Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Earth Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
(Orbán) Ottilia GyörgyIstván Süli-Zakar2010-04-20 11:00:00A terület és településfejlesztés legfontosabb feladatai a Csíki-medencében2010-04-27
Ágnes Kecskésné VölgyiIstván Süli-Zakar2012-06-12 13:30:00A városi közforgalmú közlekedés kialakulása és jelenlegi helyzete a debreceni közösségi közlekedés példáján2012-07-11
Ákos SzépvölgyiIstván Süli-Zakar2007-12-21 11:00:00Az információs társadalom térszerkezetet alakító hatásai2008-04-16
András Donát KovácsAttila Kerényi2008-12-18 11:00:00A környezeti tudatosság fogalomköre és vizsgálata alföldi példákon2009-01-28
Andrea KircsiKároly Tar2008-04-22 11:00:00A szélenergia hasznosítás klimatológiai vonatkozásai2008-05-13
Anna Krisztina FarkasMiklós Kozák2014-05-29 13:00:00A vatyai bronzkori kultúra kőeszközeinek archeometriai vizsgálata2014-09-22
Anna Megyeriné RunyóAttila Kerényi2012-10-24 11:00:00A környezettudatosság fejlesztésének tényezői és jelenlegi szintje egy hazai középváros (Vác) példáján2012-10-29
Antal TóthIstván Süli-Zakar2008-02-28 11:00:00A bűnözés térbeli aspektusainak szociálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében2008-05-13
Árpád CsámerMiklós Kozák2008-05-21 11:00:00Az ÉK-i Bükk előtér neogén intermedier képződményeinek petrológiai és vulkanológiai vizsgálata2008-06-27
Attila KerekesAndrás Zöld2018-01-31 13:00:00Előtétablakok energetikai értékelése2018-03-28
Attila TalamonTamás Csoknyai2015-04-10 11:00:00Alacsony energiafelhasználású épületek lehetőségei Magyarországon2015-05-13
Balázs KulcsárZsolt Radics2012-10-18 11:00:00A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei az Észak-alföldi régió agrárgazdaságában2012-10-29
Beáta BabkaSzilárd Szabó2013-10-30 11:00:00A Felső-Tisza és holtmedreinek komplex környezetanalitikai vizsgálata2013-11-13
Blanka BartókKároly TarJános Mika2013-10-03 11:30:00A globálsugárzás változásai Európában2013-11-13
Boglárka BalázsJózsef Lóki2015-10-28 13:00:00Belvíz-veszélyeztetettség vizsgálata alföldi mintaterületeken2015-11-11
Botond BuróJózsef Lóki2016-04-20 11:00:00Recens és szubrecens felszínformáló folyamatok vizsgálata nyírségi mintaterületeken2016-05-11
Constantin Vasile TocaIstván Süli-Zakar2012-10-16 11:00:00Romanian-Hungarian cross-border cooperation at various territorial levels, with a particular study of the Debrecen-Oradea Eurometropolis (EGTC)2012-10-29
Csaba FazakasAttila Kerényi2013-03-14 12:00:00A talajerózió és a suvadás közötti kapcsolatok vizsgálata térképezési módszerekkel a Nyárádmagyarósi-medence mintaterületein2013-05-08
Csaba Gyula RuszkaiGábor Kozma2014-12-19 12:00:00A LEADER program jelentősége a régiófejlesztésben2015-02-02
Elemér LászlóSándor Szegedi2017-10-25 12:00:00A városi hősziget-intenzitás jellemzése, statisztikus modellezése Debrecen és Beregszász példáján2017-11-08
Erika HomokiKároly Teperics2016-07-06 12:00:00Földrajzi ismeretek és készségek kapcsolata a hétköznapi élettel különböző társadalmi csoportok vizsgálata alapján2016-11-09
Ernő MolnárIstván Süli-Zakar2008-04-14 11:30:00Megújulás vagy csendes vegetálás? Az észak-alföldi kisvárosok feldolgozóipara az ezredfordulón2008-05-13
Etelka SebestyénIlona Ekéné Zamárdi2009-09-24 10:00:00Az Észak-alföldi régió három különböző fejlettségű kistérségének „kiugrási lehetőségei” 2007-2013 között2009-11-04
Éva KelemenPéter Rózsa2011-10-26 11:45:00Dél-Alföldi Árpád- és késő középkori egyházak építőanyagának összehasonlító archeometriai viszgálata2012-01-23
Ferenc SzilágyiIstván Süli-Zakar2009-06-11 11:00:00A Partium közigazgatási földrajza2009-06-30
Ferenc SzodraiÁkos Lakatos2018-01-16 10:30:00Épületenergetikai elemzések az épülethatároló szerkezet környezet okozta változásai alapján2018-01-31
Gábor DemeterJózsef Lóki2008-05-19 11:00:00Morfometriai és litológiai tényezők kapcsolatának kvantitatív vizsgálata a Bükkben és északi előterén2008-06-27
Gábor KonczGábor Kozma2010-04-16 10:30:00A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban2010-04-27
Gábor LenkeyIstván Süli-Zakar2016-06-28 11:30:00A Sátoraljaújhelyi járás településeinek társadalmi-gazdasági és turisztikai sajátosságai a vidékfejlesztés szemszögéből2016-09-21
Gábor NégyesiJózsef Lóki2010-01-29 11:00:00Szélerózió-veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők vizsgálata alföldi mintaterületeken2010-03-24
Gábor TürkSzilárd Szabó2016-11-04 11:00:00Vízminőség vizsgálat a Lónyay-főcsatornán és a Tisza Tiszabercel-Tokaj közötti szakaszán2016-11-09
Gergely SzabóJózsef Lóki2006-10-11 12:00:00Kartográfiai és térinformatikai módszerek pontosságának földrajzi szempontú vizsgálata2006-11-25
György CsomósIstván Süli-Zakar2009-06-17 14:00:00A megyei jogú városok súlyának meghatározása és a regionális centrumok azonosítása Magyarország településhálózatában2009-06-30
György Emőd SzabóAttila Kerényi1999-06-29 12:00:00Talajok és növények nehézfémtartalmának földrajzi vizsgálata egy bükkaljai mintaterületen1999-11-11
György KajatiIstván Süli-Zakar2008-04-11 10:00:00A magyar villamosenergia-ipar posztszocialista átalakulása2008-05-13
Gyula FodorIstván Süli-Zakar2010-04-22 11:00:00A humánerőforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben2010-04-27
Imre CsákyFerenc Kalmár2015-06-29 13:00:00Épületek nyári hőtermelésének energetikai vizsgálata2015-09-16
István LázárKároly Tar2015-12-04 11:00:00Székelyföld szélklímájának statisztikai vizsgálata2016-01-27
István Molnár D.István Süli-Zakar2013-10-09 11:00:00A hatalomváltás hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig2013-11-13
István Zoltán PásztorKároly Teperics2013-06-17 11:00:00Társadalomföldrajzi vizsgálatok az északkelet-magyarországi cigányság körében (létszámváltozások, önkormányzatiság, kisebbségi választások)2013-09-25
János PénzesIstván Süli-Zakar2010-05-17 13:00:00Az Észak-alföldi régió periférikus térségeinek tagoló tényezői a rendszerváltás után, különös tekintettel a területi jövedelemegyenlőtlenségekre2010-07-02
János SzepesiMiklós Kozák2009-06-30 11:00:00A savanyú vulkanizmus fáciestani vizsgálata ÉK-Magyarországon2009-09-17
József Barnabás TóthSándor Szegedi2017-12-22 12:00:00Fitomassza hőenergetikai felhasználásának komplex elemzése Ibrány településen2018-01-31
József InczeTibor Novák2017-10-20 10:00:00A hagyományos tájhasználathoz kapcsolódó antropogén geomorfológiai folyamatok vizsgálata Tokaj-Hegyalja területén2017-11-08
Katalin KozmaJózsef Szabó2016-01-14 11:00:00A csapadék, a vízjárás és a mederfejlődés összefüggései a Hernád mentén, különös tekintettel az Alsódobsza—Gesztely közötti szakaszra2016-01-27
Krisztián MihályiJózsef SzabóArnold Gucsik2014-03-03 10:00:00A földi meteoritkráterek eloszlási, geomorfológiai és hidrogeográfiai jellemzői2014-05-14
László SütőJózsef Szabó2007-10-11 11:00:00A szénbányászat területhasználatra és geomorfológiára gyakorolt hatásainak vizsgálata a Kelet-Borsodi-szénmedencében2007-11-24
Mária VasváriKatalin Martonné ErdősLóránt Dávid2016-10-27 11:00:00Az Európai Unió által támogatott turisztikai fejlesztések és hatásaiknak vizsgálata alföldi mintaterületeken2016-11-09
Mihály TömöriIstván Süli-Zakar2011-10-18 13:00:00A határon átívelő kiskereskedelem tereinek társadalomföldrajzi vizsgálata Debrecenben és Nagyváradon2011-10-25
Péter KoleszárMiklós Kozák2016-04-22 12:00:00Az ózdi kohászat anyagforgalmának környezetföldtani és geokémiai vetületei2016-05-11
Richárd NagyAttila KerényiBorbála Bálo2014-02-26 14:00:00Talajtani tényezők ’terroir’-okra gyakorolt hatásainak vizsgálata az egri borvidéken2014-05-14
Richard William McIntoshMiklós Kozák2014-10-30 11:00:00A Bükkium morfotektonikája2014-11-12
Róbert VassJózsef SzabóJózsef Lóki2014-07-03 11:00:00Ártérfejlődési vizsgálatok felső-tiszai mintaterületeken2014-09-22
Sándor GönczyGábor Dobosi2014-09-18 11:00:00A Szinyák-hegység (Kárpátalja) miocén vulkanizmusa, földtani és vulkanológiai környezete2014-09-22
Sándor SzegediPéter Csorba1999-12-02 12:00:00Közlekedési eredetű nehézfémek Debrecen talajaiban és növényzetében, ennek talajtani és városökológiai összefüggései2000-11-11
Szabolcs MátyásIstván Süli-Zakar2011-10-20 11:00:00A Debreceni Rendőrkapitányság kriminálgeográfiai elemzése2011-10-25
Szilárd SzabóAttila Kerényi2004-04-28 12:00:00Néhány talajtulajdonság tájvédelmi szempontú értékelése2004-06-04
Tamás BudayMiklós Kozák2015-10-30 12:00:00A felső kéregbeli hőterjedés modellezése és alkalmazási lehetőségei Kelet-Magyarországon2015-11-11
Tamás TóthIlona Ekéné Zamárdi2013-06-11 11:30:00A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösség hőenergia-termelésre2013-09-25
Tamás VárhelyiIstván Süli-Zakar2008-04-22 13:00:00Az információs társadalom területfejlesztére gyakorolt hatásai, különös tekintettel az észak-alföldi régióra2008-05-13
Tibor TőkésIstván Süli-Zakar2013-12-20 11:00:00A francia és a magyar területfejlesztés összehasonlító vizsgálata – Területfejlesztés és regionalizáció Franciaország és Magyarország példáján2014-02-12
Timeo VintseGyörgy Szabó2014-06-26 11:30:00Környezetföldrajzi vizsgálatok Beregszászban2014-09-22
Tünde Klára KalmárAndrás Zöld2013-09-10 14:00:00Alacsony exergiaigényű fűtési-szellőzési rendszerek hőérzeti vizsgálata változó üzemállapotok során2013-11-13
Zoltán BarosKároly Tar2012-11-16 13:00:00A városi zaj környezeti és társadalmi hatásainak vizsgálata Debrecen városában2013-02-14
Zoltán ForgácsPéter Rózsa2014-04-15 13:00:00Szekvenciasztratigráfiai és szerkezeti vizsgálatok a Máza-Dél - Váralja-Dél-i feketekőszén kutatási területen kitekintéssel a Kelet-Mecsek egyéb területeire2014-05-14
Zoltán Krisztián TúriPéter Csorba2015-05-11 11:00:00A tájszerkezet geoinformatikai módszereinek elemzése alföldi mintaterületeken2015-05-13
Zoltán PüspökiMiklós Kozák2003-01-28 12:00:00A Tardonai-dombság miocén medencefejlődése az üledékes szekvenciák fácies- és rétegtani adatainak tükrében2003-02-19
Zoltán UtasiJózsef Szabó2010-12-20 11:00:00Fejlődéstörténeti rekonstrukció és geomorfológiai értékek a Felső-Tarna- és a Felső-Gortva-vidéken2011-02-01
Zoltán VerbaiFerenc Kalmár2016-10-26 13:00:00Épületek fűtési energiaigényének vizsgálata2016-11-09
Zsolt HusztiGábor Kozma2008-06-26 12:30:00Az állami infrastruktúra-beruházások háttere és hatásai egy mintaterületen – Dunaújvárosban és környékén2008-09-25
Zsolt VargaJózsef Lóki2016-04-21 11:00:00Különböző felbontású légi- és űrfelvételek pontosságvizsgálata geodéziai referencia mérések alapján2016-05-11

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )