Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Physics

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám KardosZoltán Trócsányi2012-11-21 12:00:00Top predictions at high precision for the LHC2013-02-14
Ahmed Emad Nady SaadRóbert Huszánk2022-06-10 11:00:00Investigation of physical and chemical effects of ion irradiation on different materials and their possible application (Functionalization of microfluidic devices by microstructures created with proton beam lithography)2022-08-17
Ákos LakatosGábor Langer2011-04-29 12:30:00Diffúzió és diffúzió kontrollált jelenségek vizsgálata fém/félvezető nanorétegekben SNMS technikával2011-07-06
Alajos MakovecJózsef Molnár2017-10-25 11:00:00Új típusú száloptikai érékelők fejlesztése és alkalmazása a nagyenergiás fizikában2017-11-08
András Bükki-DemeIstván Szabó2011-05-23 11:00:00Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon2011-07-06
Andrea Gabriella OrbánBéla Sulik2004-05-13 11:00:00Többelektronos és többlépcsős folyamatok ion-atom ütközésekben2004-11-27
Árpád HorváthZoltán Trócsányi2013-07-01 11:00:00Új fizikai ismeretek bevezetése az oktatásba2013-09-25
Attia BatoolFerenc Kun2023-03-24 12:30:00Fiber Bundle modelling of failure phenomena2023-03-29
Attila BáderJózsef PálinkásLászló Sarkadi1997-05-22 10:30:00A végállapoti kölcsönhatás kísérleti vizsgálata ion-atom és ion-szilárdtest ütközésekben1997-11-29
Attila BendeÁgnes Vibók2004-10-13 00:00:00Molekulák elektronszerkezetének, erőállandóinak és rezgési frekvenciáinak vizsgálata elméleti módszerekkel2004-10-28
Attila KrasznahorkayDezső Horváth2009-04-03 11:00:00QCD hatáskeresztmetszet mérések az OPAL és ATLAS detektorokkal2009-04-27
Attila PappGyula Csikai2018-05-04 11:00:00A neutronreflexió felhasználása tiltott anyagok kimutatására2018-05-16
Attila SiposJózsef Molnár2013-10-10 11:00:00Félvezető és szcintillációs detektorok alkalmazása részecskefizikai kísérletekben2013-11-13
Balázs UjváriZoltán Trócsányi2013-09-18 11:00:00Nagyenergiájú részecskeütközések kísérleti vizsgálata a LEP és az LHC gyorsítónál2013-11-13
Beáta KirályGyula Csikai2004-04-13 11:00:00Kiterjedt közegek analitikai vizsgálata neutronokkal2004-06-04
Beatrix DienesZoltán Trócsányi2002-01-01 00:00:00A kvantum-színdinamika színtényezôinek és csatolásának egyideju mérése a LEP OPAL detektorával2002-02-04
Beatrix Éva DienesZoltán TrócsányiJózsef Pálinkás2002-01-04 12:00:00A kvantum-színdinamika színtényezőinek és csatolásának egyidejű mérése a LEP OPAL detektorával2002-02-04
Bence Dániel GajdicsZoltán ErdélyiHelena Zapolsky2021-12-17 10:00:00Phase separation in nanomaterials – development of models and simulation techniques2022-01-26
Bence ParditkaZoltán Erdélyi2013-12-18 10:00:00INVESTIGATION OF DIFFUSION AND SOLID STATE REACTIONS ON THE NANOSCALE IN SILICON BASED SYSTEMS OF HIGH INDUSTRIAL POTENTIAL: EXPERIMENTS AND SIMULATIONS2014-11-12
Bertalan JuhászDezső Horváth2004-09-22 12:00:00Effect of foreign molecules on the lifetime of antiprotonic helium atoms2004-10-28
Csilla Ibolya SzabóEndre Takács2006-02-21 11:00:00X-Ray Diagnostics of Highly Charged Ion Plasmas2006-06-03
Danny Fernando Vargas EspinLászló Palcsu2023-08-17 10:00:00The Atlantic Forcing on Ecuadorian Paleorecords: Speleothems and Tree-rings2023-08-30
Dorottya SohlerZsolt DombrádiTibor Fényes1997-10-17 11:00:00Nuclear structure studies in the Ge-As region1997-11-29
Edit FenyvesiZoltán TrócsányiJózsef Molnár2021-11-04 13:00:00Interferometrikus gravitációshullám-detektorok infrahangzajhátterének vizsgálata2021-11-11
Emese Tünde RozsályiÁgnes VibókGábor József Halász2012-09-19 15:00:00Theoretical study of charge transfer in ion-molecule collisions2012-10-29
Endre KovácsZsolt Gulácsi2006-04-12 11:00:00Exact solutions for strongly correlated electron systems2006-11-25
Erik DobosIldikó Borbélyné Kiss2011-11-29 11:00:00Légköri aeroszol elemösszetételének vizsgálata és egészségkárosító hatásának modellezése a továbbfejlesztett Sztochasztikus Tüdőmodellel2012-01-23
Erika BeneÁgnes Nagy2004-02-03 12:00:00Electron Density and Correlation Energy in Density Functional Theory2004-03-10
Erzsébet Pájerné SókiIstván Csige2021-03-10 10:00:00A radon tér- és időbeli változása okainak meghatározása magyarországi és erdélyi mofetták légterében2021-03-31
Eszter BodnárKálmán Vad2024-06-26 11:00:00Nanoskálájú atomi mozgások vizsgálata Cu/Si vékonyfilmekben
Ferenc NagyJózsef Molnár2017-06-21 11:00:00A szilícium alapú fotoelektron-sokszorozó korrelált zajainak analízise és letörési feszültségeloszlásának mérése, modellezése2017-08-30
Ferenc TasnádiÁgnes Nagy2004-10-06 12:00:00Excited States in Density Functional Theory2004-10-28
Gábor Gyula KissEndre Somorjai2008-10-29 11:00:00Proton induced reactions and the astrophysical p process2008-11-03
Gábor RiczuJózsef Cseh2021-10-05 12:00:00Magspektrumok héjszerű, kollektív és fürtösödő sajátosságai2021-11-11
Gábor TimárFerenc Kun2012-10-08 11:00:00Fracture and fragmentation of disordered materials2012-10-29
Gabriella JágerZoltán Erdélyi2023-11-17 11:00:00Fázisképződés kísérleti és szimulációs vizsgálata nanoszerkezetű rendszerekben2023-12-20
Gergely EszenyiDezső Beke2015-06-09 14:00:00Barkhausen-zaj vizsgálata FINEMET-típusú szalagokban2015-09-16
Gergő PálFerenc Kun2017-11-23 14:00:00Fragmentációs folyamatok vizsgálata diszkrét elem módszerrel2018-01-31
Géza LévaiJózsef Cseh1995-03-27 11:00:00Kvantummechanikai potenciál problémák vizsgálata a szuperszimmetrikus kvantummechanika és a csoportelmélet módszereivel1995-10-09
Györgyi GlodánCsaba Cserháti2013-12-13 13:00:00Szilárdtestreakciók nanoskálán2014-02-14
Gyula NagyIstván Rajta2019-10-24 11:00:00Mikrofókuszált protonnyaláb terelése szigetelő kapillárissal2019-11-13
Iman ZiaeianKároly Tőkési2022-07-04 14:00:00Interactions of charged particles and hydrogen atoms2022-08-17
Imola Pálma SteibSándor Nagy2021-01-18 10:00:00Renormálás valós időben2021-01-28
Imre VargaFerenc Kun2008-03-10 11:00:00Struktúraképződés bináris dipoláris vékonyrétegeken2008-05-13
István CsarnovicsSándor Kökényesi2014-04-11 11:00:00Stimulált térfogat változások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban2014-05-14
István Gábor MáriánIstván Nándori2021-05-05 11:30:00Optimization and Applications of the Functional Renormalization Group2021-05-20
István IvánSándor Kökényesi2007-11-19 11:00:00Foto- és ionindukált változások amorf kalkogenid rétegekben2008-04-16
István KutiDorottya Kunné SohlerJános Timár2015-04-01 13:00:00Atommagok királis forgásának vizsgálata az A≈130 és az A≈100 magtartományokban2015-05-13
István MajorMihály Molnár2017-10-20 13:30:00Izotópanalitikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a légköri fosszilis szénszennyezés vizsgálatára2017-11-08
János FarkasZsolt Fülöp2011-08-29 15:15:00Investigations of nuclear decay half-lives relevant to nuclear astrophysics2011-09-13
János KarancsiZoltán TrócsányiViktor Veszprémi2019-07-08 12:00:00Search for particles beyond the Standard Model with the CMS detector2019-09-25
János TománZoltán Erdélyi2021-05-27 13:00:00Diffúzió és szilárdtest-reakciók nanoskálán való vizsgálatára alkalmas szimulációs módszerek fejlesztése és alkalmazása2021-07-01
József KovácsKornél Sailer2018-03-26 11:00:00A funkcionális renormálási csoport néhány alkalmazása a kvantumelméletben2018-03-28
Judit Hammersberg-Ganczstuckhné RáczIstván Nándori2017-10-27 14:00:00Mágneses nanorészecske hipertermia2017-11-08
Klára VargaIstván Csige2011-06-15 16:15:00Felszín alatti vizekből származó radon gáz a természetes és épített környezetben2011-07-06
Lajos KenézJózsef PálinkásSándor Biri2003-06-02 11:00:00Plazmafizikai Kutatások Elektron Ciklotron Rezonancia Ionforráson2003-11-29
László CsedrekiÁrpád Zoltán Kiss2015-04-30 14:30:00Magreakció hatáskeresztmetszetek meghatározása és felhasználásuk deuteronindukált reakciók analitikai alkalmazásában2015-05-13
László PappÉva SvingorLászló Palcsu2019-03-01 11:00:00Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok paleoklimatológiai alkalmazhatóságának vizsgálata2019-05-13
László StuhlAttila Krasznahorkay2014-03-05 13:00:00Az atommagok kollektív dipólus állapotainak kísérleti vizsgálata2014-05-14
László TóthSándor Ricz2008-08-27 11:00:00Ion-atom ütközésekben keltett Ar L-MM és Ne K-LL Auger elektronok szögeloszlása2008-09-25
László Zoltán TóthLajos Daróczi2018-07-05 11:00:00Fázisátalakulást kísérő zajok vizsgálata Ni2MnGa alakemlékező ötvözetekben2018-11-07
Laura JuhászCsaba Cserháti2021-05-03 13:00:00Atommozgási folyamatok vizsgálata 2 és 3 dimenziós fém-oxid szerkezetekben2021-05-20
Levente ÁbrókSándor RiczAndrea Orbán2022-09-09 14:00:00Nagy energia- és szögfelbontású elektronspektroszkópiai vizsgálatok fotonok és töltött részecskék atomokkal és molekulákkal való ütközésének megfigyelésére2022-10-05
Lóránt CsigeAttila Krasznahorkay2009-11-30 14:00:00Egzotikus atommagok kísérleti vizsgálata2010-01-13
Marcell JuhászZoltán Elekes2023-10-26 10:00:00Stabilitási sávtól távol eső atommagok szerkezetének vizsgálata2023-11-08
Márton SohaKálmán VadIstván Szabó2021-12-07 10:00:00Napelemkészítésre alkalmazott Si hordozók ppb szintű felületi szennyeződésének vizsgálata2022-01-26
Melinda BolgárLajos Daróczi2018-10-17 11:00:00Zajmérések fázisátalakulás közben NiFeGaCo alakmemória ötvözetben2018-11-07
Mihály NovákLászló Kövér2008-11-18 13:00:00Szilárdtestek felületi rétegeiben zajló elektrontranszport folyamatok modellezése2008-12-01
Miklós KissZoltán Trócsányi2012-10-29 13:00:00A vason túli elemek keletkezése a csillagokban, nukleoszintézis neutronbefogással2013-02-14
Mohamed Fayez HassanZsolt DombrádiTibor Fényes1997-09-16 11:00:00Gamma-Spectroscopic Study of Selected Problems in Odd-Odd Sb and I Nuclei1997-09-29
Musab Salameh Ali Al-AjaleenKároly Tőkési2024-06-18 11:00:00Modelling of singly charged ion-atom collisions in fusion plasma
Noémi Tekla BéniGyörgy Bencze2020-03-11 14:30:00Calibration, validation and operation of the CMS barrel muon position monitoring system2020-03-27
Nóra Petra KucskaZsolt Gulácsi2022-12-05 11:00:00The effects of spin-orbit coupling on many-body quantum systems2022-12-16
Nora Samy Sdky MoharebDezső Beke2021-10-20 10:00:00Investigation of noisy character of phase transformations in ferromagnetic shape memory materials2021-11-11
Péter BadankóÁgnes Vibók2020-10-21 11:00:00Light - induced non - adiabatic processes in diatomic systems2020-11-04
Péter HajduSándor BiriSándor Kökényesi2022-06-24 11:00:00Anyagok felületének funkcionalizálása ionimplantációval és bevonatolással2022-06-29
Péter HerczkuBéla Sulik2019-02-15 12:00:00Ionbombázással keltett és iondetektálással vizsgált folyamatok: a többszörös ionizációtól az önszervező ionterelési mechanizmusig2019-03-27
Péter TarjánGábor Dávid2010-05-17 11:00:00Neutral Pion Production in High Energy Heavy Ion Collisions at the PHENIX Experiment2010-07-02
Petra PálIstván Csarnovics2023-12-06 11:00:00Fém nanorészecskék előállítása, vizsgálata és felületerősített Raman-szórásuk tanulmányozása2023-12-20
Réka Ágnes VigTamás György Kovács2021-08-06 11:00:00Localization in quantum chromodynamics on the lattice2021-09-15
Réka Eszter TrencsényiZsolt Gulácsi2015-04-15 11:00:00Sokrészecskés rendszerekre vonatkozó egzakt megoldások2015-05-13
Réka Judit BereczkyKároly Tőkési2012-09-27 10:00:00Transmission of charged particles through a single glass microcapillary2012-10-29
Réka Lilla KovácsZoltán Erdélyi2022-03-09 10:00:00Vékonyrétegek pára- és gázáteresztésének vizsgálata2022-03-30
Richárd Péter RáczSándor Biri2013-11-28 14:00:00Plazmadiagnosztikai vizsgálatok, ionnyaláb- és műszaki fejlesztések az ATOMKI elektron-ciklotronrezonanciás (ECR) ionforrásán2014-02-14
Riku Attila LovicsKálmán Vad2016-01-22 14:00:00Vékonyréteg-napelem rétegszerkezetek vizsgálata2016-01-27
Róbert JanovicsMihály MolnárÉva Svingor2016-03-31 13:00:00Radiokarbon alapú módszerek fejlesztése és alkalmazásaik nukleáris környezetellenőrzéshez2016-05-11
Róbert VértesiGábor DávidTamás Csörgő2011-05-19 10:00:00Exploring Hot, Strongly Interacting Matter with the PHENIX Experiment at RHIC2011-07-06
Saed Jumah Ali AtawnehKároly Tőkési2022-06-23 15:30:00Modelling of atomic processes in fusion plasma2022-08-17
Sándor József EgriLászló Kövér2007-12-20 11:00:00Ni és Ge felületi rétegekből keltett K-Auger spektrumok elemzése2008-04-16
Sándor KovácsBéla Sulik2017-12-01 14:00:00Molekulák ionbombázással kiváltott ionizációja és szétesése2018-01-31
Sándor MolnárSándor Kökényesi2020-10-06 13:00:00Radiation- and Thermally Stimulated Changes in Amorphous Chalcogenide Layers and Nanocomposites2020-11-04
Sándor NagyKornél Sailer2005-03-31 11:00:00Periodic Ground State in QED1+12005-06-04
Shafa Okleh Owearid AljboorZsófia Kertész2024-06-06 13:30:00Characterization of urban aerosols pollution during the COVID-19 crisis by particle induced X-ray emission spectroscopy
Shenouda Shanda Shenouda FamDezső Beke2015-10-07 11:00:00Nanoscale investigation of diffusion and solid state reactions of Ni/Si and Ag/Au thin film systems2015-11-11
Szabolcs Zoltán SzilasiIstván RajtaÁrpád Zoltán Kiss2012-09-25 11:00:00Protonnyaláb okozta fizikai és kémiai változások vizsgálata polimerekben és alkalmazásaik a protonnyalábos mikromegmunkálásban2012-10-29
Tamás Gábor TornyiAttila Krasznahorkay2015-12-22 10:30:00Aktinoida atommagok kísérleti vizsgálata a kvázi-kontinuum tartományban2016-01-27
Tamás GyőrfiPéter Raics2011-06-24 09:00:00Atommagfizika az oktatásban - Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése2011-07-06
Tamás SzücsZsolt Fülöp2012-06-19 16:00:00Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics2012-07-11
Tamás VargaMihály Molnár2022-11-03 10:30:00Radiokarbon alapú módszerek alkalmazása természetes- és antropogén szénforrások azonosítására2022-11-09
Tamás VértesiÁgnes Vibók2005-04-07 11:00:00The Role of Conical Intersections in Non-Adiabatic and Topological Effects2005-06-04

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )