Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Chemistry

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám KecskemétiAttila Gáspár2018-09-14 11:00:00Fehérjék bontására alkalmas enzimreaktorok fejlesztése mikrofluidikai csipekben
Adél Judit MedgyesAndrás (1935-2012) Lipták2005-06-06 12:00:00A Shigella sonnei lipopoliszacharidja O-specifikus szénhidrátlánca ismétlődő egységének szintézise2005-11-26
Adrienn VágnerZsolt Baranyai2017-09-07 13:00:00Orvosi diagnosztikában és terápiában alkalmazható fémkomplexek fizikai kémiai sajátságainak vizsgálata2017-11-08
Ágnes DávidKatalin Várnagy2017-10-20 14:00:00Amilinhormon fragmensek és mutánsok fémionkomplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata2017-11-08
Ágnes Judit GrenácsImre Sóvágó2015-10-09 13:00:00Az amiloid-β peptid származékainak komplexképződési folyamatai a réz(II)-, nikkel (II)- és cink(II)ionokkal2015-11-11
Ágnes KenézSándor Antus2007-07-14 12:00:00Természetes eredetű, potenciálisan biológiailag aktív O- és C-prenilezett flavanonok szintézise2007-11-24
Ágnes ZajáczFerenc Joó2008-03-28 11:15:00Humán nyál amiláz inhibitorok vizsgálata2008-05-13
Ákos SzilágyiPál Herczegh2007-03-22 12:00:00Leinamicin antibiotikum analógok szintézise2007-06-02
András PáhiLászló Somsák2014-10-29 14:00:00Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására2014-11-12
Andrea CzompaSándor Antus2000-10-03 12:00:001,4-Benzodioxán- és krománszármazékok szintézise és antioxidáns hatásuk vizsgálata2000-11-11
Andrea Éva Hajduné KomlósiGyörgy BazsaIstván Nagy2000-10-09 12:00:00Konvekciómentes és konvektív kémiai hullámok vizsgálata2000-11-11
Andrea Gizella CsorvásiSándor AntusFerenc (1934-2012) Sztaricskai2001-03-20 11:00:00Új aminodezoxi-cukor, nukleozid- és antibiotikum-származékok előállítása2001-06-02
Andrea Gyöngyvér BodorImre Tóth2000-12-07 12:00:00Multinuclear NMR Spectroscopy Studies of Some Aluminium Complexes in Solution2001-06-02
Andrea Keczánné ÜvegesJános Borbély2011-09-28 10:30:00Polimer alapú nanorendszerek szintézise és vizsgálata2011-10-25
Andrea NagyAttila Gáspár2015-10-02 13:00:00Többcsatornás mikrofluidikai rendszerek fejlesztése kromatográfiás alkalmazásokhoz2015-11-11
Andrea Oláhné KeresztessyGyörgy BazsaIstván Nagy1996-10-04 12:00:00A jodid-salétromsav, a jodát-szulfit és a bromátszulfit rendszerben kialakuló konvektív hullámjelenségek vizsgálata1996-12-14
Andrea Zsuzsanna SzántóLajos Pap1999-02-05 12:00:00Természetes ásványi anyagok kalcium mobilizálhatóságának vizsgálata humánbiológiai kutatásokhoz, illetve gyógyászati célokra1999-12-11
Anikó BorbásAndrás (1935-2012) Lipták1997-11-10 12:00:00Dioxolán típusú difenil-metilén acetálok kialakítása és hidrogenolízise. A Mycobacterium leprae immundetemináns sejtfelszíni triszacharidjának szintézise1997-12-13
Anikó FeketeAndrás (1935-2012) Lipták2004-01-21 12:00:00Baktériumok immunodetermináns oligoszacharidjainak szintézise2004-06-04
Anita Kónya-ÁbrahámTamás (1951-2015) Patonay2015-11-20 11:00:00Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval2016-01-27
Anita Varga-VasasPéter NagyIstván Fábián2016-05-06 14:00:00A hidrogén-szulfid néhány biológiailag fontos redoxireakciójának mechanizmusa2016-05-11
Annamária SebestyénZoltán Tóth2017-10-25 14:30:00A tanulók sztöchiometriai számítási feladatokkal kapcsolatos megoldási módszerei és tudásszerkezete2017-11-08
Antal UdvardyÁgnes Kathó2013-10-22 11:00:00Vízoldható Ru(II)- és Rh(I)-foszfin komplexek szintézise és alkalmazása kétfázisú katalízisben2013-11-13
Áron BéniJózsef Posta2008-01-08 13:00:00Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez2008-04-16
Árpád KovácsPál HerczeghFerenc (1934-2012) Sztaricskai1997-11-10 11:00:00Konagenin analogonok szintézise1997-11-17
Attila AgócsPál Herczegh2001-02-08 12:00:00Antibiotikum modellek előállítása szénhidrátszármazékok gyűrűzárási reakcióival2001-06-02
Attila GáspárJózsef Posta1997-07-03 12:00:00On-line elválasztási/dúsítási eljárások kidolgozása és a mintabeviteli módszerek optimálása Cr(III) és Cr(VI) atomspektrometriás meghatározásához1997-12-13
Attila KissTamás (1951-2015) Patonay2005-09-27 12:00:00Sztereoszelektív epoxidálási módszerek O- és N-heterociklusok, valamint modellvegyületeik körében2005-11-26
Attila KissImre Sóvágó1997-11-12 12:00:00Fémion-protein-nukleinsav kölcsönhatásokat modellező rendszerek egyensúlyi és szerkezeti vizsgálata1997-12-13
Attila MándiAndrás (1935-2012) Lipták2012-01-16 13:00:00Szénhidrátok acetál származékainak, valamint antibiotikum-származékok cikloaddiciós reakcióinak kvantumkémiai és dinamikai vizsgálata2012-01-23
Attila NemesIstván Fábián2001-04-18 12:00:00Az ózonbomlás mechanizmusa lúgos közegben2001-06-02
Attila SiposSándor Berényi2008-09-10 14:00:00Biológiailag aktív morfinánok és aporfinok szintézise Suzuki keresztkapcsolással2008-09-25
Attila VasasTamás (1951-2015) Patonay2011-04-15 11:00:00Alkenilezett kromonszármazékok szintézise Heck-reakcióval2011-04-19
Attila VígGyöngyi Gyémánt2011-09-23 09:00:00Bioszenzorfejlesztés L-aszkorbinsav és a flatoxin M1 mérésére2011-10-25
Bálint KónyaLászló Somsák2012-04-20 13:00:00Monoszacharid alapú glikogén foszforiláz inhibítorok előállítása2012-04-23
Beáta BókaImre Sóvágó2003-11-27 12:00:00Tioéter- és imidazolcsoportot tartalmazó peptidek fémkomplexeinek vizsgálata2004-06-04
Béla SzőcsMarietta Vágvölgyiné dr.Tóth2014-04-24 14:00:00C-glikozil- és glikozil-amino-heterociklusok szintézise2014-05-14
Bernadett Kalmár-BiriSándor Kéki2014-05-05 14:00:00Biológiai jelentőségű vegyületek modern tömegspektrometriai vizsgálata2014-05-14
Csaba Attila NemesAlbert Lévai1996-05-21 12:00:00α, β - Telítetlen ketonok epoxidálása1996-12-14
Csaba CsutorásSándor Berényi1998-06-03 12:00:00Morfinándiének szintézise és metánszulfonsavas átrendeződése1998-12-12
Csaba Gábor ÁgostonImre Sóvágó2001-05-07 12:00:00A peptidek amidcsoportjának fémion-koordinációját befolyásoló tényezők2001-11-17
Csaba János PetőPéter FügediFerenc (1934-2012) Sztaricskai1998-04-15 11:00:00Biológiailag aktív N-glikozidok valamint szulfatált szénhidrátszármazékok szintézise1998-05-19
Csilla Enikő CzégéniFerenc Joó2011-09-16 12:00:00Alkinek katalitikus hidratálása vízoldható Au(I)-N-heterociklusos karbén komplexekkel2011-10-25
Csilla KállayKatalin Várnagy2006-03-28 12:00:00Oldalláncok karboxil- és imidazolil csoportot tartalmazó aminosav- és peptid származékok átmenetifém-komplexei2006-06-03
Csilla Zsuzsa SógorJózsef Posta2006-06-30 12:00:00Krómspeciációs módszerek kidolgozása és alkalmazása ipari minták és élelmiszerek2006-11-25
Csongor HajduKároly Micskei2005-03-02 12:00:00Enantioszelektív szintézisek króm(II) aminosavkomplexeivel2005-06-04
Dániel EszenyiAnikó Borbás2017-06-16 11:00:00Kéntartalmú szénhidrát-mimetikumok szintézise2017-08-30
Dávid BátkaEtelka Farkas2007-07-11 13:00:00Pb(II) és Cd(II) nehézfémionok kölcsönhatása hidroxámsavakkal2007-11-24
Dávid NagyJózsef Posta2014-05-07 13:30:00Nagy hőmérsékleten lejátszódó termikus folyamatok spektrometriás követése2014-05-14
Dávid PajtásTamás (1951-2015) Patonay2015-12-01 11:00:00Aminoflavon származékok, valamint flavon-aminosav hibridek előállítása Buchwald-Hartwig reakcióval2016-01-27
Dávid RáczSándor Kéki2015-10-09 11:00:00Fényemittáló vegyületek előállítása és vizsgálata2015-11-11
Dénes László KocsisRóbert Horváth2015-11-02 11:00:00Szerkezeti anyagok tulajdonságváltozásainak vizsgálata rezgésdiagnosztikai módszerekkel2015-11-11
Dezső SzikraIstván Nagy2010-11-12 11:00:00Frontális polimerizációval előállított kompozitok elektrokémiai tulajdonságainak vizsgálata és módosítása2011-02-01
Diána VirágIstván Fábián2012-07-05 13:00:00„Környezeti tényezők szerepe növényvédő szerek fotokatalizált degradációjában”2012-07-11
Edina Fehérné BaranyaiJózsef Posta2016-02-03 11:00:00Városi porszennyezés becslésének lehetőségei környezetanalitikai módszerekkel2016-05-11
Edina KissZoltán Tóth2008-10-08 11:00:00A tanulók távképzeteinek és fogalmi fejlődésének vizsgála5a a kémia2008-11-03
Edit CsapóEtelka Farkas2010-04-19 10:30:00Imidazoltartalmú monohidroxámsavak oldatbeli kölcsönhatása Cu2+-, Ni2+- és Zn2+- ionokkal2010-04-27
Erika FazekasGyöngyi Gyémánt2014-01-27 11:00:00Exo glikozid hidroláz enzimek működésének tanulmányozása2014-02-12
Erika MezőAnikó Borbás2015-10-30 11:30:00Véralvadásgátló hatású pentaszacharidok moduláris szintézise2015-11-11
Erika SzilágyiErnő Brücher1999-11-08 12:00:00Nyíltláncú és makrociklusos poliaza-polikarboxilát ligandumok lantanoida (III) komplexeinek képződési kinetikája és egyensúlyi sajátságai1999-12-11
Erzsébet FarkasAndrás (1935-2012) Lipták1997-11-07 12:00:00Biomolekulák szubsztrátjainak és ligandjainak előállítása szénhidrát bázison1997-12-13
Erzsébet Katalin SzabóLászló Somsák2018-10-31 13:00:00Új típusú glükopiranozilidén-spiro-heterociklusok és C-glükopiranozil-1,2,4-triazolok előállítása
Erzsébet KissTamás Kiss1999-10-26 12:00:00Inzulinutánzó hatású VO(IV) komplexek kölcsönhatásai1999-12-11
Erzsébet ŐszLászló Szilágyi1999-12-01 12:00:00Syntheses and NMR Studies of Hydantocidin Analogues and Other Acylurea Derivatives1999-12-01
Eszter Márta NagyImre Sóvágó2006-06-23 12:00:00Átmenetifém-ionok kölcsönhatása kis biomolekulákkal. Újabb eredmények a ligandumok fémion szelektivitásában.2006-11-25
Etelka KertaiGéza (1939-2001) Mezey2002-06-18 11:00:00Adatok a ftalátészerek biotranszformációs anyagcseréjéhez és eliminációs mechanizmusához2002-11-30
Éva Anna EnyedyEtelka Farkas2002-06-11 12:00:00Biológiailag aktív hidroxámsavak és modelljeik kölcsönhatása kétértékű fémionokkal2002-11-30
Éva BokorLászló Somsák2010-10-14 13:00:00Azol-típusú heterogyűrűt tartalmazó glükózszármazékok előállítása2010-10-20
Éva Dobóné TaraiZoltán Tóth2009-01-28 14:00:00Általános iskolai tanulók anyagszerkezettel és anyagi változásokkal kapcsolatos fogalmainak fejlődése2009-03-12
Éva DókaGábor Lente2016-11-02 11:30:00A szulfátiongyök reakcióinak kísérleti vizsgálata és modellezése2016-11-09
Éva Horváthné CsajbókIstván Bányai2005-02-21 12:00:00Orvosi képalkotásban használt vegyületek szerkezetének és dinamikájának vizsgálata2005-06-04
Éva JózsaKatalin Ősz2014-10-14 12:00:001,4-Benzokinon-származékok fotokémiai és redoxi sajátságai2014-11-12
Éva Juhászné TóthTamás (1951-2015) Patonay2002-10-18 12:00:00α-azido-ketonok előállítása és átalakításaik2002-11-30
Éva Kovácsné BozóJános Kuszman2001-01-15 11:00:00A kénatom szerepe tiocukrok reakcióiban2001-06-02
Éva Novákné PappFerenc Joó1999-10-28 12:00:00Komplexkatalizált hidrogénezési folyamatok liposzómás és micelláris rendszerekben1999-12-11
Éva PribóczkiGyörgy Bazsa1998-06-12 12:00:0011C-izotóppal jelzett radiofarmakonok szintézise pozitron emissziós tomográffal történő orv. diag.-hoz1998-12-12
Ferenc Krisztián KálmánErnő Brücher2008-03-21 14:00:00Karboxilát, foszfonát és foszfinát funkciós csoportot tartalmazó di-, tri- és2008-05-13
Ferenc MogyoródyLajos Pap2009-04-21 13:00:00Tiolkarbamát szennyvizek tisztítása elektrokémiai módszerrel2009-04-27
Ferenc SajtosAndrás (1935-2012) Lipták2005-06-23 12:00:00Cukor-C-szulfonsavak előállítása és szerkezetvizsgálata2005-11-26
Gábor BellérIstván Fábián2016-01-29 12:00:00The oxidation of tris(phenanthroline)iron(II) and bis(terpyridine)iron(II) complexes and the corresponding ligands by peroxomonosulfate ion: kinetics and mechanism2016-03-16
Gábor KertiSándor Antus2011-07-14 10:30:00O-Heterociklusos vegyületek szerkezetvizsgálata kiroptikai spektroszkópiával2011-09-13
Gábor KovácsFerenc Joó2006-02-14 12:00:00Vízoldható foszfint tartalmazó ródium- és ruténium-katalizátorok működési mechanizmusának vizsgálata2006-06-03
Gábor LehoczkiGyöngyi Gyémánt2017-10-26 10:00:00Fehérjék és szénhidrátok kölcsönhatásainak és reakcióinak vizsgálata izotermikus titrációs kalorimetriával2017-11-08
Gábor LenteIstván Fábián2001-09-28 10:00:00Reactions of the iron(III) hydroxo dimer with inorganic ligands2001-11-17
Gábor MájerAnikó Borbás2009-09-23 11:00:00Anionos oligoszacharidok szintézise 1-dezoxi-1 etoxiszulfonil-hept-2-ulopiranozil építőelemek felhasználásával. Ketopiranozil-glikozidok anomer konfigurációjának vizsgálata.2009-11-04
Gábor PappFerenc Joó2009-10-09 10:30:00Katalitikusan aktív Ru(II)-hidridek vizsgálata vizes közegben2009-11-04
Gábor PintérPál Herczegh2010-10-04 11:20:00Új risztocetin- és teikoplanin-származékok szintézise2010-10-20
Gábor Tibor SzántóGyula Rábai2009-04-15 11:30:00pH-oszcilláció kéntartalmú vegyületek oxidációs reakcióiban2009-04-27
Gabriella Ildikó SzabovikAndrás (1935-2012) Lipták2000-05-26 12:00:00Szénhidrátok, mint királis szintonok2000-11-11
Gergely Tibor VargaLászló Juhász2013-10-21 11:00:00Természetes eredetű és glükóz analóg glikogén foszforiláz inhibitorok szintézise2013-11-13
Ghazaleh ShemiraniSándor Kéki2016-03-18 13:00:00Collision induced dissociation study of polyethers2016-05-11
Gizella CsireKatalin Várnagy2017-10-10 11:00:00Fehérjék fémionkötőhelyeit modellező peptidek koordinációs és redoxi sajátságai2017-11-08
Gyöngyi GyémántLili Kandra2002-03-01 12:00:00Folyadékkromatográfia alkalmazása szénhidrát-kémiai és szénhidrát-biokémiai kutatásokban2002-06-08
György DeákMiklós Zsuga1997-11-07 12:00:00Polimerek szintézise kationos polimerizációval1997-12-13
György PetőczImre Sóvágó1998-11-02 12:00:003d-elemek koordinációs vegyületei hidrazonokkal és származékaival1998-12-12
Gyula TircsóErnő Brücher2007-06-20 12:00:00Láncközi foszfinát- és alkoholos OH-csoportot tartalmazó diamino-polikarbonsavak előállítása és komplexképző sajátságaik vizsgálata2007-11-24
Hajnalka CsókaEtelka Farkas2001-04-24 12:00:00Néhány oxigéndonort kedvelő fémion kölcsönhatása hidroxámsavakkal és aminohidroxámsavakkal2001-06-02
Helga Fruzsina BereczkiIstván Lázár2017-09-22 13:00:00Funkcionalizált szilika aerogélek előállítása és lehetséges alkalmazási területeik felderítése2017-11-08
Henrietta HorváthFerenc Joó2009-05-22 13:00:00Ru(II) és Rh(I) foszfin komplexek katalitikus alkalmazásai folyadék-folyadék és szilárd folyadék rendszerekben2009-06-30
Henrietta HorváthÁgnes Kathó2006-04-19 12:00:00Új,vízoldható Ru(II)-foszfin komplexek előállítása és katalitikus alkalmazása2006-12-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )