Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Interdisciplinary Medical Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes BónaLászló Márk2015-02-20 13:00:00„Molecular diagnosis of paleopathological human remains by using mass spectromerty”2015-03-24
Ágnes NagyBéla Melegh2017-06-21 14:00:00„Szerves anion transzporter fehérjék genetikai variábilitásának vizsgálata és farmakogenetikai jelentősége magyar és roma populációban”2017-10-03
Alexandra TészásGyörgy Kosztolányi2010-06-29 13:00:00„Végtagfejlődési rendellenességek klinikai és genetikai vizsgálata”2010-10-05
Alíz SzabóBalázs Sümegi2011-06-27 13:00:00„Significance of the mitochondrial permeability transition in the regulation of cell death”2011-10-04
András BaloghMarianna Pap2014-12-10 14:00:00„Analysis of endoplasmic reticulum stress in rat cell models”2015-03-24
András LukácsMiklós Nyitrai2007-02-27 14:00:00Funkcionális fehérjedinamikai vizsgálatok fluoreszcencia és femtoszekundumos időfelbontású tranziens abszorpciós spektroszkópiai módszerekkel2007-05-03
András Miklós KengyelMiklós NyitraiR. James Sellers2017-05-02 13:00:00„Foszforilációs és defoszforilációs szabályozási folyamatok vizsgálata konvencionális miozin II és nem-konvencionális miozin XVI motorfehérjék esetén”2017-06-06
András SzabóBéla Melegh2016-10-27 14:00:00„Kópiaszám eltérések vizsgálata minor anomáliás és epilepsziás betegekben”2016-11-22
András SzigetiBalázs Sümegi2007-12-07 12:30:00„Identification of ovel tumor associated proteins affecting cell death”2008-02-12
András TóthIstván BattyániGábor Késmárky2014-10-28 13:00:00„Human clinical hemorheological studies in healthy subjects and in patients with coronary artery disease”2015-02-03
Andrea Teréz VigBeáta Bugyi2018-06-21 13:00:00„Coordination of actin and microtubule dynamics by the formin protein dishevelled-associated activator of morphogenesis”2018-10-09
Anita LakatosJózsef Szeberényi2003-06-02 14:00:00Regulation of cart mRNA expression2003-10-07
Anita MaászBéla Melegh2010-02-22 14:00:00„Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe ischémiás stroke kialakulásában”2010-05-25
Antal TapodiFerenc Gallyas2007-05-08 14:00:00Cytoprotective Role of PARP inhibition, Akt Activation and Mitochondrial Protection in Oxidative Stress2007-06-20
Árpád BoronkaiBalázs Sümegi2006-09-15 14:00:00Possible pathological role of galectin-13 and alkaline phosphatase in syncytiotrophoblast2006-11-28
Árpád CzéhGyörgy Lustyik2014-07-11 14:00:00„Multiplexed Solid Phase Immunoassay Platform for Poly-Mycotoxing: Beyond 20th Century Applications”2014-10-14
Árpád KarsaiMiklós Kellermayer2008-11-17 12:00:00„Amyloid béta-fibrillumok morfológiai és nanomechanikai vizsgálata atomerő - mikroszkóppal”2009-01-27
Árpád SzántóBalázs SümegiFerenc Gallyas2008-12-20 13:00:00„The role of PARP-1 induced AKT activation in cytostatic resistance”2009-03-24
Attila NagyMiklós Kellermayer2006-05-30 14:00:00A titin PEVK domén aktinkötő és mechanikai tulajdonságai2006-09-27
Balázs BognárTamás Kálai2010-03-11 14:00:00„Nitroxidokhoz és elővegyületeikhez kapcsolt heterociklusok szintézise: új, bioaktív és szenzor vegyületek előállítása”2010-05-25
Balázs DebreceniBalázs Sümegi2004-11-12 13:00:00Mechanisms of Guanine Nucleotide Exchange of Rho GTP ases by Dbl Family Proteins2005-01-25
Balázs DugaBéla Melegh2015-12-17 14:00:00„A 4-es kromoszómán talált rekurrens és nem-rekurrens kópiaszám variációk összehasonlítása”2016-03-22
Balázs RadnaiBalázs Sümegi2010-06-24 14:00:00„Different mechanisms in the regulation of NF-kB and kinase cascades in inflammation”2010-10-05
Balázs VeresFerenc Gallyas2004-04-30 12:00:00Effect of PARP-1 inhibitors on LPS-induced in flammation in mice2004-06-15
Beáta BugyiMiklós Nyitrai2006-09-15 14:00:00A forminok hatása az aktin filamentumok polimerizációs tulajdonságaira és dinamikai jellemzőire2006-11-28
Béla CseteBalázs SümegiZita Battyáni2009-01-30 13:00:00„Poli(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) szerepe a bőr ultraibolya (UV) fény indukálta károsodásában”2009-03-24
Bernadett FaragóBéla Melegh2011-11-03 13:00:00„Non-HLA hajlamosító gének és polimorfizmusaik vizsgálata magyar rheumatoid arthritis betegpopulációban”2011-11-29
Csaba Gábor TaliánBéla Melegh2009-03-02 15:00:00„A karnitin - anyagcsere vizsgálata tandem tömegspektrometriával terhességben, rheumatoid arthritis, szisztémás szklerózis és IBD betegségekben”2009-03-24
Csenge Petra AntusBalázs Veres2016-03-18 09:00:00„Rezveratrol analógok antiinflammatorikus és antiproliferációs hatásának vizsgálata”2016-05-10
Csilla SipekyBéla Melegh2010-11-26 13:00:00„Genetic variability and interethnic differences of selected pharmacogenetically relevant genes in average Hungarian and Roma population samples”2011-04-05
Dalma VárszegiBéla Melegh2014-12-10 14:00:00„Farmakogenetikai jelentőséggel bíró gének nem kódoló régióinak variánsai magyar és roma populációban”2015-03-24
Dávid Zoltán SzatmáriMiklós Nyitrai2018-06-12 13:00:00„Structural dynamics and physiological processes of actin filament length regulator proteins”2018-10-09
Emőke BódisMiklós Nyitrai2005-04-08 11:00:00Izomfehérjék vizsgálata lumineszcencia spektroszkópia alkalmazásával2005-05-10
Enikő HocsákBalázs Sümegi2010-11-29 13:30:00„Identification and characterization of novel regulators in mitochondria related cell death”2011-04-05
Enikő SáfrányBéla Melegh2010-12-14 12:00:00„Interleukin-23 receptor gén polimorfizmusok vizsgálata autoimmun és immunmediált betegségekben”2011-04-05
Eszter BognárFerenc Gallyas2013-10-10 12:00:00„The critical role of MAP-kinases and PI3K-Akt signaling pathways in inflammation and oxidative stress”2013-12-03
Éva Bellyeiné PozsgaiBalázs Sümegi2011-11-04 13:30:00„New diagnostic and therapeutical possibilities in the treatment of glioblastoma multiforme”2011-11-29
Ferenc HadaritsBéla Melegh2011-10-04 13:00:00„Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusai és a vér triglicerid szintje közötti kapcsolat átlag magyar népességben, metabolikus szindrómás és stroke-os betegekben”2011-11-29
Gábor BogláriJózsef Szeberényi2002-05-23 14:00:00Fehérjekináz aktiváció és transzlokáció jelentősége PC12 sejtek neuronális differenciációjában2002-06-19
Gábor KovácsHajna Losonczy2017-06-27 14:00:00„Prognosztikai faktorok vizsgálata krónikus lymphoid leukemiában”2017-10-03
Gábor MaászLászló MárkDóra Reglődi2015-03-24 12:00:00„A PACAP központi idegrendszeri hatásainak vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel”2015-06-02
Gábor PajorBéla Melegh2012-07-12 13:00:00„Automatizált képalkotó-citometria alkalmazási lehetőségei húgyhólyagrák ürített vizeletből történő molekuláris citogenetikai vizsgálatánál”2012-10-09
Gábor VárbíróFerenc Gallyas2003-07-15 11:00:00Agents affecting the apoptotic process by influencing the mitochondrial permeability transition2003-10-07
Gergely BertaGyörgy ifj. Sétáló2014-09-15 10:44:00„Kémiailag előidézett TrkA-expresszió változás hatásai PC12 sejtekben”2014-10-14
Gyöngyi Nagyné KissBalázs SümegiGábor Tigyi2013-02-08 14:00:00„Pharmacological and cellular characterization of GRI977143, a novel nonlipid LPA2 receptor agonist identified by virtual screening”2013-04-09
György ifj. SétálóJózsef Szeberényi2002-05-06 13:30:00Az extracelluláris szignál-regulált kináz ösztrogén általi aktivációja differenciálódó idegsejtekben2002-06-19
Györgyi ÚrTamás Kálai2018-05-28 12:00:00„Új, 3,4-diszubsztituált pirrolin nitroxidok szintézise és alkalmazása”2018-10-09
Hussain AlizadehHajna Losonczy2007-11-21 14:00:00„Haemostatic Issues in Cancer Development and Progression: ”The Role of Coagulation and Haemostatic Factors in cancer Development and Metastasis”2008-02-12
Ildikó Balásné SzántóFerenc GallyasLajos Olasz2011-09-20 14:00:00„Nagy átbocsátóképességű diagnosztikai módszer szájüregi daganatok korai felismerésére”2011-11-29
Ildikó Bock-MarquetteBéla Melegh2009-10-06 11:00:00„Role of Thymosin β-4 During Cardiac Development and Myocardial Cell Survival”2010-02-09
János Krisztián PribérBalázs Veres2017-05-25 14:00:00„A CypD szabályozza a szepszist és a daganatos sejtek életképességét”2017-06-06
József OrbánDénes Lőrinczy2008-12-11 14:00:00„Izomszövet eredetű aktin izoformák termodinamikai és spektroszkópiai vizsgálata”2009-03-24
Judit BátorJózsef Szeberényi2013-12-11 14:00:00„A Ras fehérje PC12 sejtek nitrogén-monoxid indukálta differenciációjában és apoptózisában”2014-04-01
Judit Berenténé BeneBéla Melegh2008-10-31 14:00:00„Karnitinészter profil és genotípus vizsgálatok karnitinhiányos állapotokban”2009-01-27
Judit KártesziGyörgy Kosztolányi2006-05-31 14:00:00Fenotípus és genotípus elemzések Rett szindrómában2006-09-27
Judit VargaJózsef Szeberényi2016-12-15 14:00:00„Nitrogén-oxid által indukált intracelluláris jelátviteli folyamatok vizsgálata PC12 patkány phaeochromocytoma sejtek apoptózisában”2017-03-14
Kálmán András KovácsBalázs Sümegi2002-06-17 15:00:00Hormonális mechanizmusok human uterus myoma pathogenezisében2002-10-15
Katalin Erzsébet TürmerMiklós Nyitrai2018-10-04 11:00:00„A nukleotidok és az aktinkötő fehérjék szerepe az aktin funkcionális konformációváltozásaiban”2018-12-04
Katalin FeketeTamás Decsi2012-05-02 14:00:00„Systematic reviews in the field of clinical nutrition”2012-06-19
Katalin HorvatovichBéla Melegh2011-06-15 13:30:00„Lipid és glükóz metabolizmust befolyásoló polimorfizmusok vizsgálata elhízott gyermek populációs mintákban”2011-10-04
Katalin KissAndrás Pintér2010-11-17 13:00:00„Balesetmegelőzés lehetőségei három gyakori gyermekbaleset elemzése alapján”2010-11-30
Katalin KomlósiBéla Melegh2008-09-26 14:00:00"A karnitin transzporterek vizsgálata primér karnitinhiányban és multifaktoriális betegségekben"2009-01-27
Katalin SiposBalázs Sümegi2002-08-27 11:00:00Három jelátviteli út mechanizmusának egy-egy új komponense2002-10-15
Katalin SümegiBéla Melegh2019-05-27 14:00:00„New regulatory mechanisms in lipid metabolism: from polymorphisms of triglyceride uptake systems to mitochondrial stability”
Khaled FathiAndrás Pintér2015-06-12 14:00:00„Congenital and acquired urethral and external genitalia pathologies and their surgical correction in children”2015-10-06
Kinga FutóBalázs Visegrády2014-07-11 11:30:00„Az IRSp53 fehérje szerepe a filopódium formálás folyamatában”2014-10-14
Kinga HadzsievBéla Melegh2011-05-16 13:00:00„Ritka betegségek speciális genotípus - fenotípus asszociációi”2011-10-04
Krisztina KovácsBalázs Sümegi2005-06-28 14:00:00Enhanced Akt activation by poly(ADP-ribose)polymerase inhibitor sin postischemic hearts2005-10-04
László GramaMiklós Kellermayer2004-03-03 14:00:00A titin óriás izomfehérje globális szerkezetének és rugalmasságának vizsgálata2004-05-04
László MesterBalázs SümegiKrisztina Kovács2010-12-23 12:00:00„Role of MAP kinases and PI-3-kinase/Akt pathway in the regulation of retinal degeneration”2011-04-05
László Tamás BalikóBéla Melegh2009-07-03 11:00:00„Poliglutamin extenzióval járó trinukleotid ismétlődési betegségek sajátosságainak vizsgálata hazai és nemzetközi beteganyagon”2009-10-06
Lili MagyariBéla Melegh2008-05-07 12:00:00Hajlamosító gének vizsgálata magyar morbus Crohnos és colitis ulcerosás betegpopulációban2008-10-14
Lilla LaknerBéla Melegh2010-02-16 14:00:00„Az 5Q31 kromoszóma locus IBD5 régiójának szerepe colitis ulcerosa és Crohn-betegség kialakulásában magyar populációs mintákban”2010-05-25
Luca JáromiBéla Melegh2011-11-07 13:30:00„Triglicerid szintet befolyásoló polimorfizmusok szerepének vizsgálata ischemiás stroke kialakulásában”2011-11-29
Marianna DávidHajna Losonczy2001-06-01 11:00:00Rizikó tényezők a vénás thromboemboliás megbetegedések alakulásában (különös tekintettel a fibrinolitikus rendszer szerepére, valamint a veleszületett protein C hiány véralvadási és genetikai diagnosz2001-10-09
Marianna PapJózsef Szeberényi2001-06-18 14:00:00Differenciációs és túlélési jelátvitel patkány pheochromocytoma sejtekben2001-10-09
Márta CzakóGyörgy Kosztolányi2006-05-25 14:00:00DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában2006-09-27
Melinda SzabóBéla Melegh2014-11-07 13:00:00„Interleukin-23 receptor gén polimorfizmusok és haplotípusok vizsgálata autoimmun betegségekben”2015-02-03
Nikoletta KálmánBalázs VeresMiklós Pesti2018-06-08 11:00:00„Gyulladás és oxidatív stressz hatása jelátviteli folyamatokra és membránrendszerek stabilitására”2018-10-09
Nóra NusserJózsef Szeberényi2004-12-15 14:00:00A RHOA fehérje szabályozása az NGF által indukált neuronális differenciációs jelátvitelben2005-03-29
Orsolya TóthHajna Losonczy2010-03-03 13:00:00„Evaluation of novel laboratory methods using whole blood testing in different disturbances of haemostasis”2010-05-25
Patrícia SarlósBéla Melegh2014-06-26 10:30:00„Az interleukin 23 receptor gén természetes polimorfizmusainak allél eloszlásai és interakciói más hajlamosító génekkel colitis ulcerosában, valamint haplotípus variánsai egészséges roma populációban”2014-10-14
Péter Ágoston AvarZsolt PirgerLászló Márk2016-06-30 10:00:00„Mass spectrometric analysis of steroid hormones and other apolar molecules”2016-10-04
Péter GyűrűsBéla Melegh2002-07-05 11:00:00Neurális vagy neuromuszkuláris tünetekkel manifesztálódó genetikai eltérések vizsgálata magyar népességmintákban és az RPE65-gén mutációinak szerepe retina-disztrófiás betegekben2002-10-15
Péter István FarkasDénes Lőrinczy2017-09-04 12:00:00„Ciklofoszfamid monoterápia mellékhatásainak, következményeinek vizsgálata állatkísérletes modellen DSC segítségével”2017-10-03
Péter JakusAttila Sándor2010-04-22 13:00:00„Role of Brown and White Adipose Tissue in Cold – Induced Thermogenesis”2010-10-05
Péter KisfaliBéla Melegh2011-12-15 11:00:00„Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe metabolikus szindróma kialakulásában”2012-02-07
Petra MátyásBéla Melegh2019-06-19 09:00:00„Halláskárosodásban részt vevő gének polimorfizmusai és mutációi roma és magyar populációkban”
Renáta SzalaiBéla Melegh2016-04-15 13:00:00„A citokróm P450 enzimrendszer farmakogenetikailag jelentős polimorfizmusainak vizsgálata magyar és roma populációban”2016-06-07
Richard KellermayerBéla Melegh2005-02-24 13:00:00Intracelluláris calcium transzporterek vizsgálata élesztő (Saccharomyces cerevisiae) modellben2005-05-10
Roland KardosGábor Hild2014-05-27 13:00:00„Effect of actin-binding proteins on the structure and conformational dynamics of the actin monomer”2014-10-14
Sára VetőFerenc Gallyas2010-12-21 14:00:00„Effect of PARP inhibition on cuprizone-induced pathological changes in a rodent model of multiple sclerosis”2011-04-05
Simone FunkeGyörgy Kosztolányi2008-11-14 11:00:00„A csontrendszer fejlődését és struktúráját érintő megbetegedések genetikai vizsgálata újszülöttkorban”2009-01-27
Szabolcs BellyeiBalázs Sümegi2005-04-28 15:00:00Functional analysis of PP17b and PP20 soluble placental proteins2005-06-21
Szilvia BarkóMiklós Nyitrai2012-05-30 14:00:00"A DAAM formin hatása az aktin dinamikájára"2012-06-19
Szimonetta LohnerTamás Decsi2014-09-23 14:00:00„Evidence-based research in pediatric mutrition focus on the supplementation of polyunsaturated fatty acids and prebiotics”2014-12-02
Tamás HuberMiklós KellermayerLászló Grama2015-06-22 13:00:00„A szarkomerikus filamentum-rendszerek összeszerveződéséért felelős mechanizmusok vizsgálata”2015-10-06
Tamás JáraiLászló MárkLászló Lujber2018-02-14 14:00:00„Fej-nyaki daganatok mikrokörnyezetének molekuláris vizsgálata”2018-03-13
Tamás KissBalázs Sümegi2016-04-05 12:00:00„Új molekuláris mechanizmusok és gyógyszer célpontok a pulmonális hipertónia kezelésében”2016-06-07
Tibor BedekovicsBalázs Sümegi2007-11-28 14:00:00„Mitokondriális lokalizációjú fehérjék funkcionális vizsgálata Saccharomyces cerevisiae-ben”2008-02-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )