Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Chemical Engineering and Material Sciences Doctoral School

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BeckJenő Hancsók2013-10-10 10:00:00Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.)2013-10-28
Adrienn SzentesGéza Horváth2012-07-17 13:00:00Szén nanocsőkompozitok előállítása és vizsgálata2012-10-01
Ágnes BárkányiBéla LakatosSándor Németh2014-05-15 10:00:00Hidrodinamikai viszonyok hatásának vizsgálata polimerizációs reaktorok termékminőségére2014-05-26
Ákos Koppány KissJános Lábár2016-09-30 10:00:00Szemcsehatárok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálati módszereinek fejlesztése2016-10-19
Álmos DinnyésTibor Kun Szabó2008-07-25 10:00:00A kockázatok becslésének és a minőség irányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében2008-10-21
András ÁcsNóra KovátsAnna Felpécziné Farkas2010-09-15 14:00:00Alternatív ökotoxikológiai tesztek környezetszennyező komponensek detektálására2010-09-27
András AngyalLászló Bartha2011-04-19 10:00:00Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata2011-06-02
András BoórKatalin Bélafiné BakóNándor Nemestóthy2017-11-27 10:00:00Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással2018-01-08
András GeigerLászló Bartha2009-12-16 09:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek vizsgálata2010-02-22
András KirályJános Abonyi2013-09-09 13:00:00Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok2013-09-23
András KovácsÉva Kristófné Makó2018-10-05 10:00:00A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval2018-10-08
Annamária DobrádiMargit Eniszné Bódogh2018-06-01 10:00:00Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira2018-06-11
Attila EgedyTibor ChovánTamás Varga2014-01-28 10:00:00Kevert berendezések modellezési eszköztárának bővítése2014-02-11
Attila KőváriDénes Fodor2014-03-14 10:00:00Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon2014-04-16
Attila LengyelJenő Hancsók2009-03-23 10:00:00Kokszolói könnyűbenzinek minőségjavítási lehetőségeinek vizsgálata2009-03-24
Attila TáborosiRóbert Szilágyi2017-10-25 10:00:00Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása2018-01-08
Balázs BalaskóJános AbonyiSándor Németh2009-10-22 14:00:00Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása a folyamatanalízisben és -optimalizálásban2009-10-26
Balázs VajdaKatalin Bélafiné Bakó2015-12-15 10:00:00Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák2016-01-12
Balázs ZsirkaErzsébet HorváthJános Kristóf2018-03-05 14:00:00Kaolinit-csoportba tartozó agyagásványok nanostruktúráinak előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük2018-06-11
Bálint SimonRita Szakácsné Földényi2013-11-22 10:00:00A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés2014-01-08
Boglárka KovácsFerenc VondervisztRóbert Horváth2018-03-26 14:00:00Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal2018-06-11
Borbála MátéTibor Kovács2012-09-11 10:00:00A mecseki uránbánya rekultivációjának ellenőrzése bioindikációs módszerrel2012-10-01
Brigitta MajorLászló Gubicza2014-02-05 10:00:00Az etil-laktát enzimkatalitikus szintézise nem-konvencionális közegekben2014-02-11
Csaba TóthJenő Hancsók2017-01-30 14:00:00Dízel-motorok korszerű hajtóanyagának előállítása növényolajok és gázolajok együttes minőségjavításával2017-02-06
Csilla VargaLászló Bartha2011-02-18 11:00:00Műanyag kompozitokhoz alkalmazható kompatibilizáló adalékok előállítása és vizsgálata2011-04-12
Dániel SágiJenő Hancsók2018-07-03 11:00:00Dízelgázolajok nagy hozzáadott értékű keverőkomponenseinek előállítása2018-07-12
Dávid VozikKatalin Bélafiné BakóAndrás Fodor2017-06-29 10:00:00Entomopatogén baktériumok antimikrobiális hatású anyagcseretermékeinek felhasználhatósága a növényvédelemben2017-07-10
Dénes BúcsúKatalin Bélafiné Bakó2008-10-10 13:00:00Membrános gázszeparáció alkalmazása biohidrogén2008-10-21
Dóra NémethKatalin Bélafiné Bakó2013-03-13 10:00:00Bioszorbensek előállítása mezőgazdasági hulladékokból származó, módosított cellulózrostok felhasználásával2013-04-05
Dóra Rippelné PethőGéza Horváth2010-09-23 11:00:00EU konfrom vízrendszerek (Alkáli újrahasznosítás)2010-09-27
Erika FehérLászló Gubicza2008-10-10 10:30:00Oldószermérnökség alkalmazása izoamil-acetát enzimatikus előállítására2008-10-21
Eszter KrivánJenő Hancsók2017-03-30 10:00:00Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása oligomerizációval könnyű olefin-tartalmú szénhidrogén frakciókból2017-04-27
Eszter MolnárKatalin Bélafiné Bakó2014-02-06 10:00:00Galakturonsav szeparációja elektrodialízissel2014-02-11
Eszter SzentgyörgyiKatalin Bélafiné Bakó2011-05-17 11:00:00Membránok alkalmazási lehetőségei a biogáz előállításnál2011-06-02
Éva MolnárDóra Rippelné PethőGéza Horváth2017-12-20 10:00:00Nagyhatékonyságú eljárás földgázok kénhidrogén tartalmának csökkentésére2018-01-08
Ferenc BíróIstván Bársony2018-03-01 14:00:00Metánérzékelés mikropellisztorral2018-06-11
Ferenc FábiánTibor Kovács2018-01-25 15:00:00Kalibrációs módszer fejlesztése passzív toronmonitorokhoz2018-02-12
Ferenc Péter PachJános Abonyi2008-04-16 00:00:00Folyamatadatok szabálykeresésen alapuló elemzése2008-04-25
Ferenc SpeiserEndre Domokos2016-04-14 11:00:00Városi környezetmonitoring rendszer fejlesztése2016-05-30
Gábor BorbélyEndre Nagy2012-02-10 10:00:00Nehézfémek kinyerése vizes oldatból komplexképzéssel segített membránszűréssel2012-02-15
Gábor GálJános Argyelán2011-05-19 10:00:00Enantioszelektiv szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia gyógyszeripari alkalmazásának vizsgálata2011-06-02
Gábor NagyJenő Hancsók2009-12-14 13:00:00Csökkentett aromástartalmú gázolajok előállítása2010-02-22
Gábor TóthKatalin Bélafiné Bakó2015-04-28 10:00:00A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között2015-05-26
Georgina NagyEndre Domokos2016-05-12 10:00:00Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával2016-05-30
Gergely NémethLászló Gubicza2013-10-24 13:00:00Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban2014-01-08
György BaraditsTibor Chován2010-07-01 10:00:00Műszeres biztonsági rendszerek menedzsmentje2010-07-05
György PölczmannJenő Hancsók2013-09-25 10:00:00Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegyből2013-10-28
Heider NaszerÁkos Rédey2009-03-10 11:00:00Molibdén tartalmú katalizátorok felületkémiai tulajdonságainak vizsgálata2009-03-24
Ida Anna BalczárTamás Korim2018-05-03 14:00:00Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése2018-06-11
Imre HegedüsEndre Nagy2018-06-21 10:00:00Enzimek stabilitásának növelése enzim nanorészecskék szintézisével2018-07-12
István ÁrpádImre Timár2013-08-29 11:30:00Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.2013-09-23
István PásztorÁrpád Kárpáti2011-02-25 10:00:00A szennyvízminőséhatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál2011-04-12
Jácint JónásJános Somlai2018-08-14 10:00:00NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata2018-08-17
János Horváth2014-04-25 11:30:00Az anódfolyamatok laboratóriumi és üzemi vizsgálata az alumíniumelektrolízisben2014-05-26
János SzívósGyörgy Sáfrán2017-12-08 10:00:00Merőleges mágnesezettségű vékonyrétegek nanomintázása2018-01-08
Katalin KissKatalin Bélafiné Bakó2009-11-18 14:00:00Pektinek kinyerése és enzimes hidrolízise2010-02-22
Krisztián EniszDénes Fodor2016-03-10 10:00:00Gumiabroncs és útfelület közötti súrlódási együttható on-line becslési módszereinek vizsgálata2016-04-04
Lajos SzakonyiFerenc Szeifert2009-10-01 10:00:00Városi vízgőzhálózat modellezése és indentifikációja2009-10-26
László DobosJános Abonyi2016-06-09 13:00:00Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására2016-07-11
László KovácsDénes Fodor2018-05-28 14:00:00Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata2018-06-11
László Richárd TóthLajos Nagy2016-02-11 13:00:00Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata2016-02-15
Márk BubálikJenő Hancsók2009-09-24 09:30:00Dízelgázolajok detergens-diszpergens típusú adalékainak előállítása és vizsgálata2009-10-26
Márton KrárJenő Hancsók2010-07-15 13:00:00Napraforgóolaj motorhajtóanyag célú hidrogénezése2010-09-27
Melinda NagyTibor Szánya2009-11-02 10:00:00Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata2009-11-10
Miklós Gábor BalatonLajos Nagy2014-12-09 10:00:00Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása2015-02-09
Miklós HegedűsJános Somlai2018-05-14 10:00:00Természetes eredetű radioizotópok és kioldódásuk vizsgálata NORM anyagokból2018-06-11
Mohamed Soliman Mohamed Refaey MahaNóra Kováts2013-12-03 10:00:00Szennyvízek ökotoxikológiai változása a biológiai tisztítási folyamat során2014-01-08
Mónika MeiczingerGéza Horváth2011-06-15 10:00:00Környezetbarát, többcélú műtrágya adalékok fejlesztése2011-07-04
Nikolett BorsodiNorbert Miskolczi2014-10-09 13:00:00Szénhidrogén-frakciók előállítása szilárd hulladékok pirolízisével és a termékek minőségjavítása2014-10-14
Nóra MoldoványiJános Abonyi2008-06-21 00:00:00Kristályosítók modell predektív szabályozása2008-07-07
Péter BakonyiNándor Nemestóthy2012-12-04 10:00:00A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata2012-12-12
Péter BaladinczJenő Hancsók2016-06-27 10:00:00Dízelgázolaj komponensek előállítása hulladék állati zsiradékokból. (Titkosítva.)2016-07-11
Péter ThuryÁrpád Kárpáti2010-05-14 10:00:00Az anaerob iszaprothasztás után keletkező iszapvíz minősége, és annak hatása a tisztítás főágára2010-07-05
Petra CserjésiKatalin Bélafiné Bakó2011-06-16 10:00:00Gázszeparáció ionos folyadékkal készített támasztóréteges folyadékmembránnal2011-07-04
Richárd SágiLászló Bartha2009-10-21 10:00:00POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐ SAVANHIDRID ALAPÚ, TÖBBFUNKCIÓS MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA2009-10-26
Róbert BocsiGéza HorváthDóra Rippelné Pethő2017-04-25 10:00:00Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban2017-04-27
Roland NagyLászló Bartha2015-04-06 10:30:00Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata. (Titkosítva 2020-ig)2015-05-26
Tamás KaszaJenő Hancsók2013-05-07 10:30:00Bio-paraffinok izomerizációja (Titkos)2013-06-17
Tamás OllárPál Tétényi2014-05-20 14:30:00A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára2014-05-26
Tamás Péter KeneseiJános Abonyi2014-12-02 13:00:00Számítás intelligencia alapú regressziós technikák és alkalmazásaik a folyamatmérnökségben2015-02-09
Tamás RózsenberszkiNándor NemestóthyRóbert Kurdi2018-05-02 14:00:00Anaerob bioenergetikai technikák alkalmazása települési szilárd hulladékból származó préslé ártalmatlanítására2018-06-11
Tamás SzilágyiJános Kristóf2010-07-12 10:00:00Elektrokatalizátoro filmek felületanalitikai és szerkezetvizsgálata termoanalitikai és spektroszkópiai módszerekkel2010-09-27
Tamás VargaJános Abonyi2010-02-12 11:00:00Folyamatmodellek és adatbányászati eszközök alkalmazása technológiai rendszerek biztonságos üzemeltetési tartományainak feltárására és jellemzésére2010-02-22
Tibor BorbélyImre Timár2015-02-12 12:30:00Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása2015-03-23
Tibor KulcsárJános Abonyi2017-02-28 14:00:00Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére2017-04-27
Utasi Anett Fejes LászlónéÁkos Rédey2015-07-16 10:00:00Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése2015-09-28
Veronika VágvölgyiErzsébet Horváth2008-10-08 10:30:00Módosított felületű kaolinit agyagásványok komplex analitikai vizsgálata2008-10-21
Viola SomogyiÁkos Rédey2013-10-04 10:00:00Lakossági szennyvíztisztító telepek számítógépes modellezőszoftveren alapuló optimalizációja2013-10-28
Zoltán BankóJános Abonyi2016-03-08 13:00:00Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához2016-04-04
Zoltán EllerJenő Hancsók2017-09-21 14:00:00Korszerű sugárhajtómű üzemanyagok előállításának vizsgálata2017-10-16
Zoltán HodaiDóra Rippelné Pethő2015-02-06 10:00:00Alga biomassza kinyerése foto-bioreaktorokban termesztett mikro-alga szuszpenziókból2015-02-09
Zoltán MolnárTibor Szánya2010-01-22 11:00:00Aminosavak tisztításának és elválasztásának vizsgálata szimulált mozgóréteges preparatív folyadékkromatográfiás vizsgálatokkal2010-02-22
Zsanett Szabóné HerseczkiAndrás Dallos2014-03-25 10:00:00ÉRTÉKNÖVELT GLICERINSZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA NYERS GLICERINBŐL, A BIODÍZELGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKÉBŐL2014-04-16
Zsófia CsanádiCsaba Sisak2008-10-08 14:30:00Prebiotikus hatású fruktooligoszacharidok enzimkatalitikus szintézise integrált rendszerekben2008-10-21
Zsófia KovácsÁkos RédeyÉena Jakó2018-05-15 10:00:00Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre2018-05-18
Zsolt SzoboszlaiJenő Hancsók2014-06-13 10:00:00Kis szénatomszámú n-paraffinok izomerizálásának vizsgálata (Titkosíva 2019-ig)2014-07-04

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )