Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Biology Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ákos BodnárTibor Kispál2015-05-27 11:00:00MESTERSÉGESEN NEVELT AWASSI BÁRÁNYOK VISELKEDÉSÉNEK ÉS NÖVEKEDÉSI ERÉLYÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI2015-06-04
Andrea HagyóZoltán NagyKálmán Rajkai2009-05-22 11:00:00„VÍZFORGALOM GYEP ÉS ERDŐ TERÜLETEKEN”2009-05-28
Andrea Sass-GyarmatiTamás PócsSándor Orbán2015-11-09 11:00:00A LOPHOLEJEUNEA (SPRUCE) SCHIFFN. (LEJEUNEACEAE, HEPATICAE) NEMZETSÉG AFRIKAI FAJAINAK TAXONÓMIAI REVIZIÓJA2015-12-03
Anikó SeresGábor Bakonyi2009-05-11 11:00:00A MIKORRHIZA-UGRÓVILLÁS (COLLEMBOLA) KAPCSOLATOK SZEREPE A KUKORICA TÁPANYAGFELVÉTELÉBEN2009-05-28
Anita Bodorné JuhászZsolt Csintalan2010-05-25 13:00:00„SYNTRICHIA RURALIS SZÉNMÉRLEGE, ÖKOFIZIOLÓGIAI ÉS NÖVEKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI SZÁRAZ HOMOKPUSZTAGYEPBEN, ÉS KRIPTOGÁM FAJOK VÁLASZREAKCIÓI A NÖVEKEDŐ LÉGKÖRI CO2 SZINTRE”2010-05-27
Anita GanyuLászló OroszPéter Papp2006-10-11 11:00:00A 16-3 FÁG DNS pakolásának kulcsfontosságú elemei2007-06-08
Anita KeszthelyiLászló Hornok2007-06-20 11:00:00A MATI-2-1 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR CÉLGÉNJEINEK AZONOSÍTÁSA FUSARIUM VERTICILLIOIDESBEN2007-10-18
Apor JeneyLászló Hornok2006-01-01 00:00:00Fejlődésspecifikus gének izolálása és jellemzése a Gibberella Intermedia (Fusarium Proliferatum) gombából2006-06-23
Arnold CzellengZoltán Klement2005-12-16 11:00:00Növénykórokozó pseudomonasok virulenciapatogenitás génjeinek izolálása és jellemzése2006-06-23
Attila KónyaLászló Hornok2002-02-14 10:00:00Mikofenolsav mikrobiológiai előállítása, a termelő mikroorganizmus jellemzése2002-06-21
Attila MachonLászló Horváth2011-12-07 10:00:00„EGY TÁJLÉPTÉKŰ FÜVES ÖKOLÓGIAI RENDSZER ÉS A LÉGKÖR KÖZTI NITROGÉN KICSERÉLŐDÉS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA MÉRÉSEK ÉS MODELLSZÁMÍTÁSOK ALAPJÁN”2011-12-09
Attila OraveczLászló Orosz2007-10-03 10:00:00AZ UV-B JELÁTVITEL MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA ARABIDOPSIS THALIANABAN:A COP1 E3 TÍPUSÚ UBIQITIN LIGÁZ ÉS A HY5 BZIP TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR POZITÍV SZABÁLYOZÓ SZEREPE2007-11-22
Brigitta OláhLászló Hornok2007-01-01 00:00:00Új elemek a Fusariumgibberella fajok genetikai kompatibilitásának szabályozásában2007-06-08
Dániel CserhalmiJános György Nagy2010-03-26 11:00:00PÁNKROMATIKUS FELVÉTELEKRE ÉS KÉPSZEGMENTÁCIÓRA ALAPOZOTT VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓS VIZSÁGLATOK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI LÁPOK PÉLDÁJÁN2010-05-27
Dániel KrüzselyiJános Vetter2018-10-29 11:00:00BAZÍDIUMOS NAGYGOMBÁK ANTIOXIDÁNS HATÁSÚ BIOAKTÍV ANYAGAI
Donát MagyarCsaba DobolyiÁrpád Szécsi2005-12-20 11:00:00Gombafajegyüttesek vizsgálata levegőbiológiai módszerekkel2006-06-23
Dóra HidyZoltán NagyLászló Haszpra2010-12-17 10:30:00„AGROÖKOLÓGIAI RENDSZEREK SZÉN- ÉS VÍZHÁZTARTÁSÁNAK MODELLEZÉSE”2011-03-03
Dóra SzopkóSándor Dulai2018-05-03 11:00:00STRESSZ- ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK BÚZÁVAL KÖZELROKON FAJOKON ÉS GENETIKAI VONALAKON2018-06-04
Emese BékiLászló HornokJózsef Kukolya2004-11-04 10:00:00Celluláz és hemicelluláz gének izolálása a thermobifida fusca TM51 törzsből2005-06-24
Emese HuppertErvin Balázs2004-01-01 00:00:00Nem homológ mozgási fehérje hatása az uborka mozaik vírus mozgására és fertőzési tulajdonságaira2005-06-24
Evelin Ramóna PéliZsolt Csintalan2011-09-15 11:00:00„EGYED- ÉS ÁLLOMÁNYSZINTŰ ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KISZÁRADÁSTOLERANCIA KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN ÉRINTETT SZÁRAZFÖLDI ÖKOSZISZTÉMÁKBAN”2011-09-29
Farkas KerényiDániel Silhavy2017-07-06 09:00:00A GÉNEXPRESSZIÓ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERI: A NONSENSE-MEDIATED DECAY mRNS BONTÓ RENDSZER SZABÁLYOZÓ ELEMEI2017-10-05
Gábor BakóTibor Szerdahelyi2017-03-31 10:00:00KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSÚ VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE NAGYFELBONTÁSÚ LÉGI TÁVÉRZÉKELÉSSEL2017-06-01
Gábor KohutAttila ÁdámLászló Hornok2009-12-15 11:00:00AZ FPHOG1 HOG TÍPUSÚ MAP KINÁZ ÚJ FUNKCIÓI FUSARIUM PROLIFERATUMBAN2010-02-25
Gergely MészárosKatalin Zsuga2015-05-22 10:30:00A CLADOCERA ÉS COPEPODA EGYÜTTESEK ÖSSZETÉTELÉNEK TÉR-IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) - DUNAÁGON2015-06-04
Gyöngyvér GellErvin Balázs2011-05-04 11:00:00„KUKORICA CSÍKOS MOZAIK VÍRUS (MDMV) POPULÁCIÓK KÖPENYFEHÉRJE GÉNJEINEK MOLEKULÁRIS ELEMZÉSE”2011-05-26
GYULA RABNECZZsolt Csintalan2012-10-16 11:00:00„KÜLÖNBÖZŐ TÉR- ÉS IDŐLÉPTÉKŰ MOHA BIOINDIKÁCIÓS VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGON ÉS A TRÓPUSOKON”2012-12-06
ILDIKÓ JÓCSÁKGyörgy Végvári2017-01-20 11:00:00A NÖVÉNYBEN NEHÉZFÉM-HATÁSÁRA KIALAKULÓ STRESSZÁLLAPOT KORAI FÁZISÁNAK DETEKTÁLÁSÁRA ALKALMAS PARAMÉTEREK KIVÁLASZTÁSA2017-02-23
Ilona Enikő MagyarLászló Szemán2009-05-22 11:00:00„GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE”2009-05-28
István GyurjánLászló Orosz2007-05-23 11:00:00A mezenhimális sejt-differenciáció tanulmányozása gímszarvas (Cervus elaphus) agancsán2007-06-08
István KeresztényiCsaba Dobolyi2008-05-15 11:00:00KŐOLAJIPARI TERMÉKEK ÉS ELŐÁLLÍTÁSUK SORÁN KÉPZŐDŐ SZENNYVIZEK BIOLÓGIAI TISZTÍTÁSÁNAK ÖKOTOXIKOLÓGIAI JELLEMZÉSE2008-05-29
János BaloghZoltán Nagy2009-12-11 11:00:00GYEPEK SZÉNMÉRLEG-KOMPONENSEINEK MÉRÉSE ÉS MODELLEZÉSE2010-02-25
János NagyTamás PócsTamás Pócs2003-01-01 00:00:00Szündinamikai folyamatok vizsgálata egy tőzegmohaláp természeti értékeinek megőrzésére2003-12-16
Katalin NemesKatalin Salánki2015-02-13 11:00:00„AZ UBORKA MOZAIK VÍRUS (CUCUMBER MOSAIC VIRUS) 2B FEHÉRJE FUNKCIONÁLIS ANALÍZISE”2015-02-26
Krisztina PintérZoltán Nagy2010-05-14 11:00:00„FÁTLAN TERMÉSZETES VEGETÁCIÓ SZÉNMÉRLEGEK MEGHATÁROZÁSA EDDY-KOVARIANCIA MÓDSZERREL ÉVES SKÁLÁN”2010-05-27
Lóránd SzabóTibor Sík2007-05-18 10:00:00Enzim analízis technikák a géndózis változtatásától a térszerkezet meghatározásáig, avagy a thioészteráz enzim Bacitracin bioszintézisben betöltött szerepének meghatározása, illetve növényi ...2007-06-08
Máté PankerJános Gál2015-12-01 09:00:00ÉKSZERTEKNŐSÖK TELELÉSI SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA2015-12-03
Mónika SzabóLászló Hornok2007-05-16 10:00:00Az IS30 bakteriális inszerciós elem célszekvencia választásának molekuláris tényezői2007-06-08
Noémi HarnosOttó Veisz2003-04-28 11:00:00A klímaváltozás várható hatásai kalászos gabonafélék produkcióbiológiájára: kísérleti és modellezési megközelítés2003-06-20
Norbert MátraiGábor BakonyiRóbert Mátics2014-01-20 13:00:00„GENETIKAI ÉS MADARGYŰRŰZÉSI VIZSGÁLATOK HAZAI KÖLTŐ ÉS AFRIKAI TELELŐ NÁDIRIGÓ (ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS) POPULÁCIÓKON”2014-02-06
Péter Bertalan KonczZoltán NagyKrisztina Pintér2016-04-29 10:00:00FARM SZINTŰ ÜVEGHÁZGÁZ-MÉRLEG2016-06-06
Péter István NagyGábor Bakonyi2004-05-05 11:00:00Mikroelemterhelések terepi ökotoxikológiai vizsgálata szabadon élő fonálférgekkel2004-06-18
Péter TeszlákZsolt Csintalan2008-12-02 11:00:00„A SZÁRAZSÁG STRESSZ ÖKOFIZIOLÓGIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KÜLÖNBÖZŐ BORSZŐLŐFAJTÁKNÁL (VITIS VINIFERA L.)”2008-12-04
Rita JózsaErvin Balázs2004-01-01 00:00:00A burgonya Y vírus köpenyfehérje gén által indukált rezisztencia kialakítása burgonya- és dohányfajtákban, és ezek szántóföldi értékelése2005-06-24
Sára BrandtLajos HelyesAndrea Lugasi2007-10-24 11:00:00A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE2007-11-22
Sára BrandtLajos HelyesAndrea Lugasi2007-10-24 11:00:00A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE2007-11-22
Szilamér FerencziLászló Orosz2009-02-06 11:00:00„BAKTERIOFÁG ÉS BAKTERIÁLIS REPRESSZOR VIZSGÁLATA IN VIVO ÉS IN VITRO MÓDSZEREKKEL”2009-02-26
Szilvia FótiZoltán Tuba2009-03-20 11:00:00GYEPEK CO2 GÁZCSERÉJÉNEK FINOMLÉPTÉKŰ TÉRBELI VÁLTOZÉKONYSÁGA ÉS MINTÁZATA2009-05-28
Titanilla HársGyörgy Várallyay2007-01-01 00:00:00A termálvizek környezetterhelési és gazdasági hatásai2007-06-08
Vanda VillányiZsolt Csintalan2015-05-21 14:00:00AZ ÓZON SZÖVETTANI ÉS FIZIOLÓGIAI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BIOINDIKÁTOR NÖVÉNYFAJOKON2015-06-04
Zita SasváriKatalin Posta2012-04-24 10:00:00„ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA GOMBÁK DIVERZITÁS-VIZSGÁLATA TARTAMKÍSÉRLETEKBEN”2012-06-07
Zoltán Árpád NagyTibor Érsek2006-07-27 00:00:00INTRA- ÉS INTERSPECIFIKUS KÖLCSÖNHATÁSOK A PHÍTOPHTHORA-NEMZETSÉGBEN2007-06-08
Zoltán IvicsJózsef Burgyán2009-03-16 11:00:00„IRÁNYÍTOTT DNS TRANSZPOZÍCIÓ HUMÁN SEJTEKBEN”2009-05-28
Zsolt CsiszovszkiLászló Orosz2004-01-01 00:00:00A 16-3 fág szabályozó régiói: represszorok és operátorok2004-06-18
Zsolt ZsófiZoltán Nagy2009-05-25 13:00:00„ELTÉRŐ VÍZELLÁTOTTSÁGÚ TERMŐHELYEK HATÁSA A KÉKFRANKOS SZŐLŐFAJTA (VITIS VINIFERA L.) VÍZHÁZTARTÁSÁRA, PRODUKCIÓJÁRA ÉS FOTOSZINTETIKUS HŐSTABILITÁSÁRA”2009-05-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )