Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Alszászy Gábor2010-05-14 11:30:00A Hindemith dalok költői világa és zenei eszközei2010-10-17
Kiss Csaba Márton2013-02-08 15:00:00QUAM PULCHRA ES ET QUAM DECORA.... Az énekek éneke a zenetörténetben2013-10-27
Nagy Csaba2014-11-03 16:00:00Retorikus gondolkodásmód Telemann kantátáiban2014-12-09
Kabdebó Sándor2016-02-02 12:00:00Pertis Jenő kórusművei és helyük a magyar kórusirodalomban„2016-02-16
Szüle Tamás2011-04-27 12:00:00Buffó basszus2011-10-30
Malina János2017-05-11 10:00:00Az 1776 és 179 közötti Eszterházi Operaévadok kronológiája2017-06-06
Simon Zsolt2010-12-04 09:00:00A "Wiener Klang" A hangszerek és muzsikusok szerepe a bécsi hangzásban2011-10-30
Szentpáli Roland2018-12-19 13:00:00A kónikus mélyrézfúvós hangszerek fejlődése, szerepe és azok pótlási alternativái a modern zenekarokban
Szigetvári Andrea2013-06-04 15:00:00A multidimenzionális hangszíntér használata2013-10-27
Vörösné Udvardy Gizella2016-10-25 11:30:00Az improvizáció megjelenése és szerepe a zenében2016-11-15
Molnárné Svikruha Márta2011-12-07 16:00:00Vonós hangszerűség és plasztikusság Weiner Leó kamaraműveiben és tanítási módszerében2012-10-21
Dienes Gábor2018-06-07 09:00:00Az oboa és kifejezési eszközei J.S.Bach műveiben2018-09-18
Újváriné Illés Mária2012-12-11 14:00:00"A tiszta hangok titka" Vántus István művészete zeneelméleti rendszerének tükrében2013-02-13
Sándor Szabolcs2018-02-19 15:00:00Giacomo Puccini egyéni stílusának kialakulása és a Manon Lescaut elemzése2018-06-05
Soós Gábor2015-09-23 13:00:00Szintézis és Újszerűség (A hegedű, mint kifejezőeszköz Richard Strauss szimfonikus költeményeiben)2015-10-18
Járdányi Zsófia2009-10-06 10:00:00Járdányi Pál hegedűpedagógiai munkássága2009-10-18
Solymosi Tari Emőke2013-09-19 15:00:00Lajtha László színpadi művei. Egy ismeretlen műcsoport a szerzői életút kontextusában2013-12-10
Nagy Enikő2012-02-27 11:00:00Dohnányi Ernő kamaraművei a brácsa vonzásában2012-10-21
Matos László2010-10-05 12:00:00Orbán György kóruskönyvei2011-10-30
Nikodém Géza2008-11-14 09:15:00Liturgikus élet a népéneklés tükrében 1797-től a II.Vatikáni Zsinatig, különös tekintettel egy hazai tájegységre2009-10-18
Járdányi Gergely2010-05-25 11:00:00Giovanni Bottesini élete és nagybőgőművei2010-10-17
Kosztándi Sándor2014-04-16 09:00:00A zeneszerzés és a hegedű román mestere:George Enescu2014-10-26
Fodor Gabriella2012-10-03 12:00:00A Codex Calixtinus énekrepertoárja2013-10-27
Bartal László2016-02-10 10:00:00Maleczky Oszkár jelentősége felvételei és kritikái tükrében2016-02-16
Szabó László2011-04-15 16:00:00A basszustuba alkalmazási területeinek magyar vonatkozásai2011-10-30
Szabó Orsolya2010-01-25 14:00:00"A tested zene" A zene mozgásanalízise és szintézise2010-10-17
Felletár Melinda2010-12-11 09:00:00Az orosz hárfaiskola bemutatása2011-10-30
Déri György2011-12-19 11:00:00XX.századi és kortárs magyar szólógordonka darabok elemzése2012-10-21
Éder Pál2010-10-04 15:00:00Európai gyökerek, magyar vonatkozások az amerikai vonósnégyes-kultúra felvirágzásában2011-10-30
Szilágyi Gyula2016-10-19 10:00:00A batalla - egy műfaj élete az ibérai orgonaművészetben2016-10-25
Váradi Marianna2010-03-25 09:00:00A művészi hangképzés kérdései, és néhány példa a magyar operafordítások énekelhetőségének problematikájáról.2010-10-17
Fejérvári Zsolt2014-01-09 09:00:00A nagybőgőjáték virágkora a XVIII.században2014-03-04
Velez Alexandra2017-04-04 10:30:00II. Frigyes Vilmos, a csellista király és a neki ajánlott vonósnégyesek Boccherini tollából2017-04-25
Wolf Péter Endre2015-05-26 10:00:00Jazz-hangszerelés2015-06-18
Kubina Ágnes2010-11-16 15:00:00A barokk oboaversenyek jelentősége a zenekari szólamok interpretálásában2011-10-30
Ratkó Ágnes2010-06-01 08:30:00A historikus hangolások előadóművészi szempontból való megközelítése2010-10-17
Sirákné Kemény Kinga2018-11-26 09:00:00Harmat Artúr élete és egyházzenei munkássága
Balogh Vera2015-02-20 19:00:00A 18.századi francia fuvolaiskolák2015-03-03
Zsigmond Zoltán2008-02-08 10:00:00A zongora forradalma a XIX.század első felében2008-10-19
Massányi Viktor2014-06-03 12:30:00Mikola Liszenko az ukrán nemzeti zene atyja2014-10-26
Liu Wei2011-02-04 10:30:00Chinese chorus2011-10-30
Arnóth Balázs2009-04-16 15:00:00Mozart: Huszonöt darab, KV(439b)2009-10-18
Kalló Zsolt2010-09-30 10:00:00A historikus előadásmód hatása és alkalmazása napjaink hegedűoktatásában2010-10-17
Széplaki Zoltán2016-11-09 14:00:00Stilizált táncok vizsgálata Johann Christian Schickhardt életművében2016-11-15
Hontvári Csaba2010-04-20 12:30:00Nemzeti iskolák, stílusok a trombitajátékban2010-10-17
Binder Károly2018-09-13 10:00:00Dallamalkotás és dallamszerkesztés a jazz muzsikában a pentatóniától a polációkig2018-09-18
Szabó István2011-09-29 12:00:00A timpani játéktechnikájának fejlődése2011-10-30
Tamási László2014-10-03 09:00:00A magyar nőikari kórusművészet 1990–2010 között”2014-10-26
Csuhaj-Barna Tibor Tibor2018-03-29 14:30:00A nagybőgő-ének duó formáció a jazz-zenében2018-06-05
S.Dobos Márta2011-04-18 13:00:00A tudatosság és természetesség harmóniája Rados Dezső (1891-1974) hegedűpedagógiájában2011-10-30
Szatmári Zsolt2013-05-22 13:00:00A klarinétszólam változásainak hatása az interpretációra Bartók Béla színpadi műveiben2013-10-27
Éder György2011-12-06 20:00:00Magyar gordonkások a XX.században2012-10-21
Lucz Ilona2010-02-23 14:00:00Kadosa Pál, a zeneszerző, a zongoraművész, a zenepedagógus2010-10-17
Gulyás Csilla Krisztina2018-06-01 09:00:00A pedálos hárfa aranykora2018-09-18
Varga Zoltán2012-10-26 18:00:00Kortárs magyar kamaradarabok kürttel a duóktól a kvartettekig2013-10-27
Magay Judit2011-05-30 13:00:00A német Lied-műfaj változatai Leonhard Lechner dalköteteiben2011-10-30
Molnár Gyula2011-05-30 14:30:00Dennis Brain hatása a kürt fejlődésére2011-10-30
Csalog Gábor2017-12-06 15:30:00A crescendo-jelzések és az előadó (Brahms műveit olvasva)2017-12-12
Sándorné Papp Edit2012-06-06 13:00:00Bárdos kísérőzenék misztériumjátékokhoz2012-10-21
Halmai Katalin2011-03-08 12:00:00Gustav Mahler vokális művei2011-10-30
Velenczei Tamás2012-01-20 16:00:00A trombita története-Példaképeink nyomában2012-10-21
Cziglényi Ákos2015-04-23 16:00:00Tibay Zoltán2015-04-28
Iván Ildikó2013-06-07 15:00:00A drámai idő és a zenei idő változása a 20. századi magyar operában és ennek énekhangra gyakorolt hatása2013-10-27
Romos Zsolt2018-10-25 15:00:00Dukay Barnabás: A kő lobogó lángja című fuvola szólószonátájának elemzése és történeti előzményei
Sztankov Iván2014-10-28 15:00:00A XX-XXI. századi magyar nagybőgő irodalom2014-12-09
Bozóki Andrea2012-09-28 11:00:00A magyar gitározás története a 19.század végéig2013-10-27
Ittzés Gergely2009-10-28 09:00:00A többszólamú gondolkodás szerepe a fuvolajátékban2010-10-17
Fassang László2017-05-09 10:00:00Lejegyzés és előadás viszonya Ligeti György orgonaművészetében2017-05-30
Jánosi András2015-05-26 12:00:00Az archaikus magyar hegedűjáték2015-06-18
Choi Insu2013-06-04 10:00:00Horowitz és Richter2013-10-27
Sáry Bánk2016-10-07 13:15:00Sáry László kreatív zenei gyakorlatai John Cage műveinek tükrében2016-10-25
Termes Rita2015-02-23 12:00:00Sári József zongoraművei és zongorás kamarazenéje”2015-03-03
Kecskés György2010-02-17 10:00:00A natúrkürttől a ventilkürtig2010-10-17
Csereklyei Andrea2018-05-11 14:00:00Francis LPoulenc dalai2018-06-05
Bartha Ildikó2018-02-20 10:00:00Robert Volkamm magyar zongoraművei2018-06-05
Horváth Barnabás2011-04-07 10:00:00Claude Debussy zongoraprelűdjeinek elemzése2011-10-30
Vígh Andrea2009-05-21 10:00:00Sokoldalú hangszerünk, a hárfa2009-10-18
Tötös KrisztinaAntal Mátyás2012-06-21 09:00:00A klarinét és a klarinétjáték fejlődésének tükröződése a zenekari irodalomban2012-10-21
Győrfi Laura DittaBalassa Sándor2010-11-24 09:00:00Zongorajáték-Játék a zongorával-Terényi Ede Piano Playing c. sorozata2011-10-30
Banda ÁdámBatta András2018-05-15 10:00:00Hubay Jenő tanítványainak kapcsolata Bartók Bélával2018-06-05
Domokos ZsuzsannaBatta András2009-12-10 16:00:00A római Palestrina-recepció hatása Liszt művészetére2010-10-17
Mód OrsolyaBatta András2014-11-03 14:00:00David Popper élete és művészete2014-12-09
Farkas GáborBatta András2013-06-06 15:00:00Liszt Ferenc méltatlanul elfeledett kortársai2013-06-20
Karasszon DénesBatta András2014-10-02 09:00:00Richard Strauss, az operaszerző2014-10-14
Falvai KatalinBatta András2012-06-20 10:00:00Női zongoristák2012-10-21
Csonka EmilBatta András2013-09-20 09:00:00William Primrose és Yuri Bashmet életműve”2013-09-24
Kovács IlonaBatta András2010-06-11 10:00:00Alkotói folyamat Dohnányi Ernő zeneszerzői műhelyében2010-10-17
Horváth ÁgnesBerlász Melinda2012-10-17 10:00:00A pesti főtemplom zenei élete a XIX.század közepén Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében2012-11-27
Köncse KrisztaBerlász Melinda2008-12-11 11:00:00Kersch Ferenc Egyházzenei tevékenysége2009-10-18
Monostori GáborBozó Péter2018-04-19 10:00:00Julian Fontana mint Chopin műveinek közreadója2018-06-05
Püskiné Udvarhelyi BoglárkaBozó Péter2013-02-28 04:30:00Opera és operett az 1867-es év Párizsában2013-10-27
Bársony PéterDalos Anna2011-10-22 10:00:00A vészkorszak magyar muzsikus áldozatai2012-10-21
Balog ZsoltDalos Anna2012-06-12 13:00:00Wilhelm Friedemann Bach: szonáták, polonézek, fantáziák2012-10-21
Kerékfy MártonDalos Anna2015-10-08 10:00:00A kelet-európai népzene hatása Ligeti György zenéjére2015-11-24
Szabó Ferenc JánosDalos Anna2012-05-18 15:00:00Karel Burian és Magyarország2012-10-21
Gyivicsán GyörgyDalos AnnaHőna Gusztáv2013-06-07 09:00:00Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata2013-06-19
Bella MátéDalos Anna2018-12-14 10:00:00Szervező és Rendező elvek Lutoslawski vonósnégyesében
Szabó Ferenc_János Ferenc_JánosDalos Anna2018-12-03 15:30:00Szamosi Elza (1881-1924) művészete
Beischer-Matyó TamásDolinszky Miklós2011-05-24 09:00:00Hangzásdramatúrgiai eszközök Erkel Ferenc Bánk Bán című operájában2011-10-30
Takáts ZsuzsannaDolinszky Miklós2015-05-22 11:00:00Interpretáció és notáció Schubert kései zongoraműveiben2015-06-18

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )