Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Linguistics

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adalbert DemjánFerenc A. Molnár2008-06-23 11:00:00Egy példázat kompozíciójának változásai a régi magyar bibliafordításokban (a tékozló fiú példázatán bemutatva)2008-06-25
Ágnes AbuczkiBálint Péter Furkó2015-06-10 13:00:00A Core/Periphery Approach to the Functional Spectrum of Discourse Markers in Multimodal Context2015-09-16
Ágnes BényeiIstván Hoffmann2011-05-27 11:00:00Helynévképzés a magyarban2011-06-29
Ágnes DomonkosiÁrpád (1929-2014) Sebestyén2002-06-18 14:00:00A megszólítások és a beszédpartnerre utaló elemek változatai a mai magyar nyelvhasználatban2002-11-30
Ágnes OroszImre Tegyey2005-09-05 11:00:00Karakterábrázolás Kharitón Kalliroé című regényében2005-11-27
Ágoston TóthBéla Hollósy2006-03-03 10:30:00Perspectives on the Lexicon2006-06-03
Albert Péter VermesLászló Imre Komlósi2002-05-17 13:30:00Proper names in translation: a relevance-theoretic analysis2002-11-30
Alexa BódogEnikő Németh T.2012-11-20 11:00:00Az intencionalitás kérdése a kommunikatív nyelvhasználat pragmatikájában2012-11-28
Anikó Nikolett TóthSándor Maticsák2017-05-29 13:00:00A számi (lapp) égtájnevek2017-06-28
Anita RáczIstván Hoffmann2003-04-25 10:30:00Bihar vármegye ómagyar kori településneveinek névrendszertani vizsgálata2003-11-29
Bálint Péter FurkóBéla Korponay2006-03-02 00:00:00The pragmatic marker-discourse marker dichotomy reconsidered: the case of well and of course2006-06-03
Barbara Gacsályi-BábaValéria Tóth2013-09-13 11:00:00Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből2013-09-25
Beáta GyörfiKlára Agyagási2007-11-06 13:00:00Историческое изменение синтаксического статуса причастных (На материалe Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку)2008-04-16
Béla KocánIstván Hoffmann2014-02-21 13:30:00Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében2014-04-09
Csaba FeketeFerenc A. Molnár2003-03-05 13:00:00Psaletrium gradualis, az Öreg graduál Zsoltárkönyvének nyomtatott és kéziratos hagyománya, a protestáns graduálok főbb kérdései2003-05-24
Csilla DobosIstván T. Molnár2001-10-12 13:00:00A funkcióigés szerkezetek vizsgálata (különös tekintettel az orosz jogi szaknyelvre)2001-11-17
Csilla RákosiAndrás Kertész2005-09-07 13:00:00Nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének elemzése2005-11-26
Dániel LakatosPéter Csatár2012-12-07 15:00:00Rund um das Argumentum Ad Hominem. Argumentationsfehler an der Schnittstelle zwischen Argumentationstheorie und Pragmatik2013-02-14
Dennica Peneva FotinovaLászló Keresztes2014-12-11 11:00:00Egyeztetési típusok vizsgálata finnugor nyelvekben (magyar, finn, észt, északi lapp)2015-02-02
Dóra PatariczaGyörgy Németh2010-11-10 12:00:00Phlegón Csodálatos történetek című műve2010-11-24
Edina GradvohlImre Tegyey2004-05-18 13:00:00Sóranos Gynaikológiája2004-11-27
Edina SzabóTamás Kis2006-02-16 14:00:00A mai magyar börtönszleng (1996–2005)2006-06-03
Edit DobiJános (1931-2013) Petőfi S.2002-06-21 14:00:00Egy kétlépcsős szövegmondat-reprezentációs modell szemiotikai textológiai keretben2002-11-30
Edit G. BogárLászló Keresztes2009-12-18 13:00:00A lapp (számi) madárnevek (nyelvészeti elemzés)2010-01-27
Edit KristófAnna Molnár2005-09-13 14:00:00"Abtönungspartikeln in Wörterbüchern". Präsentiert anhand der Lemmazeichen aber, ja und schon.2005-11-26
Edit Pappné ForgácsZsuzsanna Iványi2013-02-25 12:00:00Erwerb des deutschen Genussystems bei 14-16 jährigen ungarischen Deutschlernern. Eine empirische Untersuchung2013-03-19
Edit SzabóLászló (1939-2014) Havas2003-06-11 14:00:00A pannoniai városok igazgatása. urbanizáció, önkormányzat és városi elit a Kr. u. 1-3. században a feliratok tükrében2003-11-29
Enikő TóthPéter Pelyvás-Ferenczik2007-03-29 13:00:00A Semantic Approach to Mood Choice in Complement Clauses with Special Reference to Hungarian2007-06-02
Erzsébet BuraiImre Tegyey2008-06-30 12:00:00Motívumok és témák a császárkori görög erotikus és mimétikus fiktív levélgyűjteményekben2008-09-24
Erzsébet GyőrffyValéria Tóth2009-06-25 10:30:00KORAI ÓMAGYAR KORI FOLYÓVÍZNEVEK2009-09-30
Eszter DitróiValéria Tóth2015-12-11 11:00:00Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben2016-01-27
Etelka SzabóSándor Kiss2008-06-25 14:00:00A nyelvi képek osztályozása és elméleti megközelítése a XVI. századi francia ramista retorikákban2008-09-24
Éva Aliz KardosGergely PethőJohn Beavers,2012-11-27 11:30:00Toward a Scalar Semantic Analysis of Telicity in Hungarian2012-11-28
Éva KovácsAnita Rácz2013-07-01 11:00:00A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás2013-09-25
Éva PásztorValéria Tóth2013-11-08 14:00:00Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata2014-02-12
Éva Suszterné KazamérIrma Szikszainé Nagy2018-10-16 14:00:00Parti Nagy Lajos költői nyelvének stílusjegyei
Éva SzabóPiroska Kocsány2002-04-10 12:00:00Die kognitive Theorie der poetischen Metapher im Spiegel einer empirischen Untersuchung2002-06-08
Ferenc BarnaTamás Gesztelyi2017-01-20 12:00:00Istenalakok a Kr. u. 3. század római éremverésében. Az olymposi istenek közé tartozó istennők ábrázolás-típusai a birodalmi éremanyagban2017-02-08
Gábor GyőriPéter Pelyvás-Ferenczik2004-10-22 14:00:00Semantic Change as Cognitive Adaptation Process2004-11-27
Gábor TillingerSándor Kiss2013-07-10 15:00:00Entre oïl, oc et francoprovençal - Différences lexicales dans la zone d’interférence appelée « Croissant » d’après les atlas linguistiques de la France2013-09-25
Gizella BoszákZsuzsanna Iványi2008-05-05 12:00:00Realisierung der valenzbestimmten Korrelate des Deutschen2008-05-13
Gosert-Medve MariannaAndrás Kertész2002-08-23 13:00:00'Werden' als Tempusaffix und als Hypothesenfunktor2002-11-30
György RákosiTibor Laczkó2007-05-09 13:00:00Dative experiencer predicatives in Hungarian2007-06-02
Gyula DávidPéter Pelyvás-Ferenczik2001-05-23 13:00:00Spatiality Underlying the Conceptual System of Idiomatic English2001-11-17
Gyula SankóBéla Hollósy2007-05-23 13:00:00The Effects of Form- and Meaning-Focused Hypertextual Input Modification on L2 Vocabulary Acquisition and Retention2007-11-24
Hajnalka ÓbisLászló (1939-2014) Havas2002-03-21 00:00:00Észak-Afrika polgári és vallási élete az újabb augustinusi levelek alapján. A defensio módszerei Augustinus levelezésében2002-06-08
Helga Vanda KoczoghBálint Péter Furkó2012-12-14 12:00:00The Effects of Gender and Social Distance on the Expression of Verbal Disagreement Employed by Hungarian Undergraduate Students2013-02-14
Imre KőrizsLászló (1939-2014) Havas2009-02-04 13:00:00Horatius vini somnique benignus2009-02-18
Ivett KelemenSándor Maticsák2013-04-19 14:00:00A pluratívák (plurale tantumok) vizsgálati lehetőségei, különös tekintettel az északi lapp nyelvre2013-05-08
József MátéLászló Keresztes2004-02-13 14:00:00A lapp növénynevek etimológiai rétegei2004-06-04
Judit KecskésPiroska B. Gergely2004-12-09 14:00:00A 18-19. századi Miskolc keresztnévhasználatának felekezeti, etnikai és társadalmi jellegzetességei2005-06-04
Judit Mászlainé NagyTamás Kis2010-10-22 12:00:00A jászapáti roma és magyar kisiskolások nyelvhasználati stratégiáinak kultúraközi elemzése2010-10-27
Judit Szabóné PappBéla Korponay2004-03-25 10:30:00Reconsidering the Dativ Shift: a Construction Grammar Approach2004-06-04
Judit Szilvia VárnaiIstván Hoffmann2004-05-25 13:30:00A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben2004-11-27
Judit TakácsIstván Hoffmann2006-01-31 11:00:00Keresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje2006-06-03
Julianna Kissné RusvaiFerenc A. Molnár2006-02-10 13:00:00Pápay József kéziratos debreceni hagyatéka2006-06-03
Katalin KissAttila Cserép2011-09-29 12:00:00Contributions to a semantico-contrastive analysis of verb particle constructions in English and verbs with coverbs in Hungarian2011-10-26
Katalin MónosJames T. Riordan2001-12-14 13:00:00Learner strategies of Hungarian secondary grammar school students2002-06-08
Katalin ReszegiValéria Tóth2009-04-24 11:00:00Hegynevek a középkori Magyarországon2009-04-29
Kornélia Florina MarineczZsuzsanna Iványi2015-09-30 10:00:00Kommunikative Bürgerschaft – Soziale Positionierung und ihre Dynamik im Diskurs um die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Ungarn2015-11-11
Krisztián MajorosPéter Csatár2017-10-17 15:00:00DIE ZELLE im Trichter. Eine korpusbasierte Methode der Metaphernsuche am Beispiel der Zellenmetaphern in der Biologie und in der Gesellschaftslehre2017-11-08
Krisztina FehérTamás Kis2012-03-05 14:00:00Útban egy más nyelvészet felé. Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban2012-03-21
Krisztina KatonaÁrpád (1929-2014) Sebestyén2003-10-13 13:00:00A határozói viszony kifejezésére szolgáló grammatikai eszközök rendszere a Bécsi Kódexben2003-11-29
Krisztina Kissné KovácsKlára Agyagási2009-07-03 10:30:00Структурные типы семантических пресуппозиций в русских печатных рекламных текстах2009-09-30
Krisztina MarádiSándor Kiss2004-04-28 11:00:00Changement sémantique des verbes désignant les opérations culinaires2004-06-04
Levente NagyGyörgy Németh2003-02-19 13:30:00Kísértetek és kísértethit a koracsászárkori latin nyelvű történetírásban és politikai költészetben2003-05-24
Levente PapLászló (1939-2014) Havas2010-11-12 12:00:00Tertulliani Adversus Iudaeos2010-11-24
Levente TakácsLászló (1939-2014) Havas2007-10-30 12:45:00Livius 5. és 6. könyvének Camillus ábrázolása. Értékek, politika, történelem2008-06-07
Magdolna KovácsLászló Hunyadi2001-05-21 00:00:00Tendenciák és szabályszerűségek a magánhangzó-időtartamok produkciójában és percepciójában2001-11-17
Magdolna NemesIstván Hoffmann2005-12-01 00:00:00Földrajzi köznevek állományi vizsgálata2006-06-03
Márta Kántor-FaragóPiroska Kocsány2006-02-21 00:00:00Kausalkonjunktionen im Deutschen und im Niederländischen.2006-06-03
Máté TóthPéter Csatár2018-03-13 14:00:00Delimiting and Classifying Metonymy: Theoretical and Empirical Challenges in Cognitive Metonymy Research2018-03-28
Melinda Köteles-SzőkeValéria Tóth2013-09-25 11:30:00A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata (Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához)2013-09-25
Mónika Izabella SajgálZsuzsanna Iványi2015-10-02 10:00:00Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren. Eine Einzelfallstudie2015-11-11
Monika SzirmaiBéla Hollósy2001-11-17 11:00:00The Theory and Practice of Corpus Linguistics2001-11-17
Nava-Vanda Buzásné SahverdovaKlára Agyagási2013-09-04 11:00:00Иерархия в дискурсе правосудия: власть и подчинение в речи профессионала и гражданина (на материалах юридического телешоу «Час суда»)2013-09-25
Nóra MátéZsuzsanna Iványi2007-09-28 11:00:00The interrelatedness of membership categorization and topical organization in talk. The instrumental role of categorization2007-11-24
Orsolya BáthoryLászló (1939-2014) Havas2010-07-01 12:00:00Pray György Epitome Rerum sub Josepho II. Leopoldo II. et Francisco I. regibus Hungariae gestarum című műve (bevezető tanulmány és szövegközlés)2010-09-29
Orsolya FarkasGunther Dietz,2002-06-21 15:00:00Textverstehen bei ungarischen Deutschlernern. Empirische Untersuchungen, theoretisch-methodologische Überlegungen zur fremdsprachlichen Leseforschung2002-11-30
Orsolya TóthTamás Gesztelyi2011-04-15 12:00:00Macrobius és a sarkalatos erények2011-04-27
Péter ForisekGyörgy Németh2004-01-21 10:30:00Censorinus és műve, a De die natali2004-06-04
Péter MaitzAnna Molnár2002-09-06 14:00:00Sprachverhalten im Sprachkonflikt. Ein sozialpsychologisches Erklärungsmodell für den deutsch-ungarischen Sprachkonflikt in der Donaumonarchie2002-11-30
Péter SzűcsTibor Laczkó2018-03-21 14:00:00On clause-initial discourse-related constructions in English and Hungarian2018-03-28
Rita PóczosIstván Hoffmann2009-05-27 10:30:00Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása2009-05-27
Róbert KenyherczIstván Hoffmann2011-07-08 11:00:00A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban (A helynevek hangtörténeti forrásértéke)2011-09-21
Sebestyén KissLászló (1939-2014) Havas2006-08-30 14:00:00Apuleius Christianus (Arnobius: Adversus Nationes)2006-11-25
Tünde NagyBéla Hollósy2011-02-10 11:30:00The semantics of aspectualizers in English. A corpus-linguistic approach2011-02-23
W. György HegyiGyörgy Németh2004-06-28 13:00:00Mos és res publica, római történetírás és politikai gondolkodás2004-11-27
Zoltán GyörkeBéla Tatár2003-04-24 11:00:00Az orosz és a magyar szomatikus frazeologizmusok egybevető vizsgálata2003-05-24
Zsófia HaaseEdit Dobi2015-09-03 14:00:00Indirekte Anaphern als Kohärenzerscheinungen mit besonderer Rücksicht auf die indirekten pronominalen Anaphern2015-11-11
Zsuzsa HoffmannBéla Hollósy2009-01-29 10:30:00Nyelvi kapcsolatok a globális kommunikáció korában: az angol és a nemzetközi szókölcsönzés2009-02-18
Zsuzsanna DaraiAndrás Kertész2004-10-04 14:00:00A kompozicionalitás elve Frege szemantikájában, a Montague-grammatikában és a diskurzusreprezentációs elméletben2004-11-27

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )