Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of History and Ethnology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágota Tóthné PásztorZoltán Ujváry2011-10-18 10:00:00Egyesületi kultúra és változása a 20. században egy alföldi nagyhatárú településen2011-10-26
Ákos Bartha,Lajos Timár2012-06-29 11:00:00A Sárospataki Református Főiskola faluszemináriuma (1931–1951) és előzményei2012-09-26
Ákos SzendreiJános Veliky2009-09-17 11:00:00Justh Gyula politikai pályája. A liberális függetlenségi 48-as politika lehetőségei a XIX-XX. század fordulóján2009-09-30
András LichtnecketLászló Solymosi2008-04-09 11:30:00Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története2008-04-16
Andrea KrasznaiLászló PallaiTivadar Szilágyi2012-02-15 12:00:002001. szeptember 11-e és az új típusú terrorizmus nemzetközi összefüggései2012-02-29
Anna Mária BólyaElek Bartha2016-02-25 12:00:00Tánc a macedón szakrális hagyományban2016-04-13
Annamária Dulainé MadarászZoltán Ujváry2016-12-19 12:00:00Szászfenesi zenei hagyaték2017-02-08
Árpád Töhötöm SzabóRóbert Keményfi2008-12-16 13:00:00Munkavégzés, kapcsolatok és kooperációs formák az erdélyi falusi gazdálkodásban2008-12-17
Attila GyörkösImre (1948-2015) Papp2005-01-21 10:00:00"Non debent predicare fabulas" - Egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata2005-06-04
Attila MesterRóbert Barta2016-01-25 11:00:00Katyń lengyel és magyar visszhangja 1943-19892016-01-27
Balázs FürederKlára Papp2009-10-09 11:00:00A „Hosszú reneszánsz konyhakultúra” magyar nyelvű szakácskönyveinek bemutatása és összehasonlító elemzése2009-10-28
Balázs KákóczkiPéter Forisek2013-01-23 12:00:00Vegetius: Epitoma rei militaris Az „Epitoma” hatása a középkori (had)tudományos irodalomra2013-02-14
Bálint VinklerKlára Papp2014-02-12 10:30:00Magyarországi borok Krakkó piacán a 16. század végén (1589–1600)2014-02-12
Bernard Báruch OberländerAnikó Prepuk2010-03-25 14:00:00Mitől hamis a hamis? A zsidó történelem hírhedt hamisítványainak megítélése a szatmári Slomó Jehudá Friedländer talmudhamisítása példáján2010-05-05
Blanka Gorun-KovácsKlára Papp2008-10-01 11:00:00A Horea-felkelés és magyarországi forrásai2008-10-29
Csaba EndrédiLevente Püski2015-09-08 14:00:00Nehézségek és konfliktusok a Hajdúdorogi Egyházmegye alapításának időszakában2015-11-11
Csaba László HidánAttila Bárány2009-03-31 11:30:00Könnyulovas fegyverzet és hadviselési mód a XI-XIV. századi Magyarországon2009-04-29
Enikő Szőcsné Gazda,Elek Bartha2011-01-31 11:00:00A háromszéki hozomány a 19. században2011-02-23
Erzsébet Molnár D.László Pallai2015-11-03 11:00:00Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban2015-11-11
Ferenc Ifj. RabárRóbert Barta2008-11-04 11:00:00A Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek magyar rendtartománya2008-11-19
Ferenc Lóránd DeákElek Bartha2009-12-17 11:00:00Temetkezési és halottas szokások Csernátonban és környékén2010-01-27
Gábor HollósiJános Barta2007-11-06 11:00:00A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)2008-04-16
Gábor Merényi-Metzger,Ferenc Velkey2011-01-07 11:00:00Simonyi óbester és a vitézvári báró Simonyi család története2011-01-19
Gábor Szabó-ZsoldosErzsébet Bodnár2016-01-28 11:00:00Tendenciák és változások Nagy-Britannia dél-afrikai gyarmatpolitikájában, 1846-18812016-03-16
Gergely SallayLevente Püski2009-02-17 11:00:00A magyar királyi honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938-19452009-02-18
Géza RehákLajos Timár2011-06-16 11:00:00Turizmuspolitika Magyarországon különös tekintettel a Kádár-korszak első tíz évére2011-06-29
Ildikó HajdúRóbert Keményfi2015-05-26 10:00:00Borászat és gazdasági antropológia. Tokaj-hegyaljai községek ökonómiájának jelenkori mikrovizsgálata2015-09-16
Ilona KrankovicsPéter Takács2008-07-15 11:00:00A debreceni Kis Orbán család gazdasági tevékenysége a XIX. század első felében2008-09-24
Ilona KristófLászló Solymosi2009-04-01 11:30:00Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526)2009-04-29
Imre CsiszárIstván Orosz2015-10-16 13:00:00Agrártermelés és agrártársadalom Hajdúnánáson az 1930-as évek második felétől az 1970-es évek végéig2015-11-11
Imre SzakálLászló Pallai2015-10-28 11:00:00Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938)2015-11-11
Irén FáriLajos Timár2011-04-29 11:00:00Szegedi kisiparosok a 20 század első felében. Iskolázás és vagyoni helyzet2011-05-25
István KindaElek Bartha2009-10-27 10:00:00A társadalmi kontroll és intézményei a Bákó környéki csángó falvakban2009-10-28
István Kornél VidaCsaba Lévai2008-09-26 12:00:00"The True Cause of Freedom": The Kossuth Emigration and the Hungarians' Participation in the American Civil War2008-10-29
István SzondaZoltán Ujváry2009-03-05 11:00:00Társadalmi és munkaszervezési változások az endrődi lábbelikészítő iparban2009-03-18
János SzabóCsaba Lévai2016-08-30 11:00:00A puritanizmus hatása az Amerikai Forradalomra – különös tekintettel Új-Anglia kolóniára2016-09-21
János SzabóAttila Bárány2016-06-13 11:00:00A középkori magyar könnyűlovasság történetének vitatott kérdései2016-09-21
József KalóLevente Püski2010-07-01 11:00:00Szombathelyi Ferenc a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar élén2010-09-29
József KissLevente Püski2008-04-14 11:00:00Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig. Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására. (1918-1932)2008-05-13
Judit DobákLászló Szabó2008-12-15 10:00:00Életmód a Diósgyőr-vasgyári kolóniában. Néprajzi-antropológiai tanulmány2008-12-17
Judit SzilágyiElek BarthaAttila Selmeczi Kovács2014-12-10 10:00:00Egyetemi Múzeumok és Gyűjtemények Közép-Kelet Európában a Debreceni Egyetemen tervezett múzeum kontextusának tükrében2015-02-02
Judit TóthLevente Püski2011-12-20 11:00:00A beszolgáltatás végrehajtásának eszköztára és alkalmazása Pest megyében2012-01-25
Julianna BaráthÁgnes Kovács2010-06-17 11:00:00Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor kapcsolata a Rákóczi-szabadságharc idején2010-06-23
Krisztián SimonAntal Lovas Kiss2016-02-08 14:00:00Hagyomány – örökség – szellemi kulturális örökség. Települési ünnepek és újraalkotott szokások vizsgálata a 21. századi bihari térségekben2016-03-16
Lajos ForróLászló Pallai2016-01-12 12:00:00Az 1944/45-ös partizánmegtorlás Magyarkanizsán és környékén, a levéltári iratok tükrében2016-01-27
László BabosiLevente Püski2017-12-21 11:00:00KÖLTŐ A DIKTATÚRÁBAN Ratkó József életrajza – közéleti tevékenysége és a hatalommal szembeni harcai tükrében
László BarabásZoltán Ujváry2008-12-16 10:00:00Farsangi dramatikus szokások, népi színjátékok Marosszék régióban2008-12-17
László Bihari-HorváthAntal Lovas Kiss2014-09-18 08:00:00Legelőpuszták – szőlőskertek – tanyavilágok2014-09-25
László Brigovácz,Ferenc Velkey2013-04-12 11:00:00Egy főúri portré a 19. századból - Andrássy György gróf a reformkorban2013-05-08
László FábiánZoltán Ujváry2008-04-02 10:30:00A magyar és a ruszin (ukrán) népballadák összehasonlító vizsgálata2008-04-16
László PapRóbert Barta2015-10-14 11:30:00Magyarország és a második angol-búr háború2015-11-11
László Szabolcs GulyásLászló Solymosi2008-09-24 10:30:00A mezővárosi önkormányzat funkciói és társadalmi háttere a középkori Hegyalján2008-09-24
László TöllAttila Bárány2010-05-03 11:00:00A harci vértezetek története. (A nyugat-európai hadviselésben alkalmazott testvédelmi rendszerek fejlődéstörténete a 10. századtól a 16. század közepéig)2010-05-05
Lilla SzabóRóbert Keményfi2016-07-04 10:00:00Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken2016-09-21
Magdolna Aranyiné PataiKlára Papp2004-01-29 10:00:00Szentes össznépessége és a népesség kontinuitása 1715-1840 között2004-06-04
Máté KavecsánszkiRóbert Keményfi2014-05-06 10:00:00Néptánc – Társastánc – Társadalmi viszonyok A társastáncok és a paraszti tánckultúra kapcsolatának vizsgálata a történeti Bihar példáján2014-06-18
Melinda Lukácsné MarinkaZoltán Ujváry2016-02-04 10:00:00A szatmári svábok népi kultúrájának nyomai, mai etnikai sajátosságai. Egyén – közösség – identitás2016-03-16
Miklós KonrádAnikó Prepuk2011-10-24 11:00:00A zsidók áttérése Magyarországon a reformkor és az első világháború kitörése között2011-10-26
Mónika BodnárElek Bartha2011-06-07 11:00:00A kisserényi gróf Serényi család helye a gömöri népi történeti emlékezetben2011-06-29
Móró Csilla Gócsáné,György Miru2012-11-14 12:00:00A Blaskovichok világa. Egy köznemesi család története és életmódja a 18. századtól a 20. század közepéig2012-11-28
Natália VáradiDomonkos Szőke2008-06-19 10:30:00Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásai2008-06-25
Noémi CzeglédiIstván Orosz2009-07-08 10:30:00Úriszéki bíráskodás a Grassalkovichok gödöllői uradalmában 1815-18482009-09-30
Noémi Gyöngyvér SzabóLászló SolymosiBeatrix Fülöppné Romhányi2013-03-21 10:30:00A kolozsmonostori bencés apátság gazdálkodása a késő középkorban2013-05-08
Norbert VargaGyörgy Miru2008-02-06 11:00:00A köztörvényhatósági törvény (1870:XLII. tc.) bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban (1870-1872)2008-04-16
Nyitó Klára Virágné JuhászZoltán Ujváry2012-10-16 11:00:00A néprajz tárgyai a tanítóképzésben2012-10-24
Orsolya FürjRóbert Barta2017-07-04 11:00:00A brit diplomáciai jelenlét Magyarországon 1924 és 1941 között A British Legation szervezete és működése2017-10-04
Orsolya MészárosLászló Solymosi2009-02-11 11:30:00Visegrád késő középkori város története és helyrajza2009-02-18
Péter AporLajos Timár2009-11-04 11:00:00Fabricating Authenticity: 1919 and the Hungarian Communists between 1949 and 19592009-11-25
Péter SpónerJános Barta2011-10-28 11:00:00Egy mezőváros céhes ipara a városi jegyzőkönyvek tükrében. Miskolc céhes ipartörténete (1861-1848)2011-11-30
Réka Kornélia BozzayJános Barta2007-10-24 17:00:00A peregrináció fogalma és szükségessége, a németalföldi akadémiák jelentősége a magyar diákok akadémiajárásában2008-04-16
Róbert BagdiJános Veliky2010-04-30 11:00:00Nyelvhatárok és kontaktzónák Északkelet-Magyarországon 1773 és 1910 között2010-05-05
Róbert KerepeszkiRóbert Barta2009-12-10 14:00:00A Turul Szövetség országos és debreceni szervezete (1919−1945)2009-12-16
Sándor BerekZoltán Ujváry2011-04-12 14:00:00A cigány/roma identitás és a cigány reprezentációk néprajzi vonatkozásai2011-04-27
Sándor JaczkóLászló Solymosi2011-11-17 11:00:00Az 1524. évi váradi zsinat és határozatai2011-11-30
Sándor KirályLajos Timár2009-06-26 13:00:00Az egyetemi hallgatóság társadalmi arculata Magyarországon a két világháború között2009-09-30
Sándor SzerepiLászló Pallai2012-01-24 12:00:00A „Magyar Külpolitika” című folyóirat szemlélete 1920-1929 között2012-01-25
Sára KohútFerenc Velkey2016-05-06 11:30:00A dohánymonopólium előzménytörténete Magyarországon2016-05-11
Szidónia Kata MirkJózsef Kotics2008-06-12 10:00:00Felekezeti és etnikai vegyes házasságok három Csík-megyei településen2008-06-25
Szilvia CzinegeFerenc Velkey2013-06-26 11:00:00Gróf Apponyi György közéleti pályája a reformkorban – egy hivatalnok-politikus portré2013-06-27
Szilvia SápyElek Bartha2013-10-02 10:00:00A halotti búcsúztató eredete, történeti rétegei2013-11-13
Tamás SzálkaiKlára Papp2010-06-21 11:00:00Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban2010-06-23
Veronika LajosRóbert Keményfi2011-03-31 13:00:00Modernizációs stratégiák és hagyományos kötődések. A társadalmi átmenet szimbolikus határhelyzetei egy moldvai csángó közösségben – egy lujzikalagori asszony példája2011-04-27
Veronika NagyZoltán Ujváry2008-01-07 14:00:00Egy lakodalmi és farsangi népszokás funkcionális elemzése az alkalom összefonódásának tükrében2008-04-16
Zoltán Árpád PintérRóbert Barta2016-04-27 11:00:00Karcag a világháborúk idején. Közélet, politika, intézmények és hadtörténet2016-05-11
Zoltán CzövekLászló Solymosi2009-03-04 11:30:00Számadás, leltár, végrendelet. Tanulmányok középkor végi forrásokról2009-03-18
Zoltán Igor Komjáti,Ágnes Kovács2012-05-21 11:00:00A füleki végvár működtetése Koháry II. István főkapitányságának idején (1667–1682)2012-05-30
Zoltán NovákLevente Püski2013-01-25 11:00:00A Fortele Aeriene Regale ale Romanei (Román Királyi Légierő) vadászainak, zuhanóbombázóinak és csatarepülőinek harca a tengelyhatalmak oldalán a második világháborúban2013-02-14
Zoltán PozsonyiGyörgy Miru2008-07-02 11:00:00Karrierek, konfliktusok, mindennapok. Egy nagykun família élete (1745–1867)2008-09-24
Zoltán SimonElek Bartha2012-04-17 11:00:00Az Alsó – Nyárádmente településeinek vallási élete. A vallási közösségek viszonyrendszerének néprajzi – antropológiai vizsgálata2012-04-25
Zsolt BódánElek Bartha2015-05-26 12:30:00Polgári életmód-polgári mentalitás. Család-, életmód- és mentalitástörténeti kutatások a gyulai Ladics hagyaték alapján (1850–1950)2015-09-16
Zsolt BogdándiLászló Solymosi2011-06-22 14:00:00A kolozsmonostori konvent fejedelemségkori hiteleshelyi tevékenysége (XVI–XVII. század)2011-06-29
Zsolt KrahulcsánLevente Püski2011-06-24 11:00:00A politikai rendőrség pártirányításának szabályozása, 1956–19622011-06-29
Zsolt ReszegiRóbert BartaSándor Szakály2012-06-26 11:00:00Honvéd ejtőernyősök. A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között2012-06-27
Zsolt SzilágyiLajos Timár2011-11-25 11:00:00Város és elit a Horthy-kori kecskemét történeti földrajzi és társadalomtörténeti megközelítésben2011-11-30
Zsuzsanna Nagyné BatáriElek Bartha2012-10-15 11:00:00Új módszerek és eszközök szabadtéri múzeumok állandó kiállításának létrehozására2012-10-24
Zsuzsanna SzabóZoltán Ujváry2009-10-27 12:00:00Két mátraalji település – Detk és Ludas – gazdasága, társadalma és annak változásai a 20. században2009-10-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )