Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Psychology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám PutzTamás Bereczkei2018-03-27 13:00:00„Ki szép, ki jó?” A szépség-sztereotípiák normafenntartó viselkedést, valamint társas ítéletalkotást befolyásoló szerepének vizsgálata2018-10-09
Ágnes BálintBalázs Kézdi2005-04-26 11:00:00Fejezetek Németh László pszichobiográfiájából2005-06-21
Ágota KrisztiánGyörgy RévészLajos Vereczkei2016-04-28 10:00:00Matematikai nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztő módszerének kidolgozása és hatásvizsgálata2016-06-07
Agouridas DimitriosFerenc Erős2010-04-20 15:00:00The Traveller's Pathos. A Clinical Exercise in Byzantine Perspective2010-05-25
András LángBernadette Péley2011-05-25 13:30:00A páciens-terapeuta kötődés mérése és hatása a páciens terápiás attitűdjére2011-10-04
András Norbert ZsidóLászló BernáthAnita Deák2018-11-14 11:30:00Exploring the effects of threatening stimuli on visual search performance using different experimental designs
Andrea CziborTamás Bereczkei2014-04-29 13:30:00Döntések társas dilemmahelyzetekben: Személyiségjellemzők és szituációs faktorok hatása2014-10-14
Andrea KövesdiLászló Nagy2018-11-13 11:00:00Reziliencia a serdülőkori anorexia nervosaban
Andrea RitterFerenc Erős2006-11-14 14:00:00A „budapesti iskola” hatása a francia pszichoanalitikus elméletekre (Ábrahám Miklós és Török Mária pszichoanalitikus rendszerének elemzése és terápiás alkalmazása)2007-05-03
Anett Ágnes TóthSzabolcs Kiss2017-04-11 13:00:00Óvodás korú gyermekek halálfogalmának fejlődése és sajátosságai a szülői magyarázatok és halálattitűdök tükrében2017-06-06
Anikó IllésJános (1948-2015) László2008-12-08 14:00:00Képek elemzése és befogadásvizsgálata - észlelés, tetszés, viszonyulás2009-01-27
Anikó OsváthJános Kállai2008-04-09 10:30:00A csecsemőkori szocioemocionális fejlődés meghatározói: temperamentum és kötődés2008-06-24
Anita DeákGyörgy Révész2011-09-20 15:00:00Érzelmek, viselkedés és az emberi agy: Az International Affective Picture System (IAPS) magyar adaptációja és alkalmazásának lehetőségei2011-11-29
Anna BorgosFerenc Erős2005-04-27 11:00:00Nőiszerep-konstrukciók a huszadik századelőn. Három „Nyugat-feleség” pszichobiográfiája.2005-06-21
Anna KendeFerenc Erős2002-09-11 15:00:00Tudományos és köznapi elméletek a nőiségről és az anyaságról2002-12-03
Aranka TiringerEnikő Csilla Kiss2011-03-29 14:00:00„Utazás egy koponya körül”. Karinthy Frigyes pszichobiográfiája2011-05-31
Attila SzékelyFerenc Erős2003-05-13 14:00:00Az öntudat a XX. századi tudatkutatás tükrében2003-10-07
Attila ZsubritsIstván Perjés2012-10-02 13:30:00A kapcsolat mint esély. A gyermekvédelmi intézményekben élő serdülőkorú fiatalok kötődésrendszerén belül a nevelőkkel kialakult kapcsolat összetevői2012-12-04
Beáta GrabovacAnita Deák2015-12-17 10:00:00Az affektív lexikon szerveződése és működése korai és kései szerbiai kétnyelvű személyeknél2016-02-02
Beatrix LábadiJános Kállai2005-12-07 14:00:00A téri megismerés csecsemőkorban2006-01-17
Béla BirkásTamás BereczkeiBeatrix Lábadi2011-11-22 14:00:00Arcok megbízhatóságának értékelése, mint adaptív döntésmechanizmus: Rassz-jellemzők és tekintetirány hatása az észlelt megbízhatóságra2012-02-07
Bernadette Péley1999-12-07 13:30:00Beavatás és tárgykapcsolat. Kábítószerélvező fiatalok identitásának vizsgálata.1999-12-16
Bettina MártaZoltán Kovács2013-11-27 13:00:00A felhatalmazás kulturális mintázottsága2014-02-11
Csaba ElblingerBernadette PéleyLászló Bernáth2013-05-14 13:30:00A családi rituálék szerepe a családi identitás konstrukcióban2013-06-04
Diána Ágnes Varró-HorváthBeatrix Lábadi2016-10-06 11:00:00A társas megismerés és a becsapás megértésének fejlődése között fennálló összefüggések 1- 3 éves korú gyermekeknél2016-11-22
Dóra Beáta VajdaEnikő Csilla Kiss2017-05-10 13:00:00Aktor, partner hatások, interakciók és moderáló tényezők a párkapcsolati minőség és a személyiség közti összefüggésben2017-06-06
Edina Enikő FecskóFerenc Erős2012-05-09 15:00:00Tükör és áttétel (Fejezetek a pszichoanalitikus filmkutatás alapterületeiből)2012-06-05
Emőke Berghauer-OlaszZoltán VassLászló Nagy2016-10-25 14:00:00A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak feltáró módszere2016-11-22
Emőke FülöpMárta Csabai2016-11-09 11:30:00A gyógyítók kiégése az empátia és az érzelemszabályozás tükrében2017-03-14
Enikő Gyöngyösiné KissBalázs Kézdi1999-11-17 14:00:00Szondi Lipót sorsanalízise1999-12-16
Enikő GyörkőBeatrix Lábadi2015-05-13 13:00:00Numerikus képességek tipikus és atipikus fejlődése óvodáskorban2015-06-02
Éva BodnárZoltán Kovács2007-10-30 14:00:00Az E-tanulótípusok tanulási attitűdje2007-11-20
Éva FülöpJános (1948-2015) László2010-11-09 14:00:00A történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése2011-04-05
Éva TóthTamás Bereczkei2008-05-06 13:00:00Serdülő lányok szexuális érése a családi szocializáció függvényében – A szocializáció evolúciós modelljének tesztelése2008-06-24
György Péter HársFerenc Erős2000-10-12 13:30:00A pszichoanalízis klasszikus alternatívája: a kései Ferenczi2000-10-31
György RévészJános (1948-2015) László2002-04-30 14:00:00Szülői bánásmód és a gyermekbántalmazás2002-06-19
Hajnalka Szentiványi-MakóBernadette Péley2013-11-12 13:00:00"Döntés életről-halálról". A művi abortusz pszichológiai vonatkozásai2014-02-11
Hella HegyiZoltán Kovács2012-10-11 13:30:00Személy(iség) a kompetenciák mögött. A hagyományos pszichológiai kiválasztási eljárások és a kompetenciák mérésének összefüggései2012-12-04
Ildikó SomogyváriJános (1948-2015) László2010-11-02 14:00:00A történelmi tárgyú irodalom szerepe a nemzeti identitás alakításában: Empátia, csoport-identifikáció és csoportközi folyamatok kapcsolata a befogadásban2011-01-25
Ilona SziliEmőke Bagdy2011-05-11 14:00:00Öngyilkosságot megkísérlők interakciódinamikája és megküzdési stratégiái2011-05-31
István TakácsBalázs Kézdi2006-05-09 14:00:00Az Ötödik Rend ifjúságának és pedagógusainak versengése2006-06-20
István TiringerEnikő Csilla Kiss2012-11-22 13:30:00Az akut kardiológiai eseményen átesett betegek hosszú távú életminőségét befolyásoló pszichoszociális tényezők vizsgálata2013-02-05
József CsürkeBalázs Kézdi2006-03-28 14:00:00A lótuszevő eszmélése. A lélektani krízis promóciós aspektusa.2006-05-09
Judit Emma Boda-UjlakyLászló Séra2014-11-04 12:00:00A gelotofóbia kialakulásának, fennmaradásának és terápiájának szociálpszichológiai faktorai2014-12-02
Judit HavelkaFerenc ErősMária Koltai2012-04-10 13:30:00A transzgenerációs traumaátvitel egy lehetséges módja2012-05-15
Judit MészárosFerenc Erős2007-03-20 13:30:00Ferenczi Sándor, a Budapesti Iskola és a pszichoanalitikus emigráció2007-05-03
Judit SassZoltán Kovács2005-05-11 14:00:00Bizalommintázatok és bizalmi döntések a szervezetben2005-06-21
Judit ZsákJolán Orbán2010-02-16 14:00:00A pszichoanalitikus elméletek hatása a társadalmi nem és a női szubjektum felfogására – különös tekintettel Héléne Cixous munkásságára2010-04-20
Júlia GyimesiFerenc Erős2011-05-18 13:00:00A „testetlen lélek": pszichoanalízis és spiritizmus pszichológiatörténeti megközelítésben2011-05-31
Karina SzászváriZoltán Kovács2011-09-28 13:30:00Az idősödő munkavállalókkal kapcsolatos sztereotípiák2011-11-29
Kata KrekóBernadette PéleyGyörgy Gergely2013-03-27 11:00:00A humán kulturális evolúció teoretikus és empirikus modelljei2013-06-04
Katalin BálintFerenc Erős2012-05-08 14:00:00A mozinézői válaszokat meghatározó narratív és személyiségtényezők (A fokalizációs stratégia és a kötődési jellemzők hatása a filmszereplőre vonatkozó nézői válaszok mintázatára)2012-06-05
Katalin SzalaiJános (1948-2015) László2011-05-11 10:00:00Az ágencia nyelvi jegyei: Az aktív és passzív igék szerepe a narratívumokban2011-05-31
Katalin SziliFerenc Erős2010-04-27 14:00:00Az érzet sorsa. A modern pszichoanalízis hozzájárulása a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia testtudati munkájához2010-05-25
Krisztián IndriesCsaba Szummer2015-12-03 14:00:00Ajase herceg, a megbékélt Oidipusz - A pszichoanalízis recepciója a Felkelő Nap országában2016-02-02
Krisztina CsókásiEnikő Csilla Kiss2017-11-28 13:00:00Pszichoszociális alkalmazkodás rheumatoid arthritises betegeknél: pszichopatológiai és személyiséglélektani vonatkozások2018-01-23
Krisztina MayerEnikő Csilla KissLászló Nagy2012-12-06 11:00:00A különböző kockázatkereső magatartás hátterének személyiséglélektani vizsgálata2013-02-05
László BalázsZoltán Kovács2013-11-19 13:30:00A szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kölcsönkapcsolatának vizsgálata az iskolában2014-02-11
László BaloghÁrpád Baráth2008-09-24 13:00:00A teljesítményt befolyásoló szervezetpszichológiai tényezők vizsgálata interaktív sportcsapatoknál2008-11-25
László BernáthBalázs Kézdi2006-05-10 14:00:00A mondat-kép egyeztetés probléma története2006-06-20
László KelemenJános (1948-2015) László2013-12-03 11:00:00Miként vélekedünk a jogról?2014-02-11
László MartinJános Kállai2005-03-29 14:00:00Énvédő mechanizmusok személyiség- és klinikai pszichológiai empirikus vizsgálatai2005-05-10
László NagyJános Kállai2005-11-23 15:00:00A temperamentum és karakter összefüggései a felnőtt kötődéssel2006-01-17
László SéraBalázs KézdiGyörgy Révész2002-12-11 14:00:00Téri orientáció, téri reprezentáció2003-02-18
Laura CsenkiLászló Bernáth2012-05-08 10:00:00Érzelemszabályozás a serdülőkori anorexia nervosaban2012-06-05
Linda SzijjártóTamás Bereczkei2014-04-29 10:00:00A machiavellista stratégia természete: A viselkedés, a személyiségvonások és az érzelmi intelligencia szerepe a machiavellista egyének által hozott döntések létrejöttében2014-10-14
Liza Lukács2007-02-27 11:00:00Az evészavarok pszichopatológiai és patogenetikai háttértényezőinek vizsgálata egészségpszichológiai megközelítésben2007-05-03
Mária BabityGyörgy Révész2014-05-12 13:30:00A gyermekbántalmazás rizikótényezőinek vizsgálata (magas kockázatot képviselő gyermeknevelési attitűdök, a szülőkkel kapcsolatos gyermekkori emlékek, néhány lehetséges közvetítő tényező összefüggései)2014-10-14
Mária HoyerJános (1948-2015) László2006-04-18 14:00:00A sóvárgás keletkezésében és fennmaradásában szerepet játszó családszerkezeti és működési sajátosságok2006-09-27
Mária KoltaiBalázs Kézdi2001-11-13 10:00:00Szuicidium a családban. A transzgenerációs hatások elemzése.2002-02-13
Mária LubinszkiFerenc Erős2007-03-13 14:00:00A daseinanalitikai pszichoterápia elméleti háttere és szorongás-felfogása2007-05-03
Márta ForraiAttila Oláh2010-12-08 14:00:00Az érzelmi intelligenciának, a megküzdő-képességnek és a családi háttér szerepének vizsgálata és a tanulmányi eredményességgel történő összehasonlítása a különböző típusú iskolákban tanulóknál2011-05-31
Márta SzenesBalázs Kézdi2008-05-28 10:30:00Odú és kelepce – új vallási közösségekbe megtért fiatalok életútelemzése az identitáskeresés tükrében2008-06-24
Mátyás István KáplárLászló BernáthEnikő Csilla Kiss2016-11-29 13:00:00Meglátni és megítélni - Az információfeldolgozás korai szakaszában megjelenő affektív tényezők és ezek személyiségbeli meghatározottságának vizsgálata fMRI-vel és Szondi-teszttel2017-01-24
Melinda KovaiFerenc ErősAnna Wessely2010-10-26 14:00:00Politika, hatalom és tudás a Kádár-korszak pszichiátriai kórrajzain2011-01-25
Melinda LátosMárta Csabai2015-05-05 13:30:00A testkép szerepe és a transzplantált szerv pszichológiai integrációjának jelentősége a veseátültetés sikerességében2015-06-02
Melinda PohárnokBernadette Péley2006-04-04 14:00:00Az érzelmi szabályozás narratív pszichológiai vizsgálata borderline személyiségzavarban szenvedő és egészséges személyeknél2006-05-09
Mihály FogarasiJános (1948-2015) László2004-12-07 14:00:00A rendőri visszaélések szociális reprezentációi2005-01-25
Mihály GáspárJános (1948-2015) László2001-03-06 13:00:00A személyiség néhány jellegzetességének 9-14 éves kori stabilitása és változékonysága egy pedagógiai hatásvizsgálat tükrében2001-05-22
Noémi Zsuzsanna MészárosZsolt Péter Szabó2018-05-08 13:00:00A magyarság észlelt kollektív áldozati identitásának hatása az aktuális csoportközi viszonyokra2018-10-09
Nóra BedeFerenc Erős2008-04-01 13:30:00Traumaelméletek és a kollektív trauma elbeszélhetősége. Traumatikus történetek empirikus vizsgálata2008-04-29
Orsolya Csilla PachnerGyörgy Révész2018-05-17 13:00:00Kategorizáció és autizmus. Perceptuális kategorizáció sajátosságai autizmusban2018-06-05
Orsolya Papp-ZipernovszkyFerenc ErősJános (1948-2015) László2013-04-16 13:30:00A személyiségkoherencia és az esztétikai válasz összefüggései. A mûvészetbefogadás pszichoanalitikus és narratív pszichológiai vizsgálata2013-06-04
Orsolya VinczeJános (1948-2015) László2009-05-08 14:00:00Mentális állapotok jelentősége csoporttörténetekben a saját és a külső csoport vonatkozásában2009-10-06
Pálma Virág FehérMárta Csabai2014-04-15 11:00:00Testképek és testi dialógusok. Az analitikus testpszichoterápia fejlődése a német pszichoanalitikus irányzatok gyakorlatának tükrében2014-10-14
Péter BodorJános (1948-2015) László2002-05-07 14:00:00Az érzelmi fejlődés társas konstruktivista értelmezése2002-06-19
Petra GyurisTamás Bereczkei2009-05-12 15:00:00Homogámia és /vagy szexuális imprinting a párválasztásban. Rivális párválasztási mechanizmusok tesztelése az evolúciós pszichológiában2009-06-23
Réka Rozália KovácsBernadette PéleyEmőke Bagdy2013-05-15 13:30:00A házastársi kapcsolat, a párkapcsolati elégedettség narratív pszichológiai tartalomelemzéssel és pszichometriai eszközökkel történő vizsgálata, tekintettel a családi életciklusokra2013-06-04
Réka SzilárdiJános (1948-2015) László2013-05-07 13:30:00Magyarországi újpogány vallások nemzeti identitáskonstrukciójának narratív mintázatai2013-06-04
Renáta MlinkóÁgnes Lányiné Engelmayer2015-03-31 13:30:00Mozgáskorlátozott tanulók képességvizsgálatának specifikumai – cerebrális paretikus és progresszív izomdisztrófiás csoportok eredményei alapján2015-04-28
Rita HargitaiEnikő Csilla Kiss2007-05-09 11:00:00Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében.2007-06-20
Róbert JáraiBalázs Kézdi2006-05-09 10:30:00Szelf determináció és tehetség kapcsolata fiatal sportolóknál2006-06-20
Róbert OraveczBalázs Kézdi2003-05-14 14:00:00Öngyilkos szövegek és búcsúlevelek transzkulturális elemzése2003-06-24
Roland TisljárTamás Bereczkei2011-05-10 13:30:00A humor szerepe és szerveződése a társas kapcsolatokban. Evolúciós modellek tesztelése2011-05-31
Szabolcs TusoriGyörgy Révész2016-10-18 13:00:00„Rábeszélőgépek” a szervezetben: a humán és a számítógépes ágensek javaslatainak operatív döntéshozókra gyakorolt hatásai a lezárás iránti igény szintjének függvényében2016-11-22
Tibor PólyaJános (1948-2015) László2003-10-29 11:00:00Az élettörténet narratív perspektívája és az elbeszélő személy identitás állapotának minősége2003-11-25
Tímea Zsédely-SzabóFerenc Erős2011-03-03 13:30:00Az őrület múzeuma – az identitás színeváltozása. Egy New York-i menedékhely (The Living Museum) kontextusában2011-05-31
Tünde Horvát-MilitityiJános (1948-2015) LászlóAndrea Dúll2012-10-09 11:00:00Egy kultúraváltás szemszögéből láthatatlan migránscsoport élményuniverzumai: a helyvesztés és a beilleszkedés pszichés dinamikája2012-12-04
Tünde PaálTamás Bereczkei2011-12-06 13:30:00Machiavelliánus döntéshozó stratégiák a szociális kapcsolatokban. A manipulatív viselkedés evolúciós perspektívája2012-02-07
Tünde VankóLászló Nagy2013-03-05 13:30:00Kötődés és korai maladaptív sémák vizsgálata egyes pszichés zavarokban2013-04-09

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )