Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Molecular Medicine

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adrienn JókutiSára Tóth2008-11-20 15:00:00Studying histamine, IL5, IgE and TGF-beta 1 in the pathogenesis of nasal polyposis2009-02-22
Ágnes DonkóMiklós Geiszt2010-10-13 14:00:00Peroxidáz és NADPH-oxidáz enzimek működésének vizsgálata2010-10-25
Ágnes Félné SemseiCsaba Szalai2012-05-21 13:00:00Transzporterfehérjék genetikai polimorfizmusainak szerepe akut limfoid leukémiában és más betegségekben; farmakogenetikai vizsgálatok2012-07-02
Ágnes Ida BertaÁgoston Szél2013-12-03 14:00:00New aspects of retinal photoreceptor morphology and development in normal and pathological conditions2014-03-10
Ágnes KonczEdit Buzás2008-07-04 10:00:00Nitrogén-monoxid szerepe a T limfocita aktivációban2008-07-07
Ákos KertészGabriella Sármay2009-09-28 14:30:00Gab1 adapter fehérje eredetű, sejtmembrán permeábilis foszfopeptidek hatása a B sejtek jelátviteli folyamataira2009-10-20
András Dávid TóthLászló HunyadyGábor Turu2018-10-10 14:30:00A plazmamembrán receptorok közötti interakciók szerepe a β -arresztin aktiváció szabályozásában2018-10-24
András FürediGergely Szakács2018-02-12 14:30:00Új megközelítések a multidrog rezisztens tumorok terápiájában2018-02-19
András GézsiCsaba Szalai2016-10-26 14:00:00Genetikai variánskivonatoló munkafolyamatok automatikus fúziója és a bayesi relevanciaelemzés alkalmazása jelölt gén asszociációs vizsgálatokban2017-02-07
András Péter KovácsKraszimir Kolev2015-07-09 15:00:00Az artériás thrombusszerkezet molekuláris és klinikai determinánsai2015-10-26
Andrea NémethEdit Buzás2018-08-29 14:00:00Antibiotikum kezelés hatására kibocsátott extracelluláris vezikulák DNS tartalmának vizsgálata2018-09-24
Andrea VereczkeiCsaba Barta2015-10-01 14:00:00Heroinfüggőség és metadon terápia: a dopaminerg polimorfizmusok lehetséges szerepe Fibroblaszt modell alkalmazása a metabolikus stressz-kezelés expressziós hatásainak vizsgálatára2015-10-26
Anikó SzilvásiBalázs SarkadiAttila Tordai2012-05-02 12:30:00ABC transzporterek genetikai polimorfizmusainak vizsgálata aszimmetrikus PCR-t követő olvadáspont analízis alkalmazásával2012-05-07
Anna Baráné GiliczeSára Tóth2016-06-28 14:00:00A hízósejtek és a bazofil granulociták génexpressziós tulajdonságainak vizsgálata2016-07-11
Anna FöldesGábor Varga2011-07-28 14:00:00Metabolikus és endokrin változások a hisztaminhiányos HDC-KO egér modellben2011-10-24
Anna Tanka-SalamonKraszimir Kolev2011-03-08 13:00:00A Von Willebrand faktor és a szabad zsírsavak szerepe a trombolitikus rezisztenciában2011-05-09
Annamária BalázsLászló Buday2009-12-01 15:30:00A Caskin1 állványfehérje vizsgálata2010-03-01
Annamária Glász-BónaSarolta Kárpáti2010-10-25 10:00:00A KRT5 és KRT14 génmutációk vizsgálata epidermolysis bullosa simplex örökletes kórképekben2010-10-25
Attila BokorVilmos Fülöp2010-12-20 10:00:00The Semi-invasive Diagnosis of Endometriosis2011-02-21
Attila SzederjesiImre Bodó2019-08-06 14:00:00A von Willebrand véralvadási faktor analízise2019-09-19
Balázs BörzsönyiJózsef Gábor Joó2012-06-19 15:00:00A méhen belüli növekedési visszamaradás genetikai háttere; kölcsönhatás egyéb etiológiai faktorokkal2012-07-02
Balázs EnyediMiklós Geiszt2011-10-18 16:15:00Új módszerek emlős sejtek hidrogén-peroxid termelő mechanizmusainak vizsgálatára2011-10-24
Balázs TóthLászló Csanády2013-05-03 14:30:00A TRPM2 csatorna szerkezet-funkció vizsgálata2013-05-09
Balázs VáradiKraszimir Kolev2008-03-04 14:30:00A trombolitikus rezisztencia molekuláris alapjai2008-05-13
Barbara Molnár-ÉrsekGyörgy Nagy2013-05-28 15:00:00A T-limfociták aktivációjának és egyes mikroRNS-ek expressziójának vizsgálata2013-07-08
Barbara Wernerné SódarEdit Buzás2019-06-12 14:00:00Az extracelluláris vezikulák analízisét és izolálását befolyásoló lipoproteinek vizsgálata2019-07-15
Barbara Zentainé PatócsGyörgy Fekete2015-04-28 13:00:00Gyermekkori kis kereksejtes daganatok (Ewing-sarcoma, pPNET) molekuláris genetikai vizsgálata2015-06-01
Beáta LizákGábor Bánhegyi2008-06-23 14:30:00A transzlokon szerepe kismolekulák transzportjában az endoplazmás retikulumban2008-07-07
Bence GyörgyEdit Buzás2013-06-26 16:00:00Sejt-eredetű extracelluláris vezikulák mérését befolyásoló preanalitikai és analatikai tényezők vizsgálata2013-10-21
Bence SzalaiLászló Hunyady2016-06-27 15:30:00G-fehérjéhez kapcsolt receptorok dimerizációjának vizsgálata eukarióta sejtekben2016-07-11
Boglárka ZámbóBalázs Sarkadi2019-05-09 12:00:00Membránfehérjék vizsgálata vörösvértesteken, a kapcsolódó genetikai variánsok azonosítása és jellemzése2019-06-13
Borbála VetőTamás Arányi2018-09-17 10:30:00Transcriptional and genome-wide epigenetic changes upon environmental stress2018-09-24
Csaba DemendiJózsef Gábor Joó2012-08-13 14:00:00A spontán koraszülés, mint multifaktoriális terhespatológiai kórkép2012-10-08
Csaba István TimárErzsébet Ligeti2015-04-27 15:00:00Humán neutrofil granulociták mikrovezikuláinak antibakteriális hatása2015-07-06
Csaba MihályiLászló Csanády2017-09-25 13:00:00A nukleotidkötő domének kölcsönhatásainak szerepe a CFTR ioncsatorna kapuzásában2017-10-24
Csilla Emese NémethGábor BánhegyiÉva Margittai2019-01-16 14:00:00A kanyargós artéria szindróma és a GLUT102019-01-25
Csilla Mária BaradNándor Nagy2019-07-22 13:00:00Az epithelio-mesenchymalis kölcsönhatások és az extracelluláris mátrix szerepe a bélidegrendszer fejlődésében2019-09-19
Dániel ErdélyiCsaba Szalai2010-01-04 13:00:00ABC-transzporter génpolimorfizmusok jelentősége gyermekkori akut limfoid leukémiában2010-03-01
Dániel TóthPéter Várnai2014-10-29 15:00:00A foszfoinozitidek vizsgálata a G-fehérjéhez kapcsolt receptorok endocitózisában2014-11-03
Dániel VeresPéter Csermely2018-06-13 14:00:00A sejtkompartmentek rendszerbiológiájának elemzése, mint a rák kialakulásának egyik új vizsgálati módszere2018-07-10
Dávid László DóraNándor Nagy2018-11-30 16:00:00Nyúlvános CD45+ sejtek ontogenezise a madár embrióban és a bélidegrendszer ganglionjaiban2019-01-25
Dávid Sándor GyőriAttila Mócsai2014-10-18 16:00:00A PI3Kβ és a PLCγ2 fehérjék szerepe az oszteoklasztokban és a csontanyagcserében2014-11-03
Dávid Varga-SzabóÁgnes Enyedi2009-11-18 13:00:00Study of calcium transport processes in blood platelets using knock out mouse models. Regulation and role of “store-operated calcium entry2010-03-01
Dénes TüreiPéter Csermely2014-05-26 15:00:00Komplex jelátviteli és szabályozási hálózatok összeállítása és vizsgálata2014-07-07
Diána BrauswetterIstván Peták2017-12-18 14:30:00Prediktív és prognosztikus molekuláris markerek szolid daganatokban2018-02-19
Diána PappCsaba Sőti2013-11-11 10:45:00Az SKN-1/NRF2 antioxidáns transzkripciós faktor szerepének vizsgálata az immunválaszban2014-03-10
Dóra MelicherAndrás Falus2018-09-10 14:00:00Twin studies - investigations of the telomerase system and potential telomere - mitochondria interplay2018-09-24
Edina Komlódi-PásztorAndrás Váradi2011-10-07 11:00:00The importance of intracellular trafficking in cancer cells and in treatment2011-10-24
Edit VárkondiIstván Peták2009-09-21 14:30:00In vitro biológiai és biokémiai assay-k kifejlesztése racionális hatóanyagtervezés számára2009-10-20
Em Ben SorumLászló Csanády2017-06-20 14:30:00Timing of motions in the CFTR channel protein during pore opening2017-07-10
Enikő LázárMiklós Geiszt2017-01-16 15:00:00Az emlős peroxidazin fehérje szerkezet-funkció vizsgálata2017-02-07
Enikő PergelGábor Czirják2020-02-06 15:10:00A TRESK háttér K+ csatorna protein kináz C általi szabályozásának vizsgálata
Erzsébet Mária BotosAnna L. Kiss2009-10-09 14:30:00A caveolin-mediált endocitózis szabályozása és intracelluláris állomásai patkány peritoneális makrofágokban és HepG2 sejtekben2009-10-20
Eszter Joóné BariczaGyörgy Nagy2019-06-24 15:00:00Patogenetikai tényezők vizsgálata gyulladásos ízületi betegségekben2019-07-15
Eszter Zsófia RauszJudit Várkonyi2015-07-29 15:00:00Citokinekre vonatkozó génpolimorfizmus vizsgálatok jelentősége szisztémás masztocitózisban2015-10-26
Éva Judit MagyarMiklós Csala2011-03-25 15:00:00Teaflavanolok hatása az endoplazmás retikulum fehérjeérési és minőségellenőrzési folyamataira2011-05-09
Ferenc PintérIstván Peták2009-10-05 14:00:00Tüdőadenokarcinómák célzott terápiája epidermális növekedési faktor receptort (EGFR) gátló szerekkel2009-10-20
Fischer SimonPéter László Lakatos2008-11-10 13:00:00INFLAMMATORY BOWEL DISEASES: Genetic Markers and their Use in Predicting Disease Course, Response to Treatment, and Need for Surgery2009-02-23
Flóra Mária SzeriAndrás Váradi2009-11-16 15:30:00Drosophila MRP, as a high turnover model of the long human Multidrug Resistance-assiciated Proteins2010-03-01
Gábor BőgelLászló Buday2013-10-09 14:30:00A Tks4 állványfehérje szerepe az EGF jelpályában2013-10-21
Gábor HutásPéter Gergely2010-04-20 14:00:00A CD44 ellenes monoklonális antitest kezelés hatásmechanizmusa kísérletes artritiszben2010-05-10
Gábor NagyJózsef Mandl2008-07-03 13:30:00Az acetaminofen-indukálta redox stressz az endoplazmás retikulumban2008-10-13
Gábor SirokmányErzsébet LigetiMiklós Geiszt2006-09-28 15:00:00A p50 Rho GTP-áz aktiváló fehérje fehérjedoménjeinek jelátviteli szerepe a sejtek membrán forgalmában2006-10-16
Gábor SobelAnna Kádár2009-04-03 13:00:00Sejtkapcsoló fehérjék expressziós profilja a méhnyak praemalignus elváltozásaiban és méhnyakrákban2009-05-04
Gábor SzéplakiGyörgy Füst2008-10-06 15:00:00A komplementrendszer jelentőségének vizsgálata az atheroscleroticus eredetű érbetegségek patogenezisében2008-10-13
Gábor TuruLászló Hunyady2009-09-17 15:00:00A T1-angiotenzin és más Gq-fehérje kapcsolt receptorok hatása a CB1 kannabinoid receptor működésére2009-10-20
Gábor Viktor SzabóGyörgy Acsády2011-06-15 15:00:00Gén-polimorfizmusok szerepe és jelentősége az atherosclerosis kialakulásában2011-07-11
Gabriella BraunGábor Czirják2016-01-06 14:30:00A hátsó gyöki ganglionban kifejeződő TREK-2 és TRESK két pórusdoménnal rendelkező K+ csatornák vizsgálata2016-02-10
Gergely TemesiCsaba Szalai2015-04-28 14:30:00Hatóanyagok és terápiás célpontok vizsgálata adatmérnöki eszközökkel2015-06-01
Gergely TölgyesiCsaba Szalai2009-01-08 15:30:00Az allergiás asztma pathomechanizmusának genomikai vizsgálata2009-02-23
Gergő GulyásPéter Várnai2018-05-07 15:00:00A plazmamembrán foszfoinozitidek szerepének vizsgálata Ras fehérjék plazmamembrán lokalizációjának és működésének szabályozásában2018-07-10
Gergő SzandaAndrás Spät2011-06-23 15:00:00A mitokondriális Ca2+ felvétel előrecsatolt szabályozása2011-07-11
Géza Tamás SzabóEdit Buzás2017-12-05 15:00:00Az extracelluláris vezikulák és citokinek kölcsönhatásának vizsgálata2018-02-19
Gyöngyi RábaiKraszimir Kolev2010-05-14 10:30:00A fibrinolízis alternatív útja és lipid modulátorai a trombusokban2010-07-05
Gyöngyi SzakadátiLászló HunyadyAndrás Balla2017-06-28 15:00:00Az 1 - es típusú angiotenzin II receptor jelátvitel - szelektív aktivációjának hatása a receptor sorsára2017-07-10
György ParaghNorbert Wikonkál2009-11-25 12:00:00Novel insights into transcriptional changes during keratinocyte differentiation and ultraviolet radiation response2010-03-01
György TemesszentandrásiLászló Kalabay2019-02-26 14:30:00Szérumfehérjék polimorfizmus vizsgálata gyulladásos kórképekben2019-03-13
Henriett PikóVeronika Karcagi2009-09-10 14:00:00Izomdystrophiával érintett családok molekuláris genetikai vizsgálata2009-10-20
Ida Barta ÁgnesÁgoston Szél2013-12-03 14:00:00Új aspektusok a fotoreceptorok differenciálódásában és fejlődésében normál és kóros állapotokban2014-03-10
Ildikó BódiImre Oláh2016-06-14 14:30:00A madár thymus dendritik us sejtjeinek in vivo identifikálása és a thymus vel ő állományának kompartmentalizációja2016-07-11
Ildikó KaszaBalázs Sarkadi2010-09-08 15:30:00A humán ABCA1 membránfehérje működésének és szabályozásának vizsgálata in vitro modellrendszerekben2010-10-25
Ildikó UngváriCsaba Szalai2014-08-27 10:30:00A gyermekkori asthma patomechanizmusát befolyásoló genetikai variációk és gén-környezet interakciók vizsgálata2014-09-22
Ilona MilánkovicsVeronika KarcagiÁgnes Schuler2010-10-19 14:30:00A klasszikus galaktozémia, a galaktokináz-hiány és a biotinidáz-hiány molekuláris genetikai és klinikai vizsgálata2010-10-25
Imre VarjúKraszimir Kolev2014-12-17 15:00:00Mechanikai stressz és neutrofil extracelluláris csapdák2015-03-02
István ALadzsityZoltán Prohászka2014-04-14 15:00:00A 8.1-es ősi haplotípus és a PAI-1 4G/5G polimorfizmus vizsgálata pneumónia eredetű szepszis betegek körében2014-05-12
István KovácsMiklós GeisztGábor Petheő2015-11-23 11:30:00NADPH-oxidáz és protoncsatorna működés vizsgálata immunsejtekben2015-12-18
József TóthPéter Várnai2016-09-23 16:00:00A plazmamembrán foszfoinozitidek sejtélettani szerepének vizsgálata újonnan fejlesztett bioszenzorokkal2016-10-24
Judit CserepesBalázs Sarkadi2008-11-10 13:00:00Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése2009-02-23
Judit GombásKraszimir Kolev2008-08-29 11:00:00Vérplazma fehérjék és sejtkomponensek mint a fibrinolízis modulátorai2008-10-13
Judit LakiGyörgy Füst2008-12-02 15:30:00A 8.1 ősi MHC haplotípus: kétélű kard2009-02-23
Kata KeneseiEmília Madarász2017-10-09 15:00:00issue - and cell - type specific compartmentalization of surface - modified fluorescent nanoparticles: Enhanced detection with spectral imaging fluorescence microscopy2017-10-24
Katalin BoérZsuzsa Darvas2008-07-10 14:00:00A hisztamin metabolizmus és a hisztamin receptorok változása humán colorectalis tumorokban2008-10-13
Katalin Eszter Kádár2017-06-21 14:30:00Genetikai polimorfizmusok elemzése és klinikai paraméterek prognosztikus jelentőségének vizsgálata myelodysplasiás syndromában és myeloma multiplexben2017-07-10
Katalin RévészMiklós Csala2015-01-27 15:00:00A Glukuronidtranszport az endoplazmás retikulumban2015-03-02
Klára RostaÁgota Vér2009-10-07 14:30:00A Na+/K+-ATPáz szerepe a diabetes mellitus patomechanizmusában2009-10-20
Klaudia SzabóÁkos Lukáts2018-03-09 13:15:00Fotoreceptorok és ektópikus fotoreceptorok vizsgálata in vivo, in vitro és patológiás körülmények között2018-05-07
Kornélia SzebényiBalázs Sarkadi2015-06-05 14:30:00A new method for identification and isolation of human embryonic stem cell-derived cardiac progenitors and cardiomyocytes2015-07-06
Kristóf Zsolt SzalayPéter Csermely2015-03-18 14:30:00Biológiai hálózatok dinamikájának vizsgálata2015-06-01
Krisztián NémethSarolta Kárpáti2011-10-11 12:00:00Contribution of hematopoetic stem cells to the homeostasis and regeneration of the uterine epithelium and the epidermis2011-10-24
Krisztián VörösLászló Kalabay2014-10-31 10:00:00A fetuin-A szerepe és interakciói máj- és kardiovaszkuláris betegségekben2014-11-03

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )