Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Oláh György Doktori Iskola (Kémia és Vegyészmérnöki tudományok) doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Pusztai ErikaWagner Ödön2014-02-25 14:00:00Synthesys, characterization, and potential application of some organosilicon compouds2014-03-27
Ramadan YahyaPátzay György2011-01-13 10:00:00Különböző töltésszámú ionok elválasztása nanoszűrős membránokon2011-03-31
Rapi ZsoltBakó Péter2012-09-18 10:00:00Monoszacharid alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása azimmetrikus reakciókban2012-09-20
Renkecz TiborHorváth Viola2014-03-10 14:00:00Novel molecularly imprinted polymers – membranes, microspheres, photoswitchable particles2014-03-27
Renkeczné Tátraaljai DóraFöldes Enikő2014-11-19 14:00:00Processing stabilization with traditional and natural antioxidants2014-12-18
Renner KárolyPukánszky Béla2010-05-26 14:15:00Micromechanical deformation processes in polymer composites2010-06-03
Románszki LorándTelegdi Lászlóné2015-02-23 14:00:00Önszerveződő, Langmuir-Blodget- és dip-coating nanorétegek készítése, tanulmányozása és alkalmazása2015-03-26
Sajó RáchelDobó József2016-11-16 10:30:00A flagelláris exportrendszer működése és biotechnológiai alkalmazhatósága2016-12-15
Sánta Zsuzsanna2007-05-04 10:30:00Tienamicin-analóg 2-izoxacefémvázas vegyületek sztereoszelektiv szintézise2007-06-14
Scheer Ildikó ZsófiaVértessy G. Beáta2017-06-02 14:00:00Módszerek fejlesztése és alkalmazása a genomi integritás útvonalainak kutatására2017-06-29
Sebestyén ZoltánPekkerné Jakab Emma2014-10-29 10:30:00Biomassza anyagok jellemzése termikus analízis és analitikai pirolízis segítségével2014-12-18
Sipos BálintRéczey Istvánné2011-01-25 10:00:00Conversion of Lignocelluloses to Fermentable Sugars for Ethanol Production2011-03-31
Sipos MelindaKeglevich György2007-09-26 09:00:00Hármas helyzetben P-funkcióval rendelkező tetra- és hexahidrofoszfinin-oxidok szintézise és térszerkezet vizsgálata2007-09-27
Somodi FerencMargitfalvi József2010-01-13 14:00:00Hordozós arany katalizátorok előállítása, módosítása és vizsgálata CO oxidációjában2010-03-04
Szabados ErikaTungler Antal2017-02-28 10:30:00Szervesanyag-tartalmú hulladékvizek nedves oxidációja2017-03-30
Szabó Ervin2008-04-24 12:00:00Au/Al2O3 katalizátorok módosítása és katalitikus sajátságuk vizsgálata CO oxidációjában2008-06-05
Szabó LászlóTóth Tünde2016-09-08 11:00:00Free radical chemistry of penicillin derivatives2016-09-29
Szabó TamásTelegdi Lászlóné2015-02-12 10:00:00Mag-héj és tömör mátrix szerkezetű mikrokapszulák előállítása, valamint alkalmazása öngyógyító és biolerakódás-gátló bevonatokban2015-03-26
Szabó TamásHuszthy Péter2017-03-10 10:30:00Foszforatomot tartalmazó koronaéterek szintézise és felhasználási lehetőségeinek vizsgálata2017-03-30
Szakács ZoltánKubinyi Miklós2018-11-22 15:00:00Gerjesztett állapotú molekulák reakcióinak kinetikája és mechanizmusa
Szántó GáborKádas István2010-01-06 14:00:00Várhatóan rákellenes hatású alkaloid-analogonok szintézise2010-03-04
Szeleczky ZsoltFogassy Elemér2016-02-25 14:00:00Új felismerések a rezolválás folyamataiban2016-03-31
Szíjártó NóraRéczey Istvánné2008-05-09 11:00:00Production and characterization of cellulose-degrading enzymes for various applications2008-06-05
Szijjártó Gábor PálTompos András2014-09-08 13:00:00Multicomponent catalysts for steam reformation of ethanol2014-09-25
Szilágyi Imre MiklósMadarász János2009-06-16 14:00:00Nanoméretű volfrám-oxidok előállítása, szerkezete és alkalmazása a fényforrásiparban és gázszenzorokban2009-09-17
Szilvási TiborVeszprémi Tamás2016-04-27 10:00:00Internal catalytic effect of bulky substituents2016-06-30
Szőllősi-Szitás EditTompa PéterSalgó András2013-05-16 10:00:00Rendezetlen fehérjék sejtkivonatokból történő azonosítása és mennyiségi meghatározásuk problémái2013-06-27
Szolnoki BeátaToldy Andrea2015-05-06 11:00:00Új, égésgátolt epoxigyanták és kompozitjaik kifejlesztése2015-06-25
Szűcs JúliaGyurcsányi Ervin Róbert2016-03-22 09:00:00Ion-selective electrodes and potentiometric sensing schemes for protein assays2016-06-30
Szűcs RózsaNyulászi László2017-06-15 15:00:00Phosphorus modified PAHs: Tunable π-systems for optoelectronic applications2017-09-28
Takács DaniellaRiedl ZsuzsannaHajós György2013-03-21 14:00:00Új típusú fenotiazin-származékok szintézise és hatásvizsgálata2013-06-27
Takács MátéCsikósné Pap Andrea Edit2018-06-08 10:00:00Nanoszerkezetű WO3 alapú gázérzékelők2018-06-28
Tarcsay ÁkosKeserű György2014-06-05 15:00:00Computational approaches for preclinical ADMET optimization2014-06-26
Tarcsayné Petrov KláraVeszprémi Tamás2012-09-12 10:00:00Silicon and Germanium in Unusual Coordination Modes2012-09-20
Tatai JánosFügedi Péter2008-12-01 14:00:00Ortogonális védőcsoport-stratégia heparin és heparán-szulfát oligoszacharidok szintézisére2008-12-11
Terleczky PéterNyulászi László2011-09-05 15:00:00Explicit víz monorétegek alkalmazása oldószerhatás leirására2011-09-22
Tieger EszterPokol György2017-11-20 13:30:00Investigation of the pharmaceutical applicability of solvates: screening, characterization, crystallization2017-12-14
Tőke Enikő RitaPoppe László2008-10-21 15:00:00Kémiai és enzimatikus átészteresítési reakciók vizsgálata2008-12-11
Toldy AndreaMarosi György2007-12-07 09:00:00Synthesis and application of reactive organophosphorous flame retardants2007-12-13
Tölgyesi ÁdámFekete Jenő2012-02-08 14:00:00Kortikoszteroidok meghatározása különböző mátrixokból folyadékkromatográfiás-tandemspektrometriás módszerrel2012-03-22
Tolnai GyulaHórvölgyi Zoltán2007-07-03 11:30:00Szilika nanorészecskék kölcsönhatásai folyadék/gőz és szilárd/folyadék határfelületeken2007-09-27
Tomasskovics BálintSzarka András2014-03-06 14:00:00A mitokondriális szénhidrát és aszkorbinsav anyagcsere szerepe az oxidatív és ozmotikus stresszadaptációban2014-03-27
TOMIN ANNAPoppe László2010-12-14 13:00:00Biokatalízis molekula modellezéstől az alkalmazásig2010-12-16
Tonka Nagy PéterFekete Jenő2008-05-26 14:00:00Többgyűrűs aromás szénhidrogének és alkil-fenolok konc.-nak és eredetének meghat. Duna vízben és üledékben2008-06-05
Török KittiTömösközi Sándor2015-02-19 14:00:00Túlérzékenységi reakciókat kiváltó összetevők tulajdonságainak tanulmányozása valós élelmiszermátrixokban2015-03-26
Tóth AjnaNagyné László Krisztina2013-12-19 14:00:00Környezetvédelmi szempontból releváns kölcsönhatások különböző felületkémiájú szén nanocső felületeken2014-03-27
Tóth András JózsefMizsey Péter2015-11-30 14:00:00Liquid waste treatment with physicochemical tools for environmental protection2015-12-17
Tóth AttilaNovák Béla2014-02-12 13:00:00A mitózis matematikai modellezése2014-03-27
Tóth FlóriánKalaus György2010-01-26 14:00:00Az aszpidoszpermán- és rokon indolvázas alkaloidok szintézise, valamint egy váratlan reakció felismerése2010-03-04
Tóth Judit2009-03-03 14:00:00Azometin-ilidek 1,3-dipoláris cikloaddiciói és 1,5-elektrociklizációi2009-03-05
Tóth KarolinaSzakács György2014-07-08 15:00:00Production and characterization of novel cellulase and hemicellulase enzymes by selected filamentous fungi2014-09-25
Tunyogi TündeDeák AndreaPálinkás Gábor2011-12-14 10:00:00Arany(I)tartalmú szupramolekulák előállítása és szerkezeti jellemzése2011-12-15
Ujaczki ÉvaMolnár Mónika2017-12-20 11:00:00Values in hungarian bauxite residue: utilization as soil ameliorant and as source of critical raw materials2018-03-29
Ujj ViktóriaFogassy Elemér2010-01-21 14:00:00P-Heterociklusok reszolválása borkősav-származékokkal2010-03-04
Utczás MargitaKózelné Székely Edit2013-04-11 10:00:00Enzimkatalizált reszolválás szuperkritikus szén-dioxidban2013-06-27
Vágó EmeseKemény Sándor2011-12-07 15:00:00Minősítéses mérőeszközök képességvizsgálata2011-12-15
Vajna BalázsMarosi György2012-11-30 11:00:00Sokváltozós görbefelbontási és regressziós módszerek a Raman-térképezésben2012-12-13
Varga BalázsVértessy G. Beáta2008-12-05 10:30:00Structure-function studies on dutpases for kinetic anlysis and inhibitor testing2008-12-11
Varga OlíviaKubinyi MiklósVidóczy Tamás2011-09-14 14:00:00Fluoreszcens jelzőanyagok szupramolekuláris komplexeinek fotofizikai és fotokémiai tulajdonságai2011-09-22
Varga ZoltánBóta Attila2010-02-24 10:00:00Structural perturbations in phospholipid model membrane systems:The effect of dihalogenated phenol compounds and metal ions2010-03-04
Varga ZoltánHargittai Magdolna2011-05-25 14:00:00Fém-halogenid molekulák szerkezetvizsgálata. A kisérleti meghatározás számításos kémiai támogatása2011-06-16
Varga-Oláh ErzsébetFekete Jenő2013-11-08 14:00:00Nagyhatékonyságú és ultra-nagyhatékonyságú töltetek alkalmazási lehetőségei a folyadékkromatográfiás elválasztásokban2013-12-19
Vass MártonKeserű György2014-11-20 15:00:00In silico methodologies aiding fragment-based drug discovery2014-12-18
Vér NóraHózer Zoltán2013-10-25 14:00:00Ruténium viselkedése levegőbetöréses reaktorbaleset során2013-12-19
Vigh TamásMarosi György2015-11-09 11:00:00Application of continuous technologies to manufacture solid dispersions of active pharmaceutical ingredients2015-12-17
Virányi Andrea2009-05-14 10:00:00N-heterociklusok előáll.azometin-ilidek 1,3-dipoláris cikloadd. és elektrocikl.reakcióinak felhasználásával2009-05-21
Vörös AttilaMizsey Péter2014-11-12 14:00:00Szerves kémiai reakciók megvalósíthatóságának vizsgálata folyamatos reaktorokban2014-12-18
Weiser DiánaPoppe László2016-03-01 14:00:00Enzimrögzítési módszerek nanostrukturált rendszerekben2016-03-31
Zámbó DánielDeák András2016-11-23 10:15:00Directed self-assembly of gold nanoparticles: nanoparticle clusters and 2d ordered nanorings2016-12-15
Zügner GáborDóbé Sándor2012-06-19 14:00:00Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kapcsolata: néhány fluor – és oxigéntartalmú szerves molekula reakciókinetikai és fotokémiai kutatása2012-09-20


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )