
Németh GergelyNoszkay Erzsébet2018-06-22 10:00:00VÁLLALKOZÓK EGYES MAGATARTÁSMINTÁZATAINAK KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉSE2018-10-04
Végh Klaudia KatalinBorszéki Éva2013-05-09 10:00:00A 2007-BEN KIROBBANT PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE A BEFEKTETÉSI ALAPOKNÁL MAGYARORSZÁGON2013-06-06
Tóth JózsefZéman Zoltán2016-11-28 09:00:00JELENTŐSEBB FOLYAMATOK HATÁSÁNAK MÉRÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ BANKRENDSZERÉBEN2016-12-08
Tomcsányi PéterLehota József2005-01-01 00:00:00A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piaci versenyképességének egzakt áruismereti és lélektani tényezői, értékítéletük befolyásolása marketing eszközökkel2005-06-24
Szalay Zsigmond GáborSzékely Csaba2009-05-14 10:00:00Menedzsment információs rendszerek gazdasági elemzése2009-05-28
Nagy-Kovács ErikaSzűcs István2011-05-10 14:00:00A SZŐLŐ- ÉS BORTERMÉKPÁLYA JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA2011-05-26
Störkel Marcus KaufmanSzegedi Zoltán2014-05-26 11:00:00FROM SUPPLY AND VALUE CHAIN TO SMARTPHONE ECOSYSTEMS AS SUCCES FACTORS IN THE MOBILE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY2014-06-05
Bán ErikaZéman Zoltán2018-04-24 09:00:00AZ ELLENŐRZÉS PRODUKTIVITÁST SEGÍTŐ SZEREPE ÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR KKV SZEKTORBAN2018-06-04
Budai TímeaNemes Ferenc2012-05-15 10:00:00A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN2012-06-07
Sájer IstvánPuskás János2016-04-20 10:00:00A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT HELYZETÉT ÉS KÜLKERESKEDELMÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA2016-06-06
HOHL FERENCKulcsár László2010-10-25 10:00:00A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT2010-12-09
Kovács AnnamáriaHorváth Ágnes2009-04-15 15:00:00A FOGYASZTÓK EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATÉSZLELÉSE ÉS KOCKÁZATREDUKCIÓS MAGATARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA2009-05-28
Király ÉvaSzegedi Zoltán2011-05-03 11:00:00VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN (a hosszú távú üzleti kapcsolatok vizsgálata)2011-05-26
Ugrósdy GyörgyLehota József2003-12-01 10:00:00Matematikai módszerek a marketing döntéselőkészítésben2003-12-16
JäCKEL KATALINVeres Zoltán2010-05-05 10:00:00FRONTVONAL AUDIT A FELSŐOKTATÁSBAN - A FELSŐOKTATÁS KONFLIKTUSHELYZETEINEK FELTÁRÁSA2010-05-27
Katóné Jancsok ZsuzsannaSikos T. Tamás2008-05-08 14:00:00A GABONAINTERVENCIÓ LÉTJOGOSULTSÁGA AZ EURÓPAI UNIÓBAN2008-05-29
Laczka Éva2004-03-24 10:00:00A gazdaságfogalom statisztikai és közgazdasági értelmezése2004-06-18
Csomós TamásKapronczai István2014-04-23 10:30:00„INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK KORLÁTAI ÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐINEK KÖRÉBEN”2014-06-05
Reich MatthiasFehér János2017-09-05 14:00:00WORKPLACE HEALTH MANAGEMENT AS AN EMERGING FUNCTION WITHIN CORPORATE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT – RESULTS OF A SURVEY IN GERMANY AND HUNGARY2017-10-05
Lászlók AnettTakács István2019-05-03 10:00:00A HAGYOMÁNYOS BIOÜZEMANYAGOK TERMELÉSÉNEK GAZDASÁGI KÉRDÉSEI2019-06-06
Kónya EditFehér István2012-04-25 10:00:00A SAPARD PROGRAM HATÁSA A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI ORSZÁGOK VIDÉKFEJLESZTÉSI RENDSZERÉBEN2012-06-07
Szabóné Fenyvesi ÉvaNoszkay Erzsébet2007-12-20 20:00:00EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS VERSENGÉS A TUDSÁMEGOSZTÁS SORÁN2008-02-21
TÉGLA IMREBorszéki Éva2011-12-14 10:00:00SPECIÁLIS EXPORTFINANSZÍROZÁSI MÓDOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, FIGYELEMMEL AZ AGRÁRÁGAZAT SAJÁTOSSÁGAIRA2012-03-01
Huda Fathi SalemZsarnóczai Sándor2005-01-14 10:00:00Development of Rural Areas and Societies in Lybia2005-02-26
Nyárs LeventeVillányi László2005-01-01 00:00:00A magyar sertéshústermelés gazdasági környezetének vizsgálata2006-06-23
Vida AdriennIllés Bálint Csaba2014-12-05 10:00:00A BIOÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON2015-02-26
Lakatosné Szuhai GyörgyiPoór József2018-07-19 10:00:00PROJEKTMENEDZSMENT SZEMLÉLET FONTOSSÁGA ÉS ELFOGADOTTSÁGA A MAGÁNÉLETBEN2018-10-04
Dióssi KatalinKiss-Pál István2013-05-15 12:30:00A FOGYATÉKKAL ÉLŐK MUNKAVÁLLALÁSI FELTÉTELRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA AZ AGRÁRÁGAZATBAN2013-06-06
Juhász Péter GergőKanizsay Endre2017-05-12 11:00:00AZ ÉLELMEZÉS-BIZTONSÁGI HELYZETRE HATÓ TÉNYEZŐK MALAWIBAN2017-06-01
Kádár BeátaSzabó Zoltán2018-11-15 10:00:00A FELSŐOKTATÁSI MARKETING TAPASZTALATAI ÉS A MUNKAERŐPIACI ÖSSZEFÜGGÉSEK ROMÁNIA - ERDÉLYBEN2018-12-07
VALLYON ANDREABorszéki Éva2012-02-24 10:00:00A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON2012-06-07
Al-Boainin Mubarak RashidZsarnóczai Sándor2015-03-25 14:00:00INFLUENCES OF CHANGING ECONOMIC STRUCTURE ON THE ECONOMIC GROWTH2015-06-04
Szabó ZoltánPapp János2007-01-01 00:00:00A bor disztribúciós csatornáinak marketing szempontú értékelése a borvásárlási szokások és a termelői magatartás vizsgálatán keresztül2007-06-08
Csapodi PálBorszéki Éva2010-02-02 14:00:00A KÖZPÉNZÜGYEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA, A KÖZPÉNZEK KÜLSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK GAZDASÁGTANA2010-02-25
Petákné Balogh AnikóNoszkay Erzsébet2014-06-16 10:00:00AZ E-LEARNING SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN2014-09-23
Konecsny Jenő ZoltánBorszéki Éva2018-05-04 09:30:00A KOCKÁZATI TŐKEALAPOK DÖNTÉSI FOLYAMATAI ÉS PROJEKTÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI MAGYARORSZÁGON2018-06-04
Török GáborMakó Csaba2012-11-28 14:00:00VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS SZEREPEK HAGYOMÁNYOS ÉS VIRTUÁLIS KÖRNYEZETBEN2012-12-06
Zalainé Mészáros KornéliaIllés Bálint Csaba2016-05-25 15:00:00A MARHAHÚS ÁGAZAT KÜLKERESKEDELMÉNEK VERSENYKÉPESSÉGE2016-06-06
Vásáry ViktóriaHalmai Péter2006-01-01 00:00:00A közös agrárpolitika intézményesítése és intézményi adaptációja2006-06-08
Biró SzabolcsPuskás János2009-05-05 14:00:00A földjelzálog-hitelezés intézményrendszere és alkalmazási lehetőségei a magyar mezőgazdaságban2009-05-28
Péter Emőke KatalinMolnár József2011-04-28 09:00:00A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐI HARGITA MEGYÉBEN2011-05-26
Czárl AdriennBorszéki Éva2006-03-03 10:00:00Szerkezeti átalakulás, gazdasági növekedés meghatározó tényezői és hatásai az agrárgazdaságban Magyarországon2006-06-23
TÓTH MÁRKZéman Zoltán2010-09-07 13:00:00A MAGYAR SZÁMVITELI RENDSZER HATÁSA A SZÁMVITELI POLITIKÁRA, ELMÉLETI MODELLALKOTÁSOK, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK2010-09-30
PESTI CSABAKáposzta József2009-03-13 10:30:00A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEINEK VIZSGÁLATA2009-05-28
Gáspár AndreaTakácsné György Katalin2011-04-27 11:00:00A MAGYAR ADÓRENDSZER ÉS ANNAK MEZŐGAZDASÁGI EGYÉNI VÁLLALKOZÓKRA GYAKOROLT HATÁSA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN2011-05-26
Kapronczai István2003-05-21 00:00:00Agrárinformációs rendszerek fejlesztésének megalapozása2003-05-26
Bárdos Ilona KingaHajós László2017-12-11 14:00:00VÁLLALATI ÖSZTÖNZÉSI TECHNIKÁK: A MUNKAHELYI JUTALMAZÁS ÉS JAVADALMAZÁS AZ ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN2018-02-22
Turzai-Horányi BeatrixIllés Bálint Csaba2019-08-22 11:00:00A MAGYARORSZÁGI AUTÓ-MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉLETÚTJA ÉS A 2008-AS VÁLSÁG HATÁSA A FEJLŐDÉSÜKRE
Pólya ÉvaHorváth Ágnes2012-05-08 10:00:00CSALÁDON BELÜLI VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSI SZEREPEK ÉS FOLYAMATOK2012-06-07
Chillingworth LisaVasa László2015-11-23 09:30:00PROJECT SUCCESS AND THE FEASIBILITY FORMULA TM2015-12-03
Baranyai Zsolt GáborTakács István2010-04-29 10:00:00AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI GÉPHASZNÁLATBAN2010-05-27
Ritter KrisztiánKulcsár László2008-04-25 11:00:00AGRÁRFOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG ÉS A TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK2008-05-29
Nagyné Pércsi KingaSzénay László2006-12-21 10:00:00A minőség hatása a hazai sertéshús vertikum versenyképességére2007-06-08
Madarász Imre2004-04-30 00:00:00A természetes adottságok, mint a vidékfejlesztés erőforrásai2004-06-18


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )