Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Történelemtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Takács MelindaRévész LászlóSzabados György2018-11-17 10:30:00Egy kora középkori település a Nyírségben2018-12-13
Kovács AnettMarjanucz László2018-11-06 11:00:00Közjótékonyság története Békés megyében 1828-19182018-12-13
Nemes KrisztinaMajoros István2018-06-29 11:30:00Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban: Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970)2018-10-11
Bodó KatalinHorváth Gyula2018-06-29 09:30:00A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: amerikai, spanyol, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.2018-10-11
Falusi NorbertBárdi Nándor2018-07-02 11:00:00Uralkodó magyar eszmék a változásban Erdély 1910-1922.2018-10-11
Pető BálintZakar Péter2018-07-17 11:00:00A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883)2018-10-11
Gausz IldikóKövér Lajos2018-05-17 11:00:00Magyarország vonzásában. Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608)2018-06-07
Vida BeátaC. Tóth Norbert2017-06-27 11:00:00A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén2017-12-07
Medgyesi KonstantinBencsik Péter2017-11-15 11:00:00Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról2017-12-07
Maléth ÁgnesCsernus Sándor2017-05-19 15:00:00I. Károly és a papság kapcsolata (1301-1342)2017-06-08
Zeman Ferenc CsabaMarjanucz László2017-04-24 14:00:00Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban2017-06-08
Palotás ZsoltKökény Andrea2017-02-10 10:45:00Bejek, korzárók és diplomaták: A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-18302017-04-06
Nagy GeorginaNagy László2017-02-10 13:00:00A független Algéri a első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962 – 19712017-04-06
Rittling LászlóPapp Sándor2016-12-21 11:00:00Eszterházi Antal élete és szerepe a Rákóczi-szabadságharcban, II. Rákóczi Ferenchez írt levelei tükrében2017-04-06
Povedák KingaBarna Gábor2016-06-22 11:00:00Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata2016-12-15
Gulyás K. LászlóFerwagner Péter Ákos2016-06-29 14:00:00II. Szaúd uralkodásának első szakasza.2016-12-15
Vér MártonZimonyi István2016-05-05 11:00:00The Postal System of the Mongor Empire in Northeastern Turkestan2016-06-02
Lakos KatalinWojtilla Gyula2016-05-19 11:00:00A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében2016-06-02
Hadnagy SzabolcsPapp Sándor2016-04-28 11:00:00Az oszmán hadsereg élelmiszer utánpótlásának rendszere az 1658. évi erdélyi hadjárat tükrében2016-06-02
Polenyák IvettDeák Ágnes2015-04-29 11:00:00Bécs szerepe Munkácsi Mihály életében2015-05-28
Döbör AndrásZakar Péter2015-05-18 10:00:00Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében2015-05-28
Pintér-Nagy KatalinOlajos Terézia (1941-2018)Zimonyi István2015-03-04 11:00:00A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján2015-05-28
Nagy IstvánKarsai László2015-02-20 11:00:00A kecskeméti zsidóság 1919-1944 között.2015-04-02
Kiss AttilaOlajos Terézia (1941-2018)2015-02-13 11:00:00"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.2015-04-02
G. Tóth PéterPetrovics István2015-03-19 11:00:00A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526)2015-04-02
Fábiánné Gyöngyössy OrsolyaBarna Gábor2014-10-27 11:00:00Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.2014-12-11
Teiszler ÉvaAlmási Tibor2014-03-11 11:00:00Anjou-kori oklevéltár XXXIV.2014-06-26
Szabó PálOlajos Terézia (1941-2018)Sebők Ferenc2014-05-21 11:00:001440 – Nándorfehérvár első oszmán–török ostroma és előzményei2014-06-26
Abdel-Salam Mohamed AbdallahZimonyi IstvánSáringer János2014-05-15 13:00:00Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban2014-06-26
Papp ZoltánMarjanucz László2014-04-01 10:00:00Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra2014-06-26
Tóth IstvánSipos József2014-04-30 10:00:00A szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján2014-06-26
Halmágyi MiklósKoszta László (1962-2015)2013-11-20 11:00:00Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján2013-12-12
Szilágyi PéterNagy László2013-11-14 13:30:00A líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-19692013-12-12
Szőcs TiborPetrovics István2013-11-11 10:30:00A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342)2013-12-12
Illés Imre ÁronDraskóczy Miklósné Székely Melinda2013-11-19 11:00:00A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése2013-12-12
Rábai KrisztinaAlmási Tibor2013-05-07 11:00:00Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.2013-07-13
Lénárt AndrásRosselli Alessandro2013-05-17 11:00:00Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában2013-07-13
Felföldi SzabolcsWojtilla Gyula2013-02-14 11:00:00Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3-4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében2013-07-13
Miklós PéterMarjanucz László2012-12-13 10:00:00Balogh István politikai pályája2013-07-13
Kovács SzilviaZimonyi IstvánIvanics Mária2013-04-04 11:00:00A kunok története a mongol hódításig2013-07-13
Igaz LeventeSzabados György2013-04-11 10:00:00Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei2013-07-13
Farkas AnikóNagy László2012-11-19 16:00:00A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-19802012-12-13
Tóth HajnalkaPapp Sándor2012-04-27 13:00:00A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között2012-06-07
Babarczi DóraRákóczi István2012-04-18 13:00:00Magyar jezsuiták Braziliában a XVIII. század közepén2012-06-07
Révész ÉvaMakk Ferenc (1940-2018)Olajos Terézia (1941-2018)2012-02-17 11:00:00Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz2012-06-07
Kiss Gábor FerencSipos József2012-05-16 10:00:00Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938-1941.2012-06-07
Farkas Pálma AdélAnderle Ádám (1943-2016)2012-05-21 10:30:00FEKETE LEGENDA, HISPANOAMERICANISMO ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MIGUEL PRIMO DE RIVERA DIKTATÚRÁJA IDEJÉN (1923-1930)2012-06-07
Dévavári ZoltánA. Sajti Enikő2012-05-22 12:00:00Új partok felé. Kisebbségi útkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923)2012-06-07
Tamás ÁgnesDeák Ágnes2012-05-21 12:00:00Nemzetiségi sztereotípiák összehasonlító perspektívában2012-06-07
Capraz Hüseyin Sevket CatagayPapp Sándor2011-10-21 10:00:00Pétervárad 1694. évi török ostroma nyugati és oszmán források alapján2011-12-15
Türk AttilaBálint Csanád2011-11-22 14:30:00A magyar őstörténet és a szaltavói részészeti kultúrkör2011-12-15
Glózik KláraMarjanucz László2011-10-21 10:00:00„A turizmus és szabadidő eltöltésnek lehetőségei Magyarországon a dualizmus korában különös tekintettel Békés megyére (1867-1914)”2011-12-15
Tari AdriennAnderle Ádám (1943-2016)2011-05-13 10:00:00A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája(1923-1930).2011-06-09
Varsányi AttilaMarjanucz László2011-03-30 09:30:00A Hódmezővásárhelyi Főispánság története (1873-1950)2011-06-09
Cziráki ZsuzsannaPapp Sándor2011-05-26 13:00:00Brassó és a fejedelmi hatalom viszonya a város fejedelmi szolgáltatásai tükrében, Bethlen Gábor uralkodása idején2011-06-09
Cora ZoltánTomka Béla2011-05-13 10:00:00A Szociálpolitika válaszútjai Magyarországon: A mintakövetés lehetőségei és kényszerei (1938-1950)2011-06-09
Tóth IvánFarkas Zoltán2011-05-11 13:00:00Alexandros Homérosa - Arrhianos-tanulmányok2011-06-09
Csősz LászlóKarsai László2010-11-02 12:00:00Magyarok és zsidók Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történelmében2011-01-13
Vukman PéterA. Sajti Enikő2010-03-05 14:00:00Moszkvától Londonig Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953)2010-06-30
Papo AdrianoNagy László2010-01-18 11:00:00György Martinuzzi Utyeszenics e la dedizione della Transilvania alla Casa d'Austria.2010-04-22
Sebők BalázsBelényi Gyula2010-01-28 10:00:00Az Alföld iparosítása - Szolnok megye példáján 1950-19702010-04-22
Arienza, Arienza JavierTóth Sándor László2010-01-27 11:00:00La Crónica Hispana de la Guerra de los Quince Anos (1593-1606)2010-04-22
Mislovics Erzsébet2009-10-10 10:00:00A magyarországi zsidóság gazdaság- és demográfiatörténete 1700-1830.2009-12-17
Olasz LajosKoszta László (1962-2015)2009-05-14 10:00:00A kormányzóhelyettesi intézmény története2009-06-04
Maria Pia PedaniNagy László2009-04-24 10:00:00Dalla frontiera al donfine2009-06-04
Pusztai GabriellaMarjanucz László2009-05-11 11:00:00Magyar orvosok tevékenysége Fekete-Afrikában a 20. század elejétől az 1960-as évek végéig2009-06-04
Szabó Henriette ÉvaAnderle Ádám (1943-2016)2009-05-15 10:00:00El Diccionario de la antropologia Bolíviana2009-06-04
Szelják GyörgyAnderle Ádám (1943-2016)2008-12-11 10:00:00Tisztelnünk kell egymást. Nashua világkép és kulturális változások Pachiquitlában2009-06-04
Polácska EdinaAnderle Ádám (1943-2016)2009-01-07 10:00:00Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876)2009-06-04
Liptovszkyné Wolf Mária2009-03-06 10:00:00A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk2009-06-04
Pongrácz AttilaSzilágyi Ágnes Judit2008-10-16 10:30:00A Sao-Paulói magyarság 1945-1990.2008-12-11
Prantner ZoltánNagy László2008-10-27 10:00:00Magyar-Jemeni kapcsolatok 1955-19702008-12-11
Szélinger BalázsNagy László2008-10-16 10:00:00Magyarország és Etiópia2008-12-11
Kovács KálmánMarjanucz László2008-06-24 10:00:00Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-70-es években2008-12-11
Pethő SzilviaAnderle Ádám (1943-2016)2008-06-23 11:00:00Spanyol kommunista emigráció Közép-Kelet-Európában (1946-1955)2008-12-11
Kovács TiborPapp Sándor2008-11-20 11:00:00MAGYA R HUSZARFEGYVERE K A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC BUKÁSÁIG A TÁRGYI EMLÉKANYAG TÜKRÉBEN2008-12-06
Őry Kovács KatalinAnderle Ádám (1943-2016)2008-11-06 11:00:00A JARAGUÁ DO SULI MAGYAR KOLÓNIA: IDENTITÁS ÉS TÖRTÉNELEM.2008-12-06
Torbágyi PéterAnderle Ádám (1943-2016)2008-02-18 10:00:00Latin-amerikai magyar szórványközösségek története a 19. század második és a 20. század első felében2008-04-10
Csurgai Horváth JózsefMarjanucz László2008-03-06 11:30:00Urbanizáció Székesfehérváron 1867-19142008-04-10
Jancsó KatalinAnderle Ádám (1943-2016)2008-02-27 10:00:00A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígenad2008-04-10
Táborosi ZsuzsannaAnderle Ádám (1943-2016)2006-11-22 12:00:00Székesfehérvár kisiparos társadalma a két világháború között2007-01-15
Balogh ÁdámNagy László2006-10-26 11:00:00A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-19122006-12-15
Weisz Boglárka2006-10-20 10:00:00Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon2006-12-15
Polgár SzabolcsZimonyi István2006-11-22 10:00:00Kelet-Európa és a nemzetközi kereskedelem a 8-10. században2006-12-15
Tandori MáriaNagy László2006-05-11 10:00:00A Korzikai Angol Királyság alkotmánya2006-06-30
Fedeles Tamás2005-11-06 11:00:00A pécsi székeskáptalan személyi összetétele 1354-15262006-01-30
Petrovics IstvánNagy László2005-01-01 00:00:00Várostörténeti tanulmányok. Fejezetek Szeged, Temesvár és Pécs középkori történetéből2005-12-15
Dér Terézia2005-04-21 11:00:00Szent István és Szent László alakja magyarországi latin nyelvű liturgikus énekekben2005-06-25
Dobrovits Mihály Aladár2005-04-15 11:00:00Égi kagánok eltűnt birodalma2005-06-25
Szente-Varga MónikaAnderle Ádám (1943-2016)2005-05-13 10:00:00Migración húngara a México, 1901-19502005-06-14
Kiss Gergely2003-11-06 11:00:00A királyi alapítású bencés kolostorok egyházjogi helyzete a 11-13. században2003-12-15
Kövér Lajos2003-01-01 00:00:00A XVIII. század magyarságképe elfeledett francia források tükrében2003-12-15
Krajcsír LukácsNagy László2019-03-26 13:00:00A csehszlovák-egyiptomi fegyvervásárlási szerződés és hatása a nemzetközi kapcsolatokra 1955-1961.


2019. IV. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. május 17-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )