Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Pszichológiai Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Török RékaKiss István2017-02-20 14:30:00A pályadöntési énhatékonyság sajátosságai és változási mintázatai sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű középiskolások körében2017-04-04
Kóbor AndreaCsépe Valéria2014-11-27 15:00:00Event-related brain potential correlates of atypical executive functions2014-12-18
Héderné Berta EdinaHunyady György2012-01-30 10:00:00A cigány-magyar segítőkapcsolat speciális vonatkozásai2012-02-16
Sátori ÁgnesBarkóczi Ilona2007-06-28 14:00:00Az állatokhoz való viszony a társas-társadalmi kapcsolatok rendszerében2007-07-12
Csikesz Tamásné Garami LindaCsépe Valéria2016-02-02 14:00:00Electrophysiological correlates of language acquisition: Prosodic processing in infancy2016-03-03
Kótyuk EszterVeres-Székely Anna2014-01-08 11:00:00Genetikai tényezők szerepe a hangulati dimenziók és a dohányzási szokások variabilitásában2014-03-20
Szabó CsillaCsépe Valéria2014-04-28 14:00:00Szabó Csilla 2014.04.28. 14.00 Csépe Valéria tézisek thesis A végrehajtó funkciók működése eltérő fokú figyelmi mintázatok tükrében2014-06-12
Köteles FerencBárdos György2010-04-19 15:00:00A gyógyszerek érzékszervi tulajdonságai által kiváltott elvárások vizsgálata -a nocebo - hatás háttértényezői2010-06-08
Soós SándorKampis György2007-10-19 13:00:00A talányos és a naív fogalomrendszer kölcsönhatásának vizsgálata a fajproblematika (species problem) interdiszciplináris modelljének rekonstrukcióján keresztül2008-02-07
Jolsvai HajnalCsépe Valéria2010-01-27 15:00:00Updating and Unification of Uncoupled Cohesive Elements2010-02-18
Szászi Barnabás ImreAczél Balázs2018-06-15 10:45:00Investigating human decision-making: from processes to applications2018-09-27
Hevesi KriztinaOláh Attila2015-11-24 10:30:00A szexuális működés egészségpszichológiája2015-12-03
Csákvári JuditGyőri Miklós2013-06-26 15:00:00Intellektuális képességzavar és szociális kognició2013-12-11
Schrankó PéterFábri György2017-09-06 14:00:00A tanító-tanuló szervezet szinergiáinak modell- és hatékonyság-vizsgálata2017-11-23
Lippai EditDúll Andrea2015-02-05 10:00:00Olvasható iskola – tanulási helyszínek környezetpszichológiai elemzése2015-03-19
Czeglédi Edit AndreaUrbán Róbert2012-10-04 14:00:00A felnőttkori elhízás pszichológiai korrelátumai és intervenciós lehetőségei2012-12-13
Thuma OrsolyaPléh Csaba2009-05-21 14:00:00Gyakorisági hatások és nyelvi kétértelműségek vizsgálata a mentális szótárban magyar nyelven2009-06-11
Szalai GerdaEgyed Katalin2016-12-02 14:00:00A képi reprezentációk megértésének fejlődési folyamata2017-03-09
Sallay ViolaDúll Andrea2014-10-06 16:00:00Környezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok a családi otthon terében2014-12-18
Kun Bernadette ElaonoraDemetrovics Zsolt2011-09-12 10:00:00Az érzelmi inetlligencia és az emocionális és szociális kompetenciák szerepe a pszichoaktívszer-használatában2011-12-08
Kökönyei GyöngyiKulcsár Zsuzsanna (1937-2013)2008-11-28 10:00:00Érzelemszabályozás krónikus fájdalomban2009-01-29
Költő AndrásBányai Éva2015-12-14 10:00:00Hypnotic Susceptibility and Mentalization Skills in the Context of Parental Behavior2016-03-03
Pajor GabriellaN Kollár Katalin2013-11-12 14:00:00Serdülők teljesítménymotivációja a Célorientációs Elmélet tükrében2013-12-11
Taskó TündeN Kollár Katalin2010-06-08 13:30:00A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezők vizsgálata az általános iskola 6-7. osztályos tanulói körében az iskolai alulteljesítés szempontjából.2010-09-30
Volosin MártaHorváth János2018-11-19 14:00:00Electrophysiological correlates of the attention-distraction balance2019-02-07
Farkas JuditDemetrovics Zsolt2015-06-10 14:00:00A nagyivás alkoholfogyasztási motivációinak longitudinális vizsgálata2015-10-01
Halász ErnaKirály Ildikó2013-01-14 14:00:00Az autonoetikus emlékezésmód kibontakozásának három pillére: az elvárásmegszegés, a narratív fejlődés és a perspektívaváltás képességének vizsgálata kisgyermekkorban2013-03-21
Gaál Zsófia AnnaMolnár Márk2009-12-02 11:30:00Kognitív folyamatok életkorfüggő pszichofiziológiai változása2009-12-17
Juhászné Klér AndreaTakács Ildikó2014-12-15 14:00:00Személyes én-hatékonyság elvárások és környezeti hatások szerepe a humán segítő szakemberek pályafejlődésében2015-03-19
Ragó AnettKónya Anikó2012-02-03 16:00:00A fogalmi fejlődés dinamikája - esemény és kategorizáció kisgyerekkorban, mesterséges fogalmak esetén2012-02-16
Lehmann MiklósKampis György2008-07-15 11:00:00Konzervatív és dinamikus struktúrák az elme szerveződésében2008-09-04
Király OrsolyaDemetrovics Zsolt2016-02-09 15:00:00Assessment and Psychological Mechanisms of Problematic Online Gaming2016-03-03
Kekecs ZoltánVarga Katalin2014-02-28 11:00:00The effectiveness of suggestive techniques as adjunct to medical procedures, and particularly applied in surgical settings2014-06-12
S.Nagy ZitaV.Komlósi Annamária2014-05-26 11:00:00Testkép, énkép, önértékelés2014-06-12
Czigler BalázsMolnár Márk2010-09-22 14:00:00EEG-változások Alzheimer kórban:EEG-spektrum, koherencia, komplexitás, eseményhez kötött potenciálok2010-12-09
Danis IldikóGervai Judit2008-04-11 12:00:00Szülői és tágabb környezeti tényezők szerepe a szülővé válás folymatában2008-06-12
Honbolygó FerencCsépe Valéria2010-01-27 10:30:00A beszéd prozódiai jellemzőinek észlelése2010-02-18
Mészáros AndreaKónya Anikó2018-06-22 14:00:00Végrehajtó funkciók specifikus nyelvi zavarban és fejlődési diszlexiában2018-09-27
Kapitány-Fövény Máté GergelyDemetrovics Zsolt2015-12-03 15:00:00Characteristics of the use of novel psychoactive substances (NPSs) in Hungary2016-03-03
Pápay NikolettPigniczkiné Rigó Adrien2013-06-17 12:00:00A reproduktív egészség és a termékenységi problémák pszichoszociális kontextusa2013-12-11
Sulykos IstvánCzigler István2017-09-19 11:00:00Visual mismatch negativity to elementary stimulus features2017-11-23
Tóth DénesCsépe Valéria2012-11-16 14:00:00Mit, miért, hogyan?2013-03-21
Vas LilianaKósa Éva2009-06-08 15:00:00Stress, coping & your TV-viewing habits explored: A cross-cultural study about the psychological motives for TV-viewing related to stress, coping strategies & well-being2009-08-27
Magyaródi TímeaOláh Attila2016-12-06 16:00:00Az áramlat-élmény vizsgálata társas helyzetben2017-03-09
Kende JuditNguyen Luu Lan Anh2014-11-04 16:00:00Peer impact on the development of intergroup attitudes: a contextualised multi-method analysis2014-12-18
Szekeres ÁgotaN Kollár Katalin2011-09-27 13:00:00Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4.5. és 6. osztályában2011-12-08
Katona NóraHunyady György2007-09-11 14:00:00Tanulói stílusok és szocializáció összehasonlító vizsgálat2007-11-15
Séllei BeatrixIzsó Lajos2016-01-15 11:00:00Az érzelmi intelligencia szerepe a foglalkozási rehabilitációban2016-03-03
Takács ÁdámCsépe Valéria2013-12-02 15:00:00Az ADHD heterogenitásának vizsgálata kognitív neuropszichológiai alcsoportképzéssel2014-06-12
Hahn NoémiGyőri Miklós2010-06-09 14:00:00False belief understanding and language: developmental relations2010-09-30
Uatkán AjnaFaragó Klára2018-12-17 14:00:00Egyéni kockázatészlelés és kockázatvállalás két szekvenciális valószínűségi játékban2019-04-04
Sipos LillaKalmár Magda2018-06-05 10:00:00Anya-gyermek interakciók játékhelyzetben: a perinatális rizikó jelentősége 12 hónapos korban2018-09-27
Varga GáborVeres-Székely Anna2015-06-23 10:00:00Az impulzivitás genetikai korrelátumai2015-10-01
Soós JuliánnaJuhász Márta2013-04-12 10:00:00A tudás megosztáshoz szükséges team folyamatok vizsgálata potenciálisan veszélyes munkakörnyezetben dolgozó szakértői operátor teameknél2013-05-15
Katona GyörgyiBányai Éva2009-12-07 09:45:00Önkontroll hipnózisban2009-12-17
Kozékiné Hammer ZsuzsannaOláh Attila2015-01-13 14:00:00A párkapcsolati elégedettség vizsgálata rendszerszemléleti keretben2015-03-19
Varga S. KatalinVarga Katalin2012-04-13 10:00:00Vizuális imaginatív szinkron2012-07-17
Juhász ÁgnesAntalovits Miklós2008-11-25 14:00:00Az egyéni, szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztés2009-01-29
Sebestyén NóraFülöp Márta2016-02-24 10:00:00A versengés és a tanulás kulturális beágyazottsága és a migráció hatása a konceptualizációra2016-05-19
Hámornik Balázs PéterJuhász Márta2014-03-07 10:00:00Team tudás, interakció és kommunikáció vizsgálata2014-06-12
Krekó PéterHunyady György2014-06-06 14:00:00Összeesküvés-elmélet, mint kollektív motivált megismerés2014-09-18
Márkné Ribiczey Nóra ÉvaKalmár Magda2010-11-04 15:00:00Az anya-gyerek interakció szerepe a koraszülött gyermek kognitív fejlődésben:követés az iskoláskorig2011-03-17
Juhász LeventePléh Csaba2008-05-07 10:00:00A szinesztézia pszichológiája2008-06-12
Berán EszterGergely György2010-02-10 10:00:00A narratív perspektíva szabályozó szerepe a terápiás diskurzusban2010-02-18
Berczik Anna KrisztinaDemetrovics Zsolt2015-12-09 09:00:00A testedzésfüggőség és az evészavarok elterjedtsége, pszichológiai korrelátumai, valamint egymással való kapcsolata serdülők és felnőttek körében2016-03-03
Jármi ÉvaCsépe Valéria2013-07-01 16:00:00Alapvető számolási képességek tipikus és atipikus fejlődése, a számolási zavar diagnosztikája2013-12-11
Nagyné Hegedűs AnitaGyőri János2017-09-26 16:00:00Az énhatékonyság vizsgálata tipikus fejlődésű és intellektuális képességzavart mutató tanulók körében2017-11-23
Hadarics MártonHunyady György2015-04-06 12:00:00A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök Nyugat- és Kelet-Európában: Motivációs alapok és viselkedéses következmények2015-05-14
Eigner BernadettKalmár Magda2012-11-22 10:00:00A játékosság szerepe a korai anya-gyerek kapcsolat alakulásában - kapcsolati problémákat bejósoló gyanújelek és moderátor tényezők2013-03-21
Szabó MónikaNguyen Luu Lan Anh2009-06-29 11:00:00A társadalmi nemekkel kapcsolatos dinamikus nézetrendszerek szociálpszichológiai vizsgálata2009-08-27
Török ÁgostonCsépe Valéria2016-12-15 15:00:00Spatial Perception and Cognition, Insights from Virtual Reality Experiments2017-03-09
Iszáj Fruzsina ZsanettDemetrovics Zsolt2014-11-17 12:00:00The role of the balancing phenomenin in the artistic process in case of creative artists2014-12-18
Berta JuditKósa Éva2011-11-23 10:00:00A 12-17 évesek érték és modellpreferenciái a médiahasználat függvényében2012-02-16
Győriné Stefanik KrisztinaGergely György2007-09-11 11:00:00Az iskoláskorra vonatkozó prognózis kérdése autizmusban - a korai képességmintázat és a naív tudatelméleti vonatkozású viselkedések szerepe2007-11-15
Zsila ÁgnesDemetrovics Zsolt2018-12-17 10:00:00Psychological vulnerability and protective factors of cyberbullying victimization and perpetration2019-04-04
Fekete OlíviaFaragó Klára2016-01-21 13:00:00Kockázatkeresés, kockázatvállalási motiváció és deviancia serdülőkorban2016-03-03
Karner Orsolya JuliannaRitoók Pálné2013-12-11 10:00:00A csoportos tanácsadás mint tanulási folyamat. Álláskeresőknek nyújtott tréning utánkövetéses hatásvizsgálata2014-03-20
Soltész FruzsinaCsépe Valéria2010-06-22 14:00:00Typical and atypical development of magnitude processing2010-12-09
Németh GeorginaBányai Éva2018-06-12 14:00:00A hétköznapi álmok jellegzetességei; a személy életminősége és álombeszámolóinak tartalmi, formai és mennyiségi jellemzői közti viszony2018-09-27
Nagybányai Nagy OlivérOláh Attila2013-05-03 13:00:00Válaszstílus jellemzők hatása az önkitöltős tesztelési eljárások mérési eredményességére2013-06-20
Rózsa SándorKulcsár Zsuzsanna (1937-2013)2009-12-15 15:00:00A mindennapos testi tünetek pszichológiája és mérésének módszertana2010-02-18
Csapóné Ferenczi Szilvia GyörgyiKalmár Magda2017-06-09 14:00:00Koraszülött kisgyermekek temperamentumának alakulása2017-07-12
Tóth BrigittaMolnár Márk2015-01-15 15:00:00Electrophysiological analysis of oscillatory networks supporting human memory maintenance2015-03-19
Ujhelyi AdriennKovács Mónika2012-06-07 10:00:00Online csoportok kívülről és belülről. Az internetes közösségek szociálpszichológiai vizsgálata2012-07-17
Szondy MátéOláh Attila2009-04-21 11:00:00Optimizmus, pesszimizmus, egészség és magatartás2009-06-11
Remete EszterLakatos Krisztina2016-02-29 12:00:00A csecsemőkori érzelemszabályozás kapcsolata a kötődéssel, temperamentummal és korai affektív környezettel2016-05-19
Mohai KatalinCsépe Valéria2014-03-31 11:00:00Szempontok az olvasási zavarok azonosításához és differenciál-diagnosztikájához2014-06-12
Mészáros VeronikaOláh Attila2014-06-30 14:00:00Kiégés az egészségügyben - a kiégés korrelátumai, valamint megelőzésének lehetőségei2014-09-18
Nagy HenriettOláh Attila2010-11-22 10:00:00A képesség-alapú érzelmi inetlligencia modell érvényességének empirikus elemzése2011-03-17
Gerákné Krász KatalinAntalovits Miklós2008-12-04 13:00:00A teljesítményértékelés igazságossága2009-01-29
Józsa EmeseVarga Katalin2012-12-14 14:00:00Diádikus interakciós élménymintázatok2013-03-21
Nárai ErzsébetHunyady György2010-02-19 14:00:00Egészségstílus szegmentáció, egészség-attitüdök2010-04-28
Gyöngy KingaKalmár Magda2018-04-25 14:00:00Kezdő és tapasztalt kisgyermeknevelők viselkedésszabályozásának összehasonlítása2018-06-01
Boha RolandMolnár Márk2015-11-26 11:00:00A számolási műveletekkel kapcsolatos kognitív folyamatok életkorfüggő változásainak elektrofiziológiai jellemzői2015-12-03
Nagy Márton GáspárKirály Ildikó2018-02-14 14:00:00Recollection in the light of eye movements: The relational eye movement effect and its role in recollection2018-03-08
Turi EszterGervai Judit2015-05-15 13:15:00A csecsemőkori érzelemfeldolgozás kapcsolata a korai affektív környezettel és az anya-gyermek kötődéssel2015-10-01
Forgó MelindaHunyady György2012-11-28 10:00:00Felsőoktatás-menedzsment – magyar felsőoktatási vezetők életútja és vezetői szerepei2013-03-21
Kiss IstvánRitoók Pálné2009-07-02 11:00:00Életvezetési kompetencia2009-08-27
Kádi AnnaFaragó Klára2017-02-16 10:00:00Szervezeti kockázatvállalás és sikeresség összefüggései a szervezetpszichológia nézőpontjából2017-05-23
Répáczki RitaJuhász Márta2014-11-28 10:00:00A szakmai és a vezetői identitás alakulása fiatal felnőttkorban2014-12-18


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )