Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Abdul Hadi BushraRomána Zelkó2013-03-19 10:00:00Utilization of Ketamine in spinal fusion, scoliosis, and mircrodiscectomy surgery- introducing a pharmaceutical care program2013-05-09
Ádám AranyPéter Mátyus2017-11-27 15:30:00Prediction of biological activity using heterogeneous information sources2018-02-19
Ádám MakóGabriella Csóka2010-09-30 10:30:00Nyelőcsőgyulladás kezelésére alkalmas bioadhezív és termoreszponzív gélrendszer formulálása2010-10-25
Ádám Zoltán DávidIstván Antal2006-01-01 00:00:00Mikrohullámú és közeli infravörös elektromágneses sugárzás alkalmazása a korszerű gyógyszertechnológiai eljárásokban és vizsgálatokban2006-10-16
Ágnes Alberti-DérÁgnes Kéry2014-06-27 11:00:00LC - ESI - MS/MS methods in profiling of flavonoid glycosides and phenolic acids in traditional medicinal plants: Sempervivum tectorum L. and Corylus avellana L.2014-07-07
Ágnes Emma DaruháziÉva Lemberkovics2014-02-21 13:30:00Újabb adatok az Ononis spinosa L. fitokémiai elemzéséhez és hatóanyagainak ciklodextrines preformulálásához2014-03-10
Ágnes KőrösIbolya Perlné Molnár2009-05-22 09:30:00Aminosavak és aminok meghatározása biológiai és természetes mintákban, HPLC eljárással2009-07-13
Ágnes Polonkáné BálintPéter Mátyus2009-03-31 15:00:00A terc-amino effektus vizsgálata és kiterjesztése: tetrahidropiridin- és azocin-anellált gyűrűrendszerek előállítása2009-05-04
Ágota Anna FöldiPéter Mátyus2011-02-04 11:00:00A terc-amino effektus új alkalmazása: Naftazepin és naftazonin gyűrűrendszerek szintézise2011-02-21
Ákos RáczBéla Noszál2014-12-02 15:00:00Michael-addíciós és protonálódási folyamatok régiószelektivitásának kvantumkémiai értelmezése2015-03-02
alkalmazható antibiotikum-tartalmú lokális hatóanyagfelszabadító CsontműtéteknélIstván Antal2010-10-11 13:00:00Csontműtéteknél alkalmazható antibiotikum-tartalmú lokális hatóanyagfelszabadító rendszerek tervezése és vizsgálata2010-10-25
András DarcsiSzabolcs Béni2017-06-30 11:00:00A dapoxetin gyógyszerkémiai jellemzése, ciklodextrin-komplexeinek egyensúlyi és szerkezeti vizsgálata2017-07-10
András InotaiÁgnes Mészáros2011-05-10 15:00:00Orális nemszteroid gyulladásgátló gyógyszerek farmakoökonómiai vonatkozásai rheumatoid arthritisben, különös tekintettel a szelektív COX-2-gátló celecoxibra2011-05-10
András KlebovichRomána Zelkó2008-10-08 10:00:00Olanzapin és riszperidon utilizációs vizsgálata Magyarországon különös tekintettel a szkizofrénia kezelésére a pszichiátriai rehabilitációban2008-10-13
András SüleFerenc Csempesz2009-07-23 15:00:00Kolloidok a kontrollált farmakon-transzport szabá-lyozására: Ciklodextrinek molekuláris és kolloidális kölcsönhatásai2009-10-20
András VáradiAndrás Gergely2013-03-05 14:30:00Morfinszármazékok konjugált metabolitjainak szintézise2013-05-09
Andrea BöszörményiÉva Lemberkovics2011-03-04 14:00:00Salvia, Lavandula és Morus taxonok fitokémiai jellemzése terpén vegyületeik alalpján2011-05-09
Andrea JámborIbolya Perlné Molnár2010-06-24 14:00:00Aminosavak HPLC elemzése 9-flourenil-metiloxi-karbonil-származékokként2010-07-05
Andrea Krüger-Szabó2016-05-25 13:00:00STRUCTURAL ELUCIDATION OF SODIUM HYALURONATE GEL FOR INTRA- ARTICULAR APPLICATION2016-07-11
Andrea SzebeniValéria Kecskeméti2010-05-10 14:30:00Az 1-es típusú diabetes mellitus patomechanizmusának immunogén háttere és kardiovaszkuláris szövődményei2010-07-05
Angéla BenedekPéter Mátyus2008-12-10 14:00:00Az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás korai fázisának vizsgálata szövettani, neurokémiai és funkcionális módszerekkel2009-02-23
Anna SólyomváryImre Boldizsár2016-07-28 15:00:00Lignánok vizsgálata a fészekvirágzatúak családjából kiválasztott fajok kaszatterméseiben2016-09-19
Arash MirzahosseiniBéla Noszál2017-06-16 14:00:00CHARACTERIZATION OF THIOL-DISULFIDE ACIDBASE AND REDOX EQUILIBRIA WITH SPECIESSPECIFIC PARAMETERS2017-07-10
Árpád KönczölGyörgy Tibor Balogh2014-07-07 12:00:00Finding bioactive compounds in plant extracts by HPLC-coupled assays: novel approaches to natural product-based drug discovery2014-07-07
Attila Sándor HalászKálmán Magyar2005-01-01 00:00:00A nitrogén-oxid szintáz enzim és a piridin dinukleotidok szerepének vizsgálata monoaminerg neurotoxinok által okozott károsodások kialakulásában2006-02-20
Attila VargaTibor Vántus2016-04-19 15:00:00A protein kináz D1 új kismolekulás gátlószereinek azonosítása és vizsgálata gyulladásos sejtmodelleken2016-05-02
Balázs BaloghPéter Mátyus2011-06-24 11:00:00Az α2-adrenoceptorok és lizofoszfatidsav receptor 1 vizsgálata molekulamodellezési módszerekkel2011-07-11
Balázs BlazicsÁgnes Kéry2010-10-12 11:00:00Növényi fenoloidok kapcsolt tandem tömegspektrometriás vizsgálata2010-10-25
Bálint Péter TóbiásPéter Lakatos2015-06-16 13:30:00Molekuláris markerek vizsgálata differenciált pajzsmirigyrákban2015-07-06
Bálint SinkóKrisztina Takácsné Novák2012-07-05 11:00:00A bőrön keresztüli hatóanyag-felszívódás modellezésének lehetőségei nagy áteresztőképességű módszerekke2012-10-08
Barnabás SzabóRomána Zelkó2013-05-29 10:30:00B12 vitamin tartalmú,bukkális gyógyszerhordozó rendszer formulálása, mikro- és makroszerkezetének vizsgála2013-07-08
Beáta Halászné DajkaPéter Mátyus2007-12-17 15:30:00Policiklusos piridazinszármazékok szintézise szén-szén kötéslétesítési reakciók alkalmazásával. A terc-amino effektus mechanizmusának vizsgálata2008-02-25
Bernadett BenkőKároly Tihanyi2008-11-13 10:30:00INFLUENCE OF DIABETES ON CYTOCHROME P450 ENZYME MEDIATED DRUG METABOLISM – CASE STUDIES ON DICLOFENAC AND K-482009-02-23
Bernadett Kalaposné KovácsImre Klebovich2017-04-25 11:00:00INTERACTION OF BAICALIN WITH TRANSPORTERS2017-05-15
Blanka TóthGyörgy Horvai2010-12-14 11:00:00Molekuláris lenyomatú polimerek kromatográfiás tulajdonságai2011-02-21
Borbála Dalmadiné KissImre Klebovich2003-01-01 00:00:00Bioanalitikai módszerek kidolgozása farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok számára2003-10-20
Borbála MolnárMiklósné Perl2016-09-19 14:00:00Új eljárások természetes és szintetikus kábítószeraminok meghatározására2016-10-24
Diána KostyalikLászló Tóthfalusi2016-04-27 14:00:00A krónikus escitalopram kezelés hatása a vigilanciára és a kvantitatív EEG-re REM-megvonás és akut 5-HT2C receptor antagonista adagolása után2016-05-02
Edit BakaKrisztina Takácsné Novák2011-06-30 15:00:00Gyógyszerek oldhatóságának meghatározására alkalmas módszerek vizsgálata és fejlesztése2011-07-11
Erzsébet KatóAndrás Rónai2011-03-18 14:30:00Interaction of peptidergic, biogenic amine and amino acid transmitters in the integration of central and peripheral autonomic functions. Pharmacological characterization of some opioid derivatives and2011-05-09
Erzsébet Laufer2017-05-15 14:30:00Peptid és nem peptid μ - opioid agonisták: perifériás és centrális opioid fájdalomcsillapítás2017-07-10
Eszter BohusBéla Noszál2012-06-08 14:00:00Kísérletes hasnyálmirigy-gyulladás mágneses magrezonancián alapuló metabonomikai elemzése2012-07-02
Eszter LajkóLászló Kőhidai2013-07-25 14:00:00Bioaktív molekulák alapvető sejtélettani folyamatokra kifejtett hatásának vizsgálata emlős és egysejtű rendszerben2013-10-21
Eszter Poros-TarcaliKrisztina Csörgeiné Kurin2015-10-14 13:30:00Új oszcilláló kémiai rendszerek előállítása és vizsgálata2015-10-26
Eszter RiethmüllerÁgnes Kéry2017-01-19 14:00:00Recovery of new diarylheptanoid sources in Betulaceae Characterisation of the phenolic profile of Corylus species by HPLC-ESI-MS methods2017-02-07
Eszter TóthKároly Vékey2016-09-26 16:00:00Vérplazma fehérjék glikozilációjának vizsgálata2016-10-24
Éva HellingerKároly Tihanyi2013-05-14 14:00:00Prediction of intestinal absorption and brain penetration of drugs2013-07-08
Éva SedlákBéla Böddi2012-06-29 14:30:00A lignánok elválasztása, azonosítása és mennyiségi meghatározása natív növényi mintákban és a lignántermelés fokozása Forsythia in vitro sejttenyészetben2012-07-02
Ferenc BaskaLászló Őrfi2014-12-05 14:30:00Tumorellenes hatású kinázgátló vegyületek előállítása és vizsgálata2015-03-02
Gábor BorbélyGyörgy Kéri2012-05-11 15:00:00Kis molekulás NADPH-oxidáz 4 inhibitorok azonosítása és karakterizálása az oxidatív stressz kivédésére2012-07-02
Gábor KrajsovszkyPéter Mátyus2008-02-07 14:00:00Heterogyűrűvel kondenzált diazinok előállítása2008-02-25
Gábor NeumajerBéla Noszál2016-04-19 14:00:00Ciklohexán alapú molekuláris triskelionok szintézise és jellemzése2016-05-02
Gábor OrgovánBéla Noszál2012-02-10 14:00:00Erősen bázikus molekulák protonálódásának jellemzése részecskespecifikus paraméterekkel2012-02-27
Gábor Péter BánhegyiLászló Őrfi2009-05-14 09:00:00Kinázgátló hatású benzotiofén-származékok tervezése és előállítása2009-07-13
Gábor VizserálekKrisztina Takácsné Novák2016-12-13 15:00:00Gyógyszerek permeábilitásának vizsgálata elméleti és gyakorlati szempontból PAMPA módszerrel2017-02-07
Gergely AgócsSzabolcs Osváth2013-10-17 15:30:00A foszfoglicerátkináz szerkezetváltozásainak vizsgálata folding és amiloidképződés során2013-10-21
Gergely SzakonyiRomána Zelkó2014-09-30 14:00:00INVESTIGATION, DEVELOPMENT AND EVALUATION OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS2014-11-03
Gergely VölgyiKrisztina Takácsné Novák2008-03-28 15:00:00Módszerek fejlesztése vízben rosszul oldódó vegyületek fizikai-kémiai paramétereinek (pKa, logP) meghatározása a gyógyszerkutatás korai fázisában2008-05-13
Gergő TóthBéla Noszál2014-10-07 14:30:00Pajzsmirigyhormonok és előanyagaik jellemzése részecske-specifikus paraméterekkel2014-11-03
Hajnalka HankÉva Szőke2008-10-08 15:00:00Adatok az Atropa belladona L. géntranszformált kultúráinak jellemzéséhez2008-10-13
Hashemi Dolatabadi Seyed FarzadKornélia Tekes2015-10-19 14:30:00Effect of oxytocin hormonal imprinting and K203 acetylcholineesterase reactivator on biogenic amines in the rat central nervous system2015-10-26
Ida FejősSzabolcs Béni2016-06-23 15:00:00Kromatográfiás és elektroforetikus gyógyszeranalitikai módszerek fejlesztése2016-07-11
István GacsályiImre Klebovich2008-07-18 13:00:00A deramciclane anxiolytikus hatása és hatásmechanizmusa2008-10-13
István KövesiJudit Fidy2010-01-25 14:00:00Funkcionális jelentőségű kis molekulák (antagonisták és alloszterikus effektorok) kötődésének hatása a fehérjeszerkezetre. Számítógépes szimulációs vizsgálatok2010-03-01
József MurányiTibor VántusGyörgy Kéri2018-10-18 14:00:00FITC-el jelölt és crizotinibbel konjugált GnRH analógok előállítása, vizsgálata és jelentősége a célzott daganatterápiában
Júlia LángLászló Kőhidai2014-03-24 15:00:00Kis molekulatömegű szerves vízi szennyezőanyagok hatása a sejtadhézióra és migrációra2014-07-07
Katalin FülöpKlára Gyires2008-10-07 12:00:00A gyomornyálkahártya integritása és a gyomormotilitás Az α2 adrenoceptor szubtípusok gyomormotilitás szabályozásában játszott szerepének farmakológiai analízise patkányon2008-10-13
Katalin Henriett DeákKrisztina Takácsné Novák2009-03-13 15:00:00Központi idegrendszerre ható vegyületek fizikai-kémiai jellemzése a farmakokinetikai tulajdonságok előrejelzése céljából2009-05-04
Katalin MüllnerKlára Gyires2003-01-01 00:00:00The role of the central nervous system2003-07-02
Katalin PápaiImre Klebovich2011-04-01 11:00:00Ciprofloxacin-étel interakció in vitro vizsgálata2011-05-09
Kinga PénzesGyörgy Kéri2015-06-09 14:00:00Az AXL tirozin inhibitorok hatása a daganatos sejtek migrációja és rezisztencia mechanizmusaira2015-07-06
Kornél KirályAndrás Rónai2011-10-05 13:00:00A dipeptidil peptidáz IV enzim és inhibitorainak szerepe az endomorphin 2 bioszintézisében2011-10-24
Kristóf KovácsKrisztina Ludányi2011-05-30 11:00:00Rossz vízoldékonyságú antifungális szert tartalmazó intravénás készítmény formulálása2011-07-11
Krisztián BácsiPéter Lakatos2008-10-07 15:00:00A kalcium metabolizmus jelentősége a csontritkulás és a colorectalis daganat pathogenezisében2008-10-13
Krisztián SzigetiJudit Fidy2009-05-26 14:00:00A Ca2+ szerepe a tormaperoxidáz enzim aktív szerkezetébe2009-07-13
Krisztina Némethné FutosiTibor VántusAttila Mócsai2014-10-20 10:00:00Tirozin-kináz jelpályák szerepének vizsgálata neutrofil granulocitákban és autoimmun betegségmodellekben2014-11-03
László KékesiGyörgy Kéri2015-02-20 14:30:00Pirido [2,3-b] pirazinok, mint tumorellenes hatású vegyületek, és aszimetrikus kondenzációs reakcióik izoméria viszonyai2015-03-02
László KölesZsuzsanna Fürst2003-01-01 00:00:00Az excitátoros ionotrop receptorok modulációjának elektrofiziológiai vizsgálata. Potenciális targetek az abúzus terápiájában2003-04-28
László PaputFerenc Bánhidy2011-11-18 13:00:00A külső fül fejlődési rendellenességeinek kóroki tényezői2012-02-27
Laura Simon-SzabóGyörgy KériMiklós Csala2016-12-15 11:00:00Lipotoxicitás ellen védő hatóanyagok vizsgálata inzulinóma sejteken2017-02-07
Lívia BudaiKároly Vékey2010-06-10 10:00:00Az alfa-1 savas glikoprotein -mint biomarker- izoformjainak HPLC-MS analízise2010-07-05
Mahmoud Al-KhrasaniZsuzsanna Fürst2004-01-01 00:00:00The opioid properties of endomorphins in isolated organs and rat brain slices2004-07-05
Mária TóthImre Klebovich2008-10-13 10:30:00"A tofizopám-takrolimusz gyógyszer-interakció mechanizmusának in vitro és in vivo farmakokinetikai vizsgálata"2008-10-13
Máté Dániel BubenyákBéla Noszál2011-11-17 14:30:00Pentaciklusos alkaloid-analógok szintézise, fizikokémiai és farmakológiai vizsgálata2012-02-27
Melinda GyengeKornélia Tekes2010-01-27 11:00:00A nociceptinerg és a biogén aminerg rendszer kapcsolata a központi idegrendszerben2010-03-01
Melinda SoborZsuzsanna Fürst2011-12-06 14:30:00Perinatális morfin-expozíció hatásai az anyaállatokra és utódaikra, patkányban2012-02-27
Mónika HuszárMiklós Idei2011-03-11 12:30:00Az opitmális lipo- és foszfolipofilitási tartomány meghatározása különböző potenciális antitumor és NOX inhibitor sajátsággal bíró molekulacsalád esetén2011-05-09
Mónika LakiIstván Antal2010-10-11 13:00:00Csontműtéteknél alkalmazható antibiotikum-tartalmú lokális hatóanyagfelszabadító rendszerek tervezése és vizsgálata2010-10-25
Muhammad Nurulain SyedHuba Kalász2011-01-11 13:00:00In vivo efficacy of eight new bisquaternary K-oximes in comparison to 2-Pam and obidoxime against rat with paraoxon and DFP intoxication2011-02-21
Nikolett HegedűsKároly Tihanyi2017-04-19 11:00:00Scopolamine-based pharmacological MRI model for testing procognitive agents2017-05-15
Nikolett KállaiIstván Antal2010-10-11 10:30:00Inert pelletmagok alkalmazása multipartikuláris gyógyszerforma előállítására2010-10-25
Noémi NiczingerIstván Antal2018-06-26 13:30:00Hatóanyagleadó rendszerek HLB-értékének vizsgálata2018-07-10
Nóra Edina AndrásiMiklósné Perl2013-12-17 14:00:00Szteroid vegyületek gázkromatográfiástömegspektrometriás elemzése, trimetilszilil-(oxim)- éter/észter származékokként, szenny- és Duna-vízminták oldott és szuszpendált fázisaiban2014-03-10
Nóra Mike-KaszásPál Gróf2014-07-08 11:00:00Kölcsönhatások liposzomális rendszerekben a nano-méretektől a sejtméretekig2014-09-22
Norbert OrbánKároly Bóka2009-07-08 10:00:00Elicitorokkal kiváltott növényi védekezési válasz vizsgálata2009-10-20
Orsolya CSernákÁgnes Barczáné Buvári2008-10-08 14:00:00"A protonálódás hatása ciklodextrin zárványkomplexek stabilitására2008-10-13
Pál RibaZsuzsanna Fürst2005-01-01 00:00:00A gerincvelői µ és δ opioid receptorok szerepe az opioid tolerancia kialakulásában2005-02-21
Péter ErdélyiPéter Mátyus2011-10-21 13:30:00Valdecoxib analógok tervezése, szintézise és biológiai vizsgálata2011-10-24
Péter JankovicsAlexandra Lásztity2012-04-04 11:00:00Korszerű elválasztástechnikák alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrző laboratóriumban felmerülő gyakorlati problémák megoldására2012-05-07
Péter Jánosné Turmezei2017-05-31 14:00:00Gyermekek szervpótló, egyedi parenterális táplálása magisztrális all - in - one tápoldattal2017-07-10

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )