Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Literary Doctoral School

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
A. Zoltán MedveImre Nagy2008-09-19 16:00:00Kontextusok és konnotációk. Adalékok a kortárs horvát próza történeti-komparatív vizsgálatához2008-11-25
Ádám GuldJózsef Havasréti2013-10-09 13:30:00Az EMO. Egy kortárs stílusközösség a média kulturális tanulmányozásának tükrében2013-12-03
Ákos Attila SeressPéter Müller2009-04-02 14:00:00Amerikai tragédiák. Szerep, személyiség és kirekesztés Tennesse Williams drámáiban2009-05-12
Ákos NémethJános Mekis D2015-05-18 12:00:00„VIGASZTALÁSUL ÚTNAK INDULUNK..." A „vándorévek" nemzedéke és a két világháború közötti magyar útirajz-hagyomány2015-06-02
András LaczkóZoltán Rohonyi2006-06-26 11:00:00... a hisztoria non plus ultrája...2006-09-27
Anikó Ágnes PatonaiImre Nagy2015-10-21 12:00:00Kísérletek a nemzeti tragédia (újra)teremtésére: Jókai Mór történeti tárgyú drámái az 1850-es években2015-12-11
Anna LégmánJúlia Vajda2012-03-07 11:00:00Az őrület és az őrültek helye a társadalomban. A magyar pszichiátriai ellátórendszer és az egyén viszonya2012-04-01
Annamária MerényiZoltán Rohonyi2003-03-07 11:00:00"Újra amalgámozott üvegtáblátska". Ungvárnémeti Tóth László lírája, fogadtatása és az életmű filozófiai kérdései2003-04-01
Attila SzabóPéter Müller2018-04-19 12:00:00Performatív múltfeldolgozás Közép-Európában és a világszínházban2018-06-05
Balázs GörfölBeáta ThomkaBéla Bacsó2015-04-24 13:00:00Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása2015-06-02
Cecília KovaiMiklós HadasLajos Császi2015-06-05 12:00:00A cigány-magyar különbségtétel és rokonság2015-07-01
Csaba AndrásJolán OrbánTamás Kisantal2018-03-02 13:00:00Ideológiák a trópusokon - Retorikaelméleti esettanulmányok a természet diszkurzív alakzatának ideológiai jelentőségéről2018-04-24
Csilla TóthJános Mekis DRóbert Milbacher2016-03-18 11:30:00Polgár és kontextusa: identitás és narratív technika Márai Sándor pályáján, 1930-1935 Kontextuális-kulturális narratológiai közelítés2016-05-10
Dániel ErdélyLászló Beke2011-12-12 16:00:00A jövő lázadása. Az újdonság sorsa a behálózott világban2012-01-17
Dávid SzollátBeáta Thomka2008-12-05 15:00:00A kommunista aszketizmus esztétikája. Kontextuális vizsgálatok a huszadik századi magyar irodalom munkásmozgalom-történeti vonatkozásáról2009-01-27
Edit MáriEdit V. Gilbert2010-01-27 11:00:00Goethe Faustjának recepciója az orosz irodalomban2010-04-01
Emese HadasBeáta Thomka2004-04-07 13:00:00A chiazmus poétikája Rilke Új verseiben2004-06-15
Éva AsztalosAntal Bókay2006-05-05 10:00:00Az ismeretlen képzelőerő nyomában- séta az egyszarvú erdejében2006-11-28
Gábor Zoltán KissGyörgy Kálmán C.2007-04-17 14:00:00Kulturális és mediális átvitelek2007-06-20
Gabriella SchullerPéter Müller2005-04-12 10:30:00Tükörképrombolók. A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és performanszokban2005-05-10
Georgina MucsiMária Hoyer2015-09-28 12:00:00A halálkép jellegzetességei hospice ellátásban dolgozó szociális munkások és az önkéntes tevékenységet végzők körében2015-12-01
György TúryAntal Bókay2007-10-12 10:30:00Etika és regény: elméletek és értelmezések az 1980-as és 1990-es évek amerikai színterén2007-11-20
György VáriBeáta Thomka2006-02-10 11:00:00Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég2006-02-28
Györgyi HorváthErnő Kulcsár Szabó2005-11-24 11:00:00A sajátként/idegenként felismert múlt. A történeti elbeszélés identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban a hetvenestől a kilencvenes évekig2006-01-17
Helmut Herman BechtelZoltán Szendi2017-11-15 14:00:00Die Repräsentationen des Fremden in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur2018-01-23
Ibolya Csengel-PlankLászló BekeLajos Császi2015-06-12 11:00:00A BUDAÖRSI REPÜLŐTÉR ÉS FOTÓMONTÁZSA MINT A MODERNIZMUS SZIMBÓLUMAI2015-07-01
Ildikó Szilágyi-NagyGyörgy Kálmán C.2007-06-14 14:00:00Garaczi László prózájának poétikája és fogadtatása 1985-1995-ig. Recepció és szövegelemzés2008-03-25
Ilona HernádiGyörgy Könczei2015-05-19 13:00:00Problémás testek. Nőiség, szexualitás és anyaság testi fogyatékossággal élőmagyar nők önreprezentációiban2015-10-06
Imre HorváthImre NagyTamás Kisantal2014-03-14 12:00:00"Arra emelik tekintetüket, akit átszúrtak". A Szent János-evangélium képteológiája mint a balthasari krisztológia alapja2014-04-01
János SamuJolán Orbán2014-09-26 15:00:00Határpoétikák. Redukció mint intenzív nyelvhasználat Domonkos István és Ladik Katalin költészetében2014-12-02
Judit GárdosJúlia VajdaAnna Wessely2018-05-23 12:30:00Tudáslétrehozás a mai magyar szociológiában. Egy esettanulmány2018-10-09
Jutka RudasBeáta Thomka2005-12-15 10:30:00A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom intertextuális aspektusai2006-02-28
Katalin TurnackerImre Nagy2010-06-11 13:00:00Fausti szellemiség és festői kép Werner Herzog filmművészetében2010-11-30
Krisztina RosnerPéter Müller2011-05-16 14:00:00A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai2011-05-31
László GaluskaRóbert MilbacherImre Nagy2011-11-18 11:00:00Gonosz Garaboncziások, Borissza Bacchusok, széltoló szellemek. Avagy tükör vagy görbe tükör? Hiedelemlények, népi kulturális alakok, folklór a XVIII. századi iskolai comaediákban2012-02-07
László SáriAntal Bókay2005-03-07 11:00:00A "hattyú" és a "görény": kritikai vázlatok irodalomra és politikára2005-05-10
Levente PraxJolán Orbán2018-04-18 11:30:00Struktúra és narratíva Peter Greenaway filmjeiben2018-06-05
Noémi KilaÁrpád Vígh2013-11-29 12:00:00Dynamismes et structures de la perception dans l'oeuvre de Charles Ferdinand Ramuz2014-02-11
Norbert GyurisAntal Bókay2006-11-17 14:00:00A szerző alakváltásai: narratológia, szimulációelmélet és hipertextualitás2007-03-27
Orsolya TóthZoltán Rohonyi2005-11-18 11:00:00A múlandó és múlhatatlan. A történeti megértés esélyeiről (Kazinczy-tanulmányok)2006-01-17
Oszkár RoginerBeáta Thomka2016-11-17 12:00:00A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM TEREI A (poszt)jugoszláv magyar irodalom és a téralapú közösségi identitás-konstrukciók viszonya (1945-2010)2017-01-24
Ottó BekeJolán OrbánPéter Hajdu2016-11-17 14:00:00A hallhatóság és a láthatóság poétikája. A másodlagos szóbeliség és a digitális írásbeliség irodalmi vonatkozásai2017-01-24
Péter GombosJános Mekis D2009-06-19 13:00:00Utópiák és disztópiák a magyar irodalomban különös tekintettel a gyermekirodalom utópiáira2009-12-08
Péter GörcsiPéter Müller2016-06-13 13:00:00A megtévesztés dramaturgiája. Martin McDonagh művészete2016-09-13
Péter HorváthJolán Orbán2009-09-21 11:00:00A fikcionalitás egy alternatívája a 20. századi magyar irodalomban. Kertész Imre egzisztencialista prózája2009-10-06
Péter L. VargaBeáta Thomka2009-11-20 11:30:00A médium olvasása. Közeg, medialitás és materialitás az irodalomban2009-12-08
Richárd FeketeZoltán Varga2012-02-24 12:00:00Kétkedő komolyság. kemény István költői éthosza2012-06-05
Róbert VargaÁrpád Vígh2007-10-22 10:00:00En(Je)(u)x. Effets de métissage et voies de déconstruction dans l'autobiographie maghrébine d'expression française2007-11-20
Tamás KissÉva Kovács2009-09-24 14:00:00Adminisztratív tekintet? A romániai magyar demográfia létrejötte, működése és korlátai2009-12-08
Tamás PrágaiAntal Bókay2005-05-12 10:00:00Kísérlet az önértelmezés a hatvannyolc utáni költészetben2005-06-21
Tamás SeregiBeáta Thomka2005-12-02 15:00:00A jelen visszatérése. A műalkotás és az érzékelés viszonya fenomenológiai nézőpontból2006-01-17
Tímea BaumannÉva Kovács2014-11-14 12:00:00"Maradjon emléközet?" A délszláv háború társaadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben.2015-02-03
Tímea N. KovácsGyörgy Kálmán C.2002-04-15 14:00:00Helyek, kultúrák, szövegek. Pillanatképek az irodalomtudomány és a kulturális antropológia határvidékéről2002-05-21
Viktor AdorjánÁrpád Kékesi Kun2012-11-16 11:00:00A totális cselekvés és az emberi totalitás. A wroclawi Laboratórium tevékenysége és annak utóélete 1959-től napjainkig2012-12-04
Zoltán BeckAntal BókayMária Kurdi2009-11-02 11:00:00A romológia írása - egy elbeszélhető romológia felé2009-12-08
Zoltán Z. VargaGyörgy Kálmán C.2004-05-11 14:00:00Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó. Műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján2004-06-15
Zsófia BalassaPéter Müller2018-02-23 11:30:00Amikor a dráma elbeszélőt keres - A mono/lóg drámák drámanarratológiai megközelítésének lehetőségei2018-03-13
Zsófia KucserkaJózsef Takáts2013-11-21 14:00:00Könyvbe vésett jellemek. A 19. századi regényszereplők karakterének történeti megközelítései2014-02-11
Zsófia Pál-LukácsAdrián BeneZoltán Medve2017-12-07 12:00:00Bodor Ádám prózája és a nem naturális narratológia. Az idegen narratív formái2018-01-23
Zsombor LábadiJános Mekis D2007-04-20 13:00:00A lebegés iróniája. Sziveri János életműve az Új Symposion kontextusában2007-06-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )