Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Oláh György Doktori Iskola (Kémia és Vegyészmérnöki tudományok) doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Höltzl TiborVeszprémi Tamás2011-06-24 14:00:00Phosphaalkynes : from monomers to polymers2011-09-22
Homlok RenátaTakács Erzsébet2015-10-28 10:30:00Szerves molekulák lebontása nagyenergiájú sugárzással: lebonthatóság és molekulaszerkezet kapcsolata nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokban2015-12-17
Horváth MarcellMizsey Péter2010-12-13 11:00:00Recirkulációt tartalmazó vegyipari rendszerek szabályozhatóságának vizsgálata2010-12-16
Horváth ViktóriaHargittai István2008-05-27 15:00:00Intramolekuláris kölcsönhatások szerkezeti következményeinek kvantumkémiai vizsgálata2008-06-05
Horváth ZsuzsannaVarga József2014-11-13 11:00:00Correlation Between Molecular Architecture and Properties in Semicrystalline Polypropylene2014-12-18
Hunyadi DávidSzilágyi Imre Miklós2017-10-10 11:00:00Polivolframátok fázisátalakulásai2017-12-14
ifj. Pukánszky BélaVarga József2008-11-24 15:00:00„Segmented Polyurethane Elastomers for Endovascular Surgery: Kinetics, Properties, Application .”2008-12-11
Imre BalázsPukánszky Béla2013-07-15 10:00:00Modification of Biopolymers – Chemistry, Interactions, Structure and Properties2013-09-26
Imre Tímea2009-11-24 11:00:00Fehérjék nem kovalens komplexképzésének és glikozilációjának tömegspektrometriás vizsgálata2009-12-17
Jablonkai ErzsébetKeglevich György2015-11-30 10:00:00Foszfonsav-, foszfinsav-észterek, valamint tercier foszfinoxidok előállítása észteresítéssel és P–C kapcsolási reakcióval2015-12-17
Juhász RékaSalgó András2008-10-02 14:00:00Gabonafélék mobilizációs folyamatainak vizsg.reológiai és közeli infravörös spektroszkópiai módszerekkel2008-12-11
Kálmán GergelyRéczey Istvánné2008-12-02 12:30:00„Új lehetőségek a kukorica termesztése és feldolgozása során keletkező melléktermékek hasznosítására .”2008-12-11
Kapuy OrsolyaNovák Béla2009-10-05 10:30:00Mathematical modelling of yeast cell cycle transitions2009-12-17
Keglevich Péter JánosHazai László2014-11-19 14:00:00Gyógyászatilag várhatóan hatékony alkaloid-származékok előállítása2014-12-18
Kelemen ZsoltNyulászi László2015-11-26 10:00:00Adduktképzés karbénekkel: szerkezet, előállítás ― molekulahangolás2015-12-17
Kencse HajnalkaMizsey Péter2010-02-23 10:00:00Complex evaluation methodology for energy-integrated distillation colunns2010-03-04
Kenyó CsabaPukánszky Béla2016-03-09 10:00:00Active packaging materials: factors, mechanism, efficiency2016-03-31
Kerényi AndreaKeglevich György2010-04-15 14:00:00P-Heterociklusos ligandumok és Pt(II)-komplexeik előállítása és szerkezetazonosítása2010-06-03
Kertész JúliaHuszthy Péter2011-12-13 10:00:00Akridin-18-korona-6-éter alapú szenzor- és szelektormolekulák előállítása és vizsgálata2011-12-15
Király ImreNovák Lajos2011-03-25 09:30:00Biológiailag aktív szénsavszármazékok vizsgálata és felhasználásuk az imidacloprid, phenserine és desloratadine származékainak szintéziseiben2011-03-31
Kiss ÁrpádHell Zoltán2012-06-11 14:00:00Hordozós katalizátorok vizsgálata szerves kémiai reakciókban2012-06-14
Kiss Nóra ZsuzsaKeglevich György2014-11-27 15:30:00Foszfinsav-észterek és amidok szintézise; környezetbarát megoldások2014-12-18
Kiss ViolettaFogassy Elemér2007-06-06 11:00:00Alkoholok reszolválásának vizsgálata2007-06-14
Kiss-Pataki BernadethHorváth Zsolt Endre2016-05-23 10:00:00Study of carbon nanotube filler dispersion in polymer composites by various microscopic methods2016-09-29
Klébert SzilviaPukánszky Béla2007-12-07 11:00:00Modification os Cellulose Acetate by Reactive Processing - Chemistry, Structure and Properties2007-12-13
Kmecz IldikóKózelné Székely Edit2018-01-29 10:00:00Optikailag aktív vegyületek előállítása szuperkritikus szén-dioxid alkalmazásával2018-03-29
Kókai EszterVolk Balázs2017-10-24 08:30:00Oxindol- és 1,3-diazaoxindol-származékok előállítása és reakcióinak vizsgálata2017-12-14
Komjáti BalázsNagy József2017-01-12 13:00:00Elméleti kémiai számítások alkalmazása gyógyszeripari jelentőségű molekulák és reakciók vizsgálatára2017-02-23
Könczöl LászlóSzieberth Dénes2017-11-15 10:00:00Gyenge donor-akceptor kölcsönhatások által irányított reakciók vizsgálata2017-12-14
Kormány RóbertFekete Jenő2015-11-24 14:00:00Modellező szoftver szerepe a Quality by Design elv folyadékkromatográfiás alkalmazásában2015-12-17
Kormos AttilaHuszthy Péter2013-12-03 10:30:00Fentiazin egységet tartalmazó szenzor- és szelektormolekulák szintézise és molekuláris felismerőképességük vizsgálata2013-12-19
Kormosné Bugyi ZsuzsannaTömösközi Sándor2013-02-20 10:00:00Élelmiszer-allergének mennyiségi meghatározására alkalmas analitikai módszerek és alkalmazási környezetük fejlesztése2013-03-28
Kosik KatalinNagyné László Krisztina2007-10-15 11:00:00Fenolok kölcsönhatása módosított hidrogélekkel2007-12-13
Kótai László2007-04-04 11:00:00A permangánsav egyszerű és komplex sóinak szintézise és tulajdonságai2007-06-14
Kovács AndrásFekete Jenő2013-04-15 15:00:00Biodiesel technology with phase transfer avoided mass transfer2013-06-27
Kovács ErvinFaigl Ferenc2015-09-02 16:00:00Királis négy- és öttagú heterociklusok sztereoszelektív szintézise és reakcióinak vizsgálata2015-09-24
Kovács KrisztinaSzakács György2010-02-24 14:00:00Production of Cellulolytic Enzymes with Trichoderma Atroviride Mutants for the Biomass-to-bioethanol Process2010-03-04
Kovács RitaKeglevich György2015-07-09 10:00:00Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise2015-09-24
Kovács TamaraKeglevich György2017-11-13 10:00:00Foszfin-oxidok redukciója: környezetbarát megoldások2017-12-14
Kovári JúliaVértessy G. Beáta2007-09-21 14:00:00A prokarióta Ercherichia coli- és az eukarióta ecetmuslica dUTPáz szerk.-nek és működésének összehas. vizsgálata2007-09-27
Krámos BalázsOláh Julianna2015-09-15 15:00:00Enzimkatalízis számítógépes modellezése P450 enzimekben2015-12-17
Krezinger AnikóOláh Julianna2018-02-15 10:00:00Kölcsönhatások fehérjerendszerekben2018-03-29
Kriston IldikóFöldes Enikő2011-04-26 11:00:00Some aspects of the degradation and stabilization of Phillips type polyethylene2011-06-16
Kupai JózsefHuszthy Péter2012-09-17 10:00:00Piridin egységet tartalmazó királis 18-korona-6-éterek szintézise és alkalmazásuk2012-09-20
Kupai Katalin AlízNovák Lajos2013-10-03 11:00:00Cikloalkanoindol alapváz kialakítása periciklikus reakcióval, a reakciók vizsgálata, optimalizálása és származékok előállítása2013-12-19
Lakné Komka KingaKemény Sándor2011-03-30 12:30:00Gyógyszerkészítmények stabilitásvizsgálatának statisztikai elemzése2011-03-31
Lautner GergelyGyurcsányi Ervin Róbert2013-01-17 12:00:00Szelektiv szintetikus receptorok fejlesztése és alkalmazása fehérjék meghatározására2013-03-28
Lemaire BernadettJobbágy Andrea2018-03-02 10:00:00N és P hiány hatásai, a glikogénakkumuláló mikroorganizmusok szerepének újraértelmezése az eleveniszapos szennyvíztisztításban a bioreaktor elrendezés tükrében2018-03-29
Magyar ÁgnesHell Zoltán2017-11-06 10:00:00Molekulaszita-hordozós átmenetifém-katalizátorok előállítása és alkalmazásuk szerves kémiai szintézisekben2017-12-14
Makó AttilaBakó Péter2009-12-14 17:30:00Monoszacharid –alapú királis koronaéterek szintézise és alkalmazása enantioszelektiv reakciókban2009-12-17
Makra István TamásGyurcsányi Ervin Róbert2017-12-14 13:00:00Development of nanopore based electrochemical sensors2018-03-29
Mándoky-Lovas Henrietta2008-07-08 12:00:00Nagynyomású nátriumlámpák kerámia égőtestének falában lejátszódó korróziós folyamatok vizsgálata2008-09-18
Manek Enikő RitaNagyné László Krisztina2018-06-07 11:00:00Interactions in poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels2018-06-28
Marosfői Béla BotondMarosi György2009-11-03 14:00:00Nanoadalék-tartalmú égésgátolt poliolefin rendszerek fejlesztése2009-12-17
Mátravölgyi BélaFaigl Ferenc2012-09-17 13:00:00Új, atropizomériát mutató vegyületek előállítása és szintetikus alkalmazása2012-09-20
Matusek AnikóCzukor Bálint2008-09-04 12:00:00Frukto-oligoszacharidok alkalm.modellezése ozmotikus dehidr. művelettel diffúziós és bomláskinetikai megközelítésben2008-09-18
Medgyes-Horváth AnnaSveiczer Ákos2016-11-28 12:30:00A hasadó élesztő növekedésének, osztódásának és méretkontroll mechanizmusainak vizsgálata2016-12-15
Mell PéterLázár Károly2011-03-29 09:00:00Stroncium, cezium, kobalt és jód szorpciójának és migrációjának vizsgálata agyagkőzet mintákon és nagy dózisok detektálására alkalmas termolumineszcens anyag kifejlesztése2011-03-31
Menyhárd AlfrédVarga József2007-09-25 14:30:00Crystallization and Melting Characteristics and Supermolecular Structure of the β-Modification of Isotactic Polypropylene and its Multi-Component Systems2007-09-27
Mészárosné Törincsi MercedeszNovák Lajos2011-09-21 11:00:00Eljárások új heterociklusok és fényvédő hatású vegyületek előállítására2011-09-22
Mezei Pál DánielCsonka Gábor2016-07-13 10:00:00Density functionals applied to biomolecules and their non-covalent interactions2016-09-29
Móczár IldikóHuszthy Péter2010-06-21 14:00:00Koronaéter alapú fluoreszcens szenzormolekulák szintézise és vizsgálata2010-09-23
Mohammad Hosseini ArezooTungler Antal2014-06-03 11:00:00Intensification of wet oxidation of industrial process wastewater2014-06-26
Molnár AnnamáriaHermecz IstvánFaigl Ferenc2011-11-07 09:00:00Selected reactions of 4H-Pirido(1,2-a)pirimidin-4-ones and an azoxyquinoxaline2011-12-15
Molnár BalázsSimig Gyula2015-06-05 14:00:00Ftalidvázas szintetikus építőkövek előállítása2015-06-25
Molnár KatalinFaigl Ferenc2017-06-21 15:00:00Trifluoretil-foszfonátok előállítása és szelektivitásra gyakorolt hatásuk a Horner-Wadsworth-Emmons-reakcióban2017-09-28
Molnár MónikaGruiz Katalin2007-05-21 10:00:00Szennyezett talaj ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációja: Tervezéstől az alkalmazásig2007-06-14
Molnár PéterKózelné Székely Edit2010-05-14 14:00:00Optical Resolution by Supercritical Fluid Extraction2010-06-03
Müller JuditBalogh György Tibor2018-02-26 15:00:00Gyógyszerhatóanyagok felszívódásának és szöveti megoszlásának modellezése in vitro nem sejtes módszerekkel2018-03-29
Müller PéterPukánszky Béla2016-02-23 14:00:00Structure-property correlations in thermoplastic starch blends and composites2016-03-31
Nádasdi RebekaDóbé Sándor2009-06-22 14:00:00Néhány oxigéntartalmú szerves molekula és szabadgyök légkörkémiai kinetikája és fotokémiája2009-09-17
Nagy BalázsNagyné László Krisztina2017-09-06 15:30:00Módosított széngélek és alkalmazási lehetőségeik2017-09-28
Nagy BenceSimándi Béla2010-05-26 10:00:00A szuperkritikus extrakció modellezése2010-06-03
Nagy Gergely NándorVértessy G. Beáta2015-09-30 13:00:00Fertőző kórokozók létfontosságú, nukleotid átalakítást végző enzimei katalitikus mechanizmusának vizsgálata2015-12-17
Nagy Henrietta JuditVig András2008-10-09 10:00:00Új színezési folyamatok, komplexképzők és szerepük egyes szinezékek fotoiniciált átalakulásában2008-12-11
Nagy TiborMizsey Péter2016-11-22 14:00:00Comprehensive study of carbon dioxide capture from industrial gases with monoethanolamine-water mixture2016-12-15
Nagy ViviánaSzakács György2009-06-16 14:00:00Solid-state fermentation as a tool for production of three industrially valuable microbial enzymes: chitinase, lipase/esterase and transglutaminase2009-09-17
Nagy Zsombor KristófMarosi György2012-09-17 08:30:00Innovativ gyógyszerhordozó rendszerek fejlesztése folyamatos gyógyszertechnológiai eljárásokkal2012-09-20
Nagygyörgy ViolaMadarász János2018-06-11 12:30:00Festékkel érzékenyített napelem elektrolitok termikus stabilitásának, bomlásának és hatásfokának vizsgálata2018-06-28
Nagyné Bereczki LauraPokol György2009-01-20 12:30:00Reszolválásokban képződő kristályos fázisok és kristályosodási folyamatok vizsgálata2009-03-05
Nagyné Naszályi LíviaHórvölgyi Zoltán2008-07-21 12:00:00Preparation and characterization of functional nanostructured thin layers composed of silica, ZnO and core/shell silica/ZnO particles2008-09-18
Nemák KatalinHermecz István2009-05-14 10:15:00Reszolválási kisérletek és az ipari méretnövelés folyamatszemléletű értékelése2009-05-21
Német Zoltán2009-06-09 14:00:00Gyógyszervegyületek szilárdfázisú analízise: Polimorfia vizsgálati módszerek a gyógyszeriparban2009-09-27
Németh ÁronSevella Béla2008-05-21 13:30:00Biotechnológiai/biokonverziós módszerek kutatása glicerin származékok előállítására2008-06-05
Németh TamásTóth Tünde2017-11-27 10:00:00Synthesis and molecular recognition studies of acridono- and acridino-crown ether-based sensor and selector molecules2017-12-14
Németh VeronikaVértessy G. Beáta2009-12-14 09:00:00Nukleokapszid-dUTPáz, egy retrovirális fehérje szerkezete és funkciója2009-12-17
Oláh MárkHornyánszky Gábor2018-11-27 10:00:00Synthesis of enantiopure compounds applying continuous-flow chemoenzymatic systems
Olasz AndrásVeszprémi Tamás2016-11-02 15:00:00Dispersion, an important weak force: Case studies and development of an anisotropic parameter-free procedure for the evaluation of dispersion2016-12-15
Olosz-Szabó Orsolya ErzsébetKoczkáné Csiszár Emília2016-10-27 10:00:00Cellulóz alapú szálasanyagok enzimes folyamatainak hatékonyság növelése kisfrekvenciás ultrahanggal és hidegplazma előkezeléssel2016-12-15
Oszlánczi ÁgnesBóta Attila2010-02-19 11:00:00Effects of antibiotics on bio-mimetic model membranes2010-03-04
Oszvald MáriaTömösközi Sándor2007-11-27 14:00:00A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben2007-12-13
Pál KrisztinaKubinyi Miklós2009-01-30 14:00:00Jelzőmolekulák elektronspektroszkópiai jellemzése2009-03-05
Pálovics EmeseFogassy Elemér2009-04-08 10:20:00Közös alapvázú, rokon molekulaszerkezetű vegyület5ek a reszolválás folyamataiban2009-05-21
Párta LászlóGergely Szilveszter2017-07-14 15:30:00Folyamatkövető, -elemző technológiai eszközök alkalmazása kínai hörcsög petefészek sejtvonal alapú eljárásoknál a biológiai gyógyszerhatóanyag-gyártásban2017-09-28
Pataki HajnalkaMarosi György2013-09-05 11:30:00Gyógyszerhatóanyagok újfajta kristályosítása PAT technológia alkalmazásával2013-09-26
Pilbák SaroltaPoppe László2008-12-08 10:00:00Fehérje-ligandum kölcsönhatás vizsgálata, modellezése2008-12-11
Pilbáth Aranka2009-03-04 12:00:00Cinkfelületen kialakított α,ω-difoszfono-alkán nanorétegek jellemzése és korróziógátló hatásuk vizsgálata2009-03-05
Pintér BalázsVeszprémi Tamás2008-12-10 10:00:00Alien Molecules on Earth2008-12-11
Pogány PéterKovács Attila2014-05-27 14:00:00Quantum chemical study of the molecular properties of actinide carbides2014-06-26
Pothorszky Szilárd LászlóDeák András2017-11-27 14:00:00Régió-szelektíven felületmódosított arany nanorészecskék tervezett előállítása, vizsgálata és önszerveződése2017-12-14


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )