Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Pál Juhász-Nagy Doctoral School of Biology and Environmental Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám KissZoltán Sándor Varga2018-03-23 12:00:00Az eurázsiai Craniophora Snellen, 1867 fajok taxonómiája és szisztematikája (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae)2018-03-28
Ádám KőrösiZoltán Sándor Varga2009-12-16 14:00:00Hangyaboglárka lepkék (Lepidoptera: Lycaenidae) térbeli populációszerkezete és élőhelyhasználata2010-01-13
Ádám Lovas-KissAttila Molnár V.Green Andy J.2018-09-03 11:00:00Migratory waterbirds as key vectors of dispersal for plants and invertebrates - case studies from Europe2018-09-26
Adrienn TóthSándor Alex NagyKatalin Zsuga2014-05-05 11:30:00Kerekesféreg (Rotifera) közösségek faunisztikai és ökológiai vizsgálata a Kárpát-medence időszakos szikesein2014-05-14
Ágnes GyetvaiBéla Lenkey2007-06-29 12:00:00Metilprednizolon és lovasztatin gombaélettani hatásának vizsgálata Candida albicansban2007-11-24
Ágnes Mosolygó-LukácsGyula Surányi2016-06-03 11:00:00A Crocus vernus (Iridaceae) fajcsoport Kárpát-medencei fajainak molekuláris taxonómiája2016-09-21
Ágnes NovákGyula Lakatos2007-11-14 11:00:00Az építészeti ökológia szempontjai a nagypaneles lakóépületek és az iparosított építésű lakótelepek fenntarthatóságának vizsgálatához2008-04-16
Ágnes-Júlia AlbertPéter Török2015-09-29 10:00:00Spontán szukcesszió és növényi kölcsönhatások vizsgálata gyepek vegetációdinamikai folyamataiban2015-11-11
Ágota Vasasné JónásLevente Karaffa2016-05-02 12:00:00A Penicillium chrysogenum fonalas gomba laktóz és D-galaktóz anyagcseréjének vizsgálata2016-05-11
Ákos Péter MolnárErzsébet Fekete2018-09-07 11:00:00A cianid rezisztens alternatív légzési út élettani szerepe Aspergillus gombafajokban
András KelemenPéter Török2013-09-06 11:00:00Fitomassza szerepe a vegetációdinamikában. Természetes gyepek dinamikája, spontán szukcesszió és gyeprekonstrukció2013-11-13
András TartallyZoltán Sándor Varga2008-04-17 11:45:00A Maculinea boglárkalepkék mirmekofiliája a Kárpát-medencében (Lepidoptera: Lycaenidae)2008-05-13
Andrea KosárosGyula Lakatos2008-04-17 11:00:00A fenttarthatóság szerepe a környezeti nevelésben2008-05-13
Anikó AngyalZsófia KertészJózsef Posta2016-03-23 13:00:00Debrecen városi aeroszol forrásai 2007 és 2011 között2016-05-11
Anikó AngyalZsófia KertészJózsef Posta2016-03-23 13:00:00Debrecen városi aeroszol forrásai 2007 és 2011 között2016-05-11
Anita BalázsMátyás Sipiczki2012-04-23 11:30:00A Schizosaccharomyces japonicus sejtszeparációban résztvevő génjeinek vizsgálata2012-04-23
Anita Kovácsné OroszErzsébet Fekete2016-05-05 14:00:00A laktóz és D-galaktóz anyagcsere molekuláris mechanizmusainak vizsgálata Aspergillus nidulans gombában2016-05-11
Anna FarkasGyörgy DévaiSándor Alex Nagy2014-04-25 10:30:00Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) kirepülési jellemzői2014-05-14
Anna Juhászné ResetárCsaba Máthé2017-09-15 10:00:00Védett Amaryllidaceae fajok szövettenyésztése és antioxidáns aktivitásuk vizsgálata2017-11-08
Antal NagyIstván Rácz2008-09-24 11:00:00Az Aggteleki Nemzeti Park egyenesszárnyúi (Orthoptera): fauna, együttesek, természetvédelem2008-11-03
Arnold MóraGyörgy Dévai2007-03-22 12:00:00A magyarországi árvaszúnyog-fauna helyzetelemzése és felső-tiszai együtteseinek jellemzése2007-06-02
Assadollahi MojtabaLevente KaraffaErzsébet Mónika Karaffa2013-03-04 12:00:00Genetic diversity of Botrytis cinerea and its relevance its the development of fungicide resistance2013-05-08
Attila AndorAttila Szentirmai2012-03-20 12:00:00Inszerciós mutagenezis alkalmazása szterinlebontásért felelős Mycobacterium gének megismerésében2012-04-23
Attila MozsárSándor Alex Nagy2016-01-28 12:30:00A halak testében raktározott szén, nitrogén és foszfor fajon belül megfigyelhető mennyiségi és aránybeli variabilitása2016-05-11
Attila Sándor Nagy2005-11-28 12:00:00Dermatoglyphiai jellegek analízise észak-magyarországi mikrorégiókban2006-06-03
Attila SzabóGyörgy Dévai2008-10-28 11:00:00Háttérváltozók szerepe a Duna és a Tisza ökológiai minősítésében2008-11-03
Attila TakácsAttila Molnár V.2016-10-25 12:00:00Esettanulmányok herbáriumok aktuális botanikai kutatásokban betöltött szerepéről2016-11-09
Balázs András LukácsGyörgy Dévai2009-12-04 13:00:00Felső-Tisza-vidéki holtmedrek hínár- és mocsári növényzetének összehasonlító elemzése2010-01-13
Balázs DeákBéla Tóthmérész2013-03-29 11:00:00Természetvédelmi kezelések szerepe a gyepek biodiverzitásának megőrzésében –hagyományos kezelés, kontrollált égetés és magvetés2013-05-08
Balázs Ferenc TóthZoltán Sándor Varga2016-05-26 11:00:00A Naarda Walker, 1866 genus palaearktikus és indomaláji fajainak taxonómiai reviziója (Lepidoptera: Erebidae, Hypeninae)2016-09-21
Beáta Bartáné TóthJános Attila Tóth2013-09-20 13:00:00Ektomikorrhizás kapcsolatok ökológiai vizsgálatai: módszerek, környezeti manipulációk és invazív fajok hatásai2013-11-13
Béla MesterSzabolcs Lengyel2018-06-20 11:00:00Effects of conservation actions on amphibians in a lowland wetland2018-06-26
Bence TóthGyörgy DévaiNándor Oertel2015-05-06 11:00:00A lebegőanyag és a mederanyag anyagforgalmi szempontú elemzése a Dunában Kismaros és Paks között, valamint az Ipolyban és két börzsönyi patakban2015-05-13
Bernadett HüseBalázs Deák2016-10-24 11:00:00Zöldterületek szerepe a biodiverzitás fenntartásában2016-11-09
Csaba Attila FeketeLászló Kiss2013-09-19 10:00:00A Thermobifida fusca TM51-ből származó xilán 1,4 β–xilozidáz enzim működési mechanizmusának vizsgálata2013-11-13
Csaba DeákGyula Lakatos2008-09-04 11:00:00Két sekély víztározónk vízinövényzetének gerinctelen együttesei2008-09-25
Csaba PigniczkiZsolt Végvári2015-09-24 14:00:00A magyar gyűrűs kanalasgémek (Platalea leucorodia) diszperziója és vonulása2015-11-11
Csaba SchnitchenBéla TóthmérészIstván Grigorszky2007-03-30 12:00:00Tőzegmohalápok hidrológiai változásának rekonstrukciója házas amőbák (Protozoa: Rhizopoda) elemzésével2007-06-02
Dániel Ernő BeyerCsaba MáthéGyörgy Borbély2011-04-27 11:00:00A cilindrospermopszin és a mikrocisztin-LR (cianotoxinok) citológiai hatásai in vitro előállított nád (Phragmites australis) növényekben2011-07-06
Dániel Zoltán SzabóTibor SzépZoltán Sándor Varga2011-12-12 10:00:00A partifecske (Riparia riparia) diszperziós viselkedése2012-01-23
Dávid BogyóBéla Tóthmérész2015-01-16 10:30:00Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) in human-modified landscapes2015-02-02
Dávid HerczegZoltán BartaJudit Vörös2017-11-13 11:00:00Parazitáltság, fajösszetétel és ploiditás vizsgálata a Pelophylax esculentus komplexeken2018-01-31
Dávid KovátsZoltán Sándor VargaAndrea Harnos2016-02-26 11:00:00Közelrokon fülemüle fajok elterjedése és állományaik jellemzése2016-05-11
Dávid NagyBéla Tóthmérész2016-01-29 11:00:00Rove beetle (Coleoptera: Staphylinidae) assemblages in human modified forest habitats2016-05-11
Dávid TőzsérEdina Simon2018-10-25 11:30:00Nehézfémekkel szennyezett talajok fitoremediációjának vizsgálata
Diána ÁrvaSándor Alex NagyAndrás Specziár2016-01-28 10:30:00Biotikus és abiotikus környezeti tényezők szerepe az állóvízi árvaszúnyoglárva-együttesek szerveződésében2016-05-11
Edina SimonBéla TóthmérészMihály Braun2010-09-17 11:00:00Környezeti terhelés vizsgálata egyedi elemtartalom alapján2010-09-28
Edina SimonBéla TóthmérészMihály Braun2010-09-17 11:00:00Környezeti terhelés vizsgálata egyedi elemtartalom alapján2010-09-28
Edina TóthPéter Török2017-12-08 11:00:00Természetvédelmi célú legeltetés hatása a rövid füvű szikes gyepek vegetációjára intenzitási gradiens mentén2018-01-31
Edit BátoriKatalin PecsenyeZoltán Sándor Varga2013-09-17 11:00:00Variabilitás és differenciálódás Melitaea (subg. Mellicta) fajok (Lepidoptera: Nymphalidae) Kárpát-medencei populációiban2013-11-13
Edit VadkertiKatalin Pecsenye2006-11-15 12:00:00Isophya (Orthoptera) fajok Magyarországon: populációbiológia, morfometria2007-06-02
Elemér László SzalmaPiroska Pomogyi2004-04-23 12:00:00Vízinövények életformája és élőhelyeik szerinti csoportosítása2004-06-04
Emil BorosGyörgy DévaiLajos Vörös2007-09-13 12:00:00Vízimadarak és fontosabb háttérváltozók szerepe fehér szikes vizek trofikus kapcsolataiban2007-11-24
Endre Géza SzabóZoltán Sándor Varga2003-12-12 12:00:00A Keleti és a Déli Kárpátok nappali lepkéinek összehasonlító állatföldrajzi elemzése2004-06-04
Enikő Anna TamásTibor Szép2012-11-29 11:00:00A fekete gólya (Ciconia nigra) költése és vonulása, különös tekintettel egy közép-európai populációra, valamint a hidro-meteorológiai tényezők és a vizes élőhelyek állapotának hatásaira2013-02-14
Enikő GyurisZoltán Barta2013-06-10 13:00:00A viselkedés egyedi változatossága a verőköltő bodobácsnál (Pyrrhocoris apterus): okok és következmények2013-09-25
Enikő Kelemenné SzilágyiGyula LakatosPiroska Pomogyi2005-09-20 12:00:00A Kiskörei-tározó makrovegetációjának dinamikája és természetvédelmi vonatkozásai2005-11-26
Enikő KrasznaiBéla TóthmérészGábor Borics2011-05-27 11:00:00Alga közösségek tér- és időbeli változása holtágakban és vízfolyásokban2011-07-06
Enikő Kreith-BorosIstván Pócsi2018-06-06 11:00:00Opportunista patogén élesztőgombák fenotípusos és genetikai diverzitásának vizsgálata2018-06-26
Ervin Mihály ÁrnyasZoltán Sándor Varga2008-03-28 11:00:00Populációstruktúra, -dinamika és peterakási preferencia vizsgálatok egy veszélyeztetett lepkefajnál (Maculinea alcon, Lepidoptera: Lycaenidae)2008-05-13
Erzsébet Vassné OroszIstván Pócsi2018-05-22 11:00:00Aspergillus fajok oxidativ stresszválasza2018-06-26
Eszter DériSzabolcs Lengyel2011-02-28 13:00:00Az élőhelyi szintű biológiai sokféleség változásai, befolyásoló tényezői, monitorozása és növelésének lehetőségei2011-04-19
Éva KerepeczkiGyula Lakatos2006-10-20 12:00:00Intenzív haltermelő telepek elfolyóvizének kezelésére vizes élőhelyi rendszerekben2006-11-25
Ferenc MónusZoltán BartaAndrás Liker2011-03-03 13:00:00Mezei verebek csapatos táplálkozásának vizsgálata2011-04-19
Ferenc VilisicsBéla Tóthmérész2009-10-27 13:00:00Urbanizációs hatás vizsgálata ászkarák együttesekben (Isopoda: Oniscidea): esettanulmányok magyar és dán GlobeNet vizsgálatokból2010-01-13
Gábor CsorbaZoltán Sándor Varga2008-11-14 13:00:00Taxonomy of the Horseshoe bats of the world (Chiroptera: Rhinolophidae)2008-12-01
Gábor Dániel LengyelLászló Papp2011-12-14 13:30:00A palearktikus púposlégy genuszok taxonómiai és faunisztikai vizsgálata (Diptera: Phoridae)2012-01-23
Gábor HollóLászló Szathmáry2009-12-11 12:00:00Az 1-11. századokban az Alföld területén élt népességek kraniometriai elemzése2010-01-13
Gábor KonczMária PappBéla Tóthmérész2013-06-05 14:00:00Cseres-tölgyes erdők (Síkfőkút Project és Vár-hegy) lágyszárú növényzet és magkészlet vizsgálata2013-09-25
Gábor NagyGáspár Bánfalvi2008-01-17 14:00:00Kromatin kondenzálódás intermedierjeinek analízise2008-04-16
Gábor SramkóAttila Molnár V.2008-12-03 10:30:00Az nrITS szekvencia változatosság a mediterrán bangó (Ophrys L.) nemzetség poszméhbangó (O. fuciflora) fajkomplexében2009-01-28
Gábor VárbíróBéla Tóthmérész2009-11-10 10:30:00Neurális hálózatok alkalmazása az ökológiai adatok értékelésében2010-01-13
Gabriella Kötelesné SuszterÁrpád AmbrusGyula Lakatos2017-10-25 10:00:00Talajok mintavételének, illetve minta-homogenizálásának mérési bizonytalanság becslése növényvédőszer-maradékok meghatározásához2017-11-08
Gergely BorosIstván TátraiSándor Alex Nagy2010-10-18 10:00:00Abiotikus és biotikus tényezők hatása sekély állóvizek belső tápanyagterhelésére2010-10-27
Gergely GulyásAttila Molnár V.2008-02-08 11:00:00Az Ophrys fuciflora fajkomplex (Orchidaceae) molekuláris vizsgálata2008-04-16
Gitta SzabóGyörgy DévaiAndrea Kériné Borsodi2011-06-22 11:00:00Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és a kiskunsági szikes vízterek üledékében2011-07-06
Gyula BattaMátyás Sipiczki2010-06-11 11:00:00A Schizosaccharomyces pombe sep9+ génjének funkcionális analízise2010-07-02
Gyula LászlóZoltán Sándor Varga2017-03-09 12:00:00A Meganola Dyar, 1898 (Lepidoptera, Noctuoidea, Nolidae, Nolinae, Nolini) generikus komplex taxonómiai és állatföldrajzi vizsgálata a palaearktikus és orientális fajok alapján2017-05-03
Hajnalka Anna GyulaváriRobby StoksGyörgy Dévai2016-06-23 10:30:00Többváltozós szexuális szelekció érvényesülése tülekedő versengési és territoriális viselkedést folytató kisszitakötők repülési sajátosságainál2016-09-21
Hajnalka Anna GyulaváriRobby StoksGyörgy Dévai2016-06-23 10:30:00Többváltozós szexuális szelekció érvényesülése tülekedő versengési és territoriális viselkedést folytató kisszitakötők repülési sajátosságainál2016-09-21
Hajnalka CsomaMátyás Sipiczki2008-09-29 14:00:00Borászati élesztőtörzsek identifikálása és molekuláris biológiai elemzése2008-10-03
Hajnalka HorváthGyörgy DévaiMátyás Présing2014-09-25 11:00:00A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken2014-11-12
Henrietta Beáta NagyGyörgy Dévai2011-02-04 11:00:00A mocsári szitakötő (Libellula fulva Müller, 1764) populációdinamikája a Bihari-sík kisvízfolyásaiban2011-04-19
Herta CzédliSándor Alex Nagy2014-06-30 11:30:00„Halak nehézfémtartalmának elemzése különböző elemanalitikai módszerek alkalmazásával2014-09-22
István BácsiGyörgy Borbély2008-02-15 14:00:00A foszfát-, szulfát- és nitrátéhezés hatása a toxikus Aphanizomenon ovalisporum cianobaktérium cilindrospermopszin termelésére2008-05-13
István Csaba FeketeJános Attila Tóth2009-07-09 11:00:00Avarkezelések hatása a síkfőkúti DIRT parcellák talajainak mikrobiális aktivitására és szervesanyag-tartalmára2009-09-17
István CsatáriGyula Lakatos2016-05-10 12:00:00Fitoremediációs és ökotoxikológiai vizsgálatok végzése magyarországi és törökországi területeken2016-09-21
István Csongor VágásiZoltán BartaPéter László Pap2013-06-10 15:00:00A vedlés költségei: tollak minősége, jelzések és fiziológia2013-09-25
István CzeglédiSándor Alex NagyTibor Erős2016-06-22 13:00:00Vándorlási folyamatok jelentősége vízfolyások halegyütteseinek szerveződésében2016-09-21
István GyulaiJános KorponaiGyula Lakatos2018-10-05 11:00:00A szélsőséges vízjárások hatásai az állóvizek Cladocera fauna összetételére és dinamikájára
István JánosLászló Szathmáry2013-06-24 14:00:00Rekonstrukciós (paleodemográfiai és elemanalitikai) vizsgálatok a Tiszántúl 10-13. századi népességein2013-09-25
István KolozsváriGyörgy Dévai2017-07-04 11:00:00A Tisza szitakötő-faunájának jellemzése a Tiszaújlak és Huszt közötti szakaszon2017-11-08
Ivett KőváriLászló Szathmáry2008-06-19 14:00:00Az Alföld őskori népességeinek megítélése kraniometriai elemzésük révén2008-06-27
Jácint TökölyiZoltán Barta2011-11-25 11:00:00Seasonality, environmental predictability and the avian annual cycle – Szezonalitás, környezeti prediktabilitás és a madarak éves ciklusa2012-01-23
János Pál TóthZoltán Sándor Varga2012-09-28 11:00:00A Melitaea ornata (Lepidoptera: Nymphalidae) taxonómiája, elterjedése és ökológiája2012-10-29
János Tamás KundrátEnikő Szilágyi2018-04-27 13:00:00Környezeti tényezők és antropogén tevékenységek hatása a felszíni vizek vízminőségére2018-05-16
Judit BereczkiKatalin Pecsenye2009-04-15 11:30:00A genetikai variabilitás szerkezete a Maculinea alcon-fajcsoport (Lepidoptera: Lycaenidae) Kárpát-medencei populációiban2009-04-27
Judit Lisóczkiné HalászGyula Lakatos2009-11-02 11:00:00Hulladéklerakók mikrobiológiai szempontú elemzése2010-01-13
Judit SonkolyPéter Török2016-12-13 11:00:00Reproduktív jellegek szerepe a növényi életciklusban és a biodiverzitás fenntartásában2017-02-08
Kálmán MátyásGyula Lakatos2006-06-23 12:00:00Különböző halállományok hatása sekély hipertóf vízterek állapotára2006-11-25

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )