Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Interdisciplinary Doctoral School

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
A. László KhaledMariann Nagy2011-12-14 11:00:00A magyarországi metodizmus története 1920-1948 között. Egy vallási alternatíva esélyei Trianontól a fordulat évéig2012-02-07
Ádám NyergesLászló Kákai2021-05-21 09:00:00Száz nap, három kormány a rendszerváltás utáni Magyarország kétharmados kormányainak első száz napja2021-06-01
Ádám SchwarczwölderMariann Nagy2021-09-29 11:30:00Magyarország vezérigazgatója. Széll Kálmán útja a miniszterelnökségig2021-11-30
Adrienn BognárHajnalka FényesIldikó Szabó2015-04-21 14:00:00A családi szocializációs tényezők hatása a politikai aktivitásra2015-06-02
Ágnes HeszÉva Pócs2009-01-29 11:00:00"Élők, holtak, adósságok" A halottak a hidegségi társadalomban2009-03-24
Ákos BodorIlona Pálné Kovács2014-12-09 13:00:00Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához2015-02-03
András KrischPéter Hahner2009-09-30 14:00:00Francia megszállás Magyarország szabad királyi városaiban 18092009-12-08
Andrea SchmidtIlona Pálné KovácsÁgnes Tuka2010-11-16 11:00:00Törésvonalak és területfejlesztés Lengyelországban2011-01-25
Anikó SebestényGábor Vargyas2015-11-16 14:00:00Les offrandes domestiques comme point d’ancrage de la cohérence cérémonielle à Bali (Indonésie) [A házi áldozatok Balin, mint a bali szertartások koherenciájának fogódzó pontjai]2015-11-16
Anna DévényiJózsef Vonyó2015-06-19 13:00:00Nemzetnevelés: pedagógia vagy propaganda? A fogalom értelmezésének lehetőségei a kultúrpolitikus Hóman Bálint, a pártpolitikus Gömbös Gyula, a neveléstudós Imre Sándor, és a filozófus J. G. Fichte...2015-10-06
Anna Zita ApátiRóbert Surányi2008-04-23 14:00:00Az önálló ír állam létrejöttének esélye 1916-19232008-06-24
Attila KasznárLászló KákaiHortenzia Hosszú2015-03-25 15:00:00Vallás és kormányzat Kínában2015-04-28
Attila KatonaJózsef Vonyó2008-11-12 14:00:00Zsidóság és zsidókérdés Vas vármegyében 1910-19382009-01-27
Attila MrenkaMária Fekete2019-02-15 11:00:00Kapcsolatrendszerek a Dunántúl őskorában – a vaskorhoz vezető út2019-04-09
Attila SzakolczaiMária (1930-2019) Ormos2015-05-06 11:30:00A Tóth Ilona és társai per komplex vizsgálata2015-06-02
Balázs BruckerÁgnes Tuka2019-02-28 11:30:00Az Európai Parlament és a kisebbségi érdekérvényesítés a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tevékenységének tükrében (2004 – 2016)2019-04-09
Balázs NémethÁgnes Tuka2006-09-27 11:00:00A lifelong learning-paradigma és hatása az Európai Unió oktatáspolitikájának formálódására2006-09-27
Balázs RétiFerenc Fischer2003-10-15 11:00:00A brit haditengerészet és a mediterráneum a korabeli magyar források tükrében (1935-1939)2003-11-25
Barbara KisdiGábor Vargyas2011-09-10 11:00:00Háborítatlanul. A modern otthonszülés értelmezése2011-10-04
Beáta BálizsGábor Vargyas2019-03-20 13:00:00„Veres vagiok, piros vagiok”. A piros-vörös színnévkettős a magyar nyelvben és kultúrában2019-05-14
Beáta GattiTamás Mohay2018-12-06 14:00:00Emlékezet, örökség, identitás: bukovinai székelyek néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálata2019-01-22
Béla StipichZoltán Csabai2019-02-08 13:00:00A hatalomgyakorlás lehetőségei és korlátai a Hettita Birodalomban2019-04-09
Bernadette BaumgartnerJózsef Vonyó2010-05-26 11:00:00Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei németek a két világháború között 1918-1940.2010-10-05
Boglárka MácsaiZoltán Nagy2021-05-06 14:00:00A kincsesládák politikái. Iskolamúzeumok és politikai kontextusaik Északnyugat-Baskortosztánban2021-06-01
Borbála SzávaGábor Vargyas2019-04-24 13:00:00Clothes Carved into Stone. An Analysis of the Figural Representations of a 10th - century Shaivist Sanctuary, Banteay Srei2019-05-14
Csaba BarkócziIlona Pálné Kovács2019-05-06 12:00:00Helyi politika az atomerőmű árnyékában2019-06-25
Csaba BeczeMária (1930-2019) Ormos2006-11-29 11:30:00A Magyar Királyi Honvéd légierő harci alkalmazása a második világháborúban (1939-1945)2007-01-30
Csaba GidóJános Majdán2011-11-23 11:00:00A vasúthálózat kiépülése Székelyföldön és szerepe a régió modernizációjában (1868–1915)2012-02-17
Dániel LukaVirág Rab2022-05-25 11:30:00Földbirtokpolitika Magyarországon, 1944-1967. A földbirtokszerkezet átalakításának vizsgálata a földtulajdont és a földhasználatot érintő jogszabályalkotás és jogalkalmazás alapján2022-07-12
Dániel MolnárGábor Kelemen2016-06-09 11:00:00Kábítószer - politika Magyarországon 1990 és 2014 között2016-10-04
Dávid KelemenGábor Bánkuti2021-06-09 11:30:00Egyházüldözés, hitélet és vallásgyakorlat a győri egyházmegyében Papp Kálmán egyházkormányzása alatt (1946–1966)2021-10-05
Diána SzántóGyula Viga2015-06-08 14:00:00Where parallel worlds meet: civil society and civic agency. Politicising polio in Sierra Leone2015-07-01
Dóra CzefernerZsolt VitáriJudit Szapor2020-09-16 11:30:00Polgári-liberális, feminista nőszervezetek és sajtójuk az Osztrák–Magyar Monarchiában (1907–1918). Egyesületek, periodikák, tartalomelemzés2020-10-13
Dóra Kuzma2008-12-03 11:00:00Besztercebánya szabad királyi város politikai összetétele és városirányító tevékenysége (1500-1605)2009-10-06
Eldina LovasZoltán Gőzsy2021-06-17 14:00:00Eszék társadalma az 1814. évi népességösszeírásban2021-10-05
Eszter PéntekLászló KákaiZsuzsanna Füzesi2009-11-11 11:00:00A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában2009-12-08
Eszter SzendreiGábor Vargyas2012-05-09 11:30:00Törésvonalak. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára2012-06-05
Éva KovácsLászló Kupa2016-11-22 13:30:00A sikeresség mérési kísérlete – az Európai Kulturális Főváros projektek tükrében2017-01-24
Éva MikosIlona Nagy2008-02-08 11:00:00"Hármat üt Árpád vezér rettentő pajzsára" A magyar honfoglalás szöveghagyományának megkonstruálása és popularizálása a XVIII-XIX. században2008-03-25
Éva PohánkaJózsef Vonyó2011-11-25 11:00:00A Pécsi Püspöki Könyvtár története (1774–1945)2012-02-07
Evelin SzarkaZoltán Hajdú2015-07-02 11:00:00Van-e kihívója a Castro-fivéreknek? Pártok, civilek és egyházak Kubában2015-10-06
Evelin ZárolIldikó Vadál2015-02-05 14:30:00Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon2015-03-24
Ferenc DávidFerenc FischerImre Okváth2015-05-13 11:30:00A magyar katonai titkosszolgálatok megszervezése - A HM Katona Politikai Osztály szervezete, feladata és működése, 1945-19472015-06-02
Ferenc FazekasZsolt Visy2015-10-12 12:00:00Késő antik transzformáció(k) a Valeriai Limes mentén (Kr. u. IV-V. század)2015-12-01
Gábor BánkutiGyörgy Gyarmati2009-09-23 14:00:00Jezsuiták elleni koncepciós perek 1948-19652009-12-08
Gábor BencsikMariann Nagy2010-12-15 11:30:00A magyarországi cigányság történeti ikonográfiája a 20. század előtt2011-01-25
Gábor Dániel NagyIlona Pálné Kovács2011-11-16 14:00:00Társadalmi tőke és területi kötődés a magyar régiókban2012-02-07
Gábor GondaGerhard Seewann2011-11-09 11:00:00Nemzetiségpolitikai megfontolások, kényszermigráció és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944―19482012-02-07
Gábor SzabóSándor Csizmadia2008-10-14 11:00:00A globalizáció emberi jogi kockázatai2008-10-14
Gábor SzabóSándor Csizmadia2008-06-30 15:00:00A globalizáció emberi jogi kockázatai2008-10-14
Gabriella Medved'ova2014-11-05 11:30:00Deutsches Schulwesen in Olomouc 1918-19382014-12-02
Gergely KabaiIlona Pálné Kovács2017-03-23 14:30:00Regionalizmus és területi politika a Balaton térségében2017-05-02
Gergely Lugosi-SzabóCsaba Szabó2019-05-29 12:00:00Partnerségtől a partnerségig - A Magyar Katolikus Egyház és az állam közötti kapcsolatok változása és értelmezése az 1980-as évektől napjainkig2019-06-25
Gergely VárnaiGyörgy BebesiViktor Imre Glied2022-06-17 11:00:00A távol–keleti orosz–japán geostratégiai játszma és az 1904–1905-ös orosz–japán háború nemzetközi összefüggései – Két állam, két modell2022-07-12
György RitterZsolt Vitári2023-02-08 11:30:00Oh, Vaterland, warum ließt Du es geschehen? Ó, hazánk, miért hagytad, hogy ez így legyen?” A magyarországi németek alávetettségi narratívája az Észak-Dunántúlon (1940 – 1970)
Gyula VigaBertalan Andrásfalvy2004-11-18 11:00:00A változó és a változatlan (A hagyományos gazdálkodás, a paraszti társadalom és a kultúra változásának főbb vonásai a Bodrogközben a 19-20. században)2005-01-25
Ildikó Éva GelencsérDénes Sokcsevits2012-12-05 11:00:00Az Európai Unió konfliktuskezelési kísérletei a Nyugat-Balkánon2013-02-05
Ildikó Gyöngyvér SárköziGábor Vargyas2016-01-19 13:00:00A mártírium homályából. Sibe ősök és hősök a nemzetépítés oltárán2016-03-22
Ildikó SimonovicsGyörgy GyarmatiTibor Valuch2015-09-24 11:30:00Divat és szocializmus. Magyarország divattörténete 1945–19682015-12-01
Inez Zsófia KollerIlona Pálné KovácsGábor Szécsi2011-03-04 11:00:00Nemzetiség és ideológia. Parlamenti beszédmódok a nemzetiségről (1990-1994)2011-04-05
István Gergő FarkasZsolt Visy2015-10-13 12:00:00The Roman Army in Raetia2015-12-01
István JanekMária (1930-2019) Ormos2009-12-02 14:00:00Szlovák-magyar kapcsolatok 1939-19442010-02-09
István SebestényLászló Kákai2011-06-28 11:00:00A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének dimenziói, a kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és mérésének lehetőségei2011-10-04
István TarrósySándor Csizmadia2009-06-26 10:00:00Modern Tanzánia -Államfejlődés, regionális kapcsolatok és a fejlődés lehetséges útja a globális nemzetközi rendszerben2009-10-06
Jakab FerkovDénes Sokcsevits2014-06-11 14:00:00A baranyai horvátok közművelődés-története a dualizmus korában (1867-1918)2014-10-14
János Ádám FritzVirág Rab2021-09-22 11:30:00Az „agrárállamból” az „ipari államba” való átmenet Közép-Európa eltérő paraszti társadalmaiban, Pomeránia és Somogy példáján2021-11-30
János PachLászló Kákai2019-02-01 12:30:00A nem területi autonómia magyar modellje. Értékelés a hatékony közéleti részvétel fogalmi aspektusai, régiós példái és a Magyarországon élő nemzetiségek parlamenti képviseletének szemszögéből2019-04-09
János VáradiMária (1930-2019) Ormos2014-02-19 11:30:00A cigány népesség a történeti Magyarország polgári korszakában2014-04-01
József HavasdiJános Majdán2012-04-18 12:00:00Duna menti zárvonalak az 1831. évi kolerajárvány idején Dél-Dunántúlon2012-06-05
József Krisztián SzaláncziFerenc Fischer2018-02-21 11:30:00Németország helye a dél i - sarkvidéki N ap alatt Az Antarktisz felosztásának kérdése a 20. század első felében, különös tekintettel az 1938 – 1939 - es német Antarktisz - expedíció előzményeire, va2018-03-13
József MadácsyZoltán Nagy2013-05-06 12:00:00„A mélypont ünnepélye” Az Anonim Alkoholisták Közössége Magyarországon2013-06-04
Judit BagiIstván TarrósyAndrea Pető2019-03-29 11:30:00Nők politikai és társadalmi képviselete Ruandában az 1994 és 2017 közötti időszakban2019-05-14
Judit BagiIstván TarrósyAndrea Pető2019-03-29 11:30:00Nők politikai és társadalmi képviselete Ruandában az 1994 és 2017 közötti időszakban2019-05-14
Judit BalatonyiÉva Pócs2016-05-27 13:00:00Közös kultúra és különböző identitások? A gyimesi (magyar, román) lakodalmi kultúra vizsgálata2016-10-04
Judit FarkasGábor Vargyas2006-05-02 11:00:00"Arzsúna dilemmája." Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben2006-06-20
Krisztián BeneMária (1930-2019) Ormos2010-12-01 11:30:00A francia fegyveres kollaboráció a második világháborúban2011-01-25
Krisztián SzigetváriIván (1930-2018) Harsányi2010-12-08 12:00:00PRIMO DE RIVERA DIKTATÚRÁJÁNAK OKTATÁSPOLITIKÁJA ÉS A RENDSZER IDEOLÓGIÁJÁNAK TÜKRÖZŐDÉSE A TANKÖNYVEKBEN2011-01-25
Krisztina SlachtaGyörgy Gyarmati2014-05-21 11:30:00A Stasi Magyarországon. Az egykori NDK Állambiztonsági Minisztérium operatív csoportjának magyarországi tevékenysége, együttműködés a magyar és a kelet-német állambiztonsági szervek között, 1964-1989.2014-10-14
László GazdagJózsef Vonyó2013-11-20 11:30:00Herczeg Ferenc, a politikai publicista2014-02-11
László GlückTeréz Oborni2013-11-20 11:30:00Az öt máramarosi város társadalma a 16-18. században2014-02-11
László KalakánMária (1930-2019) Ormos2012-06-13 12:00:00Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-19452012-10-09
László Koppány CsájiJudit Farkas2020-09-25 14:00:00A fények prófétája (Egy Kárpát-medencei új vallási mozgalom valóság- és kultúrakonstrukciós folyamatainak vizsgálata)2020-10-13
László VargaZoltán Bretter2021-03-05 10:00:00Modern ősiség. A politika sajátosságai Indiában2021-04-06
Laura IancuÉva Pócs2012-02-17 12:00:00Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat2012-03-27
Laura KovácsÁgnes Tuka2014-06-27 10:30:00Magyar önkormányzatok részvétele az európai önkormányzati hálózatokban2014-10-14
Margit PálffyDániel BagiEndre Sashalmi2014-06-12 12:00:00A „DICSŐSÉGES FORRADALOM” MINT LEGITIMÁCIÓS VÁLSÁG Kihívások és válaszok, különös tekintettel William Sherlockra és az általa generált pamfletirodalomra2014-09-16
Mariann DömösIstván Tarrósy2020-05-14 10:00:00Az olaszországi bevándorlás alulnézetből. Civil szervezetek és a migráció2020-06-09
Marianna Zsebéné DobóLászló Kákai2012-05-17 13:30:00Döntéshozatali folyamatok és dimenziók a települési önkormányzatoknál2012-06-05
Márta Kőfalviné ÓnodiÁgnes Tóth2020-09-23 11:30:00A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulatának története 1860 és 1946 között, különös tekintettel a második világháborús eseményekre2020-10-13
Márta Rudasné BajcsayIlona Nagy2012-12-07 12:00:00„Folyosóról-folyosóra”, a variánsok útvesztői között. Egy dallamtípus Fehér László-balladái2013-02-05
Máté DeákFerenc Fischer2019-03-20 11:00:00A német polgári repülés újjászületése a versaillesi békét követően Németországban, Európában és a világban (1919-1933)2019-05-14
Máté SzabóZsolt Visy2018-02-20 12:00:00Roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazása római kori vidéki települések régészetében Magyarországon2018-03-13
Melinda KindlIván (1930-2018) Harsányi2016-12-07 11:30:00Párhuzamos kényszerpályák. Olasz–magyar diplomáciai kapcsolatok 1943–1945 között2017-01-24
Mihály Zoltán NagyGyörgy Gyarmati2011-12-07 11:00:00Kisebbségi érdekképviselet vagy pártpolitika? A Romániai Magyar Népi Szövetség története, 1944-19532012-02-07
Miklós MelegaZoltán Kaposi2009-02-25 14:00:00A modern város születése. Szombathely infrastrukturális fejlődése a dualizmus korában, a hazai és nemzetközi tendenciák tükrében2009-05-12
Mónika Bayerné SiposLászló KupaGyörgy Andrássy2014-11-18 14:00:00A kárpátaljai magyar kisebbség autonómia törekvései2014-12-02
Nándor AgócsTibor GrüllÁdám Sándor Nagyernyei-Szabó2018-03-21 11:30:00D IGNITAS , A UCTORITAS , M AIESTAS ÉS P OTESTAS ’ P ANNONIÁBAN A politikai - , vallási - és gazdasági hatalom ismert pannoniai származású és helyi birtokosai Pannonia térségében Augustustól Iustini2018-04-24
Nikoletta MándiZoltán Nagy2013-09-02 12:00:00Lokális drámák – univerzális nyelv. Terápiás közösségben felépülő szenvedélybetegek életút narratíváinak visszatérő motívumai2013-10-08
Noémi SzőkeGábor VargyasMihály Sárkány2021-12-16 11:00:00Munkaolimpia: A londoni munkaerőpiac kizsákmányolási technikáinak antropológiája2022-02-01
Nóra BaranyaiLászló KupaIlona Pálné Kovács2013-06-21 12:00:00Regionalizáció és regionalizmus Lengyelországban2013-10-08

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )