Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Abdul Hadi BushraRomána Zelkó2013-03-19 10:00:00Utilization of Ketamine in spinal fusion, scoliosis, and mircrodiscectomy surgery- introducing a pharmaceutical care program2013-05-09
Ádám AranyPéter Mátyus2017-11-27 15:30:00Prediction of biological activity using heterogeneous information sources2018-02-19
Ádám MakóGabriella Csóka2010-09-30 10:30:00Nyelőcsőgyulladás kezelésére alkalmas bioadhezív és termoreszponzív gélrendszer formulálása2010-10-25
Ádám Péter OroszGabriella Csík2019-03-01 14:00:00DNS-támadáspontú molekulák kölcsönhatásainak jellemzése2019-03-13
Ádám Zoltán DávidIstván Antal2006-01-01 00:00:00Mikrohullámú és közeli infravörös elektromágneses sugárzás alkalmazása a korszerű gyógyszertechnológiai eljárásokban és vizsgálatokban2006-10-16
Adrienn HanuskaLászló Köles2022-03-28 12:00:00Az NMDA receptorok modulációjának vizsgálata a percepció és a kognitív funkciók zavaraiban2022-04-04
Adrienn KazsokiRomána Zelkó2020-10-19 15:00:00FORMULATION AND MICROSTRUCTURAL DISTINCTION OF NANOFIBROUS DRUG DELIVERY SYSTEMS2020-11-02
Ágnes Alberti-DérÁgnes Kéry2014-06-27 11:00:00LC - ESI - MS/MS methods in profiling of flavonoid glycosides and phenolic acids in traditional medicinal plants: Sempervivum tectorum L. and Corylus avellana L.2014-07-07
Ágnes Emma DaruháziÉva Lemberkovics2014-02-21 13:30:00Újabb adatok az Ononis spinosa L. fitokémiai elemzéséhez és hatóanyagainak ciklodextrines preformulálásához2014-03-10
Ágnes FehérZoltán Sándor Zádori2018-12-03 15:00:00Az imidazolin receptorok gasztrointesztinális hatásainak farmakológiai analízise2019-01-25
Ágnes KőrösIbolya Perlné Molnár2009-05-22 09:30:00Aminosavak és aminok meghatározása biológiai és természetes mintákban, HPLC eljárással2009-07-13
Ágnes Polonkáné BálintPéter Mátyus2009-03-31 15:00:00A terc-amino effektus vizsgálata és kiterjesztése: tetrahidropiridin- és azocin-anellált gyűrűrendszerek előállítása2009-05-04
Ágota Anna FöldiPéter Mátyus2011-02-04 11:00:00A terc-amino effektus új alkalmazása: Naftazepin és naftazonin gyűrűrendszerek szintézise2011-02-21
Ákos RáczBéla Noszál2014-12-02 15:00:00Michael-addíciós és protonálódási folyamatok régiószelektivitásának kvantumkémiai értelmezése2015-03-02
Ákos UraiSándor Hosztafi2017-11-30 15:00:006β-Acilaminomorfinánok illetve nitrogénen szubsztituált amino-alkil norvegyületek szintézise2018-02-19
alkalmazható antibiotikum-tartalmú lokális hatóanyagfelszabadító CsontműtéteknélIstván Antal2010-10-11 13:00:00Csontműtéteknél alkalmazható antibiotikum-tartalmú lokális hatóanyagfelszabadító rendszerek tervezése és vizsgálata2010-10-25
Amir MohammadzadehMahmoud Al-Khrasani2022-04-14 11:00:00Glycerine transporter inhibitors in management of neuropathic pain2022-06-09
András ÁcsKároly VékeyAndrás Telekes2020-07-03 14:00:00Fukozilált humán glikoproteinek szerkezetvizsgálata tandem tömegspektrometriával2020-07-13
András DarcsiSzabolcs Béni2017-06-30 11:00:00A dapoxetin gyógyszerkémiai jellemzése, ciklodextrin-komplexeinek egyensúlyi és szerkezeti vizsgálata2017-07-10
András InotaiÁgnes Mészáros2011-05-10 15:00:00Orális nemszteroid gyulladásgátló gyógyszerek farmakoökonómiai vonatkozásai rheumatoid arthritisben, különös tekintettel a szelektív COX-2-gátló celecoxibra2011-05-10
András KlebovichRomána Zelkó2008-10-08 10:00:00Olanzapin és riszperidon utilizációs vizsgálata Magyarországon különös tekintettel a szkizofrénia kezelésére a pszichiátriai rehabilitációban2008-10-13
András SüleFerenc Csempesz2009-07-23 15:00:00Kolloidok a kontrollált farmakon-transzport szabá-lyozására: Ciklodextrinek molekuláris és kolloidális kölcsönhatásai2009-10-20
András SzilvayBalázs Zoltán Hankó2022-09-13 14:30:00EVIDENCE-BASED DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR MEDICATION REVIEW IN THE FRAMEWORK OF BASIC PHARMACEUTICAL CARE IN HUNGARIAN COMMUNITY PHARMACIES2022-10-05
András VáradiAndrás Gergely2013-03-05 14:30:00Morfinszármazékok konjugált metabolitjainak szintézise2013-05-09
Andrea BöszörményiÉva Lemberkovics2011-03-04 14:00:00Salvia, Lavandula és Morus taxonok fitokémiai jellemzése terpén vegyületeik alalpján2011-05-09
Andrea JámborIbolya Perlné Molnár2010-06-24 14:00:00Aminosavak HPLC elemzése 9-flourenil-metiloxi-karbonil-származékokként2010-07-05
Andrea KovácsRomána Zelkó2021-01-27 15:00:00Formulation of furosemide loaded electrospun nanofibrous buccal drug delivery systems2021-03-08
Andrea Krüger-Szabó2016-05-25 13:00:00STRUCTURAL ELUCIDATION OF SODIUM HYALURONATE GEL FOR INTRA- ARTICULAR APPLICATION2016-07-11
Andrea LászlóJános Nemcsik2019-12-10 13:30:00Associations of affective temperaments with arterial stiffness and Brain-derived Neurotrophic Factor in hypertension2020-01-23
Andrea SzebeniValéria Kecskeméti2010-05-10 14:30:00Az 1-es típusú diabetes mellitus patomechanizmusának immunogén háttere és kardiovaszkuláris szövődményei2010-07-05
Angéla BenedekPéter Mátyus2008-12-10 14:00:00Az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás korai fázisának vizsgálata szövettani, neurokémiai és funkcionális módszerekkel2009-02-23
Anikó GaálNorbert Szoboszlai2020-12-17 11:00:00A complex study on anticancer copper chelators2021-01-31
Anita Zempléni-TóthÁgnes Kéry2021-10-14 12:30:00COMPARATIVE STUDY OF ANTIOXIDANT FLAVONOIDS IN LYSIMACHIA SPECIES2021-10-25
Anna SiposLászló Őrfi2021-05-14 14:00:00Új és szelektív daganatellenes CDK9- és FLT3-inhibitorok azonosítása és biológiai validálása2021-07-19
Anna SólyomváryImre Boldizsár2016-07-28 15:00:00Lignánok vizsgálata a fészekvirágzatúak családjából kiválasztott fajok kaszatterméseiben2016-09-19
Arash MirzahosseiniBéla Noszál2017-06-16 14:00:00CHARACTERIZATION OF THIOL-DISULFIDE ACIDBASE AND REDOX EQUILIBRIA WITH SPECIESSPECIFIC PARAMETERS2017-07-10
Árpád KönczölGyörgy Tibor Balogh2014-07-07 12:00:00Finding bioactive compounds in plant extracts by HPLC-coupled assays: novel approaches to natural product-based drug discovery2014-07-07
Attila Sándor HalászKálmán Magyar2005-01-01 00:00:00A nitrogén-oxid szintáz enzim és a piridin dinukleotidok szerepének vizsgálata monoaminerg neurotoxinok által okozott károsodások kialakulásában2006-02-20
Attila VargaTibor Vántus2016-04-19 15:00:00A protein kináz D1 új kismolekulás gátlószereinek azonosítása és vizsgálata gyulladásos sejtmodelleken2016-05-02
Balázs BaloghPéter Mátyus2011-06-24 11:00:00Az α2-adrenoceptorok és lizofoszfatidsav receptor 1 vizsgálata molekulamodellezési módszerekkel2011-07-11
Balázs BlazicsÁgnes Kéry2010-10-12 11:00:00Növényi fenoloidok kapcsolt tandem tömegspektrometriás vizsgálata2010-10-25
Bálint Péter TóbiásPéter Lakatos2015-06-16 13:30:00Molekuláris markerek vizsgálata differenciált pajzsmirigyrákban2015-07-06
Bálint SinkóKrisztina Takácsné Novák2012-07-05 11:00:00A bőrön keresztüli hatóanyag-felszívódás modellezésének lehetőségei nagy áteresztőképességű módszerekke2012-10-08
Bálint SzokolGyörgy Kéri2015-06-16 14:30:00c-Met és EGFR kinázt célzó multikináz gátló vegyületek előállítása és biokémiai vizsgálata2015-07-06
Barnabás PalcsóRomána Zelkó2022-10-24 10:30:00Formulation and characterization of chlorine-dioxide-releasing, polymer-based delivery systems2022-11-02
Barnabás SzabóRomána Zelkó2013-05-29 10:30:00B12 vitamin tartalmú,bukkális gyógyszerhordozó rendszer formulálása, mikro- és makroszerkezetének vizsgála2013-07-08
Beáta Halászné DajkaPéter Mátyus2007-12-17 15:30:00Policiklusos piridazinszármazékok szintézise szén-szén kötéslétesítési reakciók alkalmazásával. A terc-amino effektus mechanizmusának vizsgálata2008-02-25
Bence Károly ÁggPéter Ferdinandy2020-09-29 14:00:00Unbiased, network theoretic approaches to identify novel therapeutic targets in cardiovascular comorbidities2020-10-12
Bernadett BenkőKároly Tihanyi2008-11-13 10:30:00INFLUENCE OF DIABETES ON CYTOCHROME P450 ENZYME MEDIATED DRUG METABOLISM – CASE STUDIES ON DICLOFENAC AND K-482009-02-23
Bernadett Kalaposné KovácsImre Klebovich2017-04-25 11:00:00INTERACTION OF BAICALIN WITH TRANSPORTERS2017-05-15
Bertalan NémethBalázs Zoltán HankóZoltán Kaló2020-09-04 14:00:00Bizonyítékon alapuló döntéshozatal a népegészségügyi programok értékelésében: hogyan értékeljük a dohányzáskontroll intervenciók megtérülését?2020-10-12
Blanka FodorMiklósné Perl2021-05-19 11:00:00Biológiai hatású vegyületek és bomlástermékeik szililezése és acilezése hexametil-diszilazánnal és meghatározása GC-MS módszerrel2021-07-19
Blanka TóthGyörgy Horvai2010-12-14 11:00:00Molekuláris lenyomatú polimerek kromatográfiás tulajdonságai2011-02-21
Borbála Dalmadiné KissImre Klebovich2003-01-01 00:00:00Bioanalitikai módszerek kidolgozása farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok számára2003-10-20
Borbála MolnárMiklósné Perl2016-09-19 14:00:00Új eljárások természetes és szintetikus kábítószeraminok meghatározására2016-10-24
Csilla MajorZoltán Vincze2011-10-10 10:30:00Öngyógyszerezés helyzete Magyarországon2011-10-24
Csilla Terézia NagyZoltán Giricz2020-03-06 13:00:00Investigation of novel therapeutic options for the treatment of ischemic and metabolic cardiovascular diseases2020-05-10
Dániel HorváthAndrás Perczel2021-03-17 14:00:00Exendin-4 analóg minifehérjék stabilitás és amiloid aggregáció vizsgálata2021-03-29
Dávid JurigaMiklós Zrínyi2018-12-18 16:00:00Új típusú poli(aszpartamid) alapú hatóanyag konjugátumok és gélek kifejlesztése orvosi és gyógyszerészeti célokra2019-01-25
Dávid VirágKrisztina Ludányi2022-05-18 10:00:00Biológiailag aktív vegyületek vizsgálata elválasztástechnikai módszerekkel kapcsolt tömegspektrometriás technikákkal2022-06-09
Diána KostyalikLászló Tóthfalusi2016-04-27 14:00:00A krónikus escitalopram kezelés hatása a vigilanciára és a kvantitatív EEG-re REM-megvonás és akut 5-HT2C receptor antagonista adagolása után2016-05-02
Dóra BattaJános Nemcsik2023-03-06 14:00:00Comparison of pulse wave velocity measured with different devices and the concept of integrated central blood pressure - aortic stiffness risk categories
Dóra BogdánIstván Mándity2019-10-03 13:00:00Mesterséges, önrendeződő szkvalén-konjugátumok és β-peptidek szerkezetvizsgálata2019-10-07
Dóra FarkasIstván Antal2022-04-08 13:30:00Hajtógázmentes gyógyszeres habok formulálása és jellemzése képanalízis módszerével2022-06-09
Edina Rita SzékelyGyörgy Kéri2012-07-02 14:30:00Mycobacterium tuberculosis jelátvitelt gátló hatóanyagok fejlesztése2012-10-08
Edit BakaKrisztina Takácsné Novák2011-06-30 15:00:00Gyógyszerek oldhatóságának meghatározására alkalmas módszerek vizsgálata és fejlesztése2011-07-11
Edit Veszelyné KotánZoltán VinczeÁgnes Mészáros2019-10-03 10:00:00Az osteoporosis gyógyszerészi gondozása2019-10-07
Erzsébet KatóAndrás Rónai2011-03-18 14:30:00Interaction of peptidergic, biogenic amine and amino acid transmitters in the integration of central and peripheral autonomic functions. Pharmacological characterization of some opioid derivatives and2011-05-09
Erzsébet Laufer2017-05-15 14:30:00Peptid és nem peptid μ - opioid agonisták: perifériás és centrális opioid fájdalomcsillapítás2017-07-10
Eszter BerekmériTibor Zelles2020-09-01 14:00:00A Corti-féle szerv támasztósejtjeinek vizsgálata fejlődésben lévő és kifejlett hallású egerek hemicochlea preparátumában2020-10-12
Eszter BohusBéla Noszál2012-06-08 14:00:00Kísérletes hasnyálmirigy-gyulladás mágneses magrezonancián alapuló metabonomikai elemzése2012-07-02
Eszter KissPéter Horváth2021-05-19 14:00:00Indukált cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alkalmazási lehetőségei gyógyszer-makromolekula komplexek vizsgálatára2021-07-19
Eszter LajkóLászló Kőhidai2013-07-25 14:00:00Bioaktív molekulák alapvető sejtélettani folyamatokra kifejtett hatásának vizsgálata emlős és egysejtű rendszerben2013-10-21
Eszter Poros-TarcaliKrisztina Csörgeiné Kurin2015-10-14 13:30:00Új oszcilláló kémiai rendszerek előállítása és vizsgálata2015-10-26
Eszter RiethmüllerÁgnes Kéry2017-01-19 14:00:00Recovery of new diarylheptanoid sources in Betulaceae Characterisation of the phenolic profile of Corylus species by HPLC-ESI-MS methods2017-02-07
Eszter TóthKároly Vékey2016-09-26 16:00:00Vérplazma fehérjék glikozilációjának vizsgálata2016-10-24
Éva HellingerKároly Tihanyi2013-05-14 14:00:00Prediction of intestinal absorption and brain penetration of drugs2013-07-08
Éva SedlákBéla Böddi2012-06-29 14:30:00A lignánok elválasztása, azonosítása és mennyiségi meghatározása natív növényi mintákban és a lignántermelés fokozása Forsythia in vitro sejttenyészetben2012-07-02
Fanni SebákAndrea Bodor2022-05-11 11:30:00Globuláris és rendezetlen fehérjék, fehérje-membránmimetikum kölcsönhatások szerkezeti és dinamikai jellemzése NMR spektroszkópiával2022-06-09
Ferenc BaskaLászló Őrfi2014-12-05 14:30:00Tumorellenes hatású kinázgátló vegyületek előállítása és vizsgálata2015-03-02
Fruzsina BagaméryTamás Tábi2021-10-01 13:00:00Az Alzheimer-kór és a neuronális inzulin rezisztencia közötti kapcsolat tanulmányozása in vitro modellben2021-10-25
Gábor BorbélyGyörgy Kéri2012-05-11 15:00:00Kis molekulás NADPH-oxidáz 4 inhibitorok azonosítása és karakterizálása az oxidatív stressz kivédésére2012-07-02
Gábor BrennerZoltán Giricz2021-12-14 13:00:00NOVEL ASPECTS OF CARDIAC ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY IN TRANSLATIONAL DRUG DEVELOPMENT2022-01-31
Gábor KoncsosZoltán Giricz2019-02-19 15:00:00Cardiac consequences of metabolic derangements: role of mitochondrial oxidative stress and autophagy2019-03-13
Gábor KrajsovszkyPéter Mátyus2008-02-07 14:00:00Heterogyűrűvel kondenzált diazinok előállítása2008-02-25
Gábor NémethLászló Őrfi2012-07-05 14:30:00Foszfor tartalmú CDK9 kinázgátló vegyületek előállítása2012-10-08
Gábor NeumajerBéla Noszál2016-04-19 14:00:00Ciklohexán alapú molekuláris triskelionok szintézise és jellemzése2016-05-02
Gábor OrgovánBéla Noszál2012-02-10 14:00:00Erősen bázikus molekulák protonálódásának jellemzése részecskespecifikus paraméterekkel2012-02-27
Gábor Péter BánhegyiLászló Őrfi2009-05-14 09:00:00Kinázgátló hatású benzotiofén-származékok tervezése és előállítása2009-07-13
Gábor VizserálekKrisztina Takácsné Novák2016-12-13 15:00:00Gyógyszerek permeábilitásának vizsgálata elméleti és gyakorlati szempontból PAMPA módszerrel2017-02-07
Gergely AgócsSzabolcs Osváth2013-10-17 15:30:00A foszfoglicerátkináz szerkezetváltozásainak vizsgálata folding és amiloidképződés során2013-10-21
Gergely SzakonyiRomána Zelkó2014-09-30 14:00:00INVESTIGATION, DEVELOPMENT AND EVALUATION OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS2014-11-03
Gergely VölgyiKrisztina Takácsné Novák2008-03-28 15:00:00Módszerek fejlesztése vízben rosszul oldódó vegyületek fizikai-kémiai paramétereinek (pKa, logP) meghatározása a gyógyszerkutatás korai fázisában2008-05-13
Gergő TóthBéla Noszál2014-10-07 14:30:00Pajzsmirigyhormonok és előanyagaik jellemzése részecske-specifikus paraméterekkel2014-11-03
Géza JakabIstván Antal2020-10-15 14:00:00„Development and Formulation of Baicalin-loaded Drug Delivery Systems”2020-11-02
Hajnalka HankÉva Szőke2008-10-08 15:00:00Adatok az Atropa belladona L. géntranszformált kultúráinak jellemzéséhez2008-10-13
Hashemi Dolatabadi Seyed FarzadKornélia Tekes2015-10-19 14:30:00Effect of oxytocin hormonal imprinting and K203 acetylcholineesterase reactivator on biogenic amines in the rat central nervous system2015-10-26
Ida FejősSzabolcs Béni2016-06-23 15:00:00Kromatográfiás és elektroforetikus gyógyszeranalitikai módszerek fejlesztése2016-07-11
István GacsályiImre Klebovich2008-07-18 13:00:00A deramciclane anxiolytikus hatása és hatásmechanizmusa2008-10-13
István KötelesSándor Hosztafi2022-02-18 13:00:00Morfinvázas haptének szintézise és szerkezetvizsgálata2022-04-04

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )