Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Law

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adrián FábiánLászló Kiss2006-05-29 11:00:00Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei2006-06-20
Adrienne KomanovicsErzsébet Szalayné Sándor2007-03-23 11:00:00Információszabadság az Európai Unióban2007-05-03
Ágnes BaloghMihály Tóth2006-04-12 12:00:00Az egészség védelme a büntetőjogban2006-05-09
Ágnes CzineMihály Tóth2011-06-21 13:00:00EMBERKERESKEDELEM, MINT A SZERVEZETT BŰNÖZÉS EGYIK MEGJELENÉSI FORMÁJA2012-06-19
Ágnes TöttősErzsébet Szalayné Sándor2014-05-16 15:00:00Az Európai Unió legális migrációs politikájának hangsúlyeltolódása különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra2014-10-14
Ágoston MohayErzsébet Szalayné Sándor2012-03-30 13:00:00AZ EURÓPAI PARLAMENT A BÍRÓSÁG ELŐTT. Az Európai Unió Bírósága gyakorlatának hatása az Európai Parlament intézményi pozíciójára2012-05-15
Ákos PálvölgyiIstván László Gál2018-10-16 14:00:00A szabadságvesztés-büntetés felfüggesztésének ingamozgása a magyar büntetőjogban a Csemegi Kódextől napjainkig
Alexandra ThanCsongor Herke2016-06-01 11:00:00Elektronikus mozgáskövető eszköz alkalmazása a büntető igazságszolgáltatás során Magyarországon és Európában2016-06-30
Alice DecastelloMiklós † Kengyel2008-09-29 11:00:00A közvetítői eljárás az egészségügyben2008-10-14
András BencsikLászló Kiss2013-03-01 11:00:00A FOGYASZTÓI JOGOK TARTALMÁNAK ÉS ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK KÖZJOGI KERETEI MAGYARORSZÁGON2013-04-09
András JóriZsolt György Balogh2010-06-14 16:00:00Az adatvédelmi jog generációi és egy második generációs szabályozás részletes elemzése2010-06-22
András KecskésTibor Nochta2010-09-10 14:00:00A felelős társaságirányítás fejlődési tendenciái2010-10-05
András MáziIstván Kajtár2009-09-17 15:00:00A kötelesrész megjelenése a magyar magánjog rendszerében – Tekintettel a nagy európai jogrendszerek megoldásaira2009-10-06
András TóthZsolt György Balogh2009-01-29 11:00:00Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai2009-03-24
Andrea SzabóErzsébet Szalayné Sándor2014-01-27 13:00:00A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS HATÁSA A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁSRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN2014-02-11
Anna Viktória NeparáczkiLászló Kőhalmi2017-10-18 11:00:00A terrorizmus elleni fellépés eszközei a magyar és a német büntető anyagi jogban2017-11-21
Árpád BudaháziCsaba Fenyvesi2013-04-05 12:00:00A MŰSZERES VALLOMÁSELLENŐRZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POLIGRÁFOS VIZSGÁLATRA2013-06-04
Attila MoizsAntal Ádám2015-11-11 14:00:00A szövetkezeti hitelintézetek szerepe és jogi helyzete2015-11-25
Attila PánovicsErzsébet Szalayné Sándor2010-05-28 11:00:00Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában2010-06-22
Balázs Benjámin BudaiZsolt György Balogh2009-12-04 13:30:00E-közigazgatás. Axiomatikus megközelítésben2010-02-09
Barnabás HajasLászló Kiss2012-12-20 11:00:00A GYÜLEKEZÉSI JOG AKTUÁLIS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI2013-02-05
Beatrix BorbásAdrián Fábián2012-06-08 11:30:00FEJEZETEK A BÍRÓSÁGI KÁRFELELŐSSÉG KÖRÉBŐL A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS KÖVETELMÉNYÉRE2012-06-19
Beatrix PintérIstván László Gál2013-02-12 11:00:00A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM AZ ÚJ MAGYAR BÜNTETŐJOGBAN2013-04-09
Bence MészárosCsaba Fenyvesi2011-10-14 11:00:00FEDETT NYOMOZÁS A BŰNÜLDÖZÉSBEN2011-11-29
Borbála Gyöngyike JójártCsongor Herke2014-01-30 14:00:00A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KONTROLLJA ÉS JOGPOLITIKAI IRÁNYAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI BÍRÓ ELJÁRÁSÁRA NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN2014-02-11
Csaba CsányiIstván László Gál2010-06-03 16:00:00A tanúvédelem és a szervezett bűnözés összefüggései és a tanúvédelem egyes eszközei2010-06-22
Dániel BánLászló Kecskés2014-05-30 11:00:00CULPA IN CONTRAHENDO FELELŐSSÉG LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS ELVÁLLALÁSÁÉRT2014-10-14
Dániel EszteriGábor Polyák2015-11-27 11:00:00A World of Warcraft-tól a Bitcoin-ig: Az egyén, a gazdaság és a tulajdon helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben2015-12-04
Dávid TóthLászló Kőhalmi2018-09-05 14:00:00A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények büntetőjogi és kriminológiai aspektusai
Diána SzekeresNóra Chronowski2013-06-19 11:00:00IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES ALTERNATÍVÁI ALAPJOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN2013-10-08
Edit KajtárGyörgy Kiss2011-04-15 12:00:00MAGYAR SZTRÁJKJOG A NEMZETKÖZI ÉS AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS FÉNYÉBEN2011-05-31
Endre DomaniczkyLászló Kiss2008-11-26 14:00:00A JOGÁLLAM ÉS A CIVIL SZEKTOR MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRA2009-01-27
Erika Siposné HerédiMiklós † Kengyel2007-11-06 14:00:00A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban2007-11-20
Ervin BelovicsMihály Tóth2007-06-06 10:00:00Az érték-érdek összeütközések mint a büntetendőséget kizáró okok2007-06-20
Eszter BarakonyiGyörgy Kiss2010-06-11 11:00:00A munkavállalói aktív életkor meghosszabbításának lehetséges eszközei2010-06-22
Eszter KarolinyErzsébet Szalayné Sándor2012-12-14 11:00:00AZ EURÓPAI UNIÓ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKÁJA2013-02-05
Eszter RózsásIstván Kajtár2008-04-04 11:00:00A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme2008-04-29
Éva Katalin Liszkayné NagyLászló Kiss2007-04-20 13:00:00A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig2007-05-03
Ferenc KondorosiAntal Visegrády1997-12-19 10:00:00Civil társadalom Magyarországon1998-03-20
Ferenc SzendreiIstván László Gál2010-12-07 11:00:00A pénzmosás2011-01-25
Gábor BuzásIstván László GálZoltán Balla2011-03-18 10:00:00KÖZIGAZGATÁS – RENDÉSZET – RENDŐRI INTÉZKEDÉS2011-04-05
Gábor Miklós MolnárMihály Tóth2011-06-29 10:00:00Az adócsalás2011-10-04
Gábor MonoriAntal Visegrády2011-05-12 11:00:00ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS FEMINISTA JOG – A NŐI JOGOK PRAGMATIKUS ÉRVÉNYESÜLÉSE2011-05-31
Gábor PolyákZsolt György Balogh2008-05-29 11:00:00A médiarendszer kialakítása. Piacra lépés és hozzáférés a német, osztrák és magyar médiaszabályozásban2008-06-24
Gabriella KulcsárLászló Korinek2014-05-29 11:00:00AZ ISKOLAI ÁMOKFUTÁSOK ETIOLÓGIÁJA ÉS A PREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI2014-10-14
Georgina NaszladiJózsef PetréteiPéter Tilk2016-06-17 11:00:00Alkotmányjogi panasz a magyar alapjogvédelem rendszerében2016-10-04
Gergely BárándyIstván László Gál2009-11-25 13:00:00A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON2009-12-08
Gergely István CzobolyMiklós † Kengyel2014-04-25 11:30:00A PERELHÚZÓDÁS MEGAKAD ÁLYOZÁSÁNAK ELJÁRÁSI ESZKÖZEI2014-05-13
Gergely László SzőkeZsolt György BaloghLászló Majtényi2014-12-19 11:00:00Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén2015-02-03
György GajduschekLászló KissÁdám Rixer2012-01-09 13:00:00A KÖZTISZTVISELŐI JOGVISZONY HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK SZISZTEMATIKUS, ÁTFOGÓ ELEMZÉSE2012-02-07
Gyula AlmásyLászló Kiss2013-03-06 11:00:00A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON2013-04-09
Gyula Balázs CsákiZsolt György Balogh2009-12-04 11:00:00Az elektronikus közigazgatás tartalma és gyakorlatának egyes kérdései2010-02-09
Gyula BerkeGyörgy Kiss2006-05-26 13:30:00Jogutódlás a munkáltató személyében (A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban)2006-06-20
Hunor KádárCsongor Herke2016-06-01 13:00:00TANÚ- ÉS SÉRTETTVÉDELEM A MAGYAR ÉS A ROMÁN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN AZ EMBERI JOGOK TÜKRÉBEN2016-06-30
Ildikó ErnsztJános Bruhács2007-10-24 13:00:00A nemzetközi légiközlekedés védelme2007-11-20
Imre KiliánZsolt György Balogh2013-11-15 14:00:00SZEMANTIKAI ALAPÚ JOGI TUDÁSMENEDZSMENT TECHNOLÓGIÁK2013-12-03
István HorváthGyörgy KissLászló Kiss2006-12-18 10:00:00DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA. Javaslat a magyar közszolgálat szabályozásának reformjára – figyelemmel az EU-tagállamok jogalkotására, hazai múltunkra és jelenünkre2007-01-30
István László GálMihály Tóth2005-05-17 10:00:00A pénzmosás elleni küzdelem közgazdasági és büntetőjogi kérdései2005-06-21
István TemesiLászló Kiss2007-02-28 11:00:00Regionalizmus és regionalizáció2007-05-27
János JusztingerAttila Pókecz Kovács2012-06-04 14:00:00A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA ÉS SZOLGÁLTATÁSA A KONSZENZUÁLIS ADÁSVÉTEL RÓMAI JOGI FORRÁSAIBAN2012-06-19
Jorn Johannes Marinus van RijÁgoston Csanád MohayErzsébet Szalayné Sándor2014-09-12 11:00:00The trafficking and sexual exploitation of native Hungarian speaking women in the Netherlands2014-10-14
József BenkeLászló Kecskés2011-05-05 14:00:00A reményvétel2011-05-31
Judit Andrea Buday-SánthaAntal Ádám2016-01-29 11:30:00A kommunikációs jog és rendszere2016-03-22
Judit ZellerAntal Ádám2009-09-03 11:00:00A TESTEN KÍVÜL LÉTREJÖTT EMBRIÓK MORÁLIS ÉS JOGI STÁTUSA A REPRODUKCIÓHOZ VALÓ JOG ÉS A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÜKRÉBEN2009-10-06
Judith Maria WallatGyörgy Kiss2013-02-08 11:00:00DAS ARBEITNEHMERÜBERLASSUNGSRECHT IN DEUTSCHLAND NACH UMSETZUNG DER RICHTLINIE 2008/104/EG- EINE ANALYSE IM KONTEXT DER SUBSTITUIERUNG VON STAMMPERSONAL DURCH LEIHARBEITNEHMER2013-04-09
Júlia SziklayZsolt György Balogh2012-04-16 11:30:00Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása2012-05-15
Katalin PartiZsolt György Balogh2008-10-30 11:00:00Az eladók már rég hazamentek. A bűntetőjog mint az online pronográfia szabályozásának eszköze2008-11-25
Kitti MarosAntal Visegrády2009-03-27 11:00:00A japán, a kínai, a muzulmán , a hindu jogi kultúra és ezek modernizációs lehetőségei2009-05-12
Krisztina Korsósné DelacasseIstván Kajtár2009-04-22 14:00:00Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korszakban2009-05-12
krisztina Korsósné DelacasseIstván Kajtár2009-04-22 14:00:00„Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korszakban2009-05-12
László KőhalmiLászló Korinek2010-04-27 11:00:00A környezet védelme a magyar büntetőjogban2010-05-25
Lilla DávidMihály Tóth2013-09-20 11:00:00A PÁRTFOGÓI FELÜGYELET SZEREPE A FIATALKORÚAK BŰNELKÖVETÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN2013-10-08
Lilla KirályMiklós † Kengyel2011-04-20 14:00:00A SZEGÉNYJOGTÓL A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSIG2011-05-31
Magdolna Éva HajduMihály Tóth2016-02-22 15:00:00Az akkuzatórius és az inkvizitórius büntetőeljárások az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. és 6. cikkeiben meghatározott alapjogok tükrében2016-03-22
Márton FalusiMiklós KocsisTamás Gergely Kucsera2017-09-08 11:00:00Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben2017-10-03
Máté JuleszAntal Ádám2007-06-21 11:00:00A környezetvédelem polgári jogi vonatkozásai2007-10-09
Melinda SzappanyosJános Bruhács2012-11-09 14:00:00A VÍZHEZ VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGE AZ ENSZ KERETÉBEN2012-12-04
Mihály MaczonkaiErzsébet Szalayné Sándor2004-06-22 10:00:00A pragmatikus jogértelmezés és az Európai Bíróság gyakorlata2004-10-05
Miklós AngyalCsongor Herke2014-11-07 14:00:00Ismeretlen személyazonosságú holttestek azonosítása2014-12-02
Miklós KocsisLászló KissNóra Chronowski2010-11-25 14:00:00A felsőoktatási autonómia elmélete és gyakorlata Magyarországon2011-01-25
Miklós TihanyiAntal Ádám2016-06-02 11:00:00A vallásszabadság küllönös alanyainak jogi lehetőségei2016-10-04
Mónika Dorota KissJózsef Petrétei2012-11-29 11:00:00A KÖZMEGHALLGATÁS HELYI ÖNKORMÁNYZATI JOGINTÉZMÉNYE2013-02-05
Napsugár MondovicsCsabáné HergerAntal Ádám2016-12-15 11:00:00A társadalmi gondoskodás Magyarországon a dualizmus korától napjainkig2017-01-17
Natalie NáthonJános Bruhács2009-12-21 13:00:00Az új típusú védjegyek az Európai Unióban2010-02-09
Nikolett HadiTímea Drinóczi2013-09-27 11:00:00A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ALAPJOGAI2013-10-08
Noémi NagyGyörgy AndrássyCsabáné Herger2015-12-04 14:00:00A hatalom nyelve- A nyelv hatalma: Nyelvi jog és nyelvpolitika Európa történetében2015-12-07
Norbert TóthJános Bruhács2012-11-30 13:00:00A KISEBBSÉGI TERÜLETI AUTONÓMIA BELSŐ ÉS KÜLSŐ DIMENZIÓJA: NEMZETKÖZI JOGI ANALÍZIS2013-02-05
Orsolya Fruzsina Tóth László Leventéné FalusGábor Béli2014-06-20 14:00:00ISPOTÁLYOS KERESZTES LOVAGRENDEK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYARORSZÁGON2014-10-14
Péter LánchidiZsolt György Balogh2011-04-27 11:00:00COLLECTIVE MANAGEMENT OF MUSIC RIGHTS AND COMPETITION POLICY IN THE EUROPEAN UNION2011-05-31
Péter MetzingerLászló Kecskés2009-03-05 13:00:00A vállalt mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban2009-03-24
Péter TilkLászló Kiss2008-04-17 15:00:00A magyar Alkotmánybíróság2008-04-29
Philipp Matthias SchneiderLászló KőhalmiLászló Korinek2017-06-15 15:00:00Die klinisch-medizinische Dokumentation von vorsätzlichen Körperverletzungsdelikten durch stumpfe und scharfe Gewalt im Strafverfahren und die Folgen unzureichender Beschreibung und unpräziser Termino2017-10-03
Róbert MajorFerenc Irk2009-12-14 11:00:00A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK MEGELŐZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RENDŐRSÉG LEHETŐSÉGEIRE ÉS KORLÁTAIRA2010-02-09
Szabolcs HornyákMihály Tóth2010-05-13 13:00:00A köznyugalom elleni bűncselekmények2010-05-25
Tamás SzádeczkyZsolt György Balogh2011-09-30 11:30:00SZABÁLYOZOTT BIZTONSÁG Az informatikai biztonság szabályozásának elmélete, gyakorlata és az alkalmazás megkönnyítésére felállított módszertan2011-11-29
Vendel HalászAndrás Kecskés2016-01-22 11:00:00ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSI SZABÁLYOZÁSÁBAN2016-03-22
Veronika HermannÁgoston Csanád MohayZsuzsanna Horváth2017-02-28 14:00:00„Az egészséges környezethez való jog átfogó védelme az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában”2017-03-21
Zoltán BankóGyörgy Kiss2008-03-20 13:00:00AZ ATIPIKUS MUNKAJOGVISZONYOK2008-04-29
Zoltán DócziErzsébet Szalayné Sándor2017-05-08 11:00:00Law Enforcement Large-Scale IT Systems in EU Internal Security and Migration Policies2017-10-03
Zoltán HautzingerCsaba Fenyvesi2010-04-30 11:00:00A KATONAI BÜNTETŐJOG RENDSZERE, A KATONAI BÜNTETŐELJÁRÁS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI2010-05-25

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )